Baksteenfabrikanten op weg naar klimaatneutraliteit met ‘Brick Valley’

16-07-2021 12:29 | 11 maanden geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek - KNB

Baksteenfabrikanten Caprice, Rodruza, Vandersanden en Wienerberger versnellen hun inzet voor het realiseren van klimaatneutrale fabrieken op het Gelders eiland en in De Liemers. Onder toeziend oog van de Gelderse Gedeputeerde Jan van der Meer ondertekenden de fabrikanten daartoe vrijdag 16 juli een gezamenlijke intentieverklaring voor het duurzaamheidsprogramma ‘Brick Valley’. KNB-directeur Ewald van Hal: ’De ondertekening hiervan is een mijlpaal in de geschiedenis van de baksteenindustrie’. De fabrikanten streven naar tenminste halvering van hun broeikasgasemissie in het plan Brick Valley in 2030.

Brick Valley

Brick Valley is een nationaal Koplopersprogramma van vier fabrikanten van bouwkeramiek, gericht op het gezamenlijk verkennen en toepassen van verschillende duurzame technologie-routes leidend tot een gemeenschappelijk klimaatneutrale energievoorziening. Doel is tenminste halvering van hun broeikasgasuitstoot in 2030 van hun 6 fabrieken in Oost-Nederland. Het icoonproject wordt ondersteund door branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek en vormt een door provincie Gelderland erkende bijdrage aan de klimaatopgave.

Gedeputeerde Jan van der Meer: “In het Gelders Klimaatplan hebben we nadrukkelijk opgenomen dat ook de Industrie verantwoordelijkheid moet nemen om klimaatneutraal te worden. Daarom ben ik blij dat deze vier fabrikanten met elkaar nu echt grote stappen willen maken. De Industrie verduurzamen is niet gemakkelijk, dat beseffen we ons terdege. Maar het moet wel gebeuren. Alleen zo kunnen we Gelderland klimaatneutraal maken.”

Technology Roadmap

Door ondertekening bundelen de baksteenfabrikanten met Gelderse productielocaties hun kracht voor onderzoek naar nieuwe duurzame elektriciteitsopwekking en mogelijkheden voor waterstofproductie. Verder wordt een haalbaarheidsstudie gestart voor het stoken met biogas en worden mogelijkheden verkend tot Carbon Capture and Storage/Usage. De prioritering van energiethema’s sluit geen andere duurzame energietechnologieën uit. Bron voor inspiratie en leidraad vormt de eerder door KNB opgestelde Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030.

Om een duurzame energievoorziening binnen het plan Brick Valley zo snel mogelijk te gaan realiseren is de keramische industrie bereid op te trekken met kennisinstellingen, overheden, netwerkbedrijven, lokale stakeholders en andere ketenpartners. Gedeputeerde Van der Meer ziet hiermee een van de doelen uit het Gelders Klimaatplan 2030 gerealiseerd.

Rijke baksteenhistorie

Het duurzaamheidprogramma Brick Valley speelt zich af in een gebied ten oosten van Arnhem. Het gebied, bekend als Gelders Eiland en De Liemers, kent van oudsher een substantieel aantal baksteenfabrieken. Anno 2021 worden er dagelijks meer dan een miljoen bakstenen gemaakt voor toepassing in gevels en straten in heel Nederland maar ook daarbuiten.

Caprice

Caprice is een familiebedrijf met ruim 150 jaar ervaring in het bakken van metselstenen. In de zorg voor het milieu richt Caprice zich op kleiwinning uit eigen projecten, duurzame energieopwekking en uitstootreductie.

Rodruza

Familieonderneming Rodruza produceert keramische gevelstenen voor klanten in Nederland, Engeland en België. Rodruza werkt samen met Vereniging Natuurmonumenten waardoor duurzame kleiwinning en natuurcreatie samengaan. Het innovatieprogramma van het bedrijf richt zich op continue versterking van esthetiek en duurzaamheid.

Vandersanden

Vandersanden is het grootste baksteen-producerende familiebedrijf in Europa. Het bedrijf produceert gevelstenen, straatstenen en baksteenstrippen, en biedt keramische gevel- en straatoplossingen aan. De drijfveren van Vandersanden zijn vakmanschap, co-creatie, innovatie en duurzaamheid.

Wienerberger

Het beursgenoteerde Wienerberger is internationaal marktleider op gebied van keramische bouwoplossingen, voor zowel gevel, dak, binnenmuur en bestrating. Wienerberger Nederland telt 19 productielocaties. Het bedrijf richt zich op duurzame en circulaire oplossingen in directe samenwerking met de markt.

KNB

KNB is de brancheorganisatie voor de gehele Nederlandse keramische industrie. Het verenigt 17 nationale en multinationale ondernemingen die in Nederland op industriële wijze klei omzetten in gebakken producten voor de bouw: metsel-, straat- en binnenmuur-baksteen, keramische dakpannen, gebakken wand- en vloertegels. De bouwkeramische industrie heeft een omzet van ca. 560 miljoen Euro (2020) en biedt een directe werkgelegenheid aan ruim 2.500 personen.

Noot voor redactie/niet voor publicatie Voor nadere informatie over Brick Valley en/of de samenwerking: E.L.J. van Hal Directeur KNB 026 – 384 5641 R. Sluiter Directeur Caprice 088 – 010 3100 I. Würzner Directeur Rodruza 024 – 322 4960 M. Degen Director Pavers Vandersanden 088 – 088 5555 J. Vos Director Operations Wienerberger 06 – 111 62253 Voor meer rechtenvrije foto’s zie www.knb-keramiek.nl/pers/
Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek - KNB
plaats:
Velp (gld.)
website:
https://www.knb-keramiek.nl/brickvalley/

Andere persberichten van deze organisatie

Nienke Homan nieuwe voorzitter KNB

De leden van de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) hebben Nienke Homan benoemd tot hun nieuwe voorzitter. Nienke Homan, tot voor kort Gronings Gedeputeerde en verantwoordelijk voor energietransitie, start per 1 maart 2022 in haar nieuwe functie. Zij volgt Han Noten op die tot eind 2021 het voorzitterschap van KNB vervulde.

(Foto: Nienke Homan)

Verduurzaming

‘’De bouwkeramische industrie maakt relevante producten; onmisbare bouwmaterialen die we de komende jaren keihard nodig hebben. Voor de verdere verduurzaming van de productie en de reeds in gang gezette transitie, zet ik mijn ervaring en enthousiasme graag in!’’, aldus Homan bij haar benoeming tot voorzitter van de branchekoepel. Zij is de eerste vrouwelijke voorzitter in de geschiedenis van de georganiseerde bouwkeramische industrie. 

Nienke Homan

De in Groningen geboren Nienke Homan (1979) was van 2015 tot eind 2021 voor GroenLinks Gedeputeerde in Groningen. Zij was de jongste vrouwelijke en de eerste vloggende Gedeputeerde van Nederland. Met energietransitie, klimaat, water en ICT in portefeuille was zij onder andere namens de provincies (IPO) betrokken bij het Klimaatakkoord Industrie.

Mevrouw Homan geldt als duurzaamheidsexpert en is thans bestuurslid van onder meer de in Geneve gevestigde Green Hydrogen Organisation en voorzitter van de Sustainable Hydrogen Club.

Gedreven expert

Nienke Homan combineert bestuurlijke ervaring en inhoudelijke gedrevenheid aan affiniteit met het concreet oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energietransitie en broeikasgasreductie. "Gezien de grote uitdagingen op klimaatgebied voor onze industrie ben ik blij met de ervaring die mevrouw Homan inbrengt’’, aldus KNB-directeur Van Hal.

KNB

De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) is de landelijke koepel van de bouwkeramische industrie in Nederland. Lid zijn nationale en internationale ondernemingen die in Nederland producent zijn van bouwproducten van gebakken klei: metsel-, straat- en binnenmuurbaksteen, keramische dakpannen, gebakken tegels en raamdorpels. 

KNB behartigt de belangen van de industrie op het gebied van energie, milieu, klimaat, grondstoffen, arbo, vakopleiding en normeringen. Verder draagt het zorg voor kennisoverdracht naar de beroepspraktijk en het onderwijs. De bouwkeramische industrie biedt direct werk aan circa 2.500 mensen en realiseerde in 2021 een omzet van bijna 0,6 miljard euro. KNB is gevestigd in Velp (Gld.).

4 maanden geleden

Extreme energieprijs stuwt prijs gebakken bouwmateriaal

Branchekoepel Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) in Velp verwacht binnen afzienbare termijn forse prijsstijgingen van gebakken bouwmaterialen. Oorzaak is de aanhoudende stijging van de energieprijs, met name die van aardgas. Aardgas is voor fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels zowel brandstof als grondstof en daarmee onmisbaar voor het productieproces. “Aan prijsstijgingen voor bouwkeramiek lijkt niet meer te ontkomen”, aldus KNB-directeur Ewald van Hal. 

Momenteel wordt de hoofdprijs betaald voor olie, gas en elektriciteit. De enorme vraag naar deze energieproducten stuwt ook de prijs van CO2-emissierechten naar nieuwe records. Deze samenloop doet een fors beroep op de financiële weerbaarheid van fabrikanten van bouwkeramiek.

Naast klei speelt aardgas in de productie van gebakken bouwmateriaal een hoofdrol. Het gas is nodig voor het bereiken van zeer hoge temperaturen maar is ook onderdeel van het product zelf doordat het een verbinding met de kleimineralen aangaat. De prijs van aardgas is daarmee een betekenend onderdeel van de totale kostprijs van bakstenen, keramische dakpannen en gebakken tegels.

Zojuist gebakken stenen op ovenwagenGebakken stenen op ovenwagen

Door vergaande energie efficiency die fabrikanten in de afgelopen decennia al bereikten zijn verdere besparingen in het aardgasverbruik niet realistisch. De sector werkt momenteel hard aan de transitie van aardgas naar duurzame alternatieven, door onderzoek naar de toepasbaarheid en beschikbaarheid daarvan. Duidelijk is al wel, dat de fabrikanten voorlopig niet op een passende groene energie-infrastructuur hoeven te rekenen zodat zij ook de komende jaren nog op aardgas aangewezen zullen zijn.

Naast de forse gasprijzen hebben de baksteen-, tegel- en dakpanfabrikanten ook te maken met fors hogere klimaatkosten. De wereldwijd enorme vraag naar gas en steenkool voor elektra-opwekking heeft de prijs voor CO2-emissierechten eveneens tot recordniveaus opgedreven. De keramiek-fabrikanten hebben deze rechten nodig om te kunnen produceren.

Bovenkant van tunneloven

KNB verwacht dat de samenloop van deze excessieve stijgingen binnen afzienbare termijn een merkbare invloed gaat hebben op de prijs van bouwkeramiek. Daarin loopt het overigens niet helemaal uit de pas met die voor andere bouwmaterialen zoals staal en hout, waarvan de prijzen om uiteenlopende redenen al eerder stegen.

KNB roept de overheid op om de gevolgen van de hogere energieprijzen serieus te nemen, ook voor de industrie zoals van bouwkeramiek. De hoge prijzen verzwakken de ondernemingen op een moment dat deze aan de vooravond staan van forse klimaatinvesteringen en verduurzaming van producten en processen. Verder ziet koepel KNB in het buitenland al overheidsmaatregelen voor burgers én bedrijven zoals het bevriezen of begrenzen van energieprijzen en het verlagen of opschorten van energiebelasting. Zonder nader Nederlands beleid zal dit de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse fabrikanten verstoren.

Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) is de brancheorganisatie voor de gehele Nederlandse keramische industrie. Het verenigt 17 nationale en multinationale ondernemingen die in Nederland op industriële wijze klei omzetten in gebakken producten voor de bouw: metsel-, straat- en binnenmuur-baksteen, keramische dakpannen, gebakken wand- en vloertegels. De bouwkeramische industrie heeft een omzet van ca. 560 miljoen Euro (2020) en biedt een directe werkgelegenheid aan ruim 2.500 personen.

8 maanden geleden

KNB Jaarverslag 2020: Keramische innovaties bieden alternatief baksteenmetselwerk

Coronajaar 2020 stond voor de Nederlandse industrie van gebakken bouwmaterialen overwegend in het teken van energietransitie en stikstofreductie. Een nieuwe Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 moet de industrie gidsen bij deze ingewikkelde opgaven. Productinnovatie is onderdeel van het antwoord: ’2020 zal worden herinnerd als het jaar waarin baksteengevelwerk niet altijd meer baksteenmetselwerk hoeft te zijn’, zegt KNB-voorzitter Han Noten bij de presentatie van het Jaarverslag 2020 van brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB).

Fabrikanten van baksteen, kleidakpannen en keramische tegels zoeken met transitie en innovatie naar antwoord op de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Ambitie is meer doen dan nodig is. De in 2020 verschenen Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 van KNB biedt een gids voor onderzoek, samenwerking en kennisdeling. ‘Als kleine, verspreid over het land gevestigde sector waarvoor energie grondstof en brandstof tegelijk is, kunnen we alle steun gebruiken om dit zo ingewikkelde vraagstuk tot een goed eind te brengen’ zegt KNB-directeur Ewald van Hal.

Verduurzaming procestechniek

Aan de proceskant deed de sector in 2020 collectief onderzoek zoals naar duurzame alternatieven voor aardgas, hybride branders, elektrificatie van zanddrogers en procesoptimalisatie. Het moet helpen de productie verder te verduurzamen. Die zoektocht is er niet voor de grondstof klei. Deze grondstof is niet schaars, komt overwegend uit de Nederlandse rivieren en heeft de status van hernieuwbaarheid. Bovendien zijn honderden hectares nieuwe natuur een klimaat-positief bijproduct van kleiwinning dat daarmee tevens de CO2-emissie -deels- compenseert en de stikstofuitstoot reduceert.

Circulaire producten

Aan de productkant zorgden de baksteenfabrikanten voor meer keuze in het aantal keramische geveloplossingen. Met cementloos droogstapelwerk, keramische steenstrips en baksteenlijmwerk hoeft baksteengevelwerk niet altijd meer baksteenmetselwerk te zijn. Dit bredere aanbod komt naast de van oudsher al circulaire producten zoals de straatbaksteen en de gebakken dakpan. De aantrekkelijke MilieuKostenIndicator maakt deze producten steeds gewilder.   

Gemengd beeld

In 2020 daalde de afzet van de Nederlandse metselbaksteen voor de tweede keer op rij (-10%). Deze daling was deels export-gedreven (-16%), deels gevolg van stikstof en corona en deels van het veranderende productaanbod. De straatbaksteen wist zich te verheugen in de warme belangstelling van consumenten voor de esthetische kwaliteit van hun buitenruimte. In 2020 groeide de markt voor keramische dakpannen verder met een zwaarder accent van de onderhoudsmarkt. Op de Nederlandse markt voor keramische wand- en vloertegel trad na de zomer een sterk herstel in.

KNB

KNB is de brancheorganisatie voor de Nederlandse keramische industrie. Zij verenigt nationale en multinationale ondernemingen die in Nederland op industriële wijze klei omzetten in gebakken producten zoals voor toepassing aan, in, op, naast of onder gebouwen. KNB behartigt de collectieve belangen van deze ondernemingen op het gebied van energie, milieu, klimaat, grondstoffen, normering, vakopleiding en arbeidsomstandigheden. Specifiek voor de baksteenindustrie verzorgt KNB kennisoverdracht naar de beroepspraktijk en het onderwijs en vertegenwoordigt zij de sector bij het arbeidsvoorwaardenoverleg met de vakbonden.

De bouwkeramische industrie heeft een omzet van ca. 558 miljoen Euro (2020) en biedt een directe werkgelegenheid aan meer dan 2.500 personen.

1 jaar geleden

Wedstrijd Metselen voor de Lens

‘Metselen voor de Lens’. Met deze foto/video-wedstrijd nodigt branchekoepel Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) vmbo-leerlingen en hun docenten bouwtechniek uit om het metselonderwijs op wervende wijze in beeld te brengen. De winnende inzendingen worden de komende jaren gebruikt als promotiemiddel voor nieuw metseltalent.

Sinds 1953 organiseert de Nederlandse baksteenindustrie via KNB ononderbroken het NK Metselen om de Zilveren Troffel. Doel is promotie van het metselvak en het bevorderen van de instroom naar het vmbo metselonderwijs. Corona dwarsboomt dit jaar een fysiek kampioenschap. Met behoud van het doel van de wedstrijd organiseert KNB daarom een alternatief: een film- en fotowedstrijd voor vmbo-bouwleerlingen onder het motto Metselen voor de Lens.

De inzendingen worden beoordeeld door professionals uit de beroepspraktijk, het onderwijs en de communicatie. Juryvoorzitter Ewald van Hal: “De opdracht is even uitdagend als praktisch: mooie beelden van het metselvak om jongeren te verleiden de allerleukste opleiding te nemen’’. Mede-jurylid Henk van Ginkel, regio coördinator van Platform BWI, deelt dit enthousiasme: “Maak de beelden zo wervend mogelijk, de komende jaren hebben we heel veel nieuw metseltalent nodig’’.

De vlogs, video’s, clips en foto’s worden beoordeeld op de beeldende kracht, verhaallijn, creativiteit en natuurlijk de originaliteit. Per categorie (foto en film) is er een eerste plek te verdienen. De winnaars kunnen een experience arrangement met hun groep winnen. Eervoller is dat zij hun inzending de komende jaren in heel het land kunnen tegenkomen als promotie van het metselvak.

Meer informatie en meedoen? Klik op www.metselwedstrijden.nl

Over KNB

De in branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) samenwerkende fabrikanten produceren metsel- en straatbaksteen, keramische dakpannen en gebakken wand- en vloertegels. KNB behartigt voor deze ondernemingen de collectieve belangen op het gebied van energie, milieu, klimaat, grondstoffen, normering, vakopleiding en arbeidsomstandigheden.

De bouwkeramische industrie heeft een directe omzet van ca. 535 miljoen Euro, een daaraan toe te rekenen omzet van ca. 900 miljoen Euro (2020), en biedt een directe werkgelegenheid aan ruim 2.500 personen.

1 jaar geleden

KNB: Nationale CO2-heffing verzwakt Hollandse baksteen

De door het kabinet voorgestelde nationale CO2-heffing kan door de industrie van bouwkeramiek niet worden ontlopen. Voor het maken van oer-Hollandse bakstenen, keramische dakpannen en gebakken tegels is bijvoorbeeld gas nodig vanwege het bakproces. Wereldwijd zijn er nog altijd geen alternatieven voor handen. “Het voortbestaan van de Nederlandse sector is daardoor in gevaar”, zegt Ewald van Hal, directeur van branchekoepel KNB. Komende week behandelt de Tweede Kamer het Belastingplan 2021 waarin de nieuwe CO2-heffing is opgenomen.

De Tweede Kamer buigt zich volgende week over de kabinetsplannen. De nieuwe heffing moet de energie-intensieve industrie prikkelen tot investeringen in verdere verduurzaming in Nederland. KNB: "De familiebedrijven in de sector doen hier al buitengewoon veel aan. Maar ze kunnen de heffing desondanks niet ontlopen, doordat fossiel gas voor de productieprocessen van bouwkeramiek, nog altijd onontbeerlijk is. Hierdoor zorgt de heffing, waarvan het klimaatdoel gedeeld wordt door de sector, onbedoeld voor een strop om de nek van de sector."

Maatschappelijke behoefte

"Een CO2-heffing zal de maatschappelijke behoefte aan bakstenen en dakpannen niet verminderen, maar het geringe aantal Nederlandse (familie-) fabrikanten in deze sector wel ernstig verzwakken." Branchekoepel KNB voorziet een verschuiving van productie naar buurlanden en een toename van de import na 2030. Daarmee wordt het klimaatdoel van de heffing niet gediend, omdat over de grens productie plaatsvindt met ook andere fossiele brandstoffen dan het relatief schone aardgas.

Familiebedrijven met volledig circulair en duurzaam product

De bouwkeramische industrie telt bijna 40 fabrieken, overwegend familiebedrijven in het dorp of de provincie. Deze midden -en klein bedrijven (MKB) leveren producten die Nederland letterlijk gezicht geven. In 90% van de gevels van Nederlandse woningen zit baksteen, op ruim 50% van de hellende daken liggen keramische dakpannen en het aantal vierkante meters straatbaksteen in ons land is letterlijk oneindig. De belangrijkste grondstof (klei) komt lokaal uit de Nederlandse rivieren en wordt door de natuur zelf aangevuld. De producten zijn volledig circulair en gaan eeuwenlang mee.

Brandstof is ook grondstof

Voor de productie van bouwkeramiek is aardgas of een andere fossiele brandstof essentieel. Wereldwijd ontbreekt nog altijd een fundamenteel alternatief voor het gas. KNB: "De sector kán het gebruik van fossiele brandstof dus helaas niet stoppen, en zeker niet voor 2030, de einddatum van de heffing." De keramische industrie neemt deel aan het Europese CO2-emissiehandelsysteem ETS en bepleit een Europese aanpak om het internationaal speelveld gelijk te houden. Een nationale heffing roomt de Nederlandse bedrijfstak het geld af dat anders voor fundamenteel onderzoek naar slimme proces- en productinnovaties zou kunnen worden gebruikt.

Concurrent zit om de hoek over de grens

"De heffing levert per saldo een slecht perspectief op voor deze industrietak. De fabrieken staan ook nog eens grotendeels in sociaaleconomisch zwakkere (grens)regio’s, met concurrenten soms op enkele kilometers aan de andere kant van de grens, waar overigens ook al heel anders wordt aangekeken tegen de toepassing van aardgas", volgens KNB. 

Kabinet heeft vertrouwen in overkomelijkheid

Ondanks deze feitelijkheden heeft het Kabinet er volgens een recente Kamerbrief vertrouwen in dat voor de keramische industrie de gevraagde transitie niet onoverkomelijk zal zijn. Deze redenatie geeft de sector geen goed gevoel. ‘’Een gebrek aan handelingsperspectief voor onze industrie kan niet worden bestraft met een niet te ontlopen heffing’’, aldus KNB-directeur Ewald van Hal.

Bouwkeramische industrie

De in branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) samenwerkende ondernemers produceren metsel- en straatbaksteen, keramische dakpannen en gebakken wand- en vloertegels. KNB behartigt voor deze ondernemingen de collectieve belangen op het gebied van energie, milieu, klimaat, grondstoffen, normering, vakopleiding en arbeidsomstandigheden.

De bouwkeramische industrie heeft een directe omzet van ca. 535 miljoen Euro, een daaraan toe te rekenen omzet van ca. 900 miljoen Euro (2019), en biedt een directe werkgelegenheid aan ruim 2.500 personen. De industrie gebruikt jaarlijks 200 mln m3 aardgas en emitteert 500.000 ton CO2.

2 jaar geleden

Straatbaksteen voor een levenslang hergebruik

Straatbaksteen, prima passend bij opgave tot verduurzaming

STRAATBAKSTEEN VOOR LEVENSLANG HERGEBRUIK

Uit onderzoek door adviesbureau CE Delft blijkt, dat ongeveer 90 % van alle toegepaste straatbaksteen meerdere malen wordt hergebruikt. De levensduur is daardoor bijzonder lang, gemiddeld zo’n 135 jaar. De grote mate van hergebruik bevestigt het circulaire karakter van de gebakken straatklinker. De lange levensduur maakt straatbaksteen prima passend bij de maatschappelijke opgave tot verduurzaming van de bebouwde omgeving.

Het onafhankelijke adviesbureau CE Delft deed onderzoek naar de mate van hergebruik en de levensduur van de gebakken straatklinker. Uit de studie blijkt de straatbaksteen meerdere malen te worden hergebruikt en daardoor een zeer lange levensduur te hebben. 

Het hergebruik door gemeenten, de grootste afnemers, wordt door de onderzoekers geraamd op ruim 80%. Wordt hergebruik door de particulier na gebruik door gemeenten meegenomen in de berekening, dan komt het hergebruik zelfs uit op circa 90%. De onderzoekers ramen de gemiddelde levensduur op circa 135 jaar.

CE Delft verrichtte het onderzoek in opdracht van branchevereniging KNB. Deze geeft met dit soort onderzoeken invulling aan de duurzaamheidsagenda van de sector. Deze agenda ondersteunt fabrikanten in hun streven om een duurzame samenleving dichterbij te brengen.

Bevestiging

In 2009 bleek uit onderzoek door Royal Haskoning dat de gemiddelde levensduur van straatbakstenen ongeveer 125 jaar is. Het totale hergebruik bedroeg toen eveneens circa 90%. Het nieuwe onderzoek bevestigt de resultaten uit dit eerdere onderzoek.

Lage MKI-waarde

De lange levensduur van straatbaksteen en het hernieuwbare karakter van de primaire grondstof rivierklei maken de straatbaksteen tot een duurzame keuze. Dit, tezamen met de succesvolle besparing door fabrikanten op het energiegebruik per eenheid product resulteert in een lage MilieuKostenIndicator (MKI-waarde) voor de straatbaksteen. KNB verwacht dat deze MKI op termijn nog verder zal dalen als de sector er in slaagt om over te stappen naar duurzame alternatieven voor aardgas. Een haalbaarheidsonderzoek hiernaar werd in 2019 gestart.

KNB

De in branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) samenwerkende fabrikanten van gebakken bouwproducten produceren metsel- en straatbaksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels. 

KNB behartigt voor deze ondernemingen de collectieve belangen op het gebied van energie, milieu, klimaat, grondstoffen, normering, vakopleiding en arbeidsomstandigheden. De sector heeft een omzet van ca. 535 miljoen Euro (2019) en biedt directe werkgelegenheid aan ruim 2.500 personen. Zie ook de website van KNB: https://www.knb-keramiek.nl/

2 jaar geleden

Geplaatst in

Aardewerk en keramiek Baksteen en steen Bouw en constructie Bouw in het buitenland Bouw van ziekenhuizen Bouw, constructie en materialen - andere Bouwafwerking Bouwbedrijf en -uitrusting Bouwkranen Bouwkundige ijzerwaren Bouwmaterialen Bouwtechniek Cement en beton Computers in de bouw Daken en plafonds Decoratie Doe-het-zelf en opknappen van woningen Elektrisch gereedschap Explosieven Glastechniek Grondstoffen Handwerktuigen Hekken en grenzen Isolatie Kerkenbouw Klei Lichte bouw en woningbouw Materiaalbeheer Ondergrondse bouw Planning van woningen Projectbeheer Regionale bouw Renovatie en onderhoud Serrebouw Sloop Staalbouw Timmerwerk en houtbewerking Trappen, liften en roltrappen Vensterindeling Verhuur van werktuigen Vuurvaste steen en keramiek Wegenbouw en -techniek Wegenbouw en waterbouw Bouw, constructie en materialen Afvalverwerking en -hergebruik Biodiversiteit Duurzaamheid Geluidshinder Klimaatverandering Koolstofemissies Luchtvervuiling Milieu Milieu, vervuiling en water - andere Milieubehoud Milieubeleid Milieugezondheid Milieuproducten & -diensten Milieutechniek Milieuzaken Recycling Stikstof Vervuiling Waterbehandeling en -bevoorrading Zeevervuiling Milieu, vervuiling en water Actualiteiten Binnenlandse zaken Buitenlandse zaken Burgerrechten Commonwealth Diplomatieke dienst Europese Unie Feminisme Fiscale politiek Immigratie Koninklijk huis Mensenrechten Nucleaire ontwapening Onderzoeksjournalistiek Ontwikkelingspolitiek en buitenlandse hulp Opinie Overheid Partijpolitiek Politiek Politiek en actualiteiten - andere Politieke jongeren organisaties (PJO) Rassenrelaties Satire Seksuele gelijkheid Sociaal activisme Sociaal beleid Terrorisme Verkiezingen Politiek en actualiteiten ... Toon meer Toon minder