Het nieuwe straatwerven met rode loper door corona

11 maanden geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van Save The Children Nederland

Save the Children ging vandaag als eerste hulporganisatie in Nederland van start met het ‘nieuwe straatwerven’. Door voor de deur een rode loper van 1,5 meter uit te rollen, blijven wervers op veilige afstand. Robert Valentijn, hoofd van het huis-aan-huis-wervingsteam van Save the Children: “De rode loper is een echte ijsbreker. We zien dat mensen meer ontspannen zijn, doordat er gemakkelijker en duidelijker afstand wordt bewaard.”

Ruim eenderde van de inkomsten van hulporganisatie Save the Children, komt voor uit straatwerving. De organisatie stopte ruim 6 weken geleden met het werven aan de deuren, net zoals alle andere hulporganisaties. Valentijn: “Wij gingen nog redelijk lang door en hielden toen ook afstand, maar je merkte dat mensen zich er ongemakkelijk bij begonnen te voelen. Voor ons reden om meteen te stoppen.” Ondertussen gaat het werk van Save the Children onverminderd door en zijn fondsen - juist nu er ook in arme landen en vluchtelingenkampen corona uitbreekt - hard nodig.

1.5 meter samenleving

Ook hulporganisaties moeten zich aan de 1.5 meter samenleving aanpassen. Samen met fondsenwervingsbureau Emolife ging Save the Children in gesprek over een nieuwe manier van werven. Valentijn: “Zij kwamen met dit idee en wij sloegen er meteen op aan.” Op 5 mei vond in Gouda de pilot plaats. De reacties waren positief. “Mensen vinden het goed dat de gepaste afstand meteen duidelijk te zien is. Sommigen stelden vragen over hoe wij nu omgaan met corona in bijvoorbeeld vluchtelingenkampen. Het is belangrijk om ook die vragen te kunnen beantwoorden”, aldus Valentijn. In totaal 4 van de 10 huishoudens besloot donateur te worden. Zij konden contactloos inschrijven, door na het bezoek via sms hun donateurschap te bevestigen.

Na Gouda, zal er ook in Den Haag en Rotterdam op deze manier geworven worden. Via Emolife starten vermoedelijk eind deze maand ook andere hulporganisaties met deze manier van werven.

Voor aanvullend beeld zie ANP Beeldbank of neem contact op met de persvoorlichter
Save The Children Nederland
plaats:
Den Haag
website:
https://www.savethechildren.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Jemen: een op de vier oorlogsslachtoffers is een kind

Na zes jaar oorlog heeft Jemen de twijfelachtige eer om de grootste humanitaire crisis te zijn van dit moment. Twee van de drie inwoners van Jemen is afhankelijk van hulp. Een op de vier van alle slachtoffers onder burgers is een kind. Drie jaar geleden was dat een op de vijf.

Niet alleen raken kinderen gewond of worden ze gedood door direct oorlogsgeweld, door de gevolgen van oorlogshandelingen worden ze slachtoffer van ziektes of sterven ze van honger. Dat gaat om miljoenen kinderen. De hongersnood zal bovendien nog ernstiger worden nu diverse landen, zoals Engeland hun humanitaire hulp juist verminderen. De Nederlandse overheid verhoogde haar hulp voor dit jaar, van 17 naar 22 miljoen dollar. Desondanks waarschuwen hulporganisaties in een gezamenlijk statement [1] voor grote tekorten. 

Save the Children schat in dat 20,7 miljoen mensen – waaronder 11,3 miljoen kinderen, zeer ernstige voedseltekorten zullen krijgen. Hoewel de toegang zeer ernstig bemoeilijkt wordt door de oorlog en het instorten van de infrastructuur zoals ziekenhuizen en scholen, lukt het Save the Children toch om onvoorwaardelijke hulp te blijven verlenen: de afgelopen 6 jaar heeft de grootste onafhankelijke hulporganisatie al ruim vier miljoen kinderen in Jemen bereikt. 

Voorbeelden van hulp

Dan gaat het om kinderen zoals de achtjarige Omar*, die een paar weken geleden aan het spelen was in de stad Taiz toen een artilleriegranaat in de buurt explodeerde. Hij verloor zijn oudere broer Mahmoud en raakte zelf ernstig verwond. Omar: 'Ik was op weg naar huis met een vriend, en ik wilde mijn broer gaan zoeken toen de artilleriegranaat ons raakte. Ik was even verlamd. Ik was op zoek naar mijn broer, maar ik zag een oude man op de grond. Een motorrijder heeft me naar het ziekenhuis gebracht. Ik wil met speelgoed spelen, ik wil geen beschietingen." Omars moeder, Fathiya*, zegt: “Ik wil dat de wereld het lijden van de kinderen in Taiz verlicht. Ik vraag me af waarom een granaat een kind dat alleen maar aan het spelen is, doodt. Dit is de grootste misdaad; het vernietigt het leven van moeders en kinderen. Omar blijft me vertellen dat hij hoopt dat er weer een explosie komt, zodat hij weer kan spelen met zijn broer [in de hemel]." 

Door de mens veroorzaakte ramp

Pim Kraan, directeur van Save the Children, zegt: “Zonder dringende maatregelen zal de humanitaire situatie, die nu al de ergste ter wereld is, verder verslechteren. Dit is een door de mens veroorzaakte ramp als gevolg van een conflict. Een conflict dat wordt gevoerd met vrijwel volledige minachting voor het welzijn en de veiligheid van de burgerbevolking. Bijna elke dag horen we dat kinderen en gezinnen betrokken zijn bij de gevechten en vaak met hun leven betalen. Als de voorspellingen van de VN kloppen, zou de ergste hongersnood in decennia honderdduizenden kinderen kunnen doden. We moeten er alles aan doen om dit te voorkomen."

De internationale gemeenschap blijft proberen de strijdende partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen of een staakt-het-vuren door te voeren, aangezien de gevechten voortduren met verwoestende gevolgen voor kinderen. Xavier Joubert, Country Director van Save the Children’s Yemen, zegt: “Alle partijen bij het conflict moeten zo snel mogelijk een staakt-het-vuren volledig implementeren. Het staakt-het-vuren moet worden gebruikt om te werken aan een duurzame vrede en een politieke oplossing voor deze oorlog - het is de enige manier om echt een einde te maken aan deze humanitaire ramp." 

*De echte namen van Omar en Fathiya zijn gewijzigd om hun identiteit te beschermen.

[1] Joint statement

 

3 weken geleden

Stress bij Syrische kinderen grote zorg

Nu een generatie kinderen uit Syrië alleen maar oorlog heeft gekend, maakt kinderrechtenorganisatie Save the Children zich ernstig zorgen om de mentale gezondheid van kinderen. In een onderzoek uitgevoerd in Nederland, Turkije, Libanon, Jordanië en Syrië blijkt dat ook het ontbreken van toekomstperspectief in Syrië zorgt voor een onveilig gevoel bij kinderen. 

Pim Kraan, directeur van Save the Children: “Wat we vaak zien is dat kinderen die in een oorlogssituatie opgroeien aan zóveel stress en narigheid worden blootgesteld, dat hun lichaam soms niet meer tot rust kan komen. Op de korte termijn kunnen er gedragsproblemen ontstaan. Kinderen laten bijvoorbeeld agressief gedrag zien of trekken zich juist terug. Op de lange termijn is er een verhoogd risico op het ontwikkelen van een depressie of ernstige angststoornissen.” Het versterken van mentale weerbaarheid en psychosociaal welzijn is hierbij van cruciaal belang.

De organisatie werkt daarom samen met UNICEF en War Child o.a. op scholen met klassen ‘nieuwkomers’ aan de mentale gezondheid van kinderen die gevlucht zijn. Nadia Moussaid, ambassadeur van Save the Children: “Praten over hun ervaringen is voor kinderen vaak moeilijk, zeker als dat in een nieuwe taal is. Door sport en spel leren ze dat hun emoties er mogen zijn. Ze mogen verdrietig of boos zijn. Dat er op dat moment iemand is die een arm om hen heen slaat is cruciaal.”

Ook speciaal gezant voor mentale gezondheid en psycho-sociale steun bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken Paul Bekkers beaamt dat aandacht voor de mentale problemen van kinderen die gevlucht zijn niet iets extra’s is. “Het moet meegenomen worden in noodhulpprogramma’s. Wij ondersteunen Save the Children hier in. Er is een groot stigma op mentale problemen, maar de oplossingen hoeven ook niet altijd zo moeilijk te zijn. Via sport en spel bereik je al veel.” 

Syrische kinderen met oorlogservaringen zien overigens wel toekomst in Nederland. De mogelijkheid om te studeren en een baan te krijgen, versterkt hun welzijn en gevoel van veiligheid. Volgens het onderzoek van Save the Children is aandacht voor de mentale gezondheid hard nodig. En ook de Nederlandse regering zou daar meer in moeten investeren, is de oproep. Mensen kunnen deze oproep ondertekenen op de website van Save the Children.

De petitie-oproep [1] : Geef kinderen hun jeugd terug! (savethechildren.nl) staat hier.

*Uit veiligheidsoverwegingen gebruiken wij in het rapport niet de echte namen van de kinderen.

[1] https://actie.savethechildren.nl/petitie-geef-kinderen-hun-jeugd-terug

 

1 maand geleden

Syrische kinderen zien geen toekomst in Syrië

Syrische jongeren willen overal wonen, behalve in Syrië. Dat is de conclusie van het onderzoek ‘Anywhere but Syria’ uitgevoerd door Save the Children. Naast oorlog, honger en corona, draagt het ontbreken van een toekomstperspectief bij aan hun gevoel van onveiligheid. De kinderrechtenorganisatie wil dat overheden kinderen beter beschermen tegen fysiek en psychisch geweld.  

Een grote groep kinderen, nu tieners, is opgegroeid in deze oorlog. Ze dragen de gevolgen van deze oorlog mentaal en fysiek met zich mee. Pim Kraan, directeur van Save the Children: “Nare oorlogservaringen en ook het vluchten naar een ander land zorgen bij veel kinderen voor nachtmerries, angsten en stress. Ingewikkelde asielprocedures en ook de coronapandemie maken de situatie voor veel kinderen nog eens extra onzeker.” 

Binnen Syrië hebben ruim zes miljoen kinderen dagelijks te maken met oorlogsgeweld. Het aantal kinderen dat in Syrië te kampen heeft met psychische stress als gevolg van het conflict is in een jaar tijd zelfs verdubbeld. In Libanon leven 9 van de 10 Syrische families in extreme armoede. Desondanks wil een minderheid van 29% terugkeren naar Syrië. In Jordanië (9%) en Turkije (3%) wijzen de cijfers een nóg lagere bereidheid uit om terug te keren. Ze hebben weinig zeggenschap over hun leven. Twee op de vijf kinderen uit het onderzoek geven aan dat ze gediscrimineerd worden en geen toegang tot onderwijs hebben. 

Om tot duurzame oplossingen te komen voor deze kinderen is het noodzakelijk dat de internationale gemeenschap alles op alles zet om een einde aan het conflict te maken, en investeert in een omgeving die toewerkt naar vrede en herstel. Op de internationale donorconferentie voor Syrië eind maart in Brussel pleit Save the Children er voor dat gedwongen terugkeer voorkomen wordt. Kraan: “Syrische kinderen hebben het recht om in een veilige omgeving op te groeien. Daarom pleiten we voor meer investeringen in psychosociale hulp voor kinderen en hun families die gedwongen zijn om te vluchten voor de oorlog.”

Het gebrek aan toekomstperspectief voor Syrische kinderen in hun opvangland draagt bij aan hun gevoel van onveiligheid, zelfs in Nederland. De in Nederland wonende Syrische kinderen zijn goed geïntegreerd, al is hun gevoel van ‘erbij te horen’ wel kwetsbaar. Rond de 65% zegt zich meer dan eens gediscrimineerd te voelen. In Nederland voert Save the Children samen met UNICEF en War Child programma’s uit in klassen voor ‘nieuwkomers’ en in asielzoekerscentra om psychosociale ondersteuning te bieden.   

Het onderzoek werd in november/december afgelopen jaar uitgevoerd onder 1900 jongeren van 13 - 17 jaar in Syrië, Turkije, Libanon, Jordanië en Nederland. Zij waren kind toen de oorlog begon en nu tien jaar later zijn ze ontheemd of hebben een vluchtelingenstatus.  

 

1 maand geleden

Save the Children: “Seksueel geweld tegen kinderen steeds vaker gebruikt als oorlogswapen”

Volgens een nieuw rapport van kinderrechtenorganisatie Save the Children lopen 72 miljoen kinderen in conflictgebieden het risico om slachtoffer te worden van seksueel geweld door gewapende groepen. Dit is bijna tien keer zoveel als drie decennia geleden (8,5 miljoen in 1990).

Seksueel geweld wordt in conflictgebieden op steeds grotere schaal ingezet om de lokale bevolking te intimideren, te onderdrukken en te vernederen. De landen waar kinderen het grootste risico lopen zijn Colombia, Irak, Somalië, Zuid-Soedan, Syrië en Jemen. Het gaat dan vooral over verkrachting, gedwongen prostitutie, gedwongen zwangerschap, seksuele verminking en marteling door gewapende groepen, het leger en politie. Overlevenden kampen met uiteenlopende problemen waaronder het gebrek aan mogelijkheden om aangifte te doen, stigma, de angst voor wraak en gebrek aan hulp en ondersteuning.

“De officiële cijfers van de Verenigde Naties over dit onderwerp laten slechts het topje van de ijsberg zien”, zegt Inger Ashing, CEO van Save the Children International. “Volgens die cijfers waren er in 2019 dagelijks twee gevallen van seksueel geweld, maar we weten nu door dit rapport dat deze getallen véél en véél hoger zijn. Schaamte, onmacht en sociale druk zorgen ervoor dat veel kinderen niet durven te vertellen wat hen is overkomen.”

Dokter Denis Mukwege, Congolees expert op het vlak van seksueel geweld in conflictgebieden en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 2018, steunt de data uit het nieuwste rapport: “Toen ik in 1999 mijn ziekenhuis opende had ik niet kunnen voorzien dat mijn patiënten vooral seksueel misbruikte kinderen en baby’s waren. De jongste overlevende die ik heb behandeld was 6 maanden oud toen ze werd verkracht. Dat tientallen miljoenen kinderen het risico lopen op ditzelfde lot, is simpelweg onacceptabel.”

Slachtoffers dragen de gruwelijke daden de rest van hun leven met zich mee. Niet alleen zijn de psychische en lichamelijke gevolgen desastreus, ook de maatschappelijke en economische impact is enorm. Slachtoffers worden vaak niet geaccepteerd in de samenleving en krijgen niet dezelfde kansen als het gaat om scholing en carrièrekansen, met alle gevolgen van dien.

Save the Children roept wereldwijd politieke leiders en veiligheidsexperts op om deze afschuwelijke misdaden tegen kinderen meteen te stoppen. Om seksueel geweld tegen kinderen in conflictgebieden aan te pakken is extra financiering nodig. Daarbij vindt Save the Children het belangrijk dat kinderen en jongeren betrokken worden bij de strategie omdat zij het beste weten wat er nodig is. Tenslotte moet er een einde komen aan de straffeloosheid van seksueel geweld en moeten daders worden gestraft.  

Save the Children wordt gesteund in haar oproep door Angelina Jolie, speciaal gezant voor de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. In een ingezonden brief in Time Magazine beschrijft Jolie haar gesprekken met slachtoffers van seksueel geweld, en roept ze op om de rechten van kinderen zoals vastgelegd in het kinderrechtenverdrag te beschermen: “Al decennialang zijn we op de hoogte van deze misdaden. Toch gaan ze door, en in veel gevallen worden ze zelfs erger, door het gebrek aan preventieve maatregelen en het berechten van de daders. De investering in een stabiele en veilige wereld begint bij de bescherming van kinderen.”

Het volledige rapport “Weapon of War: sexual violence against children in conflict” is hier te vinden: https://resourcecentre.savethechildren.net/library/weapon-war-sexual-violence-against-children-conflict

2 maanden geleden

Save the Children: "Laatste werkdag President Trump treft kinderen in Jemen hard"

Kinderrechtenorganisatie Save the Children waarschuwt dat de humanitaire crisis in Jemen de komende tijd verder zal verslechteren nu de regering van President Trump de Houthi’s per vandaag heeft bestempeld als terroristische organisatie. Hierdoor lopen duizenden Jemenitische kinderen een nóg groter risico om te overlijden aan de gevolgen van een hongersnood.  

Het besluit om de Houthi’s - die de facto het noorden van het land besturen - officieel een terroristische organisatie te noemen maakt het bijna onmogelijk om de humanitaire hulp in het noorden van Jemen voort te zetten. De dreigende hongersnood in grote delen van het land maakt de situatie schrijnend. Meer dan 50.000 mensen lopen het risico om te verhongeren.

“We vrezen dat de levering van voedsel, benzine, medicijnen en noodhulpgoederen grote vertraging gaat oplopen, of zelfs geheel stil komt te liggen”, legt Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland, uit. “Hulporganisaties waarschuwen al maanden dat de impact van deze beslissing rampzalig gaat zijn voor talloze kinderen en hun families die nu nog maar net kunnen overleven.”

De Trump-regering heeft eerder verklaard dat hulporganisaties hun werk moeten kunnen blijven doen en dat er speciale licenties worden vrijgegeven om hulpgoederen op de juiste plekken te krijgen. De details van deze humanitaire uitzondering blijven voorlopig onbekend. “Het is cruciaal dat snel duidelijk wordt hoe deze uitzondering precies gaat werken in de praktijk”, zegt Janti Soeripto, directeur van Save the Children in de Verenigde Staten.

Vanaf vandaag, de laatste werkdag van President Trump, staan de Houthi’s officieel op de Amerikaanse lijst van terroristische organisaties. Het is nog onduidelijk of en wanneer de volgende regering dit besluit zal terugdraaien, en hoeveel schade er ondertussen dan al is aangericht. Directeur Pim Kraan maakt zich grote zorgen: “Hoe dan ook zijn deze sancties verwoestend voor dit extreem kwetsbare land. Daarbij telt echt iedere dag voor de kinderen in Jemen. Het besluit moet zo snel mogelijk worden teruggedraaid.”

In Jemen woedt sinds 2015 een burgeroorlog. Meer dan 24 miljoen mensen, 80% van de bevolking, heeft humanitaire hulp nodig. Save the Children ondersteunt onder andere een groot aantal gezondheidsklinieken en ziekenhuizen met personeel, medicijnen en apparatuur zodat ondervoede kinderen en hun families behandeld kunnen worden. Ook heeft de organisatie door het hele land veilige opvangplekken ingericht om kinderen te leren al spelenderwijs met traumatische ervaringen om te gaan en worden waar nodig geldbonnen en voedselpakketten uitgedeeld.

3 maanden geleden

Toch samenzijn met de feestdagen? Save the Children dekt langste kersttafel van Nederland

Kerstmis vieren samen met vrienden en familie is door de coronapandemie niet meer zo vanzelfsprekend. Save the Children heeft daar iets op bedacht. Deze feestdagen nodigt de organisatie iedereen uit om plaats te nemen aan de langste digitale kersttafel van Nederland. Zet symbolisch een bordje bij en draag bij aan gezonde voeding voor kinderen wereldwijd.

Zet een bordje bij

Save the Children zet zich in om kinderen wereldwijd een goede start van het nieuwe jaar te geven, met een gezonde maaltijd. Om hier zoveel mogelijk mensen bij te betrekken doet de organisatie een beroep op de gastvrijheid van Nederlanders. Voor tien euro kunnen zij een bordje bijzetten aan de digitale kersttafel, of ervoor kiezen om zelf een tafel te dekken en collega’s, vrienden en buren uit te nodigen om ook plaats te nemen. Uiteindelijk worden alle tafels aan elkaar geschoven en zit iedereen samen aan de langste kersttafel van Nederland; een mooie kans om in deze uitzonderlijke tijd toch een diner van formaat te organiseren.

Van Groningen tot Maastricht worden op deze manier allerlei acties georganiseerd om zoveel mogelijk mensen aan tafel te krijgen. Zo organiseren scholen op deze manier toch een kerstdiner, zetten vriendengroepen zich in voor een gezamenlijk doel en kunnen families alsnog een beetje samen zijn deze feestdagen.

Een van de inmiddels ruim 2100 tafelgasten is Friday Rossner. Ze probeert ieder jaar een goede daad voor iemand te doen en dit jaar zet ze een bordje bij voor Save the Children : “Gastvrijheid tijdens de feestdagen betekent voor mij je geluk delen en een helpende hand schenken aan mensen die het minder hebben”, legt ze uit. “Ik vind het belangrijk om stil te staan bij de medemens en je geluk te delen, al helemaal in deze moeilijke tijden.”

Van levensbelang

Gezonde voeding is van levensbelang, zeker voor opgroeiende kinderen. Helaas krijgen veel kinderen niet goed of veel te weinig te eten, waardoor ze ondervoed raken. Volgens een nieuw rapport van Save the Children riskeren ongeveer 11 miljoen kinderen onder de vijf jaar extreme honger of zelfs uithongering. In Jemen en Zuid-Soedan ligt een hongersnood op de loer. Vanwege gesloten scholen door de pandemie missen kinderen schoolmaaltijden en veel ouders zijn hun inkomen kwijt geraakt waardoor het steeds moeilijker wordt om hun kinderen te voeden.

De eerste vijf jaar van een kinderleven zijn extreem belangrijk. Als kinderen niet genoeg voedingsstoffen binnen krijgen, dan is de kans op acute ondervoeding groot. Chronische ondervoeding kan leiden tot groeiproblemen, achterstand in mentale en fysieke ontwikkeling en een grotere kans op andere ziektes met, in ernstige gevallen, de dood tot gevolg.

Voedselhulp

Om deze kinderen en hun families te ondersteunen verstrekt Save the Children contant geld, bonnen en voedselpakketten, de snelste manier om honger en ondervoeding op de korte termijn aan te pakken. Op langere termijn helpt de organisatie gemeenschappen bijvoorbeeld om in de toekomst beter om te kunnen gaan met voedseltekorten. Het verbouwen van diverse gewassen wordt bijvoorbeeld gestimuleerd en er worden schoolmaaltijden gefinancierd.

“Miljoenen ondervoede kinderen hebben dringend hulp nodig”, vertelt Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland. “De voedselcrisis in de wereld is niet zomaar opgelost. De internationale gemeenschap moet de oorzaken van voedseltekorten en ondervoeding aanpakken en tegelijkertijd acute en structurele hulp verlenen aan ondervoede kinderen. Wij helpen waar mogelijk om zoveel mogelijk kinderen in de wereld van een gezonde start te kunnen voorzien.”

De missie van Save the Children

Ieder kind heeft het recht op een gelukkige jeugd. Daarom zet Save the Children alles op alles om het leven van kinderen - en daarmee de toekomst van onze samenleving - te verbeteren. Als grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld geeft Save the Children kinderen een gezonde start, de kans om te leren en bescherming tegen onrecht. Elke dag weer. Onvoorwaardelijk.

Met de hulp van gastvrije Nederlanders zorgt Save the Children dat meer kinderen wereldwijd goed te eten krijgen. Zet symbolisch ‘een bordje bij’ met kerst op www.zeteenbordjebij.nl.

4 maanden geleden