'Kankerpatiënten sneller helpen, het kán'

03-02-2021 12:34 | 9 maanden geleden

Dit is een origineel bericht van
ANP Expert Support

Dit is een expertquote van Gerard Schouw van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Wereldkankerdag 4 februari: Kanker in Beeld | ANP

De overlevingskans voor patiënten met kanker stijgt elk jaar, dankzij nieuwe behandelingen zoals immunotherapie. Vijf jaar na de diagnose is nu nog 66% in leven. Dat is goed nieuws, maar er moet ook nog veel gebeuren, vooral klinisch onderzoek en vergoedingsbesluiten kunnen nog versnellen. Belangrijk, want kanker is nog steeds doodsoorzaak nummer één in Nederland.

Klinisch onderzoek

Het is lastig om in Nederland klinisch onderzoek te starten. Dat komt doordat we te maken hebben met lange en ingewikkelde procedures, nog vóórdat een klinische studie met een nieuw geneesmiddel van start kan. Versnelling van die procedures is nodig. Bij de COVID-vaccins zagen we dat dit mogelijk is, als iedereen het wil.

Een ander punt is dat het bij kanker steeds beter mogelijk is om maatwerk voor kleine patiëntgroepen te leveren. Dat levert hele mooie resultaten op, maar daar is de huidige regelgeving nog niet op ingericht. Deze vraagt om veel gegevens, van grote aantallen patiënten. Oplossingen hiervoor liggen bij internationale samenwerking, meer gebruik van moderne meetmethoden en beter gebruik maken van gegevens die tijdens de reguliere behandeling van patiënten verzameld worden.

Kosten van de behandeling

Een volgend knelpunt draait om vergoedingen. Het Zorginstituut en verzekeraars kijken bij nieuwe behandelingen vooral naar de kosten van de behandeling zelf, en te weinig naar het gezondheidseffect op langere termijn en maatschappelijke kosten en baten. Dit wringt bijvoorbeeld bij cel- en gentherapieën. Dat probleem wordt steeds nijpender, nu de innovatie voortschrijdt en we steeds meer producten ontwikkelen voor kankersoorten waar nu geen behandeling voor is. Ook dit jaar worden er bijvoorbeeld weer twee hypermoderne CAR T-celtherapieën voor kankerpatiënten beoordeeld door de EMA.

In de praktijk zien we dat nieuwe therapieën na een EMA-registratie in Nederland later bij de patiënt komen dan in andere Europese landen. In Duitsland duurt dit slechts 17 dagen, tegen 128 dagen in Nederland.

Nationaal Actieplan Kanker

In de Tweede Kamer is deze week een motie ingediend om te komen tot een Nationaal Actieplan Kanker. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) denkt graag actief mee over zo’n actieplan voor Nederland.

Gerard Schouw is directeur van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Andere persberichten van deze organisatie

Koninklijke Nederlandse Zwembond schuift MKB aan de kant

Dit is een expertquote van Shiva de Winter, Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Aschwin Lankwarden en Titus Visser over het tekort aan zwemleraren | NPO Radio 1

In het programma Spraakmakers (NPO Radio 1) zouden de problemen in de zwembaden in het MKB besproken worden. Een belangrijk thema, omdat het MKB de noodklok luidde.

De bondscoach van KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwembond) zou aanschuiven en vertellen over de lange-termijnproblemen in de zwembranche. Uiteindelijk schoof niet hij, maar de directeur van de KNZB aan bij het programma en die vond dat de problemen wel meevallen. Ook de directeur van de Nationale Raad Zwemveiligheid zat aan tafel.

De verschillen tussen de bonden en het MKB in de zwembranche werden nog eens benadrukt. Aan de ene kant zijn er gemeentelijke zwembaden met eventueel hun commerciële exploitanten, en aan de andere kant het MKB zoals zwemscholen en commerciële zwembaden.

Helaas werden de belangen van het MKB in dit gesprek onderbelicht, terwijl dit juist de essentie was van waar het gesprek over zou moeten gaan. Een gemiste kans, omdat het MKB de noodklok luidde.

Dit laat zien dat de machten van de gevestigde orde in de zwembranche enorm zijn. De toekomst van het zwemonderwijs is in handen van meerdere partijen waarvan de helft simpelweg niet mee mag doen.

Om transparantie te krijgen in de zwembranche zou Den Haag er goed aan doen om dit te onderzoeken en waar nodig in te grijpen. De MKB-kant van het zwemonderwijs moet een stem krijgen en niet weggeschoven worden. Daar is het met ruim 400 zwemscholen en commerciële zwembaden te groot voor.

Shiva de Winter is voorzitter van NSWZ

1 dag geleden

'Lachgas is heel schadelijk voor hersenen'

Dit is een expertquote van Malou Fanchamps, Hersenstichting, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Lachgas is een schadelijke drug | medischcontact

Medisch contact schrijft over de forse toename van neurologische klachten na recreatief lachgasgebruik. Alle donkere vermoedens over de schadelijkheid van lachgas worden bevestigd door een inventarisatie onder neurologen: het inhaleren van ballonnetjes vol N2O blijkt verre van onschuldig. Strengere regelgeving is daarom nodig.

Eind mei 2019 riep de Hersenstichting de overheid al op om lachgas voor recreatief gebruik te verbieden. Lachgas wordt vaak gebruikt als partydrug en is niet ongevaarlijk. Bij veelvuldig in- en uitademen bestaat er een kans op zuurstoftekort in de hersenen, waardoor mensen kunnen flauwvallen. Hoe vaker het wordt gebruikt, hoe groter de kans op klachten. In korte tijd veel lachgas gebruiken, kan leiden tot een tekort aan vitamine B12 en blijvende schade aan spieren en conditie.

Vooral voor jonge gebruikers kan het gebruik van lachgas extreem schadelijk voor de hersenen zijn. Hoe vaker er wordt gebruikt, hoe groter de kans op klachten. Dit geldt met name voor klachten als verwardheid en hoofdpijn. Wanneer iemand in korte tijd grote hoeveelheden lachgas gebruikt, kan een vitamine B12-tekort leiden tot hersenschade.

Malou Fanchamps, Medewerker Kennis & Innovatie, Hersenstichting

1 dag geleden

'Investering hard nodig om volgende pandemie te voorkomen'

Dit is een expertquote van Gerard Schouw, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Kabinet stuurt aan op meer preventie en samenwerking | medischcontact

Voorbereid zijn is het halve werk. Daarom moet het nieuwe kabinet 1 miljard euro investeren om ons land echt weerbaar te maken tegen een nieuwe pandemie. Het ontwikkelen en produceren van geneesmiddelen moet een vast onderdeel zijn in het pandemische paraatheidsplan.

Hiermee sluit ik aan bij een oproep van André Rouvoet (GGD GHOR . Hij zegt dat noch in de miljoenennota, noch in de concept Rijksbegroting enig zicht is op structureel geld voor in ieder geval het versterken van de capaciteit voor infectieziektebestrijding.

In de oproep stelt Rouvoet dat er structureel 600 miljoen euro worden geïnvesteerd in herstel en versterking van de publieke gezondheid. En dat het lijkt alsof niet is doorgedrongen dat nú stappen nodig zijn om de volgende generatie voor te bereiden op de volgende pandemie. Rouvoet: ‘Elke dag waarop de politiek hier niet op anticipeert betekent spelen met vuur. Want als covid-25 zich aandient, zijn we te laat.’

Voorkomen

De Algemene Rekenkamer berekende in juni al dat de coronacrisis de overheid tot dusver al €76 miljard aan extra steunmaatregelen kostte. Iets dat met tijdige investeringen in nieuwe vaccins en productiecapaciteit in de toekomst te voorkomen is. In de begrotingsstukken van het ministerie van VWS wordt gesproken over een plan voor pandemische paraatheid.

Antibiotica resistentie

Een nieuwe pandemie hoeft niet veroorzaakt te worden door een virus, bij bacteriën wordt steeds vaker resistentie tegen bestaande antibiotica geconstateerd. Een groeiend probleem waaraan nu al jaarlijks 700.000 mensen overlijden, omdat bestaande middelen niet meer werken. Als er niets gebeurt is de verwachtingen dat dat aantal oploopt tot 10 miljoen in 2050. Het probleem is dat resistentie een veelkoppig monster is, en het ontwikkelen van nieuwe antibiotica ingewikkeld. De geneesmiddelensector zit niet stil en inmiddels hebben ruim 20 geneesmiddelenbedrijven in totaal $1 miljard geïnvesteerd in het AMR Action Fund.

Europees plan

De Europese Commissie erkent het probleem en is bezig met de oprichting van HERA, de Europese pandemie autoriteit. Daarin wil de Commissie, samen met de geneesmiddelensector, Europa beter voorbereiden op toekomstige pandemieën zoals antibioticaresistentie.

Samenwerking

Samenwerking is essentieel voor een snelle en effectieve bestrijding van een pandemie, zoals de coronapandemie heeft laten zien. Binnen een jaar na het uitbreken waren er al vier vaccins beschikbaar en ook het aantal geneesmiddelen voor coronapatiënten neemt toe. Bedrijven hebben samen met tal van kenniscentra als ziekenhuizen en universiteiten keihard gewerkt om een remedie te vinden zodat de maatschappij weer open kan. Maar laat het bij een volgende pandemie niet aankomen op goede wil, maar sorteer nu alvast voor op het versterken van de gezondheidszorg.

Gerard Schouw is de directeur van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

4 dagen geleden

'Kabinet schaadt herstel op langere termijn door EU-herstelfonds te laten liggen'

Dit is een expertquote van  Joost Vente, NLdigital, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Brussel wacht alleen nog op Nederlandse aanvraag coronamiljarden | ANP

Nederland is het enige land in Europa dat nog geen aanspraak heeft gedaan op de Europese coronamiljarden. Het demissionaire kabinet schuift beslissingen voor zich uit. De politiek lijkt de urgentie niet te voelen.

Een enorme gemiste kans, want Nederland moet nú investeren in een duurzame digitale toekomst om de negatieve gevolgen van de coronapandemie te beteugelen. Concrete projecten voor massale omscholing, betere internettoegang en verduurzaming van de digitale infrastructuur blijven liggen. Met al deze projecten zouden we nu al aan de slag kunnen gaan.

Dit zijn investeringen met breed politiek draagvlak, die niet op visie van een volgend kabinet hoeven te wachten.

De noodzaak om snel te handelen is hoog, want er is tijd nodig voor de aanvraag, goedkeuring en toekenning. Bovendien is een van de voorwaarden van de EU dat de projecten gerealiseerd worden vóór 2026. Hoe langer we wachten hoe meer geld niet op tijd uitgegeven kan worden en op de plank zal blijven liggen.

De grootste economische uitdagingen waarschijnlijk nu pas aan het licht, omdat de steunmaatregelen komen te vervallen. Hoe eerder we investeren hoe sneller we de resultaten terug zullen zien. De aarzelende houding van het demissionaire kabinet schaadt het herstel op langere termijn.

Joost Vente is adviseur digitaliseringsbeleid bij NLdigital

4 dagen geleden

'Wind is gunstig voor gasprijs, te veel wind niet'

ExpertCast, de podcast van ANP Expert Support, biedt verdieping bij het nieuws door experts. Iedere aflevering start met een nieuwsbericht van het ANP, gevolgd door een interview met een expert over die kwestie. U kunt deze aflevering, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. 

https://open.spotify.com/episode/7woMthBQrFx9UDYnlpTvLa?si=8fa5a2b800f84669

https://podcasts.apple.com/nl/podcast/herfst-wind-is-gunstig-voor-gasprijs-te-harde-wind/id1561962191?i=1000539258018

De gasprijs in Europa daalt verder. Dat komt door de relatief hoge temperaturen en de harde wind. 

Yannick Damen, meteoroloog bij Weeronline, spreekt met Luna van der Waarde over de harde wind en dalende gasprijs, waarom deze weersomstandigheden niet uitzonderlijk zijn maar de productie van windmolens wel, en wat voor klimaat we in de toekomst kunnen verwachten. 

5 dagen geleden

'Overheid zet zwemonderwijs verder op scherp door ingreep in Gemeentefonds'

Dit is een expertquote van Shiva de Winter, Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Onrust door uitval van zwemlessen – De Heraut

In meerdere gemeenten zingt rond dat er gedacht wordt aan het schrappen van activiteiten in de zwembaden door tekorten. Lansingerland is de gemeente waar daadwerkelijk zwemlessen worden geschrapt vanwege tekort aan zwemonderwijzers. Nota bene een landelijk exploiterende partij als Sportfondsen neemt dit drastische besluit. De KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwembond) doet het personeelstekort af met “het valt wel mee”. Helaas is het tegendeel waar.

De rijksoverheid heeft hiernaast aangekondigd te gaan snijden in het Gemeentefonds. Hierdoor komen gemeenten zoals Baarn onder grote druk te staan om zwembaden open te houden.

Hoe gaat zich deze combinatie verhouden ten aanzien van de toekomst van het zwemonderwijs? Er zullen niet per direct zwembaden sluiten. Wel kan er in het personeelsbeleid al rekening mee gehouden worden. Wanneer een personeelslid een aantal tijdelijke contracten heeft gehad, moet zijn dienstverband immers worden omgezet in een vast contract.

Dit zal nu extra scherp bekeken worden, doordat de toekomst van “kleine” zwembaden onder druk komt te staan. In Eindhoven werd de beslissing al genomen om tijdelijke contracten niet om te zetten naar vaste contracten. Dit zal indirect leiden tot meer problemen voor het zwemonderwijs.

De oplossing hoort te komen vanuit Den Haag. De NSWZ heeft eerder aan de bel getrokken bij leden van de Tweede Kamer over de tekorten in het zwemonderwijs. Kamerlid Michiel van Nispen heeft Kamervragen gesteld die nog behandeld moeten worden. De NSWZ bereidt zich opnieuw voor om in de Tweede Kamer haar zorgen te uiten over de klap voor het zwemonderwijs.

De overheid kan niet met drie coronasluitingen alles stilleggen, slechts beperkte financiële vergoedingen beschikbaar stellen en daarna de toekomst onzeker te maken door de gemeenten op korte termijn te gaan korten op gemeentelijke vergoedingen. De commerciële tak van het zwemonderwijs zal hier de grootste klappen van ondervinden. Die maakt namelijk gebruik van deze baden.

Shiva de Winter is voorzitter van Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid

5 dagen geleden