Het nieuwe straatwerven met rode loper door corona

05-05-2020 15:52 | 2 jaar geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
Save The Children Nederland

Save the Children ging vandaag als eerste hulporganisatie in Nederland van start met het ‘nieuwe straatwerven’. Door voor de deur een rode loper van 1,5 meter uit te rollen, blijven wervers op veilige afstand. Robert Valentijn, hoofd van het huis-aan-huis-wervingsteam van Save the Children: “De rode loper is een echte ijsbreker. We zien dat mensen meer ontspannen zijn, doordat er gemakkelijker en duidelijker afstand wordt bewaard.”

Ruim eenderde van de inkomsten van hulporganisatie Save the Children, komt voor uit straatwerving. De organisatie stopte ruim 6 weken geleden met het werven aan de deuren, net zoals alle andere hulporganisaties. Valentijn: “Wij gingen nog redelijk lang door en hielden toen ook afstand, maar je merkte dat mensen zich er ongemakkelijk bij begonnen te voelen. Voor ons reden om meteen te stoppen.” Ondertussen gaat het werk van Save the Children onverminderd door en zijn fondsen - juist nu er ook in arme landen en vluchtelingenkampen corona uitbreekt - hard nodig.

1.5 meter samenleving

Ook hulporganisaties moeten zich aan de 1.5 meter samenleving aanpassen. Samen met fondsenwervingsbureau Emolife ging Save the Children in gesprek over een nieuwe manier van werven. Valentijn: “Zij kwamen met dit idee en wij sloegen er meteen op aan.” Op 5 mei vond in Gouda de pilot plaats. De reacties waren positief. “Mensen vinden het goed dat de gepaste afstand meteen duidelijk te zien is. Sommigen stelden vragen over hoe wij nu omgaan met corona in bijvoorbeeld vluchtelingenkampen. Het is belangrijk om ook die vragen te kunnen beantwoorden”, aldus Valentijn. In totaal 4 van de 10 huishoudens besloot donateur te worden. Zij konden contactloos inschrijven, door na het bezoek via sms hun donateurschap te bevestigen.

Na Gouda, zal er ook in Den Haag en Rotterdam op deze manier geworven worden. Via Emolife starten vermoedelijk eind deze maand ook andere hulporganisaties met deze manier van werven.

Voor aanvullend beeld zie ANP Beeldbank of neem contact op met de persvoorlichter
Save The Children Nederland
plaats:
Den Haag
website:
https://www.savethechildren.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Save the Children: Geen adopties van alleenstaande kinderen uit Oekraine

De oorlog in Oekraïne is vooral voor kinderen die toch al kwetsbaar zijn vanwege een beperking of omdat ze in een instelling wonen, een ramp. Maar ook op de vlucht zijn kinderen kwetsbaar, omdat ze in de chaos soms hun ouder of verzorger kwijtraken. 

Pim Kraan, directeur Save the Children: “In de centra voor eerste ontvangst van vluchtelingen aan de grens met Roemenië heeft onze staf al diverse kinderen gezien die alleen reisden. Het is belangrijk dat zij zo snel mogelijk herenigd worden met familie. Soms zijn kinderen namelijk tijdelijk hun familie even kwijt.”  

Save the Children zet fors in op het herenigen van kinderen met hun familie. Dat doet de organisatie zowel in Oekraïne als in de grenslanden. Er zijn in Oekraïne naar schatting 100.000 kinderen, dat is 1,3 procent van alle kinderen, die zonder ouders in instellingen wonen. Daarmee heeft Oekraïne een van de hoogste percentages van kinderen in institutionele zorg in Europa. Sinds het begin van de oorlog zijn 1,8 miljoen kinderen gevlucht  en zijn 2,5 miljoen kinderen ontheemd in eigen land. 

Meest kwetsbaar 

Save the Children maakt zich grote zorgen over deze kinderen. Met de escalatie van het geweld wordt toegang tot medische zorg, voedsel, een warm onderdak en toegang tot onderwijs steeds moeilijker. Zoals in elke crisis lopen kinderen zonder verzorgers of voogden een verhoogd risico op misbruik, uitbuiting, mensenhandel en verwaarlozing.

Irina Saghoyan is directeur van Save the Children in Oost-Europa: “Veel kinderen die in weeshuizen of instellingen wonen, hebben nog levende familieleden die voor hen kunnen en willen zorgen. De veiligheid, zorg en toegang tot basisbehoeften van deze groep kinderen moet prioriteit krijgen. Zij mogen niet vergeten worden.”

Oproep: stop adopties en pleegzorg

Kraan: “Zorg ervoor dat kinderen niet in handen vallen van mensenhandelaren of slachtoffer worden van kindermisbruik. Wij roepen daarom regeringen in de gastlanden op om pleegzorg en adoptie nu niet toe te staan. Wat kinderen nu nodig hebben is goede zorg in een veilige omgeving.”

Hulpverlening Save the Children 

In Oekraïne werkt Save the Children met eigen staf en 20 Oekraïense partnerorganisaties aan noodhulp voor ontheemde kinderen en families. Dat houdt in dat er medicijnen en EHBO-spullen, hygiëne-kits met bijvoorbeeld maandverband en tampons worden verstrekt. Daarnaast kunnen mensen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning zodat ze huurruimte kunnen betalen, voedsel of andere noodzakelijke dingen kunnen kopen. Ook psychosociale zorg is onderdeel van het noodhulpprogramma.

In Polen werkt Save the Children in nauwe samenwerking met de Poolse autoriteiten en maatschappelijke organisaties aan kinderbescherming voor Oekraïense kinderen. Naast een programma voor hereniging van alleenreizende kinderen met hun familie, bieden we ook psychosociale ondersteuning en zorgen we voor toegang tot juridische diensten.

In Roemenië is Save the Children aanwezig bij tien grensposten en opvangcentra. Medewerkers en vrijwilligers van Save the Children delen voedsel, water en hygiënepakketten uit en er zijn kindvriendelijke centra waar kinderen op adem kunnen komen.

In Duitsland, Spanje, Italië, Zweden, Noorwegen en Nederland is Save the Children aanwezig in een aantal opvangcentra.  

2 maanden geleden

Middelbare scholen in Afghanistan weer open, maar niet voor meisjes

Er leek een voorzichtige opening te zijn, maar woensdag 23 maart bleken meisjes toch niet welkom te zijn op middelbare scholen. Het ministerie van Onderwijs was teruggekomen op een eerdere beslissing en dat leidde tot veel verwarring, onzekerheid en wanhoop bij meisjes.  

Pim Kraan, direceteur Save the Children: “Alle meisjes hebben recht op onderwijs. De autoriteiten hebben de afgelopen weken herhaaldelijk verklaard dat ze de toegang van meisjes tot onderwijs in Afghanistan zullen herstellen. Vandaag zijn we geschokt dat de autoriteiten hun belofte niet zijn nagekomen. Elke dag dat meisjes niet naar school gaan, is een dag dat hun fundamentele mensenrechten worden ontzegd. We dringen er bij de autoriteiten op aan om dit besluit terug te draaien en ervoor te zorgen dat scholen voor meisjes onmiddellijk open gaan. Meisjes moeten weer naar school kunnen.”

Save the Children ondersteunt sinds 1976 gemeenschappen en beschermt de kinderrechten in heel Afghanistan, ook tijdens perioden van conflicten, regimewisselingen en natuurrampen. De organisatie heeft programma's in 10 provincies en werkt samen met partners in nog eens drie provincies. Sinds de crisis in augustus 2021 escaleerde, heeft Save the Children de noodhulp opgeschaald om het toenemende aantal kinderen in nood te ondersteunen door te zorgen voor gezondheid, voeding, onderwijs, kinderbescherming, onderdak, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne en voedselzekerheid en ondersteuning van het levensonderhoud. 

 

2 maanden geleden

Kinderen in debat met lokale en landelijke politici in IJsselstein

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen debatteren op vrijdag 11 maart groep 7 en 8 van de Agnesschool uit IJsselstein met lokale fractieleden en Tweede Kamerleden. Het debat wordt door Save the Children georganiseerd om ook kinderen bij politiek te betrekken. Pim Kraan, directeur van Save the Children: “Kinderen en jongeren moeten begrijpen waar beslissingen over gaan. Zij dragen immers de consequenties van de politieke keuzes die gemaakt worden. Kinderen hebben het recht om mee te lezen, denken en praten over onderwerpen die van invloed zijn op hun leven en toekomst.”

Voor veel volwassenen is het regeerakkoord of het gemeentelijke coalitieakkoord moeilijk te begrijpen. Dit geldt helemaal voor kinderen. Save the Children bracht daarom al ‘Het Regeerakkoord in kindertaal’ uit: een kindvriendelijke leesbare versie van het regeerakkoord. Landen zijn verplicht kinderen te consulteren bij het ontwikkelen van (nationaal) beleid. Dit staat in artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag, dat ook door Nederland is ondertekend. De overheid moet er dus voor zorgen dat kinderen hun mening kunnen uiten en dat er naar die mening wordt geluisterd. 

Zorgen over Nederland  

In Nederland gebeurt dit nog onvoldoende. Het Kinderrechtencomité, dat toeziet op de naleving van het Kinderrechtenverdrag, is bezorgd over het gebrek aan mogelijkheden voor Nederlandse kinderen om te participeren in beslissingen en beleid dat hen aangaat. Pim Kraan van Save the Children: “Om kinderen te kunnen betrekken bij het maken van beleid en budgetbeslissingen, moeten zij natuurlijk wel eerst kunnen begrijpen waar deze over gaan. Met het debat op de Agnesschool in IJsselstein, maar ook met het Regeerakkoord in Kindertaal, willen wij kinderen en jongeren in Nederland meer betrekken bij de politiek en hen meer inspraak geven.”

Save the Children Kinderdebat

Aan de hand van verschillende stellingen gaan kinderen uit groep 7 en 8 van de Agnesschool in IJsselstein daarom tijdens het Kinderdebat op vrijdag 11 maart met Tweede Kamerleden Jan Klink (VVD) en Marijke van Beukering (D66) in debat. Lokaal doen Joeri Eijzenbach (lijsttrekker D66 IJsselstein), Marianne Mols (fractievoorzitter GroenLinks IJsselstein) en Luuk Nagtegaal (Nummer 5 VVD IJsselstein) aan het debat mee. Zij spreken over mentaal welzijn, armoede, klimaat en participatie op gemeentelijk en landelijk niveau. Thema’s die het leven van kinderen raken, nu en in de toekomst. Het debat wordt door presentator Marcel Bamberg geleiden sluit af met een ‘Kindakkoord’, waarmee kinderen concrete aanbevelingen aan de regering geven.

Regeerakkoord in Kindertaal

Save the Children bracht ‘Het Regeerakkoord in kindertaal’ uit: een kindvriendelijke leesbare versie van het regeerakkoord. Bekroond kinderboekenschrijver Rindert Kromhout bracht de 50 pagina’s terug naar 9 en herschreef het Regeerakkoord in heldere taal. De illustraties zijn door Gouden Penseel-winnaar en illustrator Jan Jutte gemaakt. Het boekje is gemaakt voor alle kinderen in de laatste klassen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school.

Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld. We bewaken de rechten van kinderen wereldwijd en komen in actie zodra deze geschonden worden. Kinderen hebben het recht op informatie en het recht om hun mening te geven. Wij geven kinderen een stem en zorgen ervoor dat kinderen betrokken en geïnformeerd worden over politieke beslissingen.

 

3 maanden geleden

‘Help economie van Afghanistan, want hulp alleen is niet genoeg’

Veertien miljoen kinderen hebben voedselhulp nodig. Als die niet op tijd komt kan het voor 1 miljoen kinderen definitief te laat zijn. Die verschrikkelijke boodschap laat de Belgische fotograaf Jim Huylebroek met zijn werk ‘Kinderlevens aan een zijden draadje’ zien. Save the Children roept op om de economie van Afghanistan weer op gang te helpen en de bevriezing van financiële tegoeden ongedaan te maken.

Van kinderen die onder zeildoek wonen tot woestijngemeenschappen die putten graven en regenwater verzamelen. Huylebroek reisde met Save the Children door de door droogte geteisterde vlaktes in het noorden tot de ijskoude straten van Kabul. De beelden vertellen de verhalen van kinderen in hun strijd om te overleven. Gezinnen die onmogelijke beslissingen nemen over welk kind ze kunnen voeden en welk kind honger zal lijden. Babies die op weg naar medische behandeling sterven, moeders die alleen op een vuile vloer bevallen omdat ze het zich niet kunnen veroorloven om naar het ziekenhuis te reizen; en kinderen die op straat moeten werken om eten op tafel te zetten.

Chris Nyamandi, directeur van Save the Children in Afghanistan: “Noodhulp kan kinderen de winter door helpen, maar hulp alleen is niet genoeg. De economie van Afghanistan is een op contant geld gebaseerde economie. Buitenlandse regeringen moeten een manier vinden om vitale fondsen en financiële tegoeden te ontsluiten om te voorkomen dat er nóg meer doden vallen.”  

Conflict, klimaatverandering en corona zijn een dodelijke combinatie voor kinderen. Maar nu verergert de economische ineenstorting van het land de crisis voor kinderen nog dramatischer. Allerlei diensten die voorheen door de Afghaanse overheid werden uitgevoerd, zijn nu gestopt. Staatsziekenhuizen zijn gedwongen te sluiten, omdat ze het personeel niet kunnen betalen. Zwaar zieke kinderen kunnen vaak niet behandeld worden, omdat er simpelweg geen medicijnen zijn. Daar waar medicijnen wel beschikbaar zijn, zoals in privé klinieken, zijn ze te duur voor arme gezinnen.

In het noorden van Afghanistan woont Laalah* van twaalf met haar moeder en vier andere broers en zussen in een tent, gebouwd met zeildoek in de kelder van een half afgebouwd gebouw. Laalah: “Ik hoop dat er in de toekomst scholen zijn. Ik wil naar school gaan, zou graag lerares of dokter willen worden. Ik wil dat we goed leven, dat we goed eten.” Haar veertigjarige vader Maalek* worstelt om werk te vinden als arbeider en heeft soms geen andere keuze dan zijn zonen op pad te sturen om afval te zoeken om te verkopen of te verbranden om hun huis warm te houden. Maalek: “Als kinderen vrij zijn van school, gaan ze naar buiten om afval te verzamelen. Ze gaan de straat op en verzamelen en verkopen blikjes zodat we eten of noodzakelijke schoolkosten kunnen betalen.”

In Kabul is het 12-jarige meisje Arzoo* de oudste van zeven kinderen. Haar vader kan al maanden niet werken. Arzoo’s moeder en jongste broertje zijn ziek. Arzoo: “Nu vader niet werkt neemt hij geen eten mee naar huis. De ene dag hebben we een maaltijd, de andere dag alleen wat brood.” De hele winter zijn de scholen gesloten en zijn de kinderen thuis. 

Nyamandi: “Elk van deze verhalen is een krachtige herinnering aan de grimmige realiteit voor gezinnen in het hele land, de dagelijkse strijd om de winter te overleven en de miljoenen jonge levens die op het spel staan. De tijd dringt voor Afghaanse kinderen om steun te krijgen die ze zo hard nodig hebben.”

Wat doet Save the Children?

Save the Children start deze week een fondsenwervende actie onder haar eigen donateurs. In Afghanistan is de organisatie in 13 van de 34 provincies aanwezig met een aanzienlijk aantal stafleden. De organisatie is sinds 1976 aanwezig in Afghanistan met noodhulp (voedselhulp, winterkleding en brandstof), gezondheidszorg, onderwijs en kinderbescherming. In Afghanistan geeft de organisatie hulp in contanten. Dat helpt voorkomen dat gezinnen hun toevlucht nemen tot kinderarbeid en hun kinderen vroeg uithuwelijken. 

3 maanden geleden

Regeerakkoord in kindertaal: plannen kabinet in begrijpelijke taal voor kinderen

Op vrijdag 18 februari debatteren groep 7 en 8 van de Agnesschool uit IJsselstein met Tweede Kamerleden over het regeerakkoord. Dat doen zij aan de hand van het Regeerakkoord in Kindertaal, dat Save the Children die dag lanceert om de kabinetsplannen ook voor kinderen begrijpelijk te maken. Pim Kraan, directeur van Save the Children: “Kinderen en jongeren moeten begrijpen waar beslissingen over gaan. Zij dragen immers de consequenties van de politieke keuzes die gemaakt worden. Kinderen hebben het recht om mee te lezen, denken en praten over onderwerpen die van invloed zijn op hun leven en toekomst.” 

Voor veel volwassenen is het 50 pagina’s tellende regeerakkoord moeilijk om te begrijpen. Dit geldt helemaal voor kinderen. Voor de tweede keer brengt Save the Children daarom ‘Het Regeerakkoord in kindertaal’ uit: een kindvriendelijke leesbare versie van het regeerakkoord. Bekroond kinderboekenschrijver Rindert Kromhout bracht de 50 pagina’s terug naar 9 en herschreef het Regeerakkoord in heldere taal. De illustraties zijn door Gouden Penseel-winnaar en illustrator Jan Jutte gemaakt. Het boekje is gemaakt voor alle kinderen in de laatste klassen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school.

Zorgen over Nederland

Landen zijn verplicht kinderen te consulteren bij het ontwikkelen van (nationaal) beleid. Dit staat in artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag, dat ook door Nederland is ondertekend. De overheid moet er dus voor zorgen dat kinderen hun mening kunnen uiten en dat er naar die mening wordt geluisterd. In Nederland gebeurt dit nog onvoldoende. Het Kinderrechtencomité, dat toeziet op de naleving van het Kinderrechtenverdrag, is bezorgd over het gebrek aan mogelijkheden voor Nederlandse kinderen om te participeren in beslissingen en beleid dat hen aangaat. Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland: “Om kinderen te kunnen betrekken bij het maken van beleid en budgetbeslissingen, moeten zij natuurlijk wel eerst kunnen begrijpen waar deze over gaan. Met het regeerakkoord in kindertaal willen wij kinderen en jongeren in Nederland meer betrekken bij de politiek en hen meer inspraak geven.”

Save the Children Kinderdebat 

Aan de hand van verschillende stellingen gaan kinderen uit groep 7 en 8 van de Agnesschool in IJsselstein tijdens het Kinderdebat op vrijdag 18 februari met Tweede Kamer-Leden Jan Klink (VVD), Haptamu de Hoop (PvdA), Marijke van Beukering (D66) en Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) in debat. Zij spreken over mentaal welzijn, armoede, klimaat en participatie. Thema’s die het leven van kinderen raken, nu en in de toekomst. Het debat wordt door presentator Marcel Bamberg geleid. Het debat wordt afgesloten met een ‘Kindakkoord’, waarmee zij concrete aanbevelingen voor de regering geven. 

Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld. We bewaken de rechten van kinderen wereldwijd en komen in actie zodra deze geschonden worden. Kinderen hebben het recht op informatie en het recht om hun mening te geven. Wij geven kinderen een stem en zorgen ervoor dat kinderen betrokken en geïnformeerd worden over politieke beslissingen. 

 

3 maanden geleden

Reactie Save the Children op repatriëring elf kinderen uit Syrische kamp

Reactie Save the Children op repatriëring elf kinderen uit Syrisch kamp

‘Blij dat elf kinderen uit kampen terugkomen, maar bezorgd dat anderen nog steeds vastzitten’

Den Haag 3 februari 2021 – Met de repatriëring van elf kinderen en hun moeders naar Nederland vanuit Roj-kamp vandaag, roept Save the Children op om alle overgebleven Nederlandse kinderen door de Nederlandse regering op te laten halen.

Pim Kraan, directeur van Save the Children: “Deze kinderen hebben de kans om een nieuwe start te maken en hun leven in Nederland weer op te bouwen. Ik maak me zorgen om hun mentale gezondheid. Ik maak me echter ook nog steeds grote zorgen over andere kinderen die banden hebben met Nederland die in het kamp blijven. Ook degenen die geen familieleden hebben om juridische stappen te ondernemen en de overheid te dwingen de verantwoordelijkheid voor hun kinderen op zich te nemen, hebben recht op bescherming. Geen enkel kind mag door haar regering in de steek worden gelaten.”

De elf kinderen die vandaag door de Nederlandse regering met hun moeders zijn gerepatrieerd, komen hier vanwege een rechterlijke uitspraak waarin stond dat de strafzaken tegen de vrouwen zouden worden geannuleerd als ze niet in Nederland aanwezig zouden zijn. Vorig jaar documenteerde Save the Children de omstandigheden in de kampen en de belemmeringen voor de repatriëring van kinderen in haar rapport "Wanneer ga ik beginnen met leven?: De dringende noodzaak om buitenlandse kinderen die vastzitten in de kampen Al Hol en Roj te repatriëren".

 

4 maanden geleden