Nederland krijgt er honderdduizenden jonge palingen bij

21-05-2021 12:51 | 2 jaar geleden

Dit is een origineel bericht van
Stichting DUPAN

In Nederland worden op woensdag 26 mei rond de 500.000 jonge palingen uitgezet. Het gaat hierbij om een herbevolking in opdracht van het ministerie van LNV om de Nederlandse palingstand te vergroten, als onderdeel van het Europese herstelprogramma. Een van de uitzetlocaties betreft de Kromme Mijdrecht in De Hoef, tussen Mijdrecht en Uithoorn. Stichting DUPAN nodigt u uit om hierbij aanwezig te zijn, tussen 15.00 en 16.30 uur.

De palingstand toont voorzichtige tekenen van herstel sinds 2011, na de inwerkingtreding van de Europese Aalverordening. De uitzet van grote hoeveelheden jonge palingen draagt daar vermoedelijk aan bij. Sinds 2011 stijgt de aanwas van jonge paling aan de Europese kusten (ICES-rapport 2019), na decennia van achteruitgang. Omdat de Europese kusten ondoordringbaar zijn voor de 1,5 miljard jonge palingen die naar schatting aankomen, wordt een deel opgevangen en verdeeld over heel Europa.

De jonge palingen die woensdag in Nederland worden uitgezet, komen vanuit een Nederlandse kwekerij waar ze enkele maanden in quarantaine zijn geweest om aan te sterken. Ze worden dan pootaal genoemd. De jongen begonnen hun leven echter in de riviermondingen van Frankrijk als geheel doorzichtige glasaaljes, nadat ze 6.000 kilometer verderop in de Sargassozee (Bermudadriehoek) werden geboren.

Voorafgaand aan de uitzet worden monsters van de duidenden jonge palingen geteld, gewogen en gecontroleerd op gezondheid/ kwaliteit.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. U kunt getuige zijn van de controles aan wal. Woordvoerders van Stichting DUPAN zijn aanwezig. Het uitzetten door de beroepsvissers, van de duizenden krioelende jonge palingen, kan goed in beeld kan worden gebracht.

De uitzet van de jonge palingen is op woensdag 26 mei, om 15:15 uur , in De Hoef, tussen Mijdrecht en Uithoorn.

15:15uur Uitladen pootaal, tellen, wegen, controleren

15.:30 uur Uitzet van de pootaal vanaf bootjes nabij de wal

16:30 Einde programma

Adres: De Hoef, Oostzijde 1, 1426 AD De Hoef.

Parkeren op het TOP Pondskoekersluis (Toeristisch Overstap Punt).

Herbevolking met rond de 3 miljoen jonge palingen in Nederland

Dit voorjaar worden er op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet. Naar verwachting zullen rond de 3 miljoen jonge palingen de natuur versterken. Bij deze aantallen wordt in veel uitzetgebieden de maximale hoeveelheid voor herbevolking bereikt (meer paling kan in die gebieden niet leven). De uitzetgebieden zijn geselecteerd door de overheid.

Wanneer de jongen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit de geselecteerde gebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen, dat vervolgens na een tot twee jaar weer aan de Europese kusten wordt verwacht.

Betrokken instanties

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.

AANMELDEN Wilt u de uitzet op 26 mei bijwonen, of wilt u meer informatie, meld u dan aan, of neem contact op met Norbert Jeronimus. E-mail njeronimus@dupan.nl, of tel. 06 539 539 59. Corona-regelgeving Uiteraard dragen wij zorg voor naleving van de Corona-regelgeving van de overheid. Wij hanteren het volgende protocol: - Aanmelding vooraf - 1,5 meterafstand tussen aanwezigen - Geen handen schudden Stichting DUPAN en het ESF-fonds Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund (ESF®) en gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit het ESF-fonds in het over de dijk helpen van geslachtsrijpe paling en in gericht wetenschappelijk onderzoek.
Stichting DUPAN
plaats:
De Hoef, Wageningen
website:
https://www.dupan.nl

Andere persberichten van deze organisatie

"Visserij kan problemen door waterbeheer niet oplossen"

Vandaag publiceert ICES haar jaarlijkse advies voor een betere bescherming van de palingstand in Europa. Net als vorig jaar betreft het advies een stop op de palingvisserij. Volgens Stichting DUPAN een te eenzijdig advies, omdat de palingstand samenhangt met slechte bereikbaarheid van het  noodzakelijke leefgebied voor de paling in zoetwater. DUPAN staat daarin niet alleen; ook Brussel dringt aan op meer aandacht voor de oorzaken buiten de visser
3 weken geleden

Visbranche uit Noodkreet bij minister vanwege hoge energieprijzen

De gezamenlijke belangenorganisaties in de Nederlandse visbranche heeft gisteren per brief aan minister Adriaansens van EZK een noodkreet geuit over de urgente situatie als gevolg van de stijgende energieprijzen. Als belangrijke voedselproducent wordt de energie-intensieve visbranche geconfronteerd met zeer grote kostenstijgingen door de sterk gestegen energieprijzen, waardoor veel bedrijven hun productie moeten beperken, of zelfs sluiten. De bel
2 maanden geleden

Uitzet honderdduizenden jonge palingen

In Zeeland zijn vrijdag 20 mei 170.000 jonge palingen uitgezet. Beroepsvissers zetten de piepkleine palinkjes uit in het Grevelingenmeer. Op de kade werden ze gewogen en geteld, waarna ze in de natuur zijn vrijgelaten onder toeziend oog van een vertegenwoordiging van politici en beleidsmakers van de EU, die de uitzet financieel mogelijk maakte. De jonge palingen, ook wel pootaaltjes genoemd, waren afkomstig van een Nederlandse kwekerij waar ze en
6 maanden geleden

‘Spicy chef’ Soenil Bahadoer uitgeroepen tot Paling Patron

Soenil Bahadoer, Meesterkok en Patron-cuisinier van 2-sterren-Restaurant De Lindehof in Nuenen, is door Stichting DUPAN uitgeroepen tot Paling Patron van het jaar 2022. De Paling Patron wordt uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor de verbetering van de palingstand en het behoud van de Nederlandse palingcultuur. Soenil Bahadoer was zichtbaar ingenomen met de award: “Als kok streef ik naar het beste voor mijn klanten. Onderscheidende gerechte
6 maanden geleden

Op Schiphol in beslaggenomen palinkjes weer vrijgelaten

De afgelopen week op Schiphol in beslag genomen palinkjes – zogenaamde glasalen – zijn vrijdag weer vrijgelaten in de natuur. De douane nam op de luchthaven 100 kilo glasaal, die drie Maleisiërs naar Azië probeerden te smokkelen, in beslag. Experts van Stichting DUPAN ontfermden zich in samenwerking met de NVWA over de 300.000 jonge palingen en hebben ze weer vrijgelaten in de Randmeren, in de omgeving van Harderwijk. Alex Koelewijn van DUPAN lic
7 maanden geleden

Natuurbeschermers vissen achter het net met petitie

Op 21 maart wordt door milieuorganisaties RAVON en Good Fish een petitie overhandigd aan kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie, om meer aandacht te schenken aan de migratieproblematiek van paling. De Sustainable Eel Group (SEG), de Europese organisatie van wetenschap, NGO’s en de sector, verbaast zich over deze petitie, omdat waar de indieners om vragen, in december al is bepleit door de Nederlandse overheid. Daarmee is de petitie inmiddels
8 maanden geleden