Documentaire Ogenschijnlijk Zorgeloos over reis naar het onbesprokene

2 jaar geleden

Dit is een origineel bericht van
Stichting Ogenschijnlijk Zorgeloos

Vier vrienden. De 50 gepasseerd. Ogenschijnlijk zorgeloos. Heeft het leven gebracht waar ze als jongen van droomde? Waar zijn ze trots op en waar bang voor? Wat zijn hun zorgen? Vragen die centraal komen te staan in de documentaire Ogenschijnlijk Zorgeloos van regisseur/producer Bram van Splunteren. Hij volgt de vrienden eind augustus op hun reis naar Italië waar zij op zoek gaan naar onbesproken aspecten van hun levensverhalen.

Jan Glas (58), Marcel Hoenderdos (55), Herman Opmeer (53) en Jaap Sluis (62) zijn zakelijk en privé al lange tijd bevriend. Ze leiden een ogenschijnlijk zorgeloos bestaan, maar kwamen er al pratend achter dat die vlag de lading niet altijd dekt. Ze hadden/hebben zorgen die hun levens kleuren en waar ze binnen hun vriendschap geen weet van hadden.

Nadat die zorgen tijdens indringende en waardevolle gesprekken werden gedeeld, ontstond het idee om er in een documentaire dieper op door te gaan. Herman Opmeer: ‘Eén van onze avonden was zó mooi dat we er achteraf gezien best een camera bij hadden willen hebben om de verhalen en emoties nog eens te kunnen beleven en met anderen te delen. Zo ontstond het idee om samen op reis te gaan naar het door ons zeer geliefde Italië en daar de documentaire Ogenschijnlijk Zorgeloos te maken.’

De Heemsteedse videoverslaggever Jan-Willem de Lange toonde interesse in het idee en legde meteen de link met de ervaren documentairemaker Bram van Splunteren. Hij maakte onder meer de programmaserie Café De Liefde voor de VPRO en acht documentaires over de rol van filosofie in het moderne leven voor de Belgische zender Canvas. Van Splunteren haakte enthousiast aan. Op één voorwaarde: de vier vrienden moeten tijdens de trip naar Italië behalve plezier maken zich in hun ziel laten kijken en niet geopenbaarde aspecten van hun levensverhaal delen. Concreet: praten over kracht en kwetsbaarheid en over problemen en perspectief.

Jan-Willem de Lange en Bram van Splunteren: ‘Het spanningsveld tussen wat je in het leven van jezelf laat zien en wat buiten beeld blijft, intrigeert ons enorm. Dat thema is actueler dan ooit. Daarom is dít het moment om er een film aan te wijden.’

De vier vrienden richtten Stichting Ogenschijnlijk Zorgeloos op. Die stelt zich ten doel om mensen op basis van onbesproken gebleven levensverhalen met elkaar te verbinden en zo contacten te verdiepen en te versterken. Stichting Ogenschijnlijk Zorgeloos wil persoonlijke ervaringen (laten) verwoorden en verbeelden en zichtbaar maken hoe mensen gevormd zijn door wat ze in hun leven hebben meegemaakt. Als het lukt om het documentaire-project te realiseren, kunnen ook andere initiatieven volgen. Oók van geestverwanten búiten de stichting. Daarbij kan worden gekozen voor uiteenlopende communicatiemiddelen zoals film, fotografie, kunst, publicaties en bijeenkomsten.

Jaap Sluis: ‘Op social media en ook daar buiten zijn zaken als framing, agressie en verharding sterker of zelfs gemeengoed geworden. Stichting Ogenschijnlijk Zorgeloos wil daar tegenwicht aan bieden en gaat op zoek naar verborgen levensverhalen. We zijn er van overtuigd dat vragen stellen en lúisteren leiden tot nieuwe inzichten, andere oordelen en een grotere kans op verbinding en verdieping.’ In het belichten van thema’s die in de alledaagse communicatie verborgen blijven schuilt volgens Stichting Ogenschijnlijk Zorgeloos een blijvende meerwaarde. Die vrienden hebben dat al vragend en pratend zélf ondervonden.

Met de realisatie van de documentaire Ogenschijnlijk Zorgeloos is een bedrag van circa 25.000 euro gemoeid. De vrienden brengen samen 4000 euro in en zijn via www.ogenschijnlijkzorgeloos.nl een 100 euro-actie gestart. Deelnemers aan die actie maken het realiseren van waardevol maatschappelijk initiatief mede mogelijk en krijgen twee gratis kaarten voor de première die naar verwachting medio 2020 plaatsvindt. Tevens is Stichting Ogenschijnlijk Zorgeloos in gesprek met organisaties, stichtingen en bedrijven over het ondersteunen van het project.

Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met Jaap Sluis (06-53732163 / sluis@decoalitie.nl) of Herman Opmeer (06-46377464 / herman@opmeercommunicatie.nl). De foto is vrij van rechten. Bij gebruik graag de naam van Ramon Philippo vermelden. Desgewenst is méér fotomateriaal beschikbaar. Op de foto lopend van links naar rechts Jaap Sluis, Jan Glas, Herman Opmeer en Marcel Hoenderdos. Zie ook www.ogenschijnlijkzorgeloos.nl Voor informatie over Jan-Willem de Lange zie www.jwdl.nl/ Voor informatie over Bram van Splunteren zie vanfilms.nl/
Stichting Ogenschijnlijk Zorgeloos
plaats:
Haarlem
website:
https://www.ogenschijnlijkzorgeloos.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Arnout Vos directeur ontwikkeling bij Hoorne Vastgoed

Bij vastgoedontwikkelaar en belegger Hoorne Vastgoed is per 1 juni Arnout Vos (39) in dienst getreden als directeur ontwikkeling.

Van 2005 tot 2017 werkte Arnout bij woningcorporatie De Alliantie. In zijn laatste functie daar was hij als manager projecten verantwoordelijk voor alle ontwikkelingen op het gebied van nieuwbouw en  renovatie ná de acquisitiefase. Het betrof circa 1500 woningen per jaar. In 2017 maakte Arnout de overstap naar Wilma Wonen in Utrecht waar hij actief was bij het opbouwen van de onderneming en verantwoordelijk voor acquisitie en conceptontwikkeling.

Mede met het oog op de ambities van Hoorne en de daaruit voortvloeiende groei van het aantal woningen in de ontwikkelportefeuille ziet Arnout zijn nieuwe functie als een mooie uitdaging: ‘Die portefeuille telt inmiddels circa 4200 woningen en vertoont een stijgende lijn. Ik zie er naar uit om bij Hoorne als directeur ontwikkeling mijn kennis en ervaring in te zetten en samen met mijn collega’s mooie projecten te realiseren.’      

3 weken geleden

Rechter: ABN AMRO moet Lakeman informatie uit klantdossiers geven

De rechtbank in Amsterdam heeft in kort geding bepaald dat ABN AMRO informatie uit klantdossiers moet verstrekken aan Swapschade BV. Het kort geding was voor 10 mkb-bedrijven aangespannen door directeur Pieter Lakeman van Swapschade BV. Zij sloten renteswapcontracten met ABN AMRO. Volgens Lakeman betrof het een zeer omstreden en voor de bedrijven uiterst schadelijk product. Hij voert daarover juridische procedures en wil daarbij informatie uit klantdossiers als bewijsmateriaal gebruiken. ABN AMRO weigerde die te verstrekken, maar moet dat van de rechter nu alsnog snel doen.  

De rechtbank stelt dat er met het oog op de juridische procedure die Swapschade BV voor de mkb-ondernemers voert sprake is van een spoedeisend karakter. Daarom moet ABN AMRO de gevraagde informatie vandaag vóór 17.00 uur verstrekken.

Lakeman wil kunnen beschikken over informatie van ABN AMRO over advisering door de bank bij de totstandkoming van de gewraakte renteswapovereenkomsten. Volgens hem zal daar uit blijken dat de gedupeerde bedrijven hun rente wilden begrenzen en niet fixeren, zoals ABN AMRO in de procedures beweert.

De bank heeft eerder aangegeven dat de ondernemers gesprekken met een accountmanager hadden en aansluitend ook met een treasury-medewerker. ABN AMRO is verplicht om zulke gesprekken schriftelijk vast te leggen en die vastlegging te bewaren.   

In het vonnis wordt bepaald dat ABN AMRO met betrekking tot het adviseren over renteswaps alle stukken die zich in de klantdossiers bevinden moet overleggen. Het betreft onder meer telefoonnotities, gespreksverslagen, e-mails, appjes en sms-berichten die betrekking hebben op de advisering door ABN AMRO bij de totstandkoming van de renteswapovereenkomsten met de mkb-bedrijven en het beschermen van die bedrijven tegen renterisico’s van variabel rentende leningen.

Volgens Pieter Lakeman kan de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank van  belang zijn voor álle door renteswaps gedupeerde bedrijven: ‘Dat zijn er in totaal vele duizenden. Het overgrote deel van hen heeft op basis van het in 2016 opgestelde Uniform Herstelkader een regeling getroffen met banken die dit voor hen ongeschikte en zeer schadelijke product verkochten. Voor gedupeerden die géén regeling troffen kan deze uitspraak interessant zijn.‘       

In een afzonderlijke procedure die Swapschade BV namens 10 andere gedupeerde mkb-bedrijven voert wees de rechtbank in Amsterdam hun eis tot schadevergoeding af. ABN AMRO heeft deze bedrijven volgens de rechter voldoende informatie verstrekt en gewaarschuwd voor de risico’s van renteswaps. Lakeman is het daar niet mee eens en gaat in hoger beroep. Ook namens déze 10 ondernemers zal hij alle relevante informatie uit klantdossiers opeisen.

De door MKB-ondernemers geleden renteswapschade in Nederland is door Lakeman in zijn boek ‘Banken & falende toezichthouders’ op ruim 11 miljard euro geschat. Op basis van het Uniform Herstelkader ontvingen gedupeerde ondernemers in Nederland gemiddeld slechts een schadevergoeding van 11%, terwijl bijvoorbeeld in Engeland voor de volle 100% is gecompenseerd.   

 

1 maand geleden

Akkoord in Haarlem over bouw 1150 appartementen Centrum Schalkwijk

De gemeente Haarlem heeft met drie partijen een ontwikkelovereenkomst gesloten voor de realisatie van 1150 appartementen in Centrum Schalkwijk. Hoorne Vastgoed/HBB Groep, Dalpha-Nardinc en VOF Trebbe-Lunee hopen in 2022 te beginnen met de bouw, die naar verwachting drie tot vier jaar duurt. Ze ontwikkelen elk een eigen project. Het betreft huurappartementen (sociaal, middelduur en vrije sector). Deze ontwikkeling maakt deel uit van een grootschalige vernieuwing van het centrumgebied in stadsdeel Schalkwijk.

Aansluitend op de ontwikkelovereenkomst tussen de gemeente Haarlem en de drie ontwikkelende partijen zal voor elk project worden gewerkt aan een stedenbouwkundig programma van eisen. Behalve appartementen gaat het om in totaal circa 5000 m² commerciële ruimte (geen detailhandel) en 1700 m² maatschappelijke ruimte.

Hoorne Vastgoed/HBB Groep

De combinatie Hoorne Vastgoed/HBB Groep gaat in het plangebied – gelegen naast winkelcentrum Schalkwijk -  530 huurappartementen en ruim 900 m² commerciële ruimte realiseren. De appartementen komen in vijf gebouwen die in hoogte variëren van 22 tot 70 meter. Ook komt er een ondergrondse parkeergarage met 270 plaatsen. Het ontwerp is van LEVS Architecten uit Amsterdam en de realisatie wordt door HBB Groep ter hand genomen.

VOF Trebbe-Lunee

VOF Trebbe-Lunee realiseert op basis van ontwerpen van GROOSMAN Architecten (Rotterdam) en Inbo (Amsterdam) twee gebouwen met in totaal 400 appartementen. De maximale bouwhoogte wordt 70 meter. Ook dit project voorziet in commerciële ruimtes en krijgt een verdiepte parkeerlaag. De bouw wordt ter hand genomen door een bouwcombinatie die bestaat uit de ontwikkelende bouwer Trebbe en bouwbedrijf M.J.de Nijs. Kees Jan Hoes van VOF Trebbe-Lunee ziet het project als een impuls voor de revitalisatie van Schalkwijk Centrum: ‘Na vele jaren zwoegen, duwen en trekken is met het ondertekenen van de ontwikkelovereenkomst de eerste mijlpaal bereikt. Mede door de realisatie van dit prachtige project zal de kwaliteit van het stadsdeel Schalkwijk verder worden versterkt.’

Dalpha-Nardinc

Dalpha-Nardinc ontwikkelt aan de Europaweg een woontoren met circa 220 huurappartementen, een commerciële ruimte van ruim 400 m² en een ondergrondse parkeergarage. Koschuch Architects  is de ontwerper van het project. Jan Jonk van Dalpha-Nardinc: ‘Het is mooi om een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van het centrumgebied in stadsdeel Schalkwijk. Bovendien dragen we hiermee bij aan het terugdringen van het woningtekort.   

Volgens wethouder Floor Roduner (ruimtelijke ontwikkeling) van de gemeente Haarlem blijkt uit de bouw van 1150 huurappartementen dat Centrum Schalkwijk veel potentie heeft: ‘Verdeeld over het gehele stadsdeel Schalkwijk doen we er samen met marktpartijen van alles aan om te voorzien in de grote woningbehoefte in Haarlem. Wonen in Schalkwijk wordt steeds populairder. Dit stadsdeel kent een snel groeiend aantal bouwprojecten. Op basis van de nu gesloten ontwikkelovereenkomst wordt zeker als het om betaalbare huurwoningen gaat weer een belangrijke impuls aan dat proces gegeven.’   

1 maand geleden

Stefan Koppes technisch manager bij Hoorne Vastgoed

Bij vastgoedontwikkelaar en belegger Hoorne Vastgoed is Stefan Koppes (37) op 6 april in dienst getreden als technisch manager. In die functie is hij verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling technisch beheer.   

In het verleden werkte Stefan Koppes in uiteenlopende functies bij onder meer aannemersbedrijf De Combi in Heerhugowaard en IJbouw in Amsterdam-Noord.

Vanwege de omvang van de portefeuille van Hoorne Vastgoed en de verdere groei daarvan kan Stefan zijn technische kennis en ervaring uit de aannemerij goed gebruiken om de afdeling technisch beheer breed te ondersteunen.

2 maanden geleden

Keren patiënten kan dankzij zorginnovatie Rotomove veel makkelijker

Patiënten van rug naar buik (en andersom) keren hoeft voor verplegend personeel niet langer een zware fysieke belasting te zijn. Tebulo Medical Systems uit Alkmaar ontwikkelde de eenvoudig bedienbare keerhulp Rotomove. Deze zorginnovatie kan in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen worden gebruikt. Met als voordelen minder personele inzet en minder kans op lichamelijke problemen bij personeel en patiënten. De Rotomove is door Tebulo in samenwerking met het Erasmus MC in Rotterdam ontwikkeld.  

Voor het keren van patiënten op bijvoorbeeld een intensive care zijn minimaal 4 verpleegkundigen en één arts nodig. Die werken op basis van een omkeerprotocol waarin alle te verrichten handeling gedetailleerd beschreven staan. Het keren van een patiënt verg veel logistieke inzet, zorgt voor een zware lichamelijke belasting en is een tijdrovende bezigheid.  

Bij gebruik van een Rotomove kunnen patiënten door 2 verpleegkundigen en één arts worden gekeerd en dat duurt slechts enkele minuten. Van een zware fysieke belasting voor het personeel is geen sprake en de patiënt heeft baat bij het zo rustig en gecontroleerd mogelijk keren van het lichaam en een zo stabiel mogelijke hemodynamica. Tegelijk met het keren van de patiënt wordt ook een schoon onderlaken geplaatst.

Tebulo Medical Systems heeft een jaar aan de inmiddels gepatenteerde en gecertificeerde zorginnovatie gewerkt. CEO-René van Voorst: ‘We ontwikkelden in die periode vier prototypes. Het Erasmus MC uit Rotterdam heeft daar op de intensive care mee gewerkt. Op basis van hun voor ons waardevolle inzichten en praktijkervaringen zijn we tot een definitieve versie van de Rotomove gekomen. We kwamen er al snel achter dat elk ziekenhuis een eigen omkeer-protocol heeft. De grootste uitdaging was om de Rotomove daar eenvoudig in te implementeren.’

De praktijk heeft volgens René van Voorst uitgewezen dat de Rotomove het personeel en de patiënten fysiek sterk ontlast: ‘Los van het feit dat er bij het keren veel minder handen aan het bed nodig zijn voorkom je een vaak forse fysieke belasting die bij verplegenden en soms ook patiënten tot blessures leidt. Het abrupt moeten omkeren is voor niemand een pretje. Met de Rotomove verloopt dat proces sneller en soepeler.’

Het zijn tot nog toe vooral op zorginnovatie gerichte ziekenhuizen die belangstelling voor de Nederlandse vondst hebben getoond. In navolging van het Erasmus MC uit Rotterdam meldden zich diverse andere ziekenhuizen. Ook vanuit Duitsland en België is er interesse getoond. Tebulo Medical Systems richt zich volgens René van Voorst ook op verpleeg- en verzorgingshuizen: ‘Het project begon voor ons met de corona-ellende en toenemende werkdruk op de ic’s. Toen we dát zagen, zijn we met alle innovatiekracht die we hebben aan de slag gegaan en ontwikkelden we de Rotomove. Die kan uiteraard ook in verpleeg- en verzorgingshuizen zorgen voor meer efficiëntie en betere arbeidsomstandigheden voor het personeel.’    

 

 

3 maanden geleden

Ondernemersklankbord: 50% meer adviestrajecten in 2020 door COVID-19

Een jaar geleden stond het leven in Nederland door de coronacrisis plotseling op z’n kop. Het kabinet kondigde een groot aantal maatregelen af. Voor ondernemers waren de gevolgen vaak ingrijpend. Velen van hen meldden zich bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), die in 2020 het aantal adviestrajecten zag stijgen tot 3400. In 2019 waren dat er 2200. Een toename van ruim 50%. OKB besloot in maart 2020 in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ondernemers geen advieskosten in rekening te brengen en geeft ook in 2021 gratis advies.

Volgens staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) trekt de coronacrisis een ongelooflijk zware wissel op ondernemers: ‘Het is belangrijk dat we elkaar in deze tijd helpen waar we kunnen. Naast de financiële steun vanuit het steun- en herstelpakket, kijkt het kabinet naar aanvullende manieren om ondernemers bij te staan. Daarom besloot EZK in maart 2020 om de hulp van  Ondernemersklankbord aan het mkb gratis te maken. Sindsdien zijn duizenden ondernemers geholpen met een persoonlijk advies. Hier gaan we in 2021 mee door. Zodat ondernemers geen drempel voelen om – als ze steun kunnen gebruiken – bij deze club van ervaren oud-ondernemers aan te kloppen.’

In 2020 kwam de hulpvragen uit allerlei branches, vooral de horeca, retail en zzp-ers. Maar ook uit de branche ‘persoonlijke verzorging’ zoals kappers, nagelstudio’s, schoonheids- en massagesalons en yogastudio’s. Van de aanvragen had 45% betrekking op het afwenden van een faillissement door ondernemers in zwaar weer.  De reguliere bedrijfsbegeleiding kwam uit op 33%, het adviseren van starters op 18% en bedrijfsovernames op 4%.

Omdat een groeiend aantal vragen betrekking had op de coronaproblematiek, is binnen OKB een team geformeerd van adviseurs die veel van deze materie weten. Ze zijn op de hoogte van alle overheidsmaatregelen die met het oog op het corona-virus ten behoeve van ondernemers gelden. De OKB-adviseurs beoordelen van welke regeling(en) het beste gebruik kan worden gemaakt en op welke manier dat – wellicht in combinatie met andere mogelijkheden – kan gebeuren.

OKB-directeur Frank van Santen verwacht dat ook in het eerste kwartaal van 2021 door veel ondernemers een beroep zal worden gedaan op ondersteuning door zijn adviseurs: ‘En ik denk dat die trend in héél 2012 doorzet. Er is een groeiende behoefte aan hulp voor ondernemers. Vaak zien ze niet meer hoe het verder moet. In zo’n situatie kan een ervaren en betrokken OKB-adviseur die begeleiding en een luisterend oor biedt veel stress wegnemen of voorkomen.’  

Voor ondernemers die het zakelijk zwaar hebben of onverhoopt krijgen heeft Van Santen een duidelijk advies: ‘Meld je tijdig bij ons, óók als het zakelijk gezien nog redelijk lijkt te gaan. Wacht niet tot vijf voor twaalf, als het bedrijf misschien al op het randje van de afgrond balanceert. Kom om half elf, als er nog wat vet op de botten zit en er wellicht ruimte is om de bakens te verzetten.’

Het ondersteunen van ondernemers gebeurt met inachtneming van de adviezen van het RIVM, dus alleen telefonisch en online. Mensen die zich willen aanmelden voor een klankbordtraject kunnen dit doen via de website: www.ondernemersklankbord.nl of door contact op te nemen met het hoofdkantoor via 070- 349 06 00.

3 maanden geleden