Nieuw opslagsysteem helpt TenneT aan ultrasnelle frequentieregeling

22-11-2017 14:55 | 5 jaar geleden

Dit is een origineel bericht van
S4 Energy

PERSBERICHT ONDER EMBARGO TOT 23 NOVEMBER 16:00u!

Om beter voorbereid te zijn op de toename van zonne- en windenergie, wil netwerkbeheerder TenneT plotselinge frequentieschommelingen in het hoogspanningsnet veel sneller kunnen dempen. Een belangrijke stap is vandaag gezet, via de ingebruikname van een innovatief opslagsysteem. Daarmee levert opslagspecialist S4 Energy flexibel vermogen. Ook ontstaan mogelijkheden voor het realiseren van ‘virtuele energiecentrales’.

Het nieuwe opslagsysteem werd op 23 november officieel in gebruik genomen door Annemieke Traag, de Overijsselse gedeputeerde voor Energie, Milieu en Europa.

Frequentievariaties dempen

Met het nieuwe opslagsysteem levert S4 Energy verschillende diensten aan TenneT. De installatie heeft voldoende capaciteit om primair reserve- en regelvermogen te leveren. “Daarnaast leveren we met deze installatie een heel nieuw type dienst: grote vermogensimpulsen om plotselinge frequentieschommelingen de kop in te drukken”, zegt Dominique Becker Hoff, projectdirecteur bij S4 Energy.

“Zon en wind vragen om snelheid”

Voor TenneT wordt het steeds belangrijker om plotselinge frequentieschommelingen te kunnen gladstrijken, aldus Danny Klaar, manager System Operations International Development bij TenneT. “Wind- en zonne-energie zijn afhankelijk van het weer. Ook hebben we te maken met veel wisselingen in elektriciteitshandel over de landsgrenzen heen. Daardoor ontstaan vaker kortdurende frequentievariaties. Een belangrijk voordeel van deze installatie is de snelheid waarmee in zulke situaties energie opgeslagen en weer op het net gezet kan worden.”

Vliegwiel en batterij

De installatie in Almelo dankt zijn flexibiliteit aan een combinatie van opslagtechnologieën. Becker Hoff: “Onze KINEXT-vliegwieltechnologie kan voor kortere perioden instantaan vermogen leveren, zonder capaciteitsverlies. De batterijsystemen hebben een grotere capaciteit maar degraderen snel als die veel en vaak wordt aangesproken. De twee vullen elkaar dus perfect aan. Via de KINEXT-unit kunnen we met dit systeem continu vermogen leveren; bij langdurige frequentieafwijkingen kan de batterij ingeschakeld worden. Daardoor gaan de batterijen langer mee en heeft het systeem een gegarandeerde levensduur van meer dan 10 jaar.”

Virtuele energiecentrales

“Het is een unieke combinatie, die getuigt van innovatiekracht”, vindt Klaar. Volgens hem biedt het concept ook kansen om het aandeel van duurzame energie verder te laten groeien. “Op termijn gaan de klassieke energiecentrales verdwijnen. Daar komen meerdere, kleinere energieproducenten voor terug, met name zonne- en windparken. Door die met dit type opslag te combineren en optimaal in te regelen, kun je als het ware ‘virtuele centrales’ creëren.

Steun Energiefonds Overijssel

Het belang van dit type opslag voor de verduurzaming van de energievoorziening wordt ook onderstreept door het Energiefonds Overijssel, dat de installatie mede heeft gefinancierd. Het Energiefonds Overijssel investeert in projecten die een substantiële bijdrage leveren aan de doelstelling van de provincie om in 2023 20% van de gebruikte energie duurzaam op te wekken.

Over S4 Energy

S4 Energy is een Nederlandse opslagspecialist, die totaaloplossingen ontwikkelt voor klanten variërend van netwerkbeheerders tot exploitanten van zonne- en windparken en industriële grootverbruikers. Oplossingen bestaan uit een combinatie van hardware en algoritmes. Een belangrijke component in het portfolio is de door S4 Energy zelf ontwikkelde KINEXT-technologie: grote vliegwielsystemen met een ongewoon hoge efficiëntie en power-to-energy ratio. Zie voor meer informatie www.s4-energy.com/

Over Energiefonds Overijssel

Energiefonds Overijssel is ingesteld door de provincie Overijssel, en levert financiële bijdragen aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Dit laatste is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld, zoals energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Zo draagt het fonds bij aan de ambitie van de Provincie Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Dorine Putman-Devilee, 06-53448504.

Dit persbericht wordt verstrekt onder embargo tot 23 november 2017 om 16:00u. U bent als journalist tevens uitgenodigd voor de officiële opening, op diezelfde dag. Adres: S4 Energy Ancillary Services B.V., Plesmanweg 4, 7602 PE Almelo. Het programma begint om 13.30 uur. Voor aanmelding en meer informatie: Dominique Becker Hoff, dominique@s4-energy.com, 06 – 30 00 41 88.
S4 Energy
plaats:
Overijssel
website:
http://www.s4-energy.com/

Geplaatst in

Afvalverwerking en -hergebruik Biodiversiteit Duurzaamheid Geluidshinder Klimaatverandering Koolstofemissies Luchtvervuiling Milieu Milieu, vervuiling en water - andere Milieubehoud Milieubeleid Milieugezondheid Milieuproducten & -diensten Milieutechniek Milieuzaken Recycling Vervuiling Waterbehandeling en -bevoorrading Zeevervuiling Milieu, vervuiling en water Nationaal nieuws - dagbladen Nationaal nieuws - online Nationaal nieuws - radio Nationaal nieuws TV Batterijen Circuittechnologie Digitale technologie Elektriciteit en elektronica - andere Elektriciteit in het buitenland Elektrische detailhandelaars Elektrische goederen Elektrische industrie Elektrische installaties Elektrische techniek Elektrische uitrusting voor de industrie Elektronica Elektronica en radio voor amateurs Elektronicadienstverlening en -onderhoud Elektronische beeldschermen Elektronische materialen Halfgeleiders Ontwerp van microprocessorsystemen Radio-elektronica Solderen en surface-mount-componenten Testen van elektronica Ultrasone technologie Verlichting Elektriciteit en elektronica Arbeidsanalyse Arbeidsmarkt Bedrijfsautomatisering Bedrijfscommunicatie Bedrijfsnieuws Bedrijfssecretarissen en -secretaresses Bedrijfstechnologie Bedrijven Bedrijven, beheer en industrie - andere Beheer Beroepsopleiding Concessieverleningen Corporate governance E-business Economische ontwikkeling in het buitenland Economische prognoses Ergonomie Export Exportfinanciering Faillissement Gezondheid van bedrijven Groothandel Handel met specifieke gebieden Import Industrie Industriële ontwikkeling Industriële relaties Industriële wetenschap Inkoop Insolventiepraktijk Internationaal bedrijfsnieuws Internationale handel Internationale ontwikkeling Internationale zakenwereld Kamer van Koophandel Kantooruitrusting Microfilm en micrografie Ondernemers Ondernemingsraden Personalia Personeel Productie en inventariscontrole Regionale bedrijven Reglementering en naleving Risicobeheer Secretarissen en secretaresses Sociaal ondernemen Start-ups Telecommuting Uitbesteding Vakbonden Verkoopagenten Werkgelegenheid en rekrutering Werkplek Bedrijven, beheer en industrie ... Toon meer Toon minder