Eerste Duits-Nederlandse Fieldlab Digital Twin van start

21-01-2021 13:37 | 9 maanden geleden

Dit is een origineel bericht van
Smart Industry

Katrin Schütz, staatssecretaris van Economische Zaken, Arbeid en Huisvesting van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, en Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant voor Economische Zaken, Onderwijs en Kennisontwikkeling, geven vandaag om 15 uur gezamenlijk het startsein voor het eerste Duits-Nederlandse Fieldlab voor Smart Industry. De vorming van een netwerk tussen twee sterke Europese regio's is bedoeld om de uitwisseling en toepassingen op het gebied kunstmatige intelligentie (AI) tussen bedrijven te bevorderen.

"De digitale tweeling is de sleuteltechnologie van de toekomst om het potentieel van de digitalisering in bedrijven te benutten", zegt Ineke Dezentjé, voorzitter van het Nederlandse Smart Industry Programma. Prof. Daniel Palm, projectmanager aan de Baden-Württembergse kant, voegt hieraan toe: "Een digitale tweeling staat voor de verbinding van de echte en de digitale wereld. Het is een digitaal beeld van echte machines, producten of systemen zoals fabrieken of organisaties met hun eigenschappen, condities en gedrag. Een digitale tweeling kan worden gebruikt voor een snellere detectie van systeemtoestanden, voor het voorspellen van toekomstig gedrag en voor een efficiëntere planning. Vooral bij de planning spelen machine learning en kunstmatige intelligentie een grote rol bij het nemen van de juiste beslissingen."

De mogelijkheden voor bedrijven en in de waardeketens zijn enorm. Met name middelgrote en kleine bedrijven (MKB) worden echter geconfronteerd met de vele uitdagingen bij het ontwerp, de toepassing en het gebruik van digitale tweelingen en kunstmatige intelligentie. De kwesties en onzekerheden hebben betrekking op bedrijfsmodellen, technologieën, beveiligingsaspecten, software, integratie, competenties van werknemers en toegang tot objectieve informatie. Deze aspecten maken het moeilijk om de potentie van digitale tweelingen daadwerkelijk te realiseren

De oprichting van een gezamenlijk Nederlands-Duits Fieldlab ‘Artificial Intelligence for Digital Twins (AI4DT)’ is een eerste stap om deze uitdagingen aan te gaan. Fieldlabs zijn omgevingen waarin bedrijven en onderzoeksinstellingen intelligente industriële oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren. Het zijn plekken waar deskundigen fysiek of virtueel samenkomen met ondernemers en zich bezighouden met de praktische toepassing van oplossingen. Het zijn netwerken van kennisinstellingen, onderwijs, overheid en commerciële bedrijven die samen komen op een specifiek technisch onderwerp.

Het AI4DT netwerk bestaat uit bedrijven, experts en technologie aanbieders die elkaar regelmatig ontmoeten, informeren en ervaringen delen tijdens gezamenlijke evenementen. Hiervoor is een b2b-samenwerkingsplatform permanent beschikbaar op www.ai4dt.com voor b2b-matchmaking activiteiten en virtuele evenementen. Daarnaast kunnen oplossingen worden gedemonstreerd op de fysieke locaties in het project, de Brainport Industry Campus Eindhoven en de Werk150 - de fabriek op de campus van de Universiteit van Reutlingen.

De oprichting en uitvoering van het AI4DT-netwerk wordt niet alleen ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Arbeid en Huisvesting van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg en de Nederlandse provincie Noord-Brabant, maar ook door het Fraunhofer Instituut voor Productietechniek en Automatisering, IPA, het Steinbeis-Innovationszentrum, alsmede door regionale netwerken zoals het Nederlandse Smart Industry programma en de Alliance Industrie 4.0 uit Baden-Württemberg, en adviesorganen zoals het Steinbeis Europa Zentrum.

"De verbinding tussen twee van de meest innovatieve regio's in Europa stelt ons in staat om de potentie van digitale tweeling technologie en de kunstmatige intelligentie met gebundelde krachten beter te benutten. Het netwerk van bedrijven en innovatiepartners uit Baden-Württemberg en Brabant opent een scala aan mogelijkheden voor onze economie", zegt Katrin Schütz, staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken, Arbeid en Huisvesting van Baden-Württemberg, die de grensoverschrijdende activiteit toelicht. Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde van Economische Zaken, Onderwijs en Kennisontwikkeling van de Nederlandse provincie Noord-Brabant voegt hieraan toe: "Er is een groot aantal zeer succesvolle partnerschappen tussen beide regio's. De succesvolle samenwerking in de productie van chip apparatuur tussen ASML - de Nederlandse leverancier van lithografiesystemen, Trumpf en Zeiss is gewoon de bekendste. Trumpf levert de lasers en Zeiss de optiek voor de EUV-systemen van ASML. We hebben meer van dit soort voorbeelden nodig - vooral in de MKB-sector".

De focus van het initiatief ligt op de grensoverschrijdende netwerkvorming van bedrijven en onderzoeksinstellingen in de twee regio's, het ondersteunen van gezamenlijke kennis en innovatie ontwikkeling en ten slotte kennisoverdracht.

Peter van Harten, initiatiefnemer van Fieldlab A14DT, 06 - 29531479, p.vanharten@isah.com Het samenwerkingsplatform AI4DT: www.ai4dt.com
Smart Industry
plaats:
Stuttgart / Eindhoven
website:
https://smartindustry.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Industrie- en vakbondsmanifestatie over compensatie hoge energiekosten

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME en leden van vakbonden FNV en CNV houden morgen, woensdag 6 oktober, een manifestatie voor de Tweede Kamer in Den Haag in het kader van de problemen waar bedrijven in de metaalsector mee kampen door de torenhoge elektriciteits- en gasprijzen. FME voorzitter Theo Henrar en FNV metaalvoorman Albert Kuiper zullen demissionair minister Blok van Economische Zaken en Klimaat gezamenlijk een petitie aanbieden.

Bedrijven in de metaalsector zitten in de problemen omdat de kostprijs voor het produceren hoger is dan de prijs die zij voor hun producten krijgen. De prijs van elektriciteit is het afgelopen jaar bijna vervijfvoudigd. Ook de gasprijs breekt record na record. Dit betekent een veel hogere energierekening voor de bedrijven, terwijl de prijs voor het recht om een ton CO2 uit te stoten hard omhoog gaat, wat de kosten nóg verder opjaagt. Daarmee ontstaat er een ongelijk speelveld voor Nederlandse bedrijven en komt onze concurrentiekracht binnen Europa onder druk te staan.

Onmiddellijk

Werkgevers en werknemers willen dat de overheid ingrijpt door bedrijven financieel te ondersteunen. De zogenoemde Indirecte Kosten Compensatie (IKC) die bedrijven konden krijgen om tegemoet te komen aan de kosten die zij maken voor de uitstoot van CO2 binnen het Emissions Trading Scheme (ETS), is vorig jaar in de ijskast gezet. Werkgevers en werknemers willen dat de overheid de regeling onmiddellijk en ruimhartig weer openstelt voor noodlijdende bedrijven en de voorwaarden voor aanspraak op de regeling versoepelt. Ook moet de tegemoetkoming in de kosten zo snel mogelijk, en niet achteraf zoals voorheen, uitgekeerd worden.

Pijn

In heel Europa stijgen de energieprijzen hard en andere Europese regeringen hebben al ingegrepen om de pijn te verzachten. Vorige week heeft FME met een aantal noodlijdende bedrijven nogmaals een gesprek gehad op het ministerie van EZK, maar tot nu toe is er geen enkele toezegging gedaan.

Zo’n 250 werknemers van noodlijdende bedrijven zullen zich om 14.00 uur melden bij de Tweede Kamer (Prinses Irenepad 1, Den Haag). De pers is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Interviews met FME-voorzitter Theo Henrar en FNV voorman Albert Kuiper zijn mogelijk.

 

2 weken geleden

Ondanks investeringen: Energietransitie nog steeds in gevaar

De investeringen in de klimaatproblematiek waardeert FME, maar de energietransitie blijft in gevaar! “Ook nu zien we wéér geen significante investeringen in technologisch onderwijs en in arbeidsmarkthervormingen. De technologische sector kampt nog steeds met een gillend tekort aan technisch personeel. Het zijn de mensen die de investeringen omzetten in nieuwe technologieën en producten. Voor de energietransitie hebben we een goed opgeleide beroepsbevolking nodig en met deze Miljoenennota, komt daar vooralsnog weinig van terecht,” zegt FME-voorzitter Theo Henrar.

Stikstof geruzie

Een doorn in het oog van FME is dat dit kabinet nog steeds geen knopen doorhakt over de stikstofmaatregelen en dat aan een volgend kabinet overlaat. De formatie stokt onder meer door geruzie hierover, terwijl de technologische mogelijkheden voor oplossing van het stikstofprobleem al jaren op de plank liggen. Henrar: “Ik vind het een schande dat de politiek weigert naar technologische oplossingen te kijken en alleen discussieert over het saneren en het uitkopen van boeren. Wanneer één euro belastinggeld wordt geïnvesteerd in innovatieve stalsystemen, levert dit 7,5 keer meer reductie op, dan wanneer deze euro wordt gebruikt voor het opkopen en saneren van melkveehouderijen”, zegt Henrar.

SDE

Een deel van de klimaatuitgaven van de regering gaat naar subsidie voor industriële bedrijven, maar onder andere ook naar de mobiliteitssector. Henrar: “Dat is wel goed nieuws; FME pleit al jaren voor een uitbreiding van de zogenoemde SDE++ regeling, de subsidie voor duurzame energie, die komt er nu dan ook”.

4 weken geleden

Nieuwe cao Metalektro definitief

De leden van vakbonden FNV, CNV, De Unie en werkgeversorganisatie FME hebben ingestemd met de nieuwe cao. Ook staan de leden achter de plannen van de organisaties om een gezamenlijke strategische agenda te maken. De cao geldt voor 24 maanden, van 1 december 2020 tot en met 30 november 2022.

De organisaties kwamen 14 juli tot een principe-akkoord over de nieuwe cao. Behalve nieuwe afspraken over onder andere loonsverhoging, pensioen en vervroegd uittreden, is er deze keer ook afgesproken gezamenlijk een strategische agenda te ontwikkelen. Vakbonden en werkgevers gaan zich vanaf nu samen hard maken voor een betere (inter)nationale industriepolitiek, een arbeidsmarkt met perspectief en goede arbeidsverhoudingen. Cao-partijen gaan direct aan de slag met de uitwerking van de strategische agenda.

De uitvoering van de agenda start uiterlijk  1 januari 2022.

1 maand geleden

FME-voorzitter bespreekt innovatiepact en Smart Industry met Koning Willem-Alexander

Tijdens het staatsbezoek aan Berlijn heeft FME-voorzitter Theo Henrar vandaag het Duits-Nederlands innovatie- en technologiepact toegelicht aan Zijne Majesteit de Koning. Met het pact committeren de publiek-private partners van beide landen zich aan een nauwe samenwerking om de concurrentiekracht van de EU te verbeteren en haar toekomstige welvaart te waarborgen door samen te investeren in onderzoeks- en innovatieprojecten.

“Het versterken van onze strategische autonomie is niet alleen om geopolitieke redenen belangrijk, maar is ook van vitaal belang voor onze economieën. We zullen deze samenwerking verder uitbouwen op het gebied van de energietransitie, slimme industrieën, mobiliteit en zorg”, zei Henrar.

Vermenigvuldigen

Het is het eerste publiek belangrijke moment voor Henrar, die sinds 17 juni aan het roer van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie staat. Hij benadrukt in het bijzijn van de Koning dat “het absoluut essentieel is dat we onze inspanningen in de huidige Industrie 4.0-transformatie vermenigvuldigen, om ervoor te zorgen dat meer bedrijven de vruchten kunnen plukken van digitalisering”.

In Nederland wordt het Duitse Industrie 4.0 ‘Smart Industry’ genoemd, waar Henrar tevens voorzitter van is. “Op dit moment is slechts een kopgroep van 5-7% van alle Europese productiebedrijven daadwerkelijk ‘smart’, digitaal dus. Dit is volstrekt onvoldoende. We lopen het risico dat we in de toekomst de nieuwe generatie hightechapparatuur niet op concurrerende schaal kunnen ontwikkelen”.

Skills

Het grote tekort aan medewerkers met de juiste vaardigheden blijft een groot probleem in de technologische industrie. Henrar: “We moeten ons inspannen om onze beroepsbevolking zodanig te ontwikkelen, dat zij de razendsnelle technologische ontwikkelingen kan bijbenen”.

Henrar wil daarom dat Nederland en Duitsland het voortouw nemen in een Nederlandse-Duitse ‘Digital Skills Alliance’, die ook openstaat voor andere Europese partners.

Kennis delen

Tijdens het staatsbezoek hebben FME en het Duitse kennisinstituut MARIKO GmbH tevens een overeenkomst getekend om de Duits-Nederlandse grensoverschrijdende samenwerking in de maritieme sector te stimuleren. Ze zullen voortaan kennis delen over nieuwe processen, technologieën, machines en producten om innovaties op het gebied van GreenShipping, GreenPorts en scheepsbouw te versnellen.

3 maanden geleden

Theo Henrar nieuwe voorzitter FME

Theo Henrar is per vandaag de nieuwe voorzitter van ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME. Hij neemt het stokje over van Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, die 10 jaar aan het roer stond van FME.

De maatschappij staat voor enorme uitdagingen waarop technologie het antwoord is. Theo Henrar heeft in zijn carrière de industrie en haar innovatiekracht mede helpen vormgeven. Met zijn enorme schat aan industriële én innovatieve ervaring en zijn contacten met bedrijfsleven en overheid, is Henrar als nieuwe voorzitter van FME de juiste persoon op de juiste plaats. “Als ambassadeur van de industrie is dit een heel mooi vervolg van mijn carrière”, zegt Henrar. “De FME leden vormen samen een ecosysteem; de grote industrie en de midden- en kleine industrie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen dragen zij bij aan de Nederlandse welvaart en het welzijn. Ik kijk er enorm naar uit om verder te gaan met hen te verbinden en ze te ondersteunen bij het ondernemen”.

Onderscheiding

Scheidend voorzitter van FME Ineke Dezentjé heeft vandaag uit handen van burgemeester Bram van Hemmen de Koninklijke Onderscheiding tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen, vanwege haar bijzondere verdiensten op landelijk en internationaal niveau. Dezentjé wordt geroemd voor haar inzet om de economische en maatschappelijke relevantie van de Nederlandse technologische- en maakindustrie voor het voetlicht te brengen. Daardoor is de Nederlandse industrie nationaal en internationaal een belangrijke gesprekspartner voor beleidsmakers en politiek en wordt Nederland als vooruitstrevend innovatieland erkend.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink werd op 14 november 2011 door de ledenvergadering van FME benoemd tot voorzitter van FME. In 2015 werd zij herbenoemd voor een nieuwe periode van vier jaar en in 2019 voor nog eens twee jaar. Dezentjé blijft onder andere Lid van de Raad van Commissarissen en de Raad van Toezicht van de ANWB. Recentelijk trad ze toe tot de Raad van Toezicht van de TU Eindhoven.

 

4 maanden geleden

De grootste online escaperoom in het onderwijs met ruim 82.000 leerlingen van start

Vanmorgen is de grootste online escaperoom in het onderwijs van start gegaan. Ruim 82.000 leerlingen – circa 61.000 leerlingen in het basisonderwijs (groep 7 en 8) en 21.000 leerlingen in het voortgezet onderwijsscholen (klas 1 en 2) - doen deze week mee met de landelijke actie. Tijdens de spannende game worden leerlingen uitgedaagd om hun digitale vaardigheden in te zetten en tegelijkertijd kunnen ze ontdekken hoe technologie helpt bij klimaatverandering.

 

De aftrap vond plaats op basisschool De Bavokring in Rotterdam. Juf Michelle van groep 7 : “Heel tof dat de aftrap van de grootste online escaperoom op onze school plaats vindt! Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd de mogelijkheden van techniek ontdekken en hebben daarom ook  een skillslab op school. De online escaperoomles past hier perfect bij!”

Tijdens de escaperoom-les ontdekken leerlingen hoe technologie kan bijdragen aan een betere wereld. Nikki is een tienermeisje met een bijzondere missie: zij wil de eerste zijn die een klimaatneutrale wereldreis van 40.000 km op een zeilboot maakt. Dit wil zij bereiken met de hulp van duizenden kinderen van haar leeftijd: om de wereld rond te zeilen, moeten Nikki en haar team van helpers erachter komen hoe de boot in beweging te houden met groene energie en AI, navigatie en communicatie kunnen lastig zijn zo ver van de kust, en dan is er altijd het risico van een storm. De nieuwste technologie, digitale tools en high tech food worden ingezet en alle leerlingen helpen Nikki om haar missie te volbrengen. Meedoen kan nog: www.DeGrootsteEscaperoom.nl.

De grootste online escaperoom in het onderwijs

Digitale en technische skills zullen in de toekomst steeds belangrijker worden. Het is dan ook van belang dat er in het onderwijs meer aandacht is voor de kansen en mogelijkheden van technologie. Daarom bundelen UpgradeNL, Jet-Net & TechNet en FutureNL hun krachten met deze actie die wordt georganiseerd tijdens de Dutch Technology Week (31 mei t/m 5 juni).

Nederland techwijs maken

De initiatiefnemers UpgradeNL, Jet-Net&TechNet en FutureNL willen zoveel mogelijk mensen in Nederland enthousiast maken voor (een toekomst in) technologie en ontwikkelen structurele programma’s voor het onderwijs en voor kinderen en jongeren.

Geert Huizinga, directeur Belangenbehartiging FME en initiatiefnemer UpgradeNL: “Door kinderen de mogelijkheden van technologie te laten ontdekken en bekend te maken met de bijdrage die technologie kan leveren aan grote maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie willen we ze enthousiast maken voor technologie. Zeker voor kinderen is dit cruciaal want voor hen is technologie de toekomst.”

Beatrice Boots, directeur Platform Talent voor Technologie: “Alle jongeren hebben een talent voor technologie, alleen moeten ze het nog wel ontdekken. Wij willen jongeren bewust maken van de betekenis van technologie in hun leven én de rol die ze daarmee zelf kunnen vervullen. Of het nu gaat om duurzaamheid, zorg of klimaat. Samenwerking tussen scholen en bedrijven is daarbij belangrijk om jongeren de werelden van techniek te laten ervaren, zodat jongeren vanuit hun eigen interessegebied hun talent voor technologie en ict kunnen ontdekken.”

Jenya Krul, manager innovatie en educatie Stichting FutureNL: “Fantastisch om de leerlingen zo enthousiast bezig te zien met de online escaperoom. Hiermee wil Stichting FutureNL de relevantie en urgentie benadrukken van het structureel ontwikkelen van digitale vaardigheden in het onderwijs van Nederland. Daarom ontwikkelen wij uitdagend lesmateriaal rondom digitale vaardigheden, technologie en ethiek voor groep 1 t/m 8 en klas 1 en 2 in het VO. Iedere leerkracht kan dat kosteloos gebruiken.”

FME werkt samen met haar 2.200 lidbedrijven aan de werving voor de grootste online escaperoom van Nederland. Dit als afscheidscadeau voor de scheidend FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. Als voorzitter van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie heeft zij zich de afgelopen 10 jaar enorm ingezet om een nieuwe generatie te interesseren voor een toekomst in de tech sector.

 

5 maanden geleden

Geplaatst in

Automatische identificatiesystemen Automatisering Automatisering en instrumentatie - andere Cybernetica Lasers Meting en instrumentatie Normen en maatstaven Robotica Stemverwerking Automatisering en instrumentatie Aardewerk en keramiek Baksteen en steen Bouw en constructie Bouw in het buitenland Bouw van ziekenhuizen Bouw, constructie en materialen - andere Bouwafwerking Bouwbedrijf en -uitrusting Bouwkranen Bouwkundige ijzerwaren Bouwmaterialen Bouwtechniek Cement en beton Computers in de bouw Daken en plafonds Decoratie Doe-het-zelf en opknappen van woningen Elektrisch gereedschap Explosieven Glastechniek Grondstoffen Handwerktuigen Hekken en grenzen Isolatie Kerkenbouw Klei Lichte bouw en woningbouw Materiaalbeheer Ondergrondse bouw Planning van woningen Projectbeheer Regionale bouw Renovatie en onderhoud Serrebouw Sloop Staalbouw Timmerwerk en houtbewerking Trappen, liften en roltrappen Vensterindeling Verhuur van werktuigen Vuurvaste steen en keramiek Wegenbouw en -techniek Wegenbouw en waterbouw Bouw, constructie en materialen Apotheken Apothekers Biochemische producten Chemische en procestechniek Chemische industrie Chemische producten Chemische producten en techniek - andere Farmaceutica Farmaceutische industrie Geneesmiddelenverkoop Kleefstoffen Lassen met PVC Plastic en rubber Samengestelde materialen Verf en deklagen Verfstoffen en kleurstoffen Zepen en wasmiddelen Chemische producten en techniek Batterijen Circuittechnologie Digitale technologie Elektriciteit en elektronica - andere Elektriciteit in het buitenland Elektrische detailhandelaars Elektrische goederen Elektrische industrie Elektrische installaties Elektrische techniek Elektrische uitrusting voor de industrie Elektronica Elektronica en radio voor amateurs Elektronicadienstverlening en -onderhoud Elektronische beeldschermen Elektronische materialen Halfgeleiders Ontwerp van microprocessorsystemen Radio-elektronica Solderen en surface-mount-componenten Testen van elektronica Ultrasone technologie Verlichting Elektriciteit en elektronica Aanvoerketenbeheer Application service providers Artificiële intelligentie Bedrijfstoepassingen Beeldschermen Beeldverwerking Bureaucomputers Computer home entertainment Computerarchitectuur Computergames Computergraphics Computerhardware Computerhuurkoop Computerindustrie Computermainframes Computernetwerken Computerprinters Computerprogrammering Computerrandapparatuur Computers Databanken Desktop publishing Digitale beeldverwerking Disks/CDs Draagbaar geheugen Draagbare computers E-mail Elektronisch publiceren Embedded technology Gegevensbeveiliging Geografische informatiesystemen Informatica voor bedrijven en professionals Informatica voor consumenten en thuis Informaticaontwikkeling Informaticaopleiding Informaticatechniek Informatiebeheer Informatiebeveiliging Informatiewetenschap Interactieve media Internet Internet service providers Intranetten en extranetten Kennisbeheer Klantenrelatiebeheer Mac OS Microsoft Windows Mobiele informatica Modems Moederborden en computerkaarten Multimedia-informatica Multiplayer gaming (Online gaming) Netwerkinformatica Nieuwe media Ontwerp en fabricatie met behulp van de computer Ontwerp van websites Operatiesystemen (andere) Processoren en componenten SOHO-toepassingen Scanners Servers en gegevensopslag Social Media/Web 2.0 Software Systeembeheer Systeembeveiliging Uitvoerende informatiesystemen Unix/Unix-like/Linux Virtual reality Werkzaamheden en infrastructuur Informatica Aluminium Bladmetaal Giettechniek IJzer en staal IJzerdraad Lassen Metaalproductie Metalen Metalen - andere Mineralenverwerking Poedermetallurgie Productafwerking Roestpreventie Tin Metalen Breuken en metaalmoeheid Buizen Computers in productie Diamantbewerking Filtratie Industriële en hydraulische kracht Kwaliteitszorg en -garantie Luchtvaarttechniek Machines en uitrusting Machinetechniek Mechanische techniek Metaalbewerkingsmachines en werktuigmachines Ontwerptechniek Pijpleidingen Pompen Productietechniek Reinigings- en onderhoudstechniek Reinigingsdiensten Smering en tribologie Techniek Techniek, machines en uitrusting - andere Vacuümtechnologie Techniek, machines en uitrusting ... Toon meer Toon minder