Eerste broedsucces visdieven op kunstmatig broedeiland Philipsdam

12-07-2021 11:17 | 3 maanden geleden

Dit is een origineel bericht van
Windpark Krammer B.V.

Eerste broedsucces visdieven op kunstmatig broedeiland Philipsdam

WILHELMINADORP/BRUINISSE – De eerste visdieven paartjes hebben hun weg gevonden naar het visdievenvlot. Op dit kunstmatige eilandje langs de Philipsdam in het Krammer broeden op dit moment meer dan tien paartjes. Het visdievenvlot is ontwikkeld door de ecologen van Het Zeeuwse Landschap en Windpark Krammer en is onderdeel van een natuurcompensatieplan om de natuur in de omgeving van het windpark te steunen.

De ecologen van Het Zeeuwse Landschap en Windpark Krammer hebben gezocht naar een manier om voor visdieven een veilige broedplaats te creëren. Volgens de ecoloog Roland-Jan Buijs (Windpark Krammer) is dit een mooi begin: “Het zijn nu tien broedende paartjes, dat kunnen er nog meer worden, want de visdief broedt nog de hele zomer. En ik verwacht volgend jaar een veelvoud. Op het vlot is ruimte voor zo’n honderd paartjes.”

Drijvend vlot als broedplaats

Visdieven broeden het liefst op een kale of grazige bodem waar ze niet bedreigd worden door bijvoorbeeld verwilderde katten, vossen of bunzingen. Van nature broeden visdieven op schelpenstrandjes en eilanden zonder begroeiing en dat is hier zo goed mogelijk nagebootst. Het is een vierkant vlot bedekt met schelpen en het drijft op het water. Rond het vlot is een laag raster geplaatst, zodat de jonge vogels niet in het water kunnen vallen. Om te voorkomen dat het vlot door de wind wegdrijft of draait is het op vier punten verankerd in de bodem. Door de ligging, midden op het water, zijn de vogels veilig voor roofdieren en -vogels.

Het belang van het Volkerakmeer

De aantallen visdieven zijn sterk gedaald van 50.000 paren halverwege de vorige eeuw tot zo’n 13.500 paren vandaag de dag. Dit komt deels door het verdwijnen van geschikte broedlocaties. De visdief, maar ook andere kustbroedvogels zoals de kokmeeuw en de bontbekplevier, hebben weinig plek meer om te broeden in het Deltagebied. Het Volkerak is een zoetwatermeer en is een belangrijk broed- en overwinteringsgebied voor vogels. Het is rijk aan vis, maar doordat de eilanden allemaal begroeid zijn geraakt, hebben vogels geen nestgelegenheid meer. Met de aanleg van dit vlot hopen Windpark Krammer en Het Zeeuwse Landschap dat deze soorten hier weer vaste grond aan de voeten krijgen.

Natuurcompensatie

Windpark Krammer is natuurinclusief ontwikkeld. Tijdens de bouw zijn er maatregelen genomen om de natuur zo min mogelijk te belasten. Daarnaast zijn de turbines uitgerust met detectiesystemen voor vleermuizen en vogels. Deze systemen zorgen ervoor dat een windturbine binnen enkele seconden stopt met draaien zodra er vleermuizen vliegen of bijvoorbeeld een zeearend nadert. De dieren lopen zo aanzienlijk minder risico om een klap van de molen te krijgen! De zeldzame zeearend broedt al enkele jaren langs de Philipsdam.

Samenwerking

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De bijna 5000 leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen om dit windpark op en rondom de Krammersluizen te ontwikkelen. Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert een aantal natuurgebieden langs het Volkerak zoals de Plaat van de Vliet en de Slikken van Heen en was nauw betrokken bij de aanleg en ontwikkeling van Windpark Krammer. Door deze samenwerking zijn er een aantal maatregelen uitgevoerd om de natuur zo min mogelijk te belasten. Zo worden er met steun van Windpark Krammer maandelijks tellingen uitgevoerd om het effect van de het windpark op watervogels te meten. Jaarlijks doneert Windpark Krammer zo’n 35 duizend euro aan Het Zeeuws Landschap voor natuurbevorderende maatregelen in het gebied. Het visdievenvlot is daar een concreet voorbeeld van.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Hein Vermin, Terreinbeheerder bij Stichting Het Zeeuwse Landschap 06 – 4972 8863, h.vermin@hetzeeuwselandschap.nl  Gwen Ter Horst, Communicatiemanager bij Windpark Krammer 06 – 1149 237, terhorst@windparkkrammer.nl Foto's zijn op hoge resolutie en op aanvraag verkrijgbaar bij: Esther van Vonderen, Hoofd Communicatie, Stichting Het Zeeuwse Landschap, 06 – 5155 7373 e.van.vonderen@hetzeeuwselandschap.nl
Windpark Krammer B.V.
plaats:
Wilhelminadorp/Bruinisse
website:
https://www.windparkkrammer.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Windpark Krammer bereikt mijlpaal: eerste TWh duurzame energie opgewekt

Om 20:51 uur vandaag was het zover, Windpark Krammer bereikte de energieproductie van 1 TWh, ofwel 1 miljard KWh. Windpark Krammer is sinds 29 maart 2019 volledig operationeel. Met deze duurzame energieproductie is de uitstoot van maar liefst 450.000 ton CO2-uitstoot bespaard.

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief voor duurzame energie in Nederland. Het windpark van 34 windturbines op de Krammersluizen is het initiatief van de vijfduizend leden van de energiecoöperaties Deltawind en Zeeuwind. Samen zijn zij voor 60% eigenaar van het windpark.

Voor de afname van de groene stroom van Windpark Krammer hebben DSM, Google, Nobian en Philips een consortium opgericht. Zonder tussenkomst van energiebedrijven nemen de multinationals direct stoom af. Een uniek businessmodel: consumer-to-business, de burger als energieproducent.

Google topman Petran van Hugten: “Windpark Krammer is een sterk voorbeeld van hoe zowel bedrijven als lokale gemeenschappen in Nederland profiteren van groene investeringen terwijl het bijdraagt aan het koolstofarm maken van het energiegebruik.” Google gebruikt de stoom van Windpark Krammer om de energieconsumptie van hun datacenters in Nederland te vergroenen. 

Mede dankzij de stroom van Windpark Krammer is Philips als een van de eerste gezondheidstechnologie bedrijven al sinds 2020 wereldwijd CO2-neutraal. “Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze strategie. Windpark Krammer zorgt voor duurzame elektriciteitsvoorziening waarmee we onze Nederlandse activiteiten van groene stroom voorzien,” aldus Hans de Jong, president Philips Nederland.   

Volgens Krammer-directeur Marlies Sikken is de productie van de 1TWh een mooie mijlpaal: “Volgens de berekeningen die tijdens de ontwikkeling zijn gemaakt, zouden we deze mijlpaal volgend voorjaar pas bereiken. Dat we hier nu al aan zitten is een mooie opsteker. En een extra uitdaging om het windpark tiptop in conditie te houden. Want dit is wat we willen: zo veel mogelijk groene energie produceren.”

Vice-president van Nobian Marcel Galjee: “Wij feliciteren alle betrokkenen met deze belangrijke mijlpaal. Projecten zoals Windpark Krammer zijn cruciaal om de hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit in onze activiteiten te vergroten en onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Deze groene stroom gaat naar onze fabriek in Rotterdam, waar we voornamelijk chloor en natronloog produceren, allemaal essentiële grondstoffen voor de chemische industrie.”

Voedingsbedrijf DSM draait in Nederland al volledig op groene stroom. DSM vice-president Ron van de Akker: “DSM heeft de ambitie om zo snel mogelijk ook alle wereldwijd ingekochte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen halen. Duurzaamheid is niet alleen DSM’s kernwaarde, het is ook een belangrijke business driver die volledig is geïntegreerd in alles wat we doen.”

4 maanden geleden

Windpark Krammer en gemeente Schouwen-Duiveland bereiken akkoord over leges

Windpark Krammer en gemeente Schouwen-Duiveland bereiken akkoord over leges

BRUINISSE – Windpark Krammer en de gemeente Schouwen-Duiveland hebben een akkoord bereikt over de terugbetaling van ten onrechte opgelegde bouwleges. In juli vernietigde het hof in ’s-Hertogenbosch de legesaanslag. Daarmee kwam de aanslag te vervallen en moest de gemeente Schouwen-Duiveland het volledige bedrag van ruim 2,1 miljoen euro terugbetalen aan Windpark Krammer. Daarover hebben partijen nu een compromis bereikt. 

De gemeente Schouwen-Duiveland betaalt de helft (1.072.500 euro) direct terug aan de aandeelhouders van Windpark Krammer, 500.000 euro mag de gemeente houden en alsnog oormerken als reële bouwleges voor de gevoerde procedure omgevingsvergunning en het uitgevoerde toezicht, het overige bedrag (572.500 euro) stort de gemeente in een speciaal op te richten stichting Duurzaamheidsfonds Windfonds Krammer, bestemd voor de verduurzaming van de regio.

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De 34 windturbines op de Krammersluizen, op de grens van Schouwen-Duiveland, Tholen en Goeree-Overflakkee, is voor 60% eigendom van de ruim vijfduizend leden van de coöperaties Deltawind en Zeeuwind. Volgens directeur van Deltawind Monique Sweep is met het akkoord een vorm gevonden die recht doet aan de inzet van de leden van de coöperaties. “We zijn er nooit op uit geweest om het volledige bedrag terug te krijgen. Een bedrag van vijf ton aan leges vonden we al heel redelijk en hebben dat van meet af onderbouwd. En daarin houden we woord. Ik ben vooral opgelucht dat we dit nu achter ons kunnen laten en ons volledig kunnen richten op verduurzaming.”

De legeskwestie sleepte al sinds 2014. Op de aanslag gemeentelijke belastingen van ruim 2,1 miljoen euro heeft Windpark Krammer bezwaar gemaakt. Krammer heeft altijd bepleit dat de legesverordening van de gemeente Schouwen-Duiveland te hoog was en leidde tot een overschrijding van de opbrengstlimiet. Jarenlang heeft de directie van Krammer geprobeerd met de gemeente tot een redelijker legesbedrag te komen, maar de gemeente hield voet bij stuk. Uiteindelijk moest de rechter eraan te pas komen. In hoger beroep stelde het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch Krammer in het gelijk. Daarmee werd de legesverordening onverbindend verklaard. 

Wethouder Joppe (CDA) van Schouwen-Duiveland is tevreden met het compromis: “Krammer heeft in het licht van de uitspraak van het hof recht op volledige terugbetaling. Dat ze hier slechts voor een deel aanspraak op maken door een bedrag aan reële leges overeen te komen en de rest beschikbaar te laten komen aan verdere verduurzaming is ruimhartig. En laat zien dat de besturen van de coöperaties heel dicht blijven bij de coöperatieve doelstellingen en de intenties van de vele mensen uit het gebied die hier lid van zijn.”

Duurzaamheidsfonds Windpark Krammer komt ten goede aan duurzaamheidsprojecten in de gemeenten Schouwen-Duiveland, Tholen en Goeree-Overflakkee. Het gaat om de realisering van sociaal-maatschappelijke doelstellingen die níet zijn opgenomen in bestaand beleid. De coöperaties vormen het bestuur van de stichting, de gemeenten adviseren. De stichting hoopt volgend jaar de eerste projecten te kunnen gaan realiseren.

5 maanden geleden

Marlies Sikken nieuwe directeur Windpark Krammer

BRUINISSE – Marlies Sikken is vanaf 1 april de nieuwe directeur van Windpark Krammer. Sikken volgt Tijmen Keesmaat op. Keesmaat was vanaf 2013 als directeur betrokken bij de ontwikkeling en bouw van het grootste burgerinitiatief van Nederland. Het windpark (102 MW) is sinds maart 2019 operationeel.

Marlies Sikken (1976) is sinds 2008 actief in de energiesector bij Nuon, later Vattenfall. En vanaf 2015 in de windenergiesector, eerst als manager van een wind engineering team en de laatste jaren als directeur HR & HSE Wind voor de internationale tak van Vattenfall. Sikken heeft een bedrijfskundige achtergrond en werkte eerder bij KPMG in Nederland en Spanje. Daarnaast is zij werkzaam in verschillende raden van toezicht.

Marlies Sikken: “Windpark Krammer is een fantastisch voorbeeld van hoe burgerparticipatie de energietransitie kan versnellen. Een windpark van, voor en door de regio op een unieke plek. Ik kijk er naar uit mijn steentje te kunnen bijdragen aan het verdere succes van dit mooie park.”

Jan Willem van der Graaf was als voorzitter van de raad van commissarissen verantwoordelijk voor de zoektocht naar een nieuwe directeur. “Tijmen Keesmaat heeft een indrukwekkende en leidende rol gespeeld bij het ontwikkelen en opstarten van Windpark Krammer. Wij danken hem zeer voor de energieke aanpak waarmee hij Krammer mede tot stand heeft gebracht. En in Marlies Sikken hebben we een zeer goede opvolger gevonden. Haar kennis en ervaring brengt ons een inspirerende aanvoerder van het Krammerteam. Zij gaat ervoor zorgen dat Krammer optimaal blijft opereren. Daarnaast is zij zich bewust van het belang van balans tussen windpark, omgeving en natuur. Haar enthousiasme om al deze aspecten te waarderen en te combineren geeft ons veel vertrouwen. Wij wensen haar alle succes.”

Tijmen Keesmaat gaat zich als directeur bij Green Trust weer volledig bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe duurzame energieprojecten: “Ik ben ongelooflijk trots op Krammer, ik zal er altijd met heel veel plezier op terugkijken. En we hebben daar zoveel ervaring opgedaan en zo veel geleerd dat ik ook heel blij ben dat ik nu weer tijd krijg die ervaring om te zetten in nieuwe projecten. De oplossing voor de energietransitie ligt voor een belangrijk deel bij de samenwerking met lokale coöperaties. En daar heb ik nu weer meer tijd voor. Daar kijk ik naar uit.”

7 maanden geleden

Investeren in Windpark Krammer binnenkort mogelijk

Als initiatief van de bijna 5000 leden van de energiecoöperaties Zeeuwind en Deltawind is Windpark Krammer van en voor de regio. Leden van Zeeuwind en Deltawind, de regio en anderen geïnteresseerden krijgen vanaf nu de mogelijkheid om door middel van een obligatielening te investeren in de realisatie en exploitatie van het windpark. Inschrijven hiervoor kan vanaf 3 april tot en met 14 mei 2018. Op 4 april organiseert Windpark Krammer een informatieavond voor belangstellenden.

Obligatielening

Om investeren mogelijk te maken gaat Windpark Krammer een achtergestelde obligatielening uitgeven ter grootte van 10 miljoen euro. Meedoen kan vanaf (en in veelvouden van) vijfhonderd euro met een maximum van honderdduizend euro per persoon. Windpark Krammer verkoopt de opgewekte elektriciteit aan Philips, AkzoNobel, DSM en Google. Uit die inkomsten en uit de te ontvangen SDE-subsidie zal de obligatielening worden afgelost. Aflossingen starten in 2019, na afloop van de bouw en worden uitgesmeerd over een periode van 10,5 jaar. De rente op de obligaties bedraagt 6% en kan oplopen tot maximaal 8%.

Voorwaarden

Iedereen in Nederland die 18 jaar of ouder is kan meedoen. Bij de toewijzing van de obligaties krijgen leden van de energiecoöperaties Zeeuwind en Deltawind voorrang, net als inwoners van de gemeenten Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Tholen.

Informatieavond & inschrijven

Meer informatie over risico’s, rendement en andere zaken valt te lezen in het prospectus, getoetst door de Autoriteit Financiële Markten, dat beschikbaar komt via https://www.duurzaaminvesteren.nl/ zodra de inschrijving opengaat. Ook kunt u zich vanaf 3 april tot en met 14 mei inschrijven via Duurzaam Investeren. Op 4 april organiseert Windpark Krammer om 19.30 uur een informatieavond in Restaurant Grevelingen voor belangstellenden waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. Meer informatie over de informatieavond en over Windpark Krammer in het algemeen is te vinden viahttp://www.windparkkrammer.nl/obligaties.

Over Windpark Krammer

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De bijna 5000 leden van de lokale coöperaties Zeeuwind en Deltawind sloegen de handen inéén voor de ontwikkeling. De 34 turbines met een gezamenlijk vermogen van 102 MW worden op en rond de Krammersluizen, het eerste windproject ooit in de kernzone van een primaire waterkering van RWS, gebouwd. Door de toeleveranciers binnen de regio te zoeken, profiteren lokale ondernemers van de bouw. Zo is Windpark Krammer van en voor de regio. Meer informatie over Windpark Krammer is te vinden via http://www.windparkkrammer.nl/

4 jaar geleden