Jongeren adviseren ministerie SZW over schulden

25-04-2018 16:50 | 4 jaar geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
Save The Children Nederland

Elke MBO in Nederland zou verplicht een Financieel InformatiePunt (FIP) moeten hebben waar jongeren terecht kunnen met hun vragen over geldzaken, studiefinanciering en schulden. Ook zou de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) direct al maandelijks het schoolgeld in kunnen houden, of het geld storten op dezelfde dag dat de studiefinanciering wordt afgeschreven. Dat voorkomt dat leerlingen en studenten in de verleiding komen het geld aan andere zaken uit te geven.

Dat zijn twee van de aanbevelingen die veertig leerlingen van MBO’s in Rotterdam en Heerlen vanochtend meegaven aan staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De jongeren onderzochten de afgelopen weken in het project Speaking Minds op verzoek van het Ministerie van SZW de vraag: ‘Wat kan het ministerie doen om ervoor te zorgen dat jongeren geen schulden (meer) maken?’ Daarvoor spraken ze met leeftijdsgenoten, hielden een enquête onder jongeren en spraken met professionals van onder meer het ministerie, de kredietbank en sociaal maatschappelijk werk.

Chelsey (18) uit Heerlen is een van de jongeren die meedeed aan het project: “Je gaat anders kijken naar armoede en naar schulden. Sommige jongeren zitten voor duizenden euro’s in de schuld, dat had ik niet verwacht. Je komt het best veel tegen, maar er wordt niet echt over gepraat. Met voorlichting op scholen kun je al veel bereiken, denk ik. Dat is echt heel belangrijk.”

Het resultaat is een adviesdocument dat ze vanochtend overhandigden aan staatssecretaris Van Ark. Enkele andere adviezen zijn: doorbreek het taboe op schulden door voorlichting over geld, schulden en armoede standaard op te nemen in het lespakket op basisscholen, middelbare scholen en MBO’s. Ook zou Nederland toe moeten naar een minimum stagevergoeding, zodat leerlingen tijdens hun stage een basisinkomen hebben. Dat kan voorkomen dat ze zich in de schulden moeten steken om rond te komen. Staatssecretaris Van Ark: “Leven met schulden maakt het leven moeilijk. Je kan er echt helemaal van in de stress raken en soms niet meer functioneren op het werk of tijdens de studie. Dat willen we voorkomen! De adviezen van de studenten helpen daarbij zeer.”

Het project Speaking Minds is inmiddels in 16 gemeenten afgerond, op woensdag 25 april kwam een einde aan het eerste landelijke traject. In het project geven jongeren die in hun omgeving te maken kunnen krijgen met armoede, advies aan de overheid over waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen en waar het beleid beter kan. Speaking Minds liep eerder in onder meer Utrecht, Kerkrade, Almelo, Aalsmeer, Kampen en Rotterdam. Het project is erop gericht om jongeren uit de doelgroep zelf een stem te geven in het armoedebeleid en hen vanuit eigen ervaring mee te laten praten.

Speaking Minds is opgezet door Save the Children, Defence for Children en Stimulansz; zij begeleiden de overheid en de jongeren in het contact. “In Nederland krijgen bijna driehonderdduizend kinderen en jongeren te maken met armoede. Het blijkt dat overheden en jongeren elkaar vaak moeilijk weten te vinden en dat beleid niet altijd aansluit bij wat de jongeren nodig hebben”, zegt projectleider Marinke Ros. “Terwijl ze vaak juist een heel sterke mening hebben over wat er anders zou kunnen.”

Save The Children Nederland
plaats:
Den Haag
website:
https://www.savethechildren.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Honger onder vluchtelingen en asielzoekers in Griekenland

Stopzetting van de hulp aan vluchtelingen en asielzoekers zorgt voor grote gezondheidsproblemen, waarschuwen 27 maatschappelijke organisaties vandaag. Voedsel en water worden hen onthouden.

Al bijna twee maanden heeft tot 60% van de huidige bewoners van de Griekse vluchtelingenkampen op het vasteland geen toegang tot voldoende voedsel. Dit komt omdat de Griekse regering alle dienstverlening aan statushouders in oktober 2021 heeft stopgezet. Een op de vier bewoners van deze voorzieningen is vrouw en twee op de vijf zijn kinderen.

“De vrouwen in het kamp van Eleonas blijven ons vertellen dat hun kinderen 's nachts huilen van de honger. Moeders hebben nu geen geld voor babymelk, dus doen ze in plaats daarvan koekjes in water”, zegt Emily Wilson van Project Elea. Een chronisch zieke vader van drie kinderen uit Afghanistan zei: "Als ik niet eet, is het prima, maar ik kan mijn baby's niet hongerig achterlaten."

Bovendien krijgen ongeveer 34.000 asielzoekers al twee maanden geen geld. Tot 1 oktober verstrekte de UNHCR financiële bijstand, maar dat is nu door de Griekse instanties overgenomen. Na klachten van ngo’s verzekerden de Grieken dat het op orde zou komen, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Pim Kraan, directeur van Save the Children: “Deze passieve houding van de Griekse regering veroorzaakt honger onder vluchtelingen en asielzoekers in het land. Het is onwettig, onnodig en totaal onaanvaardbaar dat dit in de EU gebeurt.”

Stopzetting van de uitkeringen berooft asielzoekers van hun waardigheid. Ze nemen hun toevlucht tot bedelen en andere negatieve overlevingsmechanismen. Ana Liz Chiban van de organisatie Fenix: “Onder de getroffenen bevinden zich afgewezen asielzoekers die geen toegang hebben tot huisvesting of gezondheidszorg en geen recht hebben op werk. Dat zijn vooral afgewezen Afghaanse en Syrische vluchtelingen die terug moeten naar Turkije, terwijl Turkije geen terugkeer uit Griekenland accepteert.”

Sommige asielzoekers die buiten de kampen wonen als begunstigden van het programma Emergency Support to Integration and Accommodation (ESTIA) zijn bijzonder kwetsbaar. Ook zij krijgen geen geld, maar tegenstelling tot de mensen in de kampen, krijgen zij helemaal geen voedselhulp. 

Oproep ngo’s: hervat de uitkeringen 

Hervat de uitkeringen in contant geld en/of geef vouchers voor gebruik in winkels of voor vervoer. Betaal het achterstallige geld uit zodra het nieuwe systeem wordt ingevoerd. Zorg voor voldoende en voedzaam voedsel voor álle mensen die in kampen verblijven, ongeacht of ze erkende vluchtelingen of asielzoekers zijn of dat hun aanvraag is afgewezen. Volgens de EU- en Griekse wetgeving (artikel 17 van Richtlijn 2013/33/EU en artikel 55 van Wet 4636/2019) is Griekenland verantwoordelijk voor het waarborgen van minimale materiële opvangvoorzieningen voor asielzoekers. Vorig jaar nam de Griekse regering een wet aan die bepaalt dat alle materiële opvangondersteuning binnen 30 dagen na ontvangst van hun positieve beslissing (Artikel 114 van Wet 4636/2019 gewijzigd door Artikel 111 van de wet 4674/2020) stopgezet moet worden. Dit treft dus statushouders. De wet is voor het eerst op 1 oktober uitgevoerd. 27 organisaties sloegen direct alarm. Het ministerie van Asiel en Migratie verklaarde categorisch dat asielzoekers eind oktober hun geld zouden krijgen, maar dat is tot op heden niet gebeurd. 

3 dagen geleden

88.500 handtekeningen voor levensreddende hulp Afghaanse kinderen

Het is deze week 100 dagen geleden dat de Taliban de controle over Kabul en de rest van het land claimden. De omstandigheden in Afghanistan zijn inmiddels verder verslechterd. Ruim 88.500 mensen ondertekenden afgelopen weken de petitie van Save the Children voor levensreddende hulp aan Afghaanse kinderen en families. Hiermee roepen zij het demissionaire kabinet op alles op alles te zetten om de eerder toegezegde hulp terecht te laten komen bij Afghaanse kinderen en hun families, daar waar hulp het hardst nodig is. De Afghaanse crisis is een crisis voor kinderen. De helft van de Afghaanse bevolking bestaat uit kinderen.

De kinderrechtenorganisatie heeft inmiddels in tien provincies haar werk hervat, maar luidt tegelijkertijd de noodklok. De gezondheidszorg stort in op het moment dat het land met de ergste hongersnood in jaren wordt geconfronteerd. Dinsdag 23 november hebben de Afghaanse kinderen Eline en Wahid samen met Save the Children de handtekeningen aan leden van de Tweede Kamer aangeboden.

Honger in Afghanistan treft kinderen

Al vóór de escalatie van het geweld en machtsovername in augustus had bijna de helft van de Afghanen humanitaire hulp nodig. Zij worstelen met de gevolgen van droogte, de coronapandemie en het langdurige conflict. Begin deze maand nog waarschuwde Save the Children voor acute ondervoeding bij bijna de helft van kinderen onder de vijf jaar. Voor 10 miljoen Afghaanse kinderen betekent humanitaire noodhulp het verschil tussen leven en dood. Daarnaast zijn nog eens 300.000 kinderen uit hun huizen verdreven en daardoor extra kwetsbaar. Slechts 17 procent van de 2300 klinieken die ooit met geld van de Wereldbank konden functioneren, zijn nog open. Veel zwangere vrouwen met een hoog risico op complicaties, zijn verstoken van medische hulp. Daarnaast vormen ondervoeding en kou grote risico’s voor pasgeboren kinderen en hun moeder. 

Toegezegd geld naar Afghaanse kinderen

De Nederlandse regering zegde in augustus en september meer (financiële) steun toe voor de humanitaire nood in Afghanistan. Maar de crisis is en blijft enorm. Kinderen zijn het meest de dupe van het conflict en geweld en met de winter voor de deur worden de noden alleen maar groter. Met de petitie roepen wij het demissionaire kabinet en de formerende partijen daarom op om ervoor te zorgen dat het toegezegde geld bij de Afghaanse kinderen terechtkomt. Kinderen zijn de meest kwetsbare groep en directe hulp is nodig om verdere acute hongersnood bij kinderen te voorkomen. Save the Children laat onder meer met mobiele gezondheidsklinieken zien dat werken in Afghanistan mogelijk is.  

Onderwijs moet worden hervat

Ook moet het onderwijs volledig worden hervat zodat kinderen, en met name meisjes, weer naar school kunnen en vrouwelijke leerkrachten hun werk kunnen oppakken. 3,7 miljoen kinderen in Afghanistan gaan nu niet naar school, van wie minstens 60 procent meisjes. Zonder toegang tot school gaan meisjes in Afghanistan een onzekere toekomst tegemoet. Dit kan een levenslange impact op hun gezondheid, welvaart en veiligheid hebben. Als de financiering niet snel wordt hervat, dan wordt elke vooruitgang van de afgelopen twintig jaar tenietgedaan. 

88.500 handtekeningen

Ruim 88.500 mensen ondertekenden de petitie van Save the Children afgelopen weken, waaronder ruim 27.300 mensen uit Nederland. Het laat zien dat het draagvlak in Nederland voor het lot van Afghanen groot is. De handtekeningen werden dinsdag 23 november online van 13.40 tot 14.00 uur aan Jasper van Dijk van de Vaste Kamer Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aangeboden door twee Afghaanse kinderen. 

 

5 dagen geleden

Gezocht: spel- en bewegingsbegeleiders voor kinderen in AZC’s

Wie wil vluchtelingen weer blij maken? Save the Children, UNICEF Nederland en War Child zijn voor hun gezamenlijke programma TeamUp hard op zoek naar vrijwilligers die vier uur per week activiteiten voor gevluchte kinderen willen begeleiden op een opvanglocatie. De opvanglocaties zijn op dit moment overvol door onder andere een langzame doorstroom en hulp is hard nodig. Als vrijwilliger van TeamUp draag je met spel en beweging bij aan het psychische en sociale welzijn van gevluchte kinderen. 

Het programma biedt kinderen van 6 tot 18 jaar een veilige ruimte om stress en spanning los te laten. Hierdoor kunnen zij beginnen met het verwerken van hun traumatische ervaringen. Op dit moment begeleiden ongeveer 200 vrijwilligers de TeamUp-activiteiten op 36 opvanglocaties door het hele land. Om zoveel mogelijk gevluchte kinderen de kans te geven mee te doen aan de TeamUp-activiteiten is er een grote behoefte aan enthousiaste vrijwilligers. TeamUp biedt vrijwilligers training en begeleiding. 

Waardevol werk

Robert is vrijwilliger bij TeamUp en vertelt: “Ik weet dat ik bij TeamUp de kinderen blij maak met de activiteiten die we doen, ik zie hen ontspannen. Andersom maken zij mij net zo blij. Het is heel leuk om te doen, heel waardevol werk. En het geeft veel energie na een zware werkdag. Eigenlijk moet iedereen zich gewoon opgeven.”

Leven in stress en onzekerheid

Gevluchte kinderen hebben vaak veel meegemaakt. In het land van herkomst en tijdens de reis naar Nederland worden zij blootgesteld aan oorlog, geweld en stressvolle situaties. In Nederland stopt deze stress en onzekerheid niet. Kinderen moeten vaak verhuizen en maken zich zorgen om hun ouders en vrienden. Hierdoor kunnen zij bang, onzeker of juist boos worden. Het is voor hen vaak moeilijk om mensen te vertrouwen. De overvolle azc’s, met daarbij de onzekerheid over een toekomst in Nederland, zorgen voor extra stress bij de kinderen.

TeamUp biedt plezier en houvast

TeamUp is er op vaste dagen, tijden en met dezelfde begeleiders. Dit zorgt voor stabiliteit, structuur en een gevoel van veiligheid en verbondenheid. De vaardigheden die ze bij TeamUp opdoen zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s en komen weer van pas in hun dagelijks leven.

Jantsje Koopman, teamleider van het programma TeamUp: "Gevluchte kinderen zijn vaak blootgesteld aan ingrijpende en stressvolle ervaringen die op het eerste gezicht ongezien blijven. TeamUp pakt deze onzichtbare littekens aan en helpt kinderen omgaan met hun gevoelens en ervaringen. Kinderen zijn bijzonder veerkrachtig, maar moeten wel de kans krijgen om hun nare ervaringen te verwerken. Spel en beweging helpen daarbij. TeamUp biedt plezier en houvast in een storm van onzekerheid en angst.”

Geïnteresseerden van 21 jaar en ouder kunnen solliciteren of meer informatie vinden via www.sollicitatieteamup.nl

3 weken geleden

‘Laat de hoop van Afghaanse kinderen niet vervliegen’

Met tweehonderd rode vliegers vraagt Save the Children vandaag op het strand van Scheveningen aandacht voor de situatie van kinderen in Afghanistan. “Wij willen de aandacht nu richten op de nood van kinderen in Afghanistan, de winter komt er aan en die is in Afghanistan heel streng”, zegt Martine Bergwerff, coördinator noodhulp bij Save the Children.  

De mobiele klinieken van Save the Children zijn nu een maand heropend en de helft van de kinderen die daar komen zijn nu al acuut ondervoed, constateren de gezondheidswerkers. Dit zal snel verder oplopen: tien miljoen Afghaanse kinderen zijn deze winter aangewezen op humanitaire hulp. Veel mensen zijn in het land op de vlucht geslagen door geweld, extreme droogte en stijgende voedselprijzen. Boeren zagen hun oogsten mislukken. Bergwerff: “Een op de twee kinderen zal voor het eind van dit jaar al in de fase van acute ondervoeding  zijn. De crisis van Afghanistan is vooral een crisis voor kinderen.”

De gezondheidszorg staat er sowieso slecht voor. Voor veel mensen is het bezoeken van een van de klinieken van een hulporganisatie de enige mogelijkheid tot medische hulp nu 87% van de reguliere gezondheidszorg niet functioneert. Daarnaast speelt corona ook een rol in de druk op de gezondheidszorg. Bergwerff: “De uitdagingen waarmee jonge gezinnen zich geconfronteerd voelen, zijn groot. Naast voedingssupplementen bieden we ook psychosociale steun aan, want de stress is hoog.”

Onderwijs

Behalve gezondheidszorg verkeert ook het onderwijs in een crisis. Voor meisjes op middelbare scholen in Afghanistan is onderwijs zelfs helemaal niet meer mogelijk. Een aantal weken geleden zette de organisatie een petitie online die wereldwijd al door duizenden mensen ondertekend is. Het is een oproep aan de internationale gemeenschap om alles op alles te zetten, zodat levensreddende hulp bij Afghaanse kinderen terecht komt. Bergwerff: “Politici mogen hun handen niet van Afghanistan aftrekken, maar moeten druk blijven uitoefenen zodat meisjes ook weer naar school kunnen en vrouwelijke leerkrachten hun werk kunnen oppakken. Dat alles naast de oproep om veilige en legale vluchtroutes te garanderen voor die kinderen en hun families die gedwongen zijn te vluchten.”  

Petitie

Op de website van Save the Children is een petitie te vinden die in november aan leden van de Tweede Kamer wordt aangeboden. De boodschap is om kinderen in Afghanistan niet te vergeten en ook internationaal druk te blijven uitvoeren, zodat noodhulp doorgang kan vinden. De vliegeractie is naast een solidariteitsactie ook bedoeld om aandacht op deze petitie te vestigen.

Save the Children al sinds 1976 in Afghanistan

Save the Children is een onafhankelijke, onpartijdige en politiek neutrale organisatie die sinds 1976 in Afghanistan werkt. De kinderrechtenorganisatie helpt kinderen en hun families door het hele land met levensreddende hulp. Deze hulp is sinds half september weer in enkele provincies op gang gekomen. Save the Children biedt onder meer gezondheidszorg, onderwijs, kinderbescherming, voeding en spullen voor levensonderhoud en bereikte in 2020 meer dan 1,6 miljoen Afghanen.

Vliegeractie voor en met kinderen uit Afghanistan, Scheveningen 18 oktober 2021

 

1 maand geleden

Klimaatverandering is crisis voor kinderen

Klimaatverandering is crisis voor kinderen

 

Zelfs als de doelen in het Klimaatakkoord van Parijs worden gehaald zullen kinderen die in 2020 zijn geboren zeven keer zo vaak te maken krijgen met een hittegolf dan hun grootouders. Dit is een gemiddelde, want in sommige gebieden zoals Afghanistan of de Hoorn van Afrika is het respectievelijk zelfs 18 keer en 12 keer zo vaak. Daarmee is klimaatverandering ook echt een crisis die kinderen treft. Die alarmerende boodschap geeft kinderrechtenorganisatie Save the Children mee aan Klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme en aan jongerenvertegenwoordiger Aoife Fleming.

Het onderzoek Born into the Climate Crisis: Why we must act now to secure children’s rights maakt een vergelijking tussen kinderen geboren in 2020 en mensen geboren in 1960. De in 2020 geboren baby’s maken tijdens hun leven gemiddeld zeven keer vaker een hittegolf mee, ruim 2,5 keer vaker een droogte en krijgen bijna drie keer vaker te maken met mislukte oogsten. “Als we nu niet in actie komen, dan geven we onze kinderen een hele sobere toekomst”, zegt Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland, wijzend op de inhoud van het rapport.

Kinderen uit elf landen komen aan het woord over hoe klimaatverandering hun leven veranderd en wat gedaan kan worden om het tij te keren. Kraan: “Het is belangrijk dat kinderen meebeslissen over hun eigen toekomst. Overheden moeten niet alleen naar kinderen luisteren, maar zij moeten hun aanbevelingen ook gebruiken.”

Daarom biedt Save the Children het rapport niet alleen aan de klimaatgezant aan, maar ook aan de VN Jongerenvertegenwoordiger Aoifo Fleming.

Het rapport is geschreven in samenwerking met Wim Thiery van de Vrije Universiteit Brussel die eerder een wetenschappelijke studie in wetenschappelijk tijdschrift Science publiceerde hierover.

2 maanden geleden

Save the Children: ‘Kinderen 7 keer vaker kans op hittegolf tijdens leven dan grootouders'

Zelfs als de doelen in het Klimaatakkoord van Parijs worden gehaald zullen kinderen die in 2020 zijn geboren te maken krijgen met veel meer hittegolven, overstromingen, branden en droogtes dan hun grootouders. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van hulporganisatie Save the Children in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel.

In een nieuw rapport over de klimaatcrisis stelt hulporganisatie Save the Children dat de huidige opwarming van de aarde (geschat tussen 2,6 en 3,1 graden als alle nationale actieplannen n.a.v. het Klimaatakkoord van Parijs worden uitgevoerd) grote en onacceptabele gevolgen voor kinderen wereldwijd heeft. In vergelijking met zestigjarigen zullen de in 2020 geboren baby’s tijdens hun leven gemiddeld zeven keer vaker een hittegolf meemaken, ruim 2,5 keer vaker een droogte en bijna drie keer vaker te maken krijgen met mislukte oogsten. Door de klimaatverandering zullen kinderen ook minder toegang hebben tot gezondheidszorg en onderwijs, bijvoorbeeld omdat scholen gesloten zijn na een natuurramp. Dit geldt vooral voor meisjes, kinderen in vluchtelingenkampen en kinderen met een beperking.

Armoede

Kinderen uit lage- en middeninkomenslanden worden nog harder geraakt omdat bij hen het risico op ziektes, honger en ondervoeding al groter is. Daarbij zijn hun huizen vaak niet bestand tegen overstromingen, cyclonen en andere extreme weersomstandigheden. Sommige kinderen zullen door meerdere rampen tegelijk getroffen worden, of snel na elkaar, waardoor de impact nog groter is. Velen zullen in bittere armoede terechtkomen.

“Toen het water ons huis binnendrong, klommen we de heuvel op. Ons eten, ons gasfornuis, onze kleren, alles is doorweekt. We kunnen pas weer in ons huis wonen als het opnieuw wordt opgebouwd. Omdat we nu niet kunnen koken, zijn we afhankelijk van voedselhulp”, vertelt de 8-jarige Aslam*, die met zijn moeder in een vluchtelingenkamp in Bangladesh woont. Het land wordt regelmatig getroffen door overstromingen.

Nergens veilig

“Als we nu niet in actie komen, dan geven we onze kinderen een hele sobere toekomst”, zegt Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland, wijzend op de inhoud van het rapport. “De recente hittegolven in de Verenigde Staten en Canada, de bosbranden in Australië, de overstromingen in Europa en China en de droogtes met grote voedselcrises tot gevolg in landen als Afghanistan, Madagaskar en Somalië laten zien dat het nergens veilig is.”

Nog niet te laat

Save the Children benadrukt dat het nog niet te laat is. Als de opwarming van de aarde tot 1,5 graden beperkt blijft, dan zullen de kinderen van nu tijdens hun leven veel minder natuurrampen meemaken. “Bijvoorbeeld door niet meer afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen of door het opzetten van financiële vangnetten voor de zwaarst getroffen mensen”, legt Kraan uit, “Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen meebeslissen over hun eigen toekomst. Overheden moeten niet alleen naar kinderen luisteren, maar zij moeten hun aanbevelingen ook gebruiken.”

Het onderzoek Born into the Climate Crisis: Why we must act now to secure children’s rights van Save the Children in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel maakt een vergelijking tussen kinderen geboren in 2020 en mensen geboren in 1960 en de kans op het meemaken van een natuurramp gerelateerd aan klimaatverandering tijdens hun leven. Kinderen uit elf landen komen aan het woord over hoe klimaatverandering hun leven veranderd en wat gedaan kan worden om het tij te keren.

2 maanden geleden