KBO-PCOB: Denk ook aan senioren die geen QR-code hebben

1 week geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
KBO-PCOB

Met de aankondiging van het kabinet om de anderhalve meter regel af te schaffen en meer mogelijkheden voor onder meer theater en concertzalen, lijkt het oude leven stukje bij beetje weer meer in beeld te komen. Toch komen er bij seniorenorganisatie KBO-PCOB ook zorgelijke berichten binnen. Het coronatoegangsbewijs, met bijbehorende QR-code, waarmee je moet bewijzen dat je toegang tot horeca en theater mag krijgen, zorgt namelijk voor de nodige onrust bij senioren. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Niet iedereen weet hoe je de code op de telefoon kan krijgen, of heeft zelfs de mogelijkheid niet. Men bezit simpelweg niet een (geschikte) smartphone of is niet digivaardig genoeg. Maar ook tegen de papieren variant wordt als een berg tegenop gezien.”

Want nu al blijkt dat aanvragen van de (papieren) QR-code niet altijd even makkelijk gaat. Zo heeft niet iedere gevaccineerde aangegeven dat diens prikgegevens gedeeld mogen worden, wat nodig is om een QR-code te krijgen. Ook gebeurt het dat senioren, die niet via de GGD gevaccineerd zijn, van het kastje naar de muur gestuurd worden. Sturkenboom: “Het zou fijn zijn als hier een oplossing voor gevonden wordt. Het zou erg jammerlijk zijn dat iemand die gevaccineerd is, die snakt naar contact en gezelligheid met anderen, alsnog hiervan uitgesloten wordt omdat een QR-code ontbreekt.”

KBO-PCOB

Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.

Voor meer informatie, neem contact op met Sven Stijnman, persvoorlichter KBO-PCOB: 06-20409889 of mail sven.stijnman@kbo-pcob.nl. Kijk ook op www.kbo-pcob.nl.
KBO-PCOB
plaats:
Nieuwegein
website:
https://www.kbo-pcob.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Seniorenorganisaties: Voorkom toenemende financiële uitzichtloosheid kwetsbare 55-plusser

Een te grote groep jonge senioren gaat financieel ongezond de AOW in. Dat blijkt uit een onderzoek van Regioplan in opdracht van de seniorenorganisaties KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, ANBO, FASv en NOOM. De organisaties pleiten voor maatregelen die ervoor zorgen dat de groeiende groep kwetsbare jonge senioren financieel wordt ontzien en worden gesteund bij het vinden van betaald werk. Het huidige, demissionaire, kabinet zou nu al moeten afzien van (en compensatie bieden voor) maatregelen die de uitkeringshoogte voor jonge senioren aantasten, de drempel moeten verlagen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 35% naar 15% arbeidsongeschiktheid en de kostendelersnorm moeten afschaffen.

147 duizend lage inkomenshuishoudens van 55-65 jaar

Op dit moment heeft iets meer dan 10% (meer dan 147 duizend huishoudens) in de leeftijdsgroep tussen 55 en 65 jaar een laag inkomen (in 2019 € 1090 netto per maand voor een alleenstaande en € 1530 voor een paar zonder kinderen). De meeste (bijna 82 duizend) zitten al jaren in deze situatie. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met schulden, een lage opleiding of een niet-westerse migratieachtergrond. De seniorenorganisaties maken zich zorgen over de weinig rooskleurige perspectieven van jonge senioren die jarenlang van een gering inkomen moeten rondkomen.

Stop de financiële kwetsbaarheid

Het aandeel lage inkomenshuishoudens onder 55-65-jarigen is in de periode 2015-2019 gestegen van 9,4% naar 10,3%. Voorkomen moet worden dat een steeds grotere groep jonge senioren in armoede terecht komt. Als zij al vanuit een kwetsbare positie de AOW in gaan, is het moeilijk een buffer op te bouwen om financiële klappen op te vangen. Daarnaast hebben financiële kwetsbaarheid en armoede grote impact op de gezondheid van mensen en hun mogelijkheden om aan de samenleving deel te nemen. Op termijn leidt niets doen aan toenemende financiële kwetsbaarheid alleen maar tot hogere kosten voor de samenleving als geheel.

Hoge uitkeringsafhankelijkheid bij ongunstige ontwikkeling uitkeringshoogte

Uit het dataonderzoek van Regioplan over 2019 blijkt verder dat bijna een kwart (ca. 24%) van de jonge senioren een uitkering heeft. Dat is fors te noemen. De afgelopen jaren heeft de doorwerking van fiscale maatregelen geleid tot lagere uitkeringen (zoals de AIO, IOAW, IOAZ en de Anw) en dit zal de komende jaren (mogelijk zelfs versterkt) zo doorgaan. Op die manier dreigt het aantal mensen dat in armoede terecht komt alleen maar te stijgen. Daarnaast is als gevolg van de zogenaamde kostendelersnorm de toepasselijke bijstandsnorm per kostendeler lager naarmate er meer personen in de woning wonen. Dit kan belemmerend werken voor onder andere het verlenen van mantelzorg door bijstandsgerechtigde jonge senioren.

Seniore ‘35-minners’ moeilijk aan het werk

Daarnaast komt een groep deels arbeidsongeschikten moeilijk aan een baan. Het gaat om de zogenoemde 35-minners; ze zijn voor minder dan 35% arbeidsongeschikt. Zij hebben geen recht op een uitkering en moeten zich maar zien te redden op de arbeidsmarkt. Meer dan de helft van deze groep is 45 jaar of ouder. De kans dat zij aan het werk komen, is onevenredig klein. Daarmee zijn ze extra financieel kwetsbaar.

Over het onderzoek

Het onderzoek is gedaan door Regioplan. Het rapport is te lezen via de websites van de organisaties: www.kbo-pcob.nl, www.koepelgepensioneerden.nl, https://fasv.nl, https://netwerknoom.nl, https://www.anbo.nl/ en www.regioplan.nl

3 dagen geleden

KBO-PCOB: Pas op voor een digitale lockdown

Ondanks het goede nieuws van het kabinet dat er vanaf 5 juni steeds meer kan, is er ook een puntje van zorg: de komst van een digitaal coronacertificaat om te mogen reizen binnen Europa. Marcel Sturkenboom, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB: “Nederland smacht ernaar om weer op pad te kunnen. Het digitale coronapaspoort gaat hierin een belangrijke rol spelen. Maar deze app moet niet ongemerkt een digitale lockdown veroorzaken. Want niet iedere oudere bezit een (geschikte) smartphone.”

Dat er tal van senioren zijn die geen slimme telefoon hebben, of er wel eentje hebben maar niet modern genoeg voor een overheidsapp, werd eerder al duidelijk met de komst van de CoronaMelder. Deze app is alleen geschikt voor de nieuwere modellen smartphones. Sturkenboom: “Zo zou het kunnen gebeuren, als 75-jarige met een coronavaccin in je lijf, dat de lockdown van nu, ongewild overgaat in een digitale lockdown. Je kan je huis wel uit, maar niet naar de camping in Frankrijk. Computer says no.”

Digi-aardig

Een alternatief zou een geprinte QR-code op een blaadje kunnen, maar dat is ook niet altijd een uitkomst. Sturkenboom: “Is deze actueel genoeg? Kan iemand deze wel printen? Hoe staat het met iemands privacy als je deze laat rondslingeren? Er zijn nog zoveel vragen. Als Nederlanders straks meer vrijheden kunnen krijgen, dan zou dit voor iedereen moeten gelden. Of je nou digibeet bent, niet de juiste smartphone hebt of van alle moderne snufjes bent voorzien.”

Hier geldt ook het principe van KBO-PCOB: wees digi-aardig voor de mensen die, om wat voor reden dan ook, niet mee kunnen komen met een digitaal coronapaspoort. Sturkenboom: “Daarom verwachten we ook van demissionair minister Hugo de Jonge dat hij voor een alternatief zorgt waardoor ook iemand zonder (de juiste) smartphone kan genieten van de hernieuwde vrijheden.”

KBO-PCOB

Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.

4 maanden geleden

Oproep KBO-PCOB aan informateur: Ga in gesprek met senioren

In een brief aan informateur Mariëtte Hamer doet seniorenorganisatie KBO-PCOB de dringende oproep om ook senioren voor een gesprek uit te nodigen. De informateur liet weten niet alleen met politieke partijen te praten, maar ook met groepen in de samenleving die getroffen zijn door corona. Hierbij noemde Hamer onder andere de horeca en jongeren. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Helaas werden senioren in dit rijtje niet genoemd. Terwijl zoveel ouderen door corona geraakt zijn. Men raakte in een isolement of werd ziek. Ouderen werden uitgemaakt voor dor hout. Na zo’n heftige tijd verdienen senioren het om ook uitgenodigd te worden.”

Onlangs vroeg KBO-PCOB aan haar leden om een wijsheid mee te geven aan de 150 nieuwe Kamerleden. Deze werden vorige week aan de Kamer, afgebeeld op een tegel, uitgedeeld. De fractievoorzitters kregen allemaal dezelfde spreuk: ‘Levenswijsheid van ouderen is het kapitaal van de samenleving.’ Sturkenboom: “De fractievoorzitters die deze tegel van ons in ontvangst namen zagen allemaal de noodzaak om ook senioren te betrekken. Er staan zoveel belangrijke onderwerpen, zoals wonen en pensioenen, op de politiek agenda. Onderwerpen waarbij je niet over, maar met ouderen moet praten. Ik verwacht dat informateur Hamer onze oproep ter harte neemt.”

De volledige brief is te vinden op de website van KBO-PCOB.

KBO-PCOB

Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.

4 maanden geleden

Onderzoek KBO-PCOB: Meerderheid 50-plussers wil coronavaccin

Bijna driekwart (71%) van de 50-plussers die nog geen coronavaccin heeft gekregen, is zeker van plan die te gaan halen. Een deel (14%) twijfelt nog en de rest wil helemaal geen prik. Dit blijkt uit een enquête van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “(Social) media dragen bij aan de twijfel. Bij maar liefst 64 procent van de senioren veroorzaakt berichtgeving over het vaccinatiebeleid en vaccins onrust. Hier geldt dat er helder en eenduidig gecommuniceerd moet worden.”

Van de mensen die een prik willen, of nog twijfelen, maakt het voor ruim de helft (55%) niks uit welk vaccin ze krijgen. Toch geniet BioNTech/Pfizer veruit het meeste vertrouwen (83%), gevolgd door Moderna (68%), Janssen (41%), AstraZeneca (40%) en het Russische Spoetnik V (15%).

Vertrouwen

Al is de vaccinatiebereidheid groot, bijna twee derde van de senioren (63%) heeft weinig vertrouwen in het vaccinatiebeleid van de Nederlandse overheid. Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Dat lage vertrouwen is met name te vinden in de groep 50 tot 64 jaar, waar ruim driekwart dit zo voelt. Dit heeft uiteraard te maken met het feit dat veel mensen uit deze groep nog niet gevaccineerd zijn en het nog onduidelijk is wanneer wel. Ook hier is goede communicatie op zijn plaats.”

Dat communicatie belangrijk is blijkt dan ook. Ruim de helft (51%) van de senioren is ontevreden over de informatievoorziening.

Oude normaal

Om de samenleving weer naar wat meer “normale samenleving” te brengen, ziet slechts een kwart (27%) de (zelf)tests als een oplossing. Daarentegen wordt er als mogelijke oplossing positiever (60%) naar het coronapaspoort gekeken. Ook is een grote meerderheid (67%) bereid om op jaarlijkse basis, net als bij de griepprik, een coronavaccin te halen.

Onderzoek

Het onderzoek is in de periode van 15 april tot en met 18 april gedaan. Aan het onderzoek hebben 2042 senioren deelgenomen, vanaf een leeftijd van 50 jaar en hoger.

KBO-PCOB

Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.

5 maanden geleden

KBO-PCOB: Leg uit waarom 60-plus wel AstraZeneca mag blijven krijgen

Seniorenorganisatie KBO-PCOB wil graag nadere uitleg waarom 60-plussers voorlopig wel het AstraZeneca-vaccin mogen blijven krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om in ieder geval tot en met 7 april Nederlanders onder de 60 jaar niet in te enten met AstraZeneca. Aanleiding is de mogelijke bloedstollingsproblemen als bijwerking van het vaccin. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Ik vertrouw erop dat het ministerie goede redenen heeft om het middel aan de groep 60-plus te blijven geven. Maar de reacties van (andere) deskundigen blijven wisselend. Dan is het wel belangrijk om die uitleg erbij te krijgen.”

Eerder vandaag meldden Bijwerkingencentrum Lareb dat er in Nederland, na het zetten van zo’n 400-duizend AstraZeneca-vaccins, tot nu toe vijf meldingen zijn binnengekomen van vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. Zij ontwikkelden trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Een van hen is overleden. Sturkenboom: “AstraZeneca mag aan 60- tot 70-jarigen worden gegeven. Ook deze groep heeft recht op goede communicatie, en die is hard nodig in dit soms ondoorzichtige vaccinatiebeleid.”

KBO-PCOB

Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.

 

6 maanden geleden

Oproep KBO-PCOB aan partijen: Luister naar de senioren van vandaag en morgen

Met de (voorlopige) verkiezingsuitslag in de hand doet seniorenorganisatie KBO-PCOB een oproep aan alle partijen die de komende vier jaar in de Tweede Kamer zitten: Luister naar de senioren van vandaag en morgen en ga er mee aan de slag! Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Wil Nederland klaar zijn voor de groeiende groep senioren in 2030, dan moeten de partijen en het nieuw te vormen kabinet daar nu mee aan de slag gaan. Niet alleen voor de senioren van nu, maar ook voor die van de toekomst.”

Uit eerder onderzoek van KBO-PCOB, vlak voor de verkiezingen, blijkt dat met name koopkracht (AOW en pensioenen), wonen en zorg & welzijn de belangrijkste thema’s voor senioren te zijn. Maar ook de klimaatproblematiek en het voorkomen van een tweedeling in de maatschappij tussen jong en oud werden vaak genoemd.

Minister voor Ouderenzaken

Voor het nieuwe kabinet heeft KBO-PCOB de wens dat er een minister voor Ouderenzaken komt. Sturkenboom: “En die functie mag wat ons betreft ambitieus zijn. Deze kijkt niet alleen naar de zorgkant, maar ook bijvoorbeeld naar de bouw van seniorenwoningen en naar de AOW en pensioenen. De komende vergrijzingsgolf kent vele uitdagingen. Let wel, hierbij is het dan ook heel belangrijk om dan niet alleen óver ouderen te praten, maar vooral mét hen.”

KBO-PCOB

Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.

 

6 maanden geleden