'Betere hulp voor gezinnen kan uithuisplaatsing verkorten'

14-01-2022 16:39 | 3 dagen geleden

Dit is een origineel bericht van
ANP Expert Support

Dit is een expertquote van Georgien Hakkert, SOS Kinderdorpen, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Defence for Children: uit huis geplaatste kinderen krijgen niet juiste hulp | NOS

Het rapport dat Defence for Children op 14 januari 2022 uitbrengt laat zien dat er onvoldoende tijdige en passende hulp is voor gezinnen met problemen. Daardoor worden kinderen veelal langdurig uit huis geplaatst en lukt terugkeer te vaak niet.

SOS Kinderdorpen onderschrijft de conclusies uit het onderzoeksrapport. Uit ervaringen vanuit ons Nederlandse project Simba Familiezorg blijkt dat er in de praktijk van jeugdzorg te weinig aandacht is voor ondersteuning van en samenwerking met ouders. Hierdoor missen zij de handvatten om hun thuissituatie zo te veranderen dat hun kinderen veilig kunnen terugkeren. Wij vinden dat ieder kind het recht heeft op te groeien in de eigen familie.

Gemis aan contact

Het contact tussen en ouders en kinderen in stand houden na een uithuisplaatsing is in onze visie een belangrijke voorwaarde voor herstel van familierelaties. Zorgprofessionals hechten veel waarde aan dat contact, zo blijkt uit het rapport. Toch geeft minder dan de helft van de geïnterviewden (46 procent) aan dat kinderen en ouders tijdens de eerste fase van de uithuisplaatsing geregeld contact hebben.

Ouders ondersteunen

Door ouders intensief te ondersteunen vanuit een systeemgerichte, traumasensitieve benadering kunnen zij hun pedagogische vaardigheden versterken en hun eventuele eigen trauma’s verwerken. Hierdoor neemt de kans toe dat zij op termijn zelf weer de zorg voor kinderen kunnen overnemen, met steun van de mensen uit hun netwerk. In onze visie moeten ouders meer regie krijgen in het hulptraject.

Duurzaam herstel familierelaties

In Kamervragen van 6 januari en een motie uit december 2021 wordt Simba Familiezorg genoemd als initiatief dat kan bijdragen aan veilige terugkeer van kinderen. De focus op samenplaatsing van broertjes en zusjes na een uithuisplaatsing en op familieversterkende zorg heeft duurzaam herstel van familierelaties als doel. Wij roepen de overheid op na te gaan hoe deze en andere initiatieven terecht kunnen komen bij gezinnen die ondersteuning nodig hebben.

Georgien Hakkert, Projectleider Simba Familiezorg, SOS Kinderdorpen Nederland

Andere persberichten van deze organisatie

'Doorbraak plantaardige vervangers voor vlees laat nog decennia op zich wachten'

Dit is een expertquote van Ceel Elemans, ING, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Wordt 2022 het jaar van de grote doorbraak van vleesvervangers? | Change Inc. | ANP

In de afgelopen drie jaar is de plantaardige consumptie in Europa met 49% toegenomen, zo blijkt uit onderzoek van ProVeg. Dat lijkt misschien veel, maar op het kleine marktaandeel van nog geen 1% stelt zo’n stijging weinig voor. Voorlopig zal er dus van een doorbraak nog geen sprake zijn.

Hoewel er zeker groeiende belangstelling is voor plantaardig, tonen de cijfers aan dat vlees voorlopig de dominante eiwitbron in Europa blijft. De omvang van de vleesmarkt en de smalle basis voor plantaardige alternatieven maken dat het nog wel tot halverwege de jaren ‘50 kan duren voordat de verkoop van 'plantaardig’ uitstijgt boven die van vlees. In het ING-rapport ‘Big Things have small beginnings’ staat dat de Europese vleesmarkt in 2019 187 miljard euro bedraagt en die voor vleesvervangers 1,4 miljard (omzetten in retail).

Hindernissen voor snelle groei

Ik zie drie grote barrières voor snelle groei van vleesvervangers: de hoge prijs, een nog steeds incomplete klantbeleving en de beperkte beschikbaarheid (schaalbaarheid). Daar komt nu nog een vierde bij en dat is het grondstoffenprobleem.

Inmiddels wordt er gewerkt aan een standaard voor de berekening van de CO2-footprint van vleesproducten. De Nederlandse consument kan dan op basis van objectieve criteria een keuze maken voor vlees of vleesvarianten. Dat kan de vraag naar vleesvervangers wat gaan stimuleren.

In 2020 daalde de vleesconsumptie met 2%, maar dat valt toe te schrijven aan de lockdowns en het massaal thuiswerken, waardoor mensen minder uit eten gingen en minder vlees aten. Voor nu is het veel te vroeg om de verklaring van deze daling te zoeken bij andere voedselvoorkeuren. Praktische belemmeringen lijken deze daling dus eerder te verklaren. Conclusie: het gaat nog decennia duren voordat de markt van vleesvervangers die van traditioneel vlees zou kunnen evenaren.

Lees meer over het ING onderzoek (Engelstalig): think.ing.com/reports/gro... of een analyse van de WUR: www.wur.nl/nl/onderzoek-r...

Ceel Elemans, Sector Banker Food bij ING 

 

3 dagen geleden

'Hogere subsidies zijn niet de oplossing voor dalende verkoop duurzame trucks'

Dit is een expertquote van Machiel Bode, ING, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Verkopen elektrische trucks gehalveerd | NT

De verkopen van emissievrije trucks gingen in 2021 fors onderuit. Er werden slechts 264 uitstootvrije trucks op kenteken gezet. Dat is bijna een halvering ten opzichte van een jaar eerder. Volgens de brancheverenigingen is het uitblijven van financiële ondersteuning door de overheid de oorzaak voor de gekelderde verkopen. ‘De daling wordt mede veroorzaakt door ondernemers die hun investering uitstellen in afwachting van de aankoopsubsidie op deze trucks’, stellen de brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG.

De tijd waarin zero-emissie voertuigen een honderd procent valide businessmodel opleveren ligt nog ver weg. We zitten momenteel in een fase van proeftuinen en individuele business cases. Zo betalen verladers mee aan de hogere kosten van de transporteurs, en doen transporteurs samen met hun klanten ervaringen op.

In dat verband is het uitblijven van de financiële ondersteuning door de overheid slechts één van de oorzaken van de dalende verkopen van duurzame trucks. Want de problematiek van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid is ook nog steeds niet doorbroken. Er zijn gewoon onvoldoende geschikte trucks verkrijgbaar die zowel operationeel als bedrijfseconomisch verantwoord ingezet kunnen worden. En daar komt dan de beperkte beschikbaarheid van adequate laadinfrastructuur nog eens bij. Dat alles vertaalt zich in een fors hogere total cost of ownership (TCO) van zero-emissie voertuigen ten opzichte van die van dieseltrucks.

In een TCO-model wordt rekening gehouden met de kostprijs van het voertuig, de afschrijving en onderhoudskosten. Maar ook de inzetbaarheid in kilometers, tijd en capaciteit, met de vaste en variabele laadinfrastructuur kosten. In de TCO-berekeningen spelen subsidies een rol omdat ze de aanschafprijs verlagen. Toch is deze verlaging zo beperkt dat het gat uiteindelijk alleen te dichten is met een hogere prijs voor de dienstverlening die met die truck wordt uitgevoerd. Zero-emissie trucks zijn dus op dit moment gewoon duurder en daarbovenop nog eens lastiger inzetbaar.

De logica van dit mechanisme laat zien dat de oplossingen over de hele linie gezocht en gevonden moeten worden. Dat kan betekenen dat de verplichting tot zero-emissie transport moeten worden aangescherpt. Dus geen uitzonderingen en uitstel. Of dat de alternatieven duurder gemaakt worden. Los daarvan, zonder groene stroom en adequate laadinfrastructuur lukt het zelfs dan niet om echt CO2 te besparen. De bal ligt nu bij de landelijke overheid om dit samen met ketenpartners en leveranciers van energie en infrastructuur op te pakken.

Machiel Bode is Sector Banker Transport, Logistics & Mobility bij ING Sector Banking.

3 dagen geleden

'Gratis bezorgen en retouren is echt niet gratis'

Dit is een expertquote van Dirk Mulder, ING, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen.

Vooral tijdens de coronapandemie kochten Nederlanders massaal bij webwinkels – in 2020 werden 30% meer pakjes bezorgd dan een jaar eerder. De online detailhandel deed ongekend goede zaken. De omzet steeg afgelopen jaar volgens het CBS met 43,5%.

Online bestellen wordt consumenten dan ook niet moeilijk gemaakt. De bezorging is voor de klant voor bestellingen vanaf een bepaald bedrag doorgaans gratis en is ook nog eens snel. Dat is mede te danken aan grote webwinkels als Amazon, die met hun 24-uurs bezorging de markt dicteren.

Vandaag-besteld-morgen-in-huis en steeds vaker vandaag-besteld-vandaag-in-huis is verslavend gemakkelijk. Maar die snelle service heeft ook allerlei negatieve consequenties, voor klimaat en maatschappij.

Is er eigenlijk wel sprake van gratis bezorgen en retourneren of zit dit in de prijs van de artikelen versleuteld? Er is in deze maatschappij geen ruimte voor zogenaamde ‘free rides’.

Verzending en retouren als marketing

Zo wordt bij modebedrijven 30-50% van de bestellingen retour gezonden door de klant. De retourstroom binnen e-commerce hoeft niet per se als kostenpost te worden gezien. Zalando gebruikt het bijvoorbeeld om marketing mee te bedrijven.

En omdat een aantal bedrijven gratis verzenden en retourneren gebruiken als een marketing tool, voelen kleinere bedrijven zich gedwongen hierin mee te gaan. Tegen hoge kosten en vaak een negatief rendement als gevolg. Dat kan geen duurzaam model zijn!

Iedere retailer met een webshop zou een duidelijke keuze moeten maken ten aanzien van de termijn van levering en de kosten van bezorgen en retouren. Het behalen van een positief rendement op de webshop is hierbij van groot belang . Of de webshop moet worden gezien als een marketing instrument ten behoeve van de fysieke winkel. Maar dan spelen er andere overwegingen. De vraag is dus: draagt dit bij aan mijn verdienmodel, nu of in de toekomst? Het valt de consument namelijk best uit te leggen dat hij moet betalen voor bezorgen en retourneren. Als hij de informatie hierover maar makkelijk terug kan vinden op de site. Ik spreek steeds meer retailers die er voor kiezen verzendkosten voor bestellingen tot een bepaald bedrag en retourkosten in rekening te brengen. Dat kost ze zeker omzet, maar de omzet die ze maken wordt daarbij wel sneller rendabel. Retouren in de winkel blijven gratis, maar dan heb je als retailer ook weer een contact- en verkoop moment.

Dirk Mulder, Sector Banker Trade & Retail bij ING Sector Banking

3 dagen geleden

'Belangrijk om niet te hard van stapel te lopen met trainen na lockdown'

Dit is een expertquote van Willem-Paul Wiertz, Kenniscentrum Sport en Bewegen, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Kabinet komt met aankondiging om harde lockdown te versoepelen | ANP

Nu in verschillende media berichten verschijnen dat het kabinet vanavond bekend maakt om de maatregelen voor de sportsector te versoepelen, lijken er meer mogelijkheden te komen om te sporten bij sportverenigingen en op binnenaccommodaties zoals sportscholen. In de lockdown periode kwam een sterke beweging op gang om de sport als “essentiële sector” aan te merken. Hoewel veel sporters staan te trappelen om weer aan de slag te gaan, is het belangrijk om niet meteen te hard van stapel te lopen.

Er zijn vele gezondheidsvoordelen aan sport en bewegen, maar na een langere periode van inactiviteit is het zaak om de sportbelasting rustig op te bouwen. Al na één maand niet of nauwelijks sporten treedt namelijk prestatievermindering op: spierkracht en uithoudingsvermogen kunnen met wel 20 procent afnemen. Het is aan te raden om bij de eerste training op de helft tot 75 procent van het oude niveau te beginnen en van daaruit rustig op te bouwen.

Bovendien is het van belang om voor de goede randvoorwaarden te zorgen – uitgerust beginnen, voldoende drinken. Tot slot kunnen sporters beter op hun gevoel trainen en kijken hoe hun lichaam reageert, dan letten op hun sporthorloge of wat ze eerst konden.

Willem-Paul Wiertz is Specialist Topsport Topics, Kenniscentrum Sport & Bewegen.

3 dagen geleden

'Vraaguitval op woningmarkt is slecht voor gehele Nederlandse economie'

Dit is een expertquote van Jeroen Wilhelm, Cribb, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: René van der Gijp verbijsterd door bizarre regel in contract | Video | Telegraaf.nl

Het is al een paar maanden geleden begonnen: minder hectiek op de woningmarkt. Dat is niet per se goed nieuws want de vraag is nog steeds enorm groot en het aanbod historisch laag. Wat er gebeurt is dat er sprake is van vraaguitval. Iets dat voor de woningmarkt funest is. Sterker nog, niet alleen voor de woningmarkt maar voor de gehele Nederlandse economie.

200.000 verhuizingen

Gemiddeld genomen zijn er zo'n 200.000 woningtransacties per jaar. Dat zijn niet alleen 200.000 verhuizingen maar ook heel vaak nieuwe keukens, badkamers, meubels en tuinen. Nog niet te spreken over nieuwe hypotheken, woonverzekeringen en andere zaken. Een verhuizing betekent dat mensen vaak grote bedragen uitgeven. Zeker voor de mensen met een koopwoning want een aantal zaken zoals bijvoorbeeld de tuin en verbeteringen aan de woning zijn ook prima mee te financieren. Met de lage rente van nu, merk je daar qua maandlasten haast niets van.

Zodra het aantal verhuisbewegingen daalt, hebben veel sectoren daar dus direct last van. Een gezonden woningmarkt met veel doorstroming is dus goed voor iedereen. Maar de afgelopen maanden lijkt de trend dat er sprake is van vraaguitval. Voor de nieuwe minister van wonen een teken dat de alarmbellen op rood staan. Stimulering van doorstroming moet dus hoogste prioriteit zijn want de gevolgen van vraaguitval zijn direct merkbaar.

Meer balans

De oorzaak van de vraaguitval is de frustratie van woningzoekers over een tekort aan woningaanbod en het haast oneindig overbieden. Het is dus van belang dat er zo snel mogelijk meer balans komt tussen vraag en aanbod. En dat kan niet in een openbare markt. Dat is nu wel duidelijk geworden. Het etalage-model van de huizensites werkt niet in een markt zoals nu. Ze kunnen niet de balans bieden die zo hard nodig is. Hoewel politiek Den Haag roept dat 'transparantie' in de woningmarkt het toverwoord is, laat de markt het tegendeel zien.

Jeroen Wilhelm is directeur van Cribb

3 dagen geleden

'Mensen nemen meer risico’s op de woningmarkt, terwijl ze minder bescherming hebben'

Dit is een expertquote van Tamara Evers, NHG, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: NVM: plannen woningmarkt te rooskleurig | ANP

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) publiceerde vandaag de kwartaalcijfers, waaruit blijkt dat huizen opnieuw fors duurder zijn geworden. Vanwege de krapte op de woningmarkt betalen mensen hoge prijzen, wordt er veel overboden en moeten beslissingen snel genomen worden. Hierdoor is er minder kans om stil te staan bij de kosten die er nog komen, bijvoorbeeld om de woning te verbeteren en te verduurzamen. Bovendien geeft maar liefst tachtig procent van de woningkopers aan dat zij bij de aankoop niet goed over de gevolgen van bijvoorbeeld een scheiding nadenken.

Het is belangrijk dat mensen voordat ze een woning kopen goed nadenken over de financiële situatie en over de gevolgen van een mogelijke scheiding, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een partner. Dat zijn natuurlijk geen leuke dingen, maar het is wel belangrijk om dit bespreekbaar te maken. Hypotheekadviseurs spelen hier ook een belangrijke rol in.

We zien ook dat er vanwege de forse prijsstijgingen steeds minder woningen te koop zijn onder de NHG-kostengrens van 355.000 euro. Tot dit bedrag kan een woningkoper een hypotheek afsluiten met NHG, waarmee een woningeigenaar geholpen wordt als er problemen ontstaan door een scheiding, onvrijwillige werkloosheid of het overlijden van een partner. De systematiek van de NHG-kostengrens loopt achter bij de woningwaarde; dat is een bewuste keuze om de vraag en prijzen niet verder op drijven. In 2021 zijn er minder woningen gefinancierd binnen de NHG-kostengrens dan het jaar ervoor. Vanwege de snelle prijsstijgingen en het geringe aanbod verwachten we dat deze ontwikkeling in 2022 doorzet. Mensen nemen dus meer risico’s op de woningmarkt, terwijl ze minder bescherming hebben.

Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Het is goed dat het nieuwe kabinet ambitieuze plannen heeft voor de bouw van meer woningen en voor alternatieve woonvormen. Maar laten we ook aandacht hebben voor de risico's die consumenten nemen, en voor de rol van de markt hierbij.

Tamara Evers, Adviseur public relations, NHG

4 dagen geleden