Vliegtickets 21% omhoog en annuleringen blijven

14-07-2022 08:00 | 4 weken geleden Economie

Dit is een origineel bericht van
Allianz Trade

Fors duurdere tickets en veel onzekerheid vanwege voortdurende annuleringen. Dat staat Europese reizigers de komende tijd te wachten als ze een vliegreis boeken. Volgens onderzoek van kredietverzekeraar Allianz Trade blijft de turbulentie voor de Europese luchtvaart komende tijd voortduren.

“Annuleringen worden het nieuwe normaal in Europa. Dat is de enige manier voor luchtvaartmaatschappijen om hun winstmarge in stand te houden in een tijd van extreem hoge brandstofprijzen. Door niet te vliegen bespaar je niet alleen brandstof maar ook loonkosten. Airlines proberen het inzetten van extra personeel zoveel mogelijk te beperken. Het is kosten besparen wat de klok slaat”, zegt Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade.

Loonkosten in Europa het hoogst

Bij de Europese maatschappijen gaat een kwart van de omzet op aan lonen terwijl dat wereldwijd gemiddeld 19% is. Geeroms: “Ze werken in Europa niet alleen met meer personeel ook zijn de lonen hoger. Daarom is de winstgevendheid van de Europese airlines ook het laagst van de hele wereld. Om dat te beteugelen zie je in Europa de personeelsbestanden teruglopen (-8% in vergelijking met vorig jaar), terwijl in de rest van de wereld het personeelsbestand in de luchtvaart juist toenam. Zelfs in Noord- en Zuid-Amerika met gemiddeld +14%.”

Personele krapte

Volgens Geeroms zitten de Europese luchtvaartmaatschappijen gevangen in een vicieuze cirkel. Aan de ene kant is er personeelstekort, aan de andere kant worden ze geconfronteerd met stakingen van medewerkers die hogere salarissen eisen en betere arbeidsomstandigheden. Annuleringen en prijsstijgingen zien ze dan als enige uitweg om het financiële plaatje nog enigszins toonbaar te maken.”

Eind aan jarenlange prijsdaling

Ticketprijzen zijn in Europa van 2014 tot 2020 met 39% gedaald. Geeroms: “Aan die periode komt dit jaar een eind. Wij verwachten dat de ticketprijzen eind dit jaar 21% hoger uitkomen. Dat leidt ook tot een fors hogere omzet, maar dat zal niet genoeg zijn om het jaar positief af te sluiten. Voor het derde op een volgende jaar noteren de Europese airlines een miljardenverlies. Misschien dat de Europese luchtvaart volgend jaar weer break-even zal draaien.”

Disruptor

Op de langere termijn ziet Geeroms nog meer beren op de weg voor de luchtvaart. “De druk om te vergroenen wordt alsmaar groter. Dat vraagt om enorme investeringen. Wij denken dat de spoorwegen een steeds grotere concurrent van de Europese luchtvaart zal worden. In een relatief compact gebied heeft Europa een van de langste spoornetwerken ter wereld met een hoge netwerkdichtheid. Ook is het grootste deel geëlektrificeerd. Het is een belangrijke disruptor voor de luchtvaart.”

(Foto Johan Geeroms)

Allianz Trade Benelux Contact: Sabine Weppner (Dutch and English speaking) +31 (0)73 688 9665 of +31 6 2299 1373 Sabine.Weppner@allianz-trade.com Johan Geeroms Mobiel: +31 629725450 Johan.Geeroms@allianz-trade.com For more information, please visit: allianz-trade.nl Follow us on social twitter.com/AllianzTradeN... www.linkedin.com/company/... www.youtube.com/user/alli... Wij doen vandaag voorspellingen over handels- en kredietrisico, zodat bedrijven vertrouwen kunnen hebben in de dag van morgen Allianz Trade is de wereldleider op het gebied van kredietverzekeringen en een erkend specialist op het gebied van borgstelling, incasso, gestructureerd handelskrediet en politiek risico. Ons eigen informatienetwerk analyseert dagelijkse veranderingen in de solvabiliteit van meer dan 80 miljoen bedrijven. We geven bedrijven het vertrouwen om te handelen door hun betalingen veilig te stellen. Wij compenseren oninbare vorderingen, maar wat nog belangrijker is, we helpen je in de eerste plaats om oninbare vorderingen te voorkomen. Wanneer we kredietverzekeringen of andere financiële oplossingen bieden, ligt onze prioriteit bij bescherming door voorspelling. Maar als het onverwachte gebeurt, betekent onze AA-kredietbeoordeling dat we de middelen hebben, ondersteund door Allianz, om compensatie te bieden om je bedrijf in stand te houden. Allianz Trade, met hoofdkantoor in Parijs, is aanwezig in 52 landen met 5.500 medewerkers. In 2021 bedroeg onze geconsolideerde omzet 2,9 miljard euro en vertegenwoordigden de verzekerde bedrijfstransacties wereldwijd een risico van 931 miljard euro. Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen De hierin opgenomen verklaringen kunnen vooruitzichten, verklaringen van toekomstverwachtingen en andere toekomstgerichte verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management en die bekende en onbekende risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten, uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van, zonder beperking, (I) veranderingen van de algemene economische omstandigheden en concurrentiesituatie, met name in de kernactiviteiten en kernmarkten van de Allianz Groep, (II) prestaties van financiële markten (met name marktvolatiliteit, liquiditeit en kredietgebeurtenissen), (III) frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen, waaronder natuurrampen en de ontwikkeling van schadekosten, (IV) sterfte- en ziektecijfers en -trends, (V) persistentieniveaus, (VI) met name in de banksector, de omvang van kredietverzuim, (VII) renteniveaus, (VIII) valutakoersen inclusief de wisselkoers euro/Amerikaanse dollar, (IX) wijzigingen in wet- en regelgeving, waaronder belastingregelgeving, (X) de impact van overnames, inclusief gerelateerde integratievraagstukken en reorganisatiemaatregelen, en (XI) algemene concurrentiefactoren, in elk van deze gevallen op lokale, regionale, nationale en/of mondiale basis. Veel van deze factoren zijn waarschijnlijker, of meer uitgesproken, als gevolg van terroristische activiteiten en de consequenties daarvan.
Allianz Trade
plaats:
's-Hertogenbosch
website:
https://www.allianz-trade.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Fraude en oplichting nemen toe

Fraude en oplichting bij bedrijven nemen toe. 51% van de bedrijven had er afgelopen 2 jaar mee te maken. 66% geeft aan dat er sprake is van toename van fraude. Veel aandacht in de media gaat uit naar de opkomst van cybercrime maar veruit de meeste vormen van fraude en oplichting vinden op klassieke wijze plaats. Met op nummer 1: eigen medewerkers die geld of producten verduisteren of valse declaraties indienen.  

Dit blijkt uit een onderzoek van Allianz Trade Benelux onder Nederlandse en Belgische bedrijven. Om toenemende fraude samen met bedrijven effectiever te bestrijden is de kredietverzekeraar onlangs aangesloten op het vernieuwde platform Fraude.nl, in samenwerking met fraude- en veiligheidsexpert Hoffmann en advocatenkantoor Lexence.

Eigen medewerkers

De meeste fraude wordt gepleegd door eigen medewerkers (interne fraude). Voorbeelden van veelvoorkomende fraude en oplichting door eigen werknemers:

- producten stelen, geld ‘lenen’ uit de kassa of korting geven aan vrienden en familie;

- vertrouwelijke bedrijfskennis verkopen of geven aan een concurrent;

- zakendoen met niet-bestaande leveranciers en daar valse facturen voor aanmaken;

- zonder toestemming geld overmaken naar de eigen bankrekening;

- onjuiste kosten- of urendeclaraties indienen.

Externe fraude

Bij fraude en oplichting van buitenaf (externe fraude) is factuurfraude koploper. Meer dan de helft (53%) van de bedrijven had hiermee te maken de afgelopen 3 jaar. Bij factuurfraude ontvangen bedrijven valse nota’s die ogenschijnlijk verstuurd zijn uit naam van bekende klanten of organisaties. De spookfacturen zijn nauwelijks van echte facturen te onderscheiden. Vaak is alleen het bankrekeningnummer (en de te naam stelling) afwijkend. Vaak gaat het bij spookfacturen om relatief kleine bedragen. De oplichter hoopt dat de spookfactuur in de dagelijkse drukte op de administratieafdeling ‘blindelings’ wordt afgehandeld.

Opzet onderzoek

Aan dit onderzoek hebben 200 Nederlandse en Belgische bedrijven meegewerkt. 62% van de respondenten is algemeen of financieel eindverantwoordelijk (CEO’s en CFO’s). De deelnemende bedrijven vertegenwoordigen een divers palet aan branches, zoals bouw en installatie (21%), agri/food (21%), metaal (17%), chemie (5%), transport & logistiek (5%) en zakelijke dienstverlening (2%). 46% van de respondenten werkt bij een organisatie met een omzet tussen de €10 en €50 miljoen.

Kopersfraude

Wat bij externe fraude ook veel voorkomt is zogeheten ‘kopersfraude’ (ook wel fake buyer fraud genoemd). 41% van de bedrijven die aan het onderzoek meededen noemt deze vorm van fraude, na factuurfraude, als de meest voorkomende vorm van externe oplichting. Kopersfraude kan verschillende gezichten aannemen. Bijvoorbeeld, uit naam van een vaste klant van het bedrijf worden goederen besteld maar er wordt een afwijkend afleveradres opgegeven. Kopersfraude is ook als de koper beweert dat hij een bestelling niet heeft ontvangen, terwijl de goederen in werkelijkheid wel zijn geleverd. Een aparte categorie van externe fraude is zogeheten acquisitie- of advertentiefraude waarbij advertenties worden verkocht die niet of nauwelijks worden ‘geleverd’.

Schade

Op de vraag of men daadwerkelijk slachtoffer is geworden van een vorm van fraude, antwoordde net iets meer dan de helft met ja (51%). In 48% van de gevallen ging het om schade tot 50.000 euro. 10% had een schadepost tussen de 200.000 en 500.000 euro. En 1% zelfs meer dan 5 miljoen.

Fraude.nl

Met deze website willen de 3 partijen bedrijven en ondernemers een informatief platform bieden voor fraudevraagstukken. Maar ook een plek waar ze terecht kunnen als ze (direct) hulp nodig hebben. Elke uitdaging is uniek, geen situatie is hetzelfde. Soms vraagt een zaak om het toevoegen van een digitaal rechercheur of een financieel onderzoeker. Een andere situatie vraagt wellicht om de bril van een psycholoog of jurist. En om problemen in de toekomst te voorkomen, kan het interessant zijn preventiemaatregelen te treffen of je tegen frauderisico’s te verzekeren.

Meer informatie over onderzoek: https://www.allianz-trade.com/nl_NL/tips/fraude/fraudeonderzoek-2022.html?utm_medium=referral&utm_source=press_release&utm_campaign=fraude-onderzoek-2022&utm_content=fraude

Zie ook: https://www.fraude.nl/

 

3 weken geleden

Onbetaalde facturen innen: bedrijven zijn goed af in Nederland

In welke landen zijn onbetaalde facturen gemakkelijk dan wel moeilijk alsnog te innen? Nederland hoort tot de top-3 van landen waar dat relatief gemakkelijk kan. Dat blijkt uit onderzoek van Allianz Trade, de grootste kredietverzekeraar ter wereld.

Zweden komt als beste uit de bus, daarna Duitsland. Nederland deelt de derde plaats met Finland en Portugal. In totaal zijn 49 landen doorgelicht. Samen goed voor 85% van het wereldwijde handel.

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: “Je zou misschien verwachten dat het innen van openstaande facturen in de afgelopen coronaperiode met de lockdowns alleen maar moeilijker is geworden, maar dat valt mee. Om de vier jaar toetsen we wereldwijd de Trade Collection Complexity en de algemene conclusie is dat de situatie, zeker in de Eurozone, stabiel is gebleven.”

In het onderzoek wordt onder meer gekeken naar de betalingspraktijk en de faillissementsregels per land en de mogelijkheid om betaling via de rechter af te dwingen. Geeroms: “Als een bedrijf slecht betaalt dan kun je als schuldeiser naar de rechter stappen om betaling af te dwingen. Dan is het wel belangrijk dat een rechtbank vlot een beslissing neemt. In Zweden is dat perfect geregeld maar in een land als Frankrijk of Spanje is dat juist heel complex.”

49 op de schaal van 100

Het onderzoek dat in 2022 is gehouden komt uit op een Collection Complexity van 49 op een schaal van 0 tot 100. Dit wereldwijde gemiddelde ligt iets onder de uitkomst van 2018 (was toen 51). De ranglijst van 2022 laat zien dat het relatief gemakkelijk is om in drie van de tien landen schulden te vorderen. Hiervan bevinden zich de meeste landen in West-Europa. Een op de vijf landen valt onder de categorie ‘ernstig’, met als koplopers Saoedi-Arabië, Maleisië en de Verenigde Arabische Emiraten. Landen die ook slecht scoren zijn Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië, Griekenland en Italië. En verder weg: Brazilië, Hong Kong, Israël, Japan, Senegal en Singapore.

Opletten

Geeroms: "Ruwweg kampt tweederde van de onderzochte landen met 'zeer ernstige' dan wel 'problematische' inning van onbetaalde facturen. Omgerekend dreigen bedrijven die zakendoen met deze landen 7,7 biljoen dollar mis te lopen. Het is dus zeer goed uitkijken voor bedrijven met wie je in zee gaat en naar welk land je exporteert." 

Volgens Geeroms is in de achterliggende corona-periode een vertekend beeld ontstaan van de financiële gezondheid van bedrijven. “Overheidssteun heeft veel problemen gecamoufleerd. Betalingsproblemen bleven onder de radar. Nu de steunpakketten wegvallen en ook geld lenen niet langer ‘gratis’ is, zullen betalingsproblemen snel toenemen. Ook omdat de economische groei terugvalt. Bedrijven genereren minder inkomsten. Ze proberen hun liquiditeitspositie op te rekken door betaling van hun facturen uit te stellen.”

Over Nederland

Ons land komt prima tevoorschijn in het onderzoek. Over Nederland schrijven de onderzoekers onder meer dat het betalingsgedrag van binnenlandse bedrijven zeer goed is, waarbij de betaling gemiddeld genomen binnen 47 dagen plaatsvindt.

(Foto Johan Geeroms)

1 maand geleden

Faillissementen: Nederland scoort opvallend slecht

Stijgen de faillissementen wereldwijd dit jaar met +10% en volgend jaar met +14%, in Nederland is de toename fors sterker: +24% dit jaar en +39% volgend jaar. Daarmee is Nederland het slechtst scorende land in de eurozone. Dat blijkt uit het Global Insolvency Report Allianz Trade, de grootste kredietverzekeraar ter wereld.

Dankzij de helpende hand van de overheden noteerden de faillissementen vorig jaar wereldwijd nog een laagterecord. Nu stijgen de faillissementen weliswaar, maar in veel landen is de toename beperkt dankzij nieuwe, gerichte steunmaatregelen van de overheid. Dat geldt vooral voor Europa. De normalisering van het aantal faillissementen wordt hierdoor vertraagd.

Gure omstandigheden

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade noemt de toename logisch. “Het internationale bedrijfsleven kampt met zoveel negatieve factoren. Bijna teveel om op te noemen: aanhoudende logistieke problemen, tekorten aan basismaterialen en grondstoffen, stijgende inkoopprijzen, oplopende energieprijzen, personeelstekorten en oplopende financieringskosten. Zonder overheidssteun gaan zwakke broeders het niet redden.”

Volgens Geeroms komt ook wanbetaling in toenemende mate om de hoek kijken. “Bedrijven die niet gezond zijn en nu hun eigen broek moeten op zien te houden, komen er niet uit. De laatste wanhoopspoging is dan je rekeningen niet meer betaalt. De sanering begint los te komen. Overheden proberen het te temperen maar op de lange duur is dat niet houdbaar en niet gezond. Teveel ongezonde bedrijven worden in leven gehouden.”

Nederland

Dat de toename van de faillissementen in Nederland procentueel het hoogst uitvalt (dit jaar en volgend jaar), komt volgens Geeroms vooral door de gevoeligheid van onze economie voor internationale ontwikkelingen. “Als export- en ook doorvoerland worden we standaard extra hard geraakt door de wereldwijde onrust zoals nu de verstoring van transport en logistiek. Verder is de steun die de Nederlands bedrijven krijgen van de overheid relatief beperkt in vergelijking met andere landen.”

Pre-pandemie niveau

Na twee jaar van daling zal het aantal faillissementen in de meeste landen dit jaar uitkomen op het pre-pandemie niveau. Terwijl staatssteun het aantal insolventies in Frankrijk (32.510 gevallen) en Duitsland (14.600) kunstmatig laag zal houden, verwacht Allianz Trade dat het VK nog dit jaar met een scherpe stijging te maken krijgt (+37%). Voor Afrika en Centraal- en Oost-Europa verwacht de kredietverzekeraar recordhoogtes aan faillissementen. Bedrijven in de VS (15.500 gevallen in 2022) zouden moeten profiteren van de buffers die zijn opgebouwd en het Pay check Protection Program.

(Foto Johan Geeroms)

3 maanden geleden

Noodplan nodig voor mogelijk gastekort eind dit jaar

Stopt de gastoevoer vanuit Rusland, dan hoort Nederland tot de hardst getroffen landen in de EU.  Om ons land voor te bereiden op deze situatie, is nu een noodplan nodig. Er wordt kostbare tijd verspeeld om adequaat op het mogelijke gastekort in te spelen. Dat stelt kredietverzekeraar Allianz Trade dat de gevolgen van een gastekort voor de EU onderzocht.

“Als de olie vanuit Rusland in de ban wordt gedaan, is dat voor de EU gemakkelijk op te vangen als andere olielanden (vooral de OPEC) de productie verhogen. Anders zit het met gas. Stopt Rusland de toevoer? Dan staat veel EU-landen een pittige winter te wachten. Extra gas ergens vandaan halen is veel moeilijker dan olie”, zegt Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade.

De researchafdeling van de kredietverzekeraar onderzocht beide scenario’s, een olie- en gas-stop. Geeroms: “Een onmiddellijk embargo op de invoer van Russische olie betekent dat er een gat valt van 3,3 miljoen barrels per dag. Als de OPEC de productie van ruwe olie opvoert tot het niveau van medio 2018 en ook Noorwegen en de VS zetten een tandje bij, dan is de krapte binnen twee maanden op te vangen. De olieprijs zal zich snel weer stabiliseren op het huidige niveau.”

Ernstige verstoring

Heel anders zit het met gas. “Draait Rusland per direct de gaskraan dicht? Dan moet de EU rekening houden met ernstige verstoringen. Duitsland en Nederland horen binnen de EU tot de zwaarst getroffen landen. Ook diverse landen in Oost-Europa worden hard geraakt. Het inzetten van andere gasleveranciers (Qatar, Algeria of Nigeria) is een moeizaam verhaal. En het vervangen van gas door andere energiebronnen en zelfrantsoenering van burgers en bedrijven, leveren niet genoeg op om het gat in de gasvoorziening te dichten.

‘Black-out’-scenario

Volgens Allianz Trade maken EU-landen die zwaar worden getroffen door een mogelijk gastekort onvoldoende werk van een noodplan. “We moeten ons bereiden op de klap die komen gaat en de daarmee gepaard gaande economische kosten. Hoe gaan we de extra lasten opvangen? Voor burgers, maar zeker ook voor bedrijven. Welke sectoren zijn het kwetsbaarst en hoe gaan we die helpen?”

Wat moet er gebeuren?

Allianz Trade noemt in het rapport de volgende maatregelen:

- Publiek voorbereiden op het gastekort.  Overheden zouden veel meer moeten investeren in bewustwording over hoe huishoudens energie kunnen besparen.

- Nu al gasbuffers aanleggen door gasbesparingen. Overheden zouden vandaag al moeten beginnen met gasbesparing. Denk aan gasrantsoenering voor openbare gebouwen of financiële stimulering voor huishoudens om hun gasverbruik onder een bepaalde drempel te houden.

- In EU-verband afspraken maken over herverdeling van gas.  

- Binnen de EU een gezamenlijke aankoopregeling optuigen voor vloeibaar gas (LNG).

- Op nationaal niveau moet er een noodplan komen. Hoe gaan we de extra lasten opvangen. Voor burgers, maar zeker ook voor bedrijven? Welke sectoren zijn het kwetsbaarst en hoe gaan we die helpen?

Groningen

Als Rusland de gaskraan dichtdraait is Nederland snel door de buffervoorraad gas heen. Die is momenteel met nog geen 30 procent gevuld, blijkt uit cijfers van Gas Infrastructure Europe. Geeroms: “In Europa heeft alleen Oostenrijk een kleinere voorraad. Als de nood aan de man komt zou er weer gas uit Groningen gehaald kunnen worden. Gaan we dat doen? Waar het om gaat is dat er geen plan is. Niet in Nederland en niet in de EU. Het is de hoogste tijd om dat plan te maken.”

(Foto Johan Geeroms)

3 maanden geleden

Wanbetaling is terug van weggeweest

De kans dat een factuur te laat of niet wordt betaald, neemt dit jaar sterk toe. Meer dan de helft van de Europese exporteurs (in Duitsland 60%) verwacht een toename van het wanbetalingsrisico. Dat blijkt uit onderzoek van de grootste kredietverzekeraar ter wereld Allianz Trade.

“Het optimisme rondom de heropening van de economie na de pandemie is door de Russische invasie gebroken. Consumenten zijn pessimistischer dan ooit over de economie. En ook aan de kant van de producenten krijgt het vertrouwen klap na klap. Nu de oorlog langer duurt, beginnen bedrijven de gevolgen ook echt te voelen. Zo is 56% van de exporteurs die we spraken diep ongerust over de aanhoudend hoge energieprijzen. Hogere grondstofprijzen, hogere financieringskosten en langdurige verstoringen van de toeleveringsketen zullen de komende maanden de exportkosten opdrijven”, zegt Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux bij Allianz Trade.

Drie trends

In de Allianz Trade Global Survey 2022 zijn 3.000 exporteurs bevraagd in de VS, China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Duitsland. Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd - één vóór het begin van de invasie van Oekraïne en één daarna. Uit het onderzoek kwamen drie trends naar voren:

-  Steeds meer bedrijven zetten zich schrap voor de klap die de omzet dit jaar gaat krijgen;

-  Bedrijven vrezen een structurele terugval van de vraag naarmate het conflict langer duurt;

-  Vrees voor wanbetaling.

Eigen broek ophouden

Geeroms: “We komen uit een tijd dat de overheid de bedrijven lange tijd een reddingsboei heeft toegeworpen. Het lijkt erop dat eenzelfde ruimhartige steun van overheden er nu niet gaat komen. Bedrijven moeten nu hun eigen broek zien op te houden, terwijl ze de gevolgen van covid-19 nog aan het verwerken zijn.”

Toename faillissementen

“Voor de belangrijkste Europese exportmarkten, verwachten we dat het aantal faillissementen van bedrijven dit jaar +10% zal stijgen. In feite niet meer dan logisch natuurlijk. Er zijn zoveel ongezonde bedrijven in leven gehouden dankzij de staatssteun. Die sanering begint nu los te komen.”

Steeds meer werkkapitaal nodig

Geeroms voorziet een aanzienlijke economische achteruitgang. “Met de hoger inkoopkosten (grondstof, energie) en de toename van wanbetaling hebben bedrijven steeds meer werkkapitaal nodig om de dagelijkse business draaiende te houden. Anders gezegd: ze houden minder geld over voor structurele maatregelen die de toekomst van bedrijven bepalen, zoals het ontwikkelen van nieuwe producten, overnames, groei, modernisering of schuldvermindering.”

Hogere kosten doorrekenen

Hoe bedrijven komende tijd presteren zal, volgens Geeroms, sterk afhangen van hun vermogen om de hogere kosten door te rekenen aan de eindklant. “Dit noemen we prijszettingsvermogen. Dat verschilt sterk per sector. Voor veel Europese bedrijven is prijsverhoging op de korte termijn geen optie. Het gevolg is dat de winstmarge onder druk komt te staan. Dat betekent minder winst, minder investeringen, minder groei. Facturen staan langer open of blijven onbetaald waardoor het werkkapitaal wordt aangetast.” Een faillissementsgolf is in de ogen van Geeroms niet meer dan een logisch gevolg hiervan.

(Foto Johan Geeroms)

3 maanden geleden

Kredietverzekeraar Allianz Trade geeft voor 2022 en 2023 rood signaal aan modebranche

Retailers in de modebranche zijn verzwakt uit de pandemie gekomen. De omzet ligt duidelijk lager dan in de periode vóór corona. Ook lijkt het consumentengedrag veranderd. Kredietverzekeraar Allianz Trade (sinds eind maart de nieuwe naam van Euler Hermes) waarschuwt voor extra gevaar van faillissementen in de modebranche, met name voor gespecialiseerde modewinkels.

Na de coronadip krijgt de modebranche opnieuw een klap door de oorlog in Oekraïne. Het Europese consumentenvertrouwen is hierdoor fors teruggevallen. Mode is hier bij uitstek gevoelig voor. Volgens de kredietverzekeraar kunnen de mode-uitgaven in de EU hierdoor in 2022 4,85 miljard euro lager uitvallen.  

Wind tegen

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade, stelt dat de modesector de wind op verschillende fronten tegen heeft. “De afgelopen twintig jaar gaven consumenten sowieso al een steeds kleiner deel van hun besteedbaar inkomen uit aan mode. Dan krijg je eerst corona, nu Oekraïne en ook dringt de inflatie steeds dieper in de economie door. Het CBS meldt een recordhoogte van bijna 12%. Nieuwe kleren kopen is het eerste wat de consument doorschuift. Je ziet het resultaat: de omzet van modewinkels is ver onder het niveau van 2019 weggezakt. Hier komt nog eens bovenop dat de brutomarges stevig onder druk staan. De prijzen van katoen, synthetische vezels en transport zitten op een hoog niveau en dat blijft nog wel even zo. Dat knaagt aan de winstgevendheid.”

Vrijetijdskleding

Volgens Geeroms heeft de Covid-19-crisis en de bijbehorende restricties de consument richting online geduwd. “Vooral de gespecialiseerde modewinkels krijgen rake klappen. Ook zijn consumptiepatronen aan het veranderen. Kijk bijvoorbeeld naar de opkomst van tweedehands kleding. Of neem vrijetijds- en sportkleding; dat segment groeit. Wellicht door het vele thuiswerken. Dit gaat ten koste van ‘formele’ kleding die speciaalzaken verkopen.” Opvallend is dat de verkoop in het hoogste luxe segment juist wel boven het niveau van 2019 zit.

Modewinkels kunnen het steeds minder bolwerken. Geeroms noemt als voorbeeld de afname van het aantal schoenenwinkels. “Je merkt het aan de groeiende verkoop van sportschoenen en sneakers, ten koste van de traditionele leren schoenen.” Hij verwijst naar INretail, de brancheclub van onder meer schoenenwinkels, die bevestigt dat het aantal schoenenzaken in Nederland snel is teruggelopen tot onder de duizend winkels.

Waarschuwing

Allianz Trade geeft voor 2022 en 2023 een rood signaal af voor de modebranche. “De branche zit echt in moeilijk vaarwater met allerlei structurele veranderingen. De kans op faillissementen is aanzienlijk. Dat kunnen ook grote faillissementen zijn. Denk aan ketens. Sinds 2016 zijn er in Europa 78 faillissementen geweest waarbij moderetailers omvielen met een jaaromzet hoger dan 10 miljoen euro. Alles bij elkaar is daarmee zo’n 14 miljard euro aan omzet verloren gegaan.”

Naast retailers maken ook leveranciers van kleding moeilijke tijden door. Steeds vaker worden ze geconfronteerd met fabriekssluitingen, materiaaltekorten en hoge containerprijzen. Problemen in de toeleveringsketen waarover leveranciersorganisatie Modint zegt: ‘Zie het als een kettingbotsing, waar alle wagens achterop elkaar klappen.’

(Foto Johan Geeroms)

4 maanden geleden

Geplaatst in

Nieuws