'Etnisch profileren is onacceptabel: leg verantwoording af'

14-10-2021 14:53 | 2 dagen geleden

Dit is een origineel bericht van
ANP Expert Support

Dit is een expertquote van Hanneke Felten, Movisie, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Jongeren met migratieachtergrond twee tot drie keer meer kans om verdacht te worden van misdrijf | De Volkskrant

Jongeren met een migratieachtergrond worden eerder verdacht van een misdrijf dan jongeren met een Nederlandse achtergrond, stelt de Volkskrant. De resultaten van dit onderzoek laten flinke verschillen zien: de kans dat hetzelfde criminele gedrag leidt tot een verdachtenregistratie is twee tot drie keer zo groot voor jongeren met een migratieachtergrond. Zonder dat dit te herleiden is tot verschillen in crimineel gedrag of verschillen in demografische en sociaaleconomische kenmerken.

Al hoewel er andere verklaringen mogelijk zijn, is de meest logische verklaring hiervoor etnisch profileren door de politie. Dit is in lijn met een hele reeks aan eerdere onderzoeken, waaruit ook aanwijzingen komen dat etnisch profileren door de politie gebeurt in Nederland. We beschrijven dit in het rapport over institutioneel racisme in Nederland van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Verantwoording afleggen

Het goede nieuws is dat er wat gedaan kan worden aan etnisch profileren. Het begint met het stellen van duidelijke sociale normen tegen etnisch profileren binnen het korps. Gevolgd door het aanpassen van wetgeving en richtlijnen, zodat duidelijker wordt dat etnisch profileren niet acceptabel is. Een vorm van verantwoording hierover afleggen kan ervoor zorgen dat deze richtlijnen en normen ook beter opgevolgd worden.

Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van stopformulieren. Op een stopformulier vult een agent de reden voor – en de uitkomst van – een controle in. Hierbij wordt ook vermeld van welk bureau de agent is, evenals relevante persoonsgegevens van degene die staande is gehouden, zoals geslacht, leeftijd en etniciteit. Dit kan effectief zijn, omdat de agent hier duidelijk moet kunnen verantwoorden waarom iemand wordt aangehouden en duidelijk het verdachte gedrag moet benoemen. Hierdoor wordt het lastiger om af te gaan op eigen vooroordelen.

Bewustwordingstraining

Aanvullend kan een bewustwordingscursus ingezet worden of een cursus om te leren minder aan stereotypering te doen. Ook kan aanvullend ingezet worden op het faciliteren van ontmoetingen tussen de politie en jongeren uit groepen die veel te maken krijgen met etnisch profileren, omdat dit bij de politie vooroordelen en stereotypen kan verminderen. Kortom: het gaat om een combinatie van een aantal maatregelen om een sterke norm neer te zetten tegen etnisch profileren. Maar het is ook belangrijk de processen aan te passen en in te zetten op individuele verandering bij agenten.

Hanneke Felten, Senior projectleider en onderzoeker, Movisie.

Andere persberichten van deze organisatie

'Herintroductie kroeskoppelikaan in Nederland lijkt kansrijk'

Dit is een expertquote van Mark van der Wal, IUCN NL, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Waarom verlies van biodiversiteit een urgent probleem wordt: ‘Geen enkele afspraak nagekomen’ | Buitenland | AD.nl

Tot in de vijftiende eeuw woonde de kroeskoppelikaan in ons land. Namens IUCN NL werkte ik mee aan een verkennende studie naar de kansen op een succesvolle herintroductie voor de kroeskoppelikaan in Nederland en Vlaanderen. De studie stemt mij hoopvol dat deze bijzondere vogel weer terug zal keren op Hollandse bodem.

Doel van de verkennende studie was om inzichtelijk te maken in hoeverre Nederland en Vlaanderen geschikt zijn voor de terugkeer van de kroeskoppelikaan en met welke maatregelen de kans hierop kan worden vergroot. De moeite van het onderzoeken waard wat mij betreft in een tijd waarin onze biodiversiteit achteruit holt, wat ook besproken wordt in de VN-top die deze week in China wordt gehouden.

Kroeskoppelikanen zijn de grootste pelikaanachtigen met een opvallend uiterlijk. Ze leefden tot in de vijftiende eeuw in Nederland in de buurt van onze grote rivieren en in de grote meren in het laagveengebied langs de kust. De soort is waarschijnlijk door een combinatie van overbejaging, eierroof en biotoopvernietiging verdwenen als broedvogel.

Intussen zijn de tijden enorm veranderd: er is sprake van grootschalige natuurontwikkeling in waterrijke gebieden en er is Europese en nationale wet- en regelgeving om natuurgebieden en soorten te beschermen. Anderzijds zijn Nederland en Vlaanderen druk bevolkt en is er sprake van een intensief gebruikt en gewijzigd landschap met veel (energie)infrastructuur en vaak een hoge recreatiedruk.

Al deze factoren in ogenschouw nemende is de verwachting op basis van de haalbaarheidsverkenning dat er voldoende gebieden zijn die geschikt zijn voor een duurzame populatie van de soort.

De studie werd uitgevoerd in opdracht van een consortium van de organisaties Stichting Het Zeeuwse Landschap, ARK Natuurontwikkeling, Rewilding Europe, Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt, LandschappenNL, Diergaarde Blijdorp en IUCN NL. De studie werd op 15 oktober tijdens een bijeenkomst in Diergaarde Blijdorp aangeboden aan Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland en Lieven De Schamphelaere, erevoorzitter van Natuurpunt, de Belgische BirdLife partner.

Mark van der Wal is Senior Expert Ecosystems & Extractives bij IUCN NL

12 uur geleden

'Italië beste vakantiebestemming Zuid-Europa in herfstvakantie'

Dit is een expertquote van Matthijs van der Linden, Weeronline, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Herfstvakantie is voor vakantiegangers terugkeer naar het oude normaal | NU.nl

Veel mensen reizen komende week af naar Zuid-Europa om het herfstweer in Nederland te ontlopen. In Griekenland treffen reizigers aan het begin van de vakantie echter buien aan en in Spanje volgen juist later in de vakantie buien. Italië heeft de beste papieren voor een droge vakantie.

Het zuidoosten van Europa heeft komend weekend te maken met een depressie. In Griekenland komen verspreid over het land buien voor. Daarbij is kans op onweer en lokaal veel regen, maar geleidelijk neemt de buiigheid af. De middagtemperatuur ligt op veel plaatsen tussen 17 en 22 graden. Later in de week stijgt de kans op droog weer met meer zon.

Regionaal veel zon in Italië

Ook het zuiden van Italië heeft af en toe te maken met enkele buien. In het midden en noorden van het land is het overwegend droog en met zonnige perioden is het prima weer. De maxima liggen tussen 17 en 20 graden. In het zuiden en op Sardinië is het een paar graden warmer. In de loop van de week gaat de temperatuur vooral in het midden en zuiden een graadje omhoog. De luchtdruk stijgt en regionaal kan de zon flink schijnen.

Spanje weinig buien

In tegenstelling tot het zuidoosten van Europa is het rustig nazomerweer in Spanje. Er zijn zonnige perioden met enkele wolkensluiers. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar een enkele bui op Mallorca is best mogelijk. Op het vasteland is vanaf zondag kans op een enkele bui en halverwege de week neemt ook op andere plaatsen de kans op een bui toe. In het noorden is het vaak 20-22 graden. In het zuiden is het met 24 tot 29 graden warmer.

Op de Canarische Eilanden is het prima vakantieweer met flink wat zon en 24 tot lokaal 28 graden. Er staat een matige, soms vrij krachtige wind uit het noorden tot noordoosten. Aan de zuid- en zuidwestkust van de eilanden staat meestal wat minder wind en daar worden ook de hoogste temperaturen verwacht. La Palma kampt nog altijd met de vulkaanuitbarsting en moet door reizigers vermeden worden.

Matthijs van der Linden, Meteoroloog, Weeronline

 

1 dag geleden

'Sta hulp van mantelzorger toe in het stemhokje'

Dit is een expertquote van Julie Meerveld, Alzheimer Nederland, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Actieplan Toegankelijk Stemmen: voor meer toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen in 2022 - Nieuwssite BZK

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is een vernieuwd actieplan opgesteld, zodat de ruim 2 miljoen mensen die belemmeringen ervaren makkelijker kunnen stemmen. In het vernieuwde actieplan is onder andere extra aandacht voor duidelijke informatievoorziening en toegankelijke stemlokalen. Dat is een stapje vooruit, maar: mensen met dementie willen graag ook hulp van hun vertrouwde mantelzorger in het stemhokje. Dat is nu nog niet toegestaan.

Een (politieke) mening geven is voor mensen met dementie net zo belangrijk als voor ieder ander. Zolang zij zelf nog kunnen aangeven dat ze willen stemmen en weten op wie, moet er alles aan gedaan worden om stemmen voor hen mogelijk te maken.

Ondersteuning van een vertrouwde begeleider in het stemhokje, een eenvoudiger stembiljet met grotere letters, minder namen en grotere partijlogo’s én een dementievriendelijk stemlokaal, maken dat ook mensen met dementie zonder belemmeringen kunnen stemmen. Mensen met dementie moeten kunnen rekenen op begrip en hulp, ook in het stemlokaal.

Julie Meerveld is manager belangenbehartiging en regionale hulp bij Alzheimer Nederland

2 dagen geleden

Voetballer die vaak kopt, heeft later meer kans op dementie

Dit is een expertquote van Dinant Bekkenkamp, Alzheimer Nederland, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Engelse oud-voetballer Gary Pallister vreest dementie door ’vele koppen’ | Telegraaf.nl 

De Britse oud-voetballer Gary Pallister vertelde onlangs in een interview dat hij bang is dat hij door de vele kopballen uit zijn carrière kandidaat is om getroffen te worden door dementie. Wetenschappelijk onderzoek lijkt er inderdaad op te duiden dat voetballers die zeer vaak koppen, een hogere kans hebben op dementie.

Dit effect werd overigens alleen gezien bij profvoetballers, waarbij ook gezien werd dat de voetballers die vaak koppen en die vaak harde afstandsschoten koppen, meer risico lopen dan andere profvoetballers. Dit volgt eigenlijk op waarnemingen uit onderzoek dat mensen die hersenletsel hebben opgelopen door bijvoorbeeld een ongeval een wat hoger risico hebben op dementie.

Het is zeker niet zo dat hersenletsel of profvoetbal zeker leidt tot dementie. De kans wordt alleen wat hoger. Bovendien moeten we hierdoor de positieve effecten van amateurvoetbal niet uit het oog verliezen. Sport is goed voor het lichaam en zeker ook voor de hersenen. Bij kinderen is het wel zaak om het zekere voor het onzekere te nemen. Al is het alleen maar omdat we niet weten of ze later in het leven nog veel koppen als profvoetballer.

In Nederland is het advies beneden de 16 jaar niet (structureel) te trainen op koppen. Ook luidt het advies om een speler, die door een kopbal of ander contact met het hoofd verschijnselen vertoont van hersenschade, meteen van het veld te halen. Ook bij twijfel is het advies om te stoppen met spelen. Zo wordt snel opvolgend hersenletsel, wat extra schadelijk is, voorkomen.

Dinant Bekkenkamp, teamleider wetenschappelijk onderzoek - woordvoerder, Alzheimer Nederland.

2 dagen geleden

'Financiële sector, bedrijven, overheid: wacht niet op elkaar om biodiversiteit te redden'

Dit is een expertquote van Heleen van den Hombergh, IUCN NL, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Ceo's H&M, Rabo en Unilever in open brief: red de biodiversiteit | FD 

Overheden moeten meer doen om de vernietiging van de natuur te voorkomen, bepleitten CEO’s van enkele grote bedrijven waaronder Unilever, Rabobank en H&M, aan de vooravond van de biodiversiteitstop (COP15) die deze week gestart is. Onderzoek dat IUCN NL en VBDO vandaag publiceren bevestigt dat financiële instellingen de impact van biodiversiteitsverlies onderkennen. Zelf handelen zij daar echter nog te weinig naar.

De ondertekenaars van de CEO-brief dringen aan op concrete en duidelijke doelen voor biodiversiteit, zoals die in 2015 in Parijs voor het klimaat werden afgesproken. Zij vragen de overheid duidelijke grenzen te stellen waar bedrijven naar kunnen handelen.

Het vandaag gepubliceerde rapport van IUCN NL en VBDO "Biodiversity integration in the Dutch financial sector" bevestigt het beeld dat biodiversiteit hoger op de agenda komt binnen de financiële sector, omdat onze economie en daarmee de stabiliteit van financiële instellingen afhankelijk is van biodiversiteit. 90% van de grootste financiële instellingen in Nederland laat het risico van biodiversiteitsverlies meewegen in investeringen en leningen. Toch vertaalt dit zich nauwelijks door in een structurele risicoanalyse van investeringsportfolio’s: meestal komen investeerders pas in actie als er misstanden worden aangetoond.

Financiële instellingen wachten nog teveel op wetgeving en perfecte meetmethoden, terwijl er veel natuur te redden is door nu stappen te zetten en te kiezen voor de beste praktijken en standaarden die al in omloop zijn. Het is nodig dat zij duidelijke tijdsgebonden biodiversiteitsdoelen per bedrijf of project stellen, zoals: geen vernietiging van bossen en andere natuurgebieden, geen vervuiling, vermindering van de CO2-uitstoot.

Zoals in de brief door de CEO’s ook wordt opgemerkt, is behoud van biodiversiteit in ieders belang: de vernietiging van natuur heeft ook op bedrijven en financiële instellingen grote impact. Het gaat ten koste van hun winst, hun 'license to operate' en hun toegang tot markten. Toch blijken zij in de praktijk nog vaak geneigd om ontbossing wel te tolereren, om wel te blijven investeren in schadelijke activiteiten, en om overconsumptie aan te jagen.

Het is dus zeker waar dat er tijdens de biodiversiteitstop ambitieuze en bindende doelen gesteld moeten worden om biodiversiteitsverlies te stoppen. Maar daarbij is de eigen daadkracht van alle partijen cruciaal. Financiële wereld, bedrijven en overheden, niemand heeft meer de luxe op de ander te wachten.

Heleen van den Hombergh is Senior Expert Agro-Commodities bij IUCN NL, de Nederlandse tak van de internationale unie voor natuurbescherming (IUCN).

2 dagen geleden

'Herfst laat van zich horen in de herfstvakantie'

Dit is een expertquote van Jaco van Wezel, Weeronline, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Uitwaaien, wandelen en vooral veel genieten: dit gaan onze lezers doen in de herfstvakantie | Reizen | Telegraaf.nl

Voor de regio’s Noord en Midden begint dit weekend de herfstvakantie. Daarbij is het droog en rustig herfstweer, maar na het weekend neemt de kans op regen toe en wakkert de wind flink aan. Koud is het niet en tijdens droge momenten met zonneschijn is het prima weer voor een herfstwandeling.

Dit weekend is het rustig weer met geregeld zonneschijn. De regenkans is zaterdag klein en geregeld schijnt de zon. Ook zondag is het prima weer voor een lekkere herfstwandeling of fietstocht. Wel zijn in het noorden en langs de westkust enkele buien mogelijk, maar landinwaarts kan de paraplu thuisblijven. De temperatuur ligt op beide weekenddagen rond 14 graden en daarmee is de temperatuur vrij normaal voor half oktober.

Nat en onstuimig herfstweer na het weekend

Na het weekend stijg de kans op regen en neemt de wind flink in kracht toe. Geregeld trekken regengebieden en buienzones over ons land. Desondanks is het niet koud met middagtemperaturen van 14 tot 17 graden en dinsdag en woensdag kan het zelfs 16-20 graden worden. Tijdens droge momenten met zonneschijn kan het dan toch ineens aangenaam zijn.

Lekker uitwaaien aan zee is dan goed mogelijk, maar ook een wandeling door het bos met de vallende blaadjes maakt het herfstgevoel compleet. Richting het volgende weekend van de herfstvakantie, waarin regio Zuid vakantie krijgt, neemt de neerslagkans wat af en schijnt de zon vaker. Wel blijft het stevig waaien en wordt het met 13-16 graden wat frisser.

Jaco van Wezel is meteoroloog bij Weeronline

3 dagen geleden

Geplaatst in

Lifestyle en society