Nieuw boek hoogleraar Energie-economie geeft inzicht in economie van energietransitie

23-06-2022 08:50 | 5 dagen geleden

Dit is een origineel bericht van
Uitgeverij Eburon

Het klimaat verandert, het weer wordt extremer. Het is bekend dat deze klimaatverandering vooral komt door het verbruik van fossiele energie, omdat daar veel CO2 bij vrij komt. We kunnen nog wat doen om de klimaatverandering minder extreem te maken, maar daarvoor is een transitie naar een ander energiesysteem nodig.

Energietransitie raakt ons allemaal, want we gebruiken allemaal energie. Maar welke verandering in onze energiehuishouding is het meest effectief? Welke gevolgen hebben de maatregelen die we nemen in de samenhang tussen verschillende energiesystemen (gas, elektriciteit, water, waterstof)? Wat is economisch het meest haalbaar ?

Hoogleraar Energie-economie Machiel Mulder geeft met zijn nieuwe boek Energietransitie: Eerst snappen, dan doen een helder overzicht in de kosten en economische effecten van de energietransitie. Op systematische wijze toont hij de voor- en nadelen van een groot aantal manieren om energiesystemen minder CO2 uit te laten stoten, zoals energiebesparing, waterstof maken, groen-certificaten kopen, elektriciteit opwekken met kernenergie, CO2-emissiehandel en stoppen met olie- en gaswinning. Tot slot laat hij zien hoe deze inzichten in concrete acties kunnen worden vertaald. Een verhelderend boek over een complex maar uiterst urgent onderwerp.

Machiel Mulder is hoogleraar Energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), waar hij onderzoek doet en lesgeeft in de economie van energietransitie. Als energie-econoom is hij al vele jaren, ook in eerdere functies binnen en buiten de overheid, nauw betrokken bij de analyse van energievraagstukken. Hij heeft een groot aantal wetenschappelijke en beleidspublicaties over energie-economie, energiebeleid en energietransitie op zijn naam staan. Geregeld geeft hij in de media toelichting op actuele ontwikkelingen in energiemarkten en energiebeleid.

Het boek Energietransitie: Eerst snappen, dan doen verschijnt bij Uitgeverij Eburon, Utrecht. ISBN 978-94-6301-363-5, paperback, 204 pagina's. Winkelprijs € 23,00.

Uitgeverij Eburon
plaats:
Utrecht
website:
https://eburon.nl/product/energietransitie/

Andere persberichten van deze organisatie

Nieuwe studie over de elite en de gewone man in Nederland

In onze samenleving is de tegenstelling tussen gewone man en elite nog steeds groot. Wel verschuiven in de loop van de jaren de verhoudingen tussen gewone man en elite, zoals sociaal-psycholoog Riël Vermunt laat zien. Welke gevolgen heeft de tendens van een tanende elite en een stijgende positie van de gewone man, en dan met name voor de idee van rechtvaardigheid in de Nederlandse samenleving?

In zijn boek laat Vermunt hoe groot de kans is dat de tegenstelling tussen deze groepen kan ontsporen. Zijn boek biedt een doordachte beschouwing van de psychologie van eerlijkheid, en geeft een nieuw perspectief op de motieven van mensen voor eerlijk of oneerlijk handelen. Een grondige analyse van één van de meest zichtbare conflicten van deze tijd.

Het boek is interessant voor onderzoekers en beleidsmakers op het gebied van recht, justitie, overheid en bestuur, maar ook voor mensen die de tegenstellingen in de Nederlandse samenleving en de oorzaken van onrechtvaardigheid beter willen begrijpen.

elite en gewone man

Riël Vermunt was verbonden aan de Universiteit Leiden en University College in Skövde, Zweden, waar hij onderzoek deed op het gebied van rechtvaardigheid. Hij was medeoprichter van de International Society for Justice Research (ISJR). Hij schreef eerder het boek The Good, the Bad, and the Just: How Modern Men Shape Their World (Routledge, 2014).

Het boek Van gewone mensen, de elite die voorbij gaat verschijnt bij Uitgeverij Eburon, Utrecht. ISBN 978-94-6301-397-0, paperback, 224 pagina's. Winkelprijs € 29,50.

4 maanden geleden

Ongelijke kansen in het onderwijs: afkomst speelt nog steeds een grote rol

Iedereen vindt dat mensen gelijke kansen moeten hebben waaronder gelijke toegang tot goed onderwijs. Maar wat nu als het onderwijs ongelijkheid in stand houdt? Dit betoogt Frans Leijnse in zijn boek "Standenonderwijs: hoe afkomst nog steeds onze schoolloopbaan bepaalt", dat deze week verschijnt.

Radicaal sociaaldemocraat, politicus en socioloog Frans Leijnse bekleedde invloedrijke posities als lid van de Eerste en Tweede Kamer en de Sociaal-Economische Raad. Hij was hoogleraar bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit en voorzitter van de Vereniging van Hogescholen.

Zijn boek is opgebouwd als een autobiografische schets. In een aantal thematische hoofdstukken behandelt Leijnse de voortdurende sociale ongelijkheid en ongelijke verdeling van kansen in het onderwijs. Een belangrijk inzicht is het standsgebonden karakter van ons hoger onderwijs. Volgens Leijnse kan dit nog steeds met recht standenonderwijs genoemd worden, vandaar de titel van zijn boek.

In zijn boek gaat Leijnse dieper in op de noodzakelijke emancipatie van de hogescholen en de conserverende rol die het onderwijsbeleid hierin speelt. Ook pleit hij voor de noodzaak de academische cultuur en vorming binnen de universiteiten beter te beschermen. Deze zouden binnen de universiteiten weer een centrale plaats moeten krijgen.

Frans Leijnse

Het boek verschijnt bij Uitgeverij Eburon, Utrecht, in de reeks "Tijdsbeelden onderwijs". ISBN 978-94-6301-389-5, paperback, 228 pagina's. Winkelprijs € 24,50.

5 maanden geleden

De jacht naar rust: nieuw boek toont oude traditie van westerse ideeën over ontspanning

Vandaag de dag hebben veel mensen last van prestatiedruk, werkstress en burn-out. Waarom zijn we eigenlijk zo rusteloos? Waar vinden we nog rust? En hoe geef je rust een centrale plaats in je actieve bestaan?

In het nieuwe boek "De jacht naar rust" bieden veertien auteurs nieuwe perspectieven voor de zoektocht naar rust. Ook in onze seculiere westerse cultuur blijkt de christelijke traditie een rijke bron waar we uit kunnen putten. Tot die traditie behoren niet alleen kloosters, retraites, zondagsrust, maar ook bepaalde vormen van astracte kunst, slow management en andere concepten die soms een verrassende geschiedenis blijken te hebben.

De bundel stond onder redactie van filosoof Robert van Putten. Het verschijnt in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap, Jaargang 109, aflevering 3.

Het boek "De jacht naar rust" is verschenen bij Uitgeverij Eburon als paperback onder ISBN 9789463013451 en telt 218 pagina's.

6 maanden geleden

Vergrijzing en de kerk: nieuw boek over ouderen en kerkelijk maatschappelijk werk

Net als de samenleving vergrijst ook de kerk. In kerkelijke gemeenten is bezoekwerk aan ouderen een centrale activiteit geworden. Ouderen behoren zelfs tot de meest actieve vrijwilligers. Hans de Waal deed onderzoek naar de vraag hoe het kerkelijk diaconaat omgaat met de ouderen van nu. Op donderdag 2 december promoveert hij op dit onderzoek aan de Protestantse Theologische Universiteit (Groningen).

Het aandeel ouderen op het totaal van de bevolking wordt groter en ouderen worden gemiddeld steeds ouder ('dubbele vergrijzing'). Naast de dubbele vergrijzing van de samenleving kent de kerk een ‘driedubbele vergrijzing’ vanwege de toenemende onkerkelijkheid onder jongere generaties. Deze ontwikkelingen vragen om bezinning op de diaconale rol van de kerk.

In zijn boek onderzoekt Hans de Waal de relatie tussen diaconaat en ouderen op een fundamentele en contextuele manier. Wat is eigenlijk diaconaat? Wie zijn ouderen? Waarin verschilt de vergrijzing van de kerk met die van de samenleving? Hij neemt daarbij het diaconaat van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) als uitgangspunt. Hij analyseert het beleid van de kerk op de waardering van ouderen en plaatst diaconaal ouderenwerk in een historisch en diaconaal-theologisch kader. Erkenning en ontmoeting blijken sleutelwoorden voor het beantwoorden van de diaconale roeping in een tijd van toenemende vergrijzing. Het slothoofdstuk van zijn boek biedt een perspectief voor de nabije toekomst van een kleiner wordende, diaconale kerk – met veel ouderen.

Hans de Waal (1981) studeerde theologie in Leiden en is predikant in de protestantse gemeente te Nijland (Súdwest-Fryslân)

De handelseditie van het proefschrift "Diaconaat en ouderen, Over de diaconale roeping van de kerk in de context van de vergrijzing" verschijnt bij Academische Uitgeverij Eburon als paperback onder ISBN 9789463013871 en telt 216 pagina's.

7 maanden geleden

Cholera in Nederland: het verhaal van de eerste epidemie van 1832

Toen de cholera in juni 1832 Scheveningen trof, was iedereen verrast. Men was ervan uitgegaan dat de dodelijke ziekte uit het oosten zou komen. Vanuit India had de pandemie zich over Azië verspreid en vervolgens Rusland, Polen en Pruisen bereikt... Soldaten hadden hun geweren afgevuurd om de lucht te zuiveren, schepen waren in quarantaine geplaatst, reizigers waren tegengehouden en ondervraagd, alles bleek tevergeefs.

Over de eerste gevallen van cholera in Nederland werd heftig gediscussieerd: was de gevreesde ziekte dan eindelijk aangekomen of was het toch iets anders? Wetenschappelijke opvattingen werden in twijfel getrokken en medische reputaties stonden op het spel. Artsen twistten over de oorzaak, de behandeling, de besmettelijkheid en de afloop van deze nog vrijwel onbekende ziekte. De medische wereld geloofde dat wat zij altijd had gedaan voldoende zou zijn om het nieuwe gevaar het hoofd te bieden. Enkele scherpe waarnemers merkten echter op dat het drinken van schoon water bescherming bood tegen cholera en dat het zelfs mensen die besmet waren genas.

Dit is het zeer leesbare verhaal van de eerste cholera-epidemie in Nederland, gebaseerd op contemporaine bronnen. Deze Engelstalige studie is een reconstructie van een epidemie, maar vooral ook van de reactie van artsen en het onzekere publiek op een ziekte die nog nauwelijks begrepen werd. Op veel punten zijn interessante parallellen te trekken met de huidige corona-epidemie.

Cholera in Nederland

Auteur Antoinette van der Kuyl is als medisch onderzoeker verbonden aan het Laboratorium voor Experimentele Virologie van de Universiteit van Amsterdam. Zij is tevens lid van de Editorial Board van het wetenschappelijke tijdschrift Epidemiologia.

Het boek "The Dutch Cholera Epidemic of 1832 as seen through 19th Century Medical Publications" is verschenen bij Uitgeverij Eburon als paperback onder ISBN 9789463013789 en telt 244 pagina's.

7 maanden geleden

Minder mensen: beter voor mens, natuur en klimaat

Rond het onderwerp overbevolking bestaan veel misverstanden. Het nieuwe boek “We zijn met te veel” wil deze misverstanden wegnemen. Het geeft een helder overzicht van de actuele wetenschap van overbevolking, de verhouding van het aantal mensen met welvaart, en vragen rond consumptie en beschikbare grondstoffen.

Wat zijn de huidige prognoses van bevolkingsgroei? Wat zijn de risico's? Hoe kan je zonder dwang bereiken dat het aantal mensen minder wordt? Welke misverstanden rond overbevolking verhinderen dat bevolkingskrimp onderdeel wordt van politiek beleid?

Het boek wijst op de vele voordelen van een wereld met minder mensen. Minder mensen is een van de meest effectieve oplossingen voor de klimaatcrisis. "We zijn met te veel" is een warm pleidooi voor een wereld die meer in balans, meer 'herbergzaam' is voor mens en natuur.

Boek cover Fons Jena

Auteur Fons Jena is van opleiding industrieel ingenieur en werkt nu als milieuambtenaar. Hij is oprichter en voorzitter van MinderMensen vzw, een vereniging die als doel heeft het thema van overbevolking op de sociale en politieke agenda te plaatsen in Nederland en Vlaanderen.

 

8 maanden geleden