Nieuwe RGS-publicatie Kwaliteit in Balans 2022 verschenen

12-12-2022 16:32 | 2 maanden geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
Koninklijke OnderhoudNL

Maandag 12 december is de publicatie Kwaliteit in Balans 2022 gelanceerd in een webinar met ruim 400 deelnemers van corporaties, bouw- en vastgoedonderhoudsbedrijven. Kwaliteit in Balans (KiB) vormt samen met de in 2022 vernieuwde Leidraad RGS het hart van de methodiek van resultaatgericht samenwerken (RGS). Tijdens het webinar maakte Techniek Nederland voorzitter Doekle Terpstra bekend dat Techniek Nederland per 1 januari 2023 zich ook aansluit bij de stichting RGS.

v.l.n.r. Lilian van Zandbrink (Aedes), Edwin Meeuwsen (OnderhoudNL), Erik van Assen (Aedes), Frits van Isenbügel (Talis), Mark Valies (Rutges Vernieuwt), Ricardo Romers (Smits Vastgoedzorg) en Geert Vijverberg (Consulting)

Functioneel specificeren met KiB

De publicatie ‘Kwaliteit in Balans’ ondersteunt de functionele vraagspecificatie zoals die bij resultaatgericht samenwerken wordt gehanteerd en maakt kwaliteit meetbaar en bespreekbaar. Het zorgt ervoor dat opdrachtgevers en opdrachtnemers dezelfde taal spreken. Resultaatgericht samenwerken bij verduurzamen en onderhouden van vastgoed zorgt voor standaardisatie van het samenwerkingsproces tussen partijen. Daarmee draagt RGS bij aan het versnellen van de vastgoed- en verduurzamingsopgave en aan het verbeteren van resultaten zoals vastgoedkwaliteit en bewonerstevredenheid. De publicatie ‘Kwaliteit in Balans 2022’ is geheel herzien en geactualiseerd en vervangt het oude boek met normen uit 2016. Het bevat circa 100 normen met ruim 220 subnormen, verdeeld over 7 kwaliteitsthema’s van vastgoedonderhoud: veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid, gebruikskwaliteit, duurzaamheid, toekomstwaarde en wonen.

Toetreding Techniek Nederland tot de stichting RGS

Doekle Terpstra verheugt zich op de samenwerking binnen de stichting RGS: “Installateurs zijn een belangrijke schakel in de hele renovatie- en verduurzamingsketen. Er ligt een enorme verduurzamingsopgave en wij zien deze in de praktijk bewezen methode van samenwerking ook als middel om de verduurzaming te versnellen. Daarbij hebben we elkaar hard nodig. Onze leden hebben al veel ervaring op mogen doen met opdrachtgevers en partners in de keten die dit toepassen. Het is dus goed om RGS samen verder te ontwikkelen.” Samen met Techniek Nederland werken OnderhoudNL, Aedes en Bouwend Nederland actief samen aan de ontwikkeling en stimulering van resultaatgericht samenwerken in de markt.

Kwaliteit in Balans is een publicatie van de stichting RGS en is verkrijgbaar via www.rgsnl.nl/publicaties/kwaliteit-in-balans-normenboek-2022/

Koninklijke OnderhoudNL
plaats:
Waddinxveen
website:
https://www.rgsnl.nl/publicaties/kwaliteit-in-balans-normenboek-2022/

Andere persberichten van deze organisatie

Dirckx Vastgoedonderhoud Limburgs eerste erkend monumentenspecialist

Dirckx Vastgoedonderhoud uit Sevenum heeft als eerste Limburgs lidbedrijf van Koninklijke OnderhoudNL het ERM-keurmerk bemachtigd voor Restauratief schilder- en onderhoudswerk aan Monumenten en cultureel erfgoed. Alleen schilder- en restauratiebedrijven die gecertificeerd zijn door Stichting ERM mogen het opvallende logo ‘Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg’ voeren. In een door certificerende instantie KIWA uitgevoerde audit toonde het be
3 weken geleden

Nieuwe RGS-publicatie Kwaliteit in Balans 2022 verschenen

Maandag 12 december is de publicatie Kwaliteit in Balans 2022 gelanceerd in een webinar met ruim 400 deelnemers van corporaties, bouw- en vastgoedonderhoudsbedrijven. Kwaliteit in Balans (KiB) vormt samen met de in 2022 vernieuwde Leidraad RGS het hart van de methodiek van resultaatgericht samenwerken (RGS). Tijdens het webinar maakte Techniek Nederland voorzitter Doekle Terpstra bekend dat Techniek Nederland per 1 januari 2023 zich ook aansluit
2 maanden geleden

Techniek Nederland sluit zich aan bij de Stichting Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Per 1 januari 2023 sluit Techniek Nederland aan bij de stichting Resultaatgericht Samenwerken (RGS), om samen met de collega-brancheorganisaties Aedes, OnderhoudNL en Bouwend Nederland te werken aan het verder ontwikkelen en implementeren van deze samenwerkingsmethode tussen zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers alsmede tussen opdrachtnemers onderling. Dit maakte voorzitter Doekle Terpstra bekend tijdens een webinar van stichting RGS waarin de n
2 maanden geleden

Flinke groei van aantal medewerkers in de onderhoudsbranche

De onderhoudsbranche is het afgelopen jaar met 4,9% gegroeid naar ruim 17.000 medewerkers. Dat blijkt uit cijfers van PGGM, de pensioenuitvoerder van de bedrijfstak. Het is voor het achtste jaar op rij dat de branche groeit. Onder zowel het uitvoerende personeel, zoals schilders, glaszetters en timmerlieden, als het kantoorpersoneel is het aantal medewerkers toegenomen. Dit is de grootste groei sinds 2019. Daarvoor kende de branche ook al een fli
2 maanden geleden

‘Loonsverhoging 10,3% nodig voor toekomstbehendigheid onderhoudsbranche’

Voorzitter Den Boer: Koopkrachtbehoud is waardebehoud van vakmensen De leden van FNV, CNV en LBV hebben ingestemd met het principeakkoord over de prijscompensatie van 10,3% per 1 januari 2023. Daarmee is de loonsverhoging voor alle medewerkers onder cao voor het schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhoud- en glaszetbedrijf (SAVG) een feit. “Het is een hoog percentage en we moeten hard werken om dit betaald te krijgen, maar we staan achter onze af
3 maanden geleden

Akkoord lonen onderhoudsbranche: +10,3% per 1-1-23

Namens LBV, FNV Bouw, CNV Vakmensen en OnderhoudNL. Als het aan de sociale partners ligt gaan de lonen voor de medewerkers in de schilders- en onderhoudsbranche  per 1 januari 2023 met 10,3% omhoog, gelijk aan de inflatie over de periode juli 2021 tot juli 2022. Dat is het principeakkoord  tussen OnderhoudNL en LBV, FNV en CNV in het kader van de lopende cao. Het akkoord wordt nu aan de leden van de vakbonden voorgelegd en betreft de circa 16.000
4 maanden geleden

Geplaatst in

Vastgoed