Deltaplan Funderingsschade: miljarden aan funderingsschade woningen is te voorkomen

05-03-2021 11:19 | 1 jaar geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
Vereniging Eigen Huis

MILJARDEN AAN FUNDERINGSSCHADE WONINGEN IS TE VOORKOMEN

5 maart 2021 - Eén miljoen koop- en huurwoningen lopen de komende dertig jaar een aanzienlijk risico te worden getroffen door funderingsschade als er niet wordt ingegrepen. Deze schade is te voorkomen door een nationaal gecoördineerde aanpak van funderingsproblemen en snel aan de slag te gaan met preventiemaatregelen.

Dat stelt een coalitie van Vereniging Eigen Huis, woningbouwcorporaties (Aedes), hypotheekaanbieders (Nederlandse Vereniging van Banken NVB, Verbond van Verzekeraars) en het kenniscentrum KCAF in het manifest ‘’Deltaplan Funderingsschade’’ dat vandaag aan politiek Den Haag is aangeboden. De coalitie dringt aan op een regierol voor het Rijk en roept het volgend kabinet op om het Deltaplan te beleggen bij een minister voor Wonen.

Schade voorkomen

Volgens het Deltaplan is er bij de politiek inmiddels wel aandacht voor de enorme schade die bodemdaling, verdroging en een lage grondwaterstand veroorzaakt aan de Nederlandse woningvoorraad. Maar het besef dat veel schade is te voorkomen, bijvoorbeeld door anders met het grondwaterpeilbeheer om te gaan, is nog onvoldoende tot politiek Den Haag doorgedrongen. De organisaties wijzen er op dat preventiemaatregelen ook een forse bijdrage kunnen leveren aan het milieuvraagstuk. Zo zorgt een hogere grondwaterstand in veenweidegebieden voor circa 4 procent minder CO2-uitstoot.

Landelijke verantwoordelijkheid

De coalitie roept het volgend kabinet op om het Deltaplan Funderingsschade te beleggen bij een minister van Wonen. Het volgend kabinet moet aansturen op grondwaterpeilbeheer waarbij meer rekening wordt gehouden met de gevolgen voor funderingen en investeren in onderzoek naar methodes om bijvoorbeeld paalrot aan houten funderingen te voorkomen. Daar waar sprake is van tegengestelde belangen hakt het Rijk knopen door op basis van gebiedsonderzoek.

Huiseigenaren draaien momenteel volledig op voor de vaak hoge herstelkosten van funderingsschade, terwijl zij geen invloed hebben op de oorzaken en daardoor volledig afhankelijk zijn van het grondwaterpeilbeheer door het waterschap of de gemeente. Er moet daarom een landelijk functionerend fonds komen voor onderzoek naar funderingsschade en een herstelfonds om huiseigenaren financieel bij te staan.

Lokaal maatwerk

Bij de aanpak is maatwerk vereist omdat ondergrond, aard van de bebouwing en de fundering plaatselijk sterk kunnen verschillen. Met technische oplossingen kan de waterstand beter worden afgestemd op de behoeften. Soms kan tegen aanvaardbare kosten funderingsschade worden voorkomen via gerichte lokale maatregelen, zoals het per huizenblok reguleren van de grondwaterstand. Deze technologische mogelijkheden zijn nog lang niet uitgeput, zowel in ontwikkeling als in toepassingen.

Voor meer informatie: KCAF: Dick de Jong,  06-53841620 Vereniging Eigen Huis: Hans André de la Porte, 06-53385925 Aedes: Tonny Dijkhuizen, 06-53409967 Verbond van Verzekeraars: Paul Koopman, 06-53725923 NVB: Jelle Wijkstra, 06-42664599
Vereniging Eigen Huis
plaats:
Amersfoort
website:
http://www.eigenhuis.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Vereniging Eigen Huis op Lowlands in actie voor woningstarters

AMERSFOORT – Vereniging Eigen Huis staat van 19 tot en met 21 augustus voor het eerst op Lowlands. In de startersstand Geen Huis Feestje, speciaal ingericht voor het festivalpubliek, vraagt de vereniging aandacht voor de oneerlijke positie voor starters op de woningmarkt. 'Er is een grote groep jonge mensen in Nederland die droomt van een betaalbare woning, maar op dit moment is die droom voor hen vooral een nachtmerrie. Samen met het Lowlands-publiek willen wij laten zien dat dit zo niet langer kan. Koopstarters moeten op korte termijn weer perspectief krijgen,' aldus Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis.  

Jonge mensen die op zoek zijn naar een eigen woning hebben het heel moeilijk. Uit de startersmonitor van onder meer Vereniging Eigen Huis blijkt dat meer dan de helft van de starters ontevreden of ongelukkig is over zijn of haar woonsituatie. De kans dat ze er binnenkort in slagen om iets anders te vinden, schatten ze laag in. 'Ondanks deze grote onvrede zien we nauwelijks meer dat starters zich nog verenigen, terwijl de koopwoningmarkt voor hen heel lastig toegankelijk is. Daarom roepen we starters op zich bij ons aan te sluiten, zodat ze opnieuw van zich kunnen laten horen,' zegt Kremer. 

Wensen, dromen en uitdagingen 

Koopstarters kunnen hun wensen, dromen en uitdagingen in de starters(protest)stand op Lowlands op verschillende manieren uiten. Het is een plek waar ze even op adem kunnen komen op loungebedden in de tuin van de Tiny House No Living Room. In dit huisje van zo'n 20 vierkante meter kunnen zij de petitie tekenen, die de noden van starters krachtig onder woorden brengt. Het vijf meter hoge Rad van (On)Fortuin is een echte eye catcher. Dit werk van straatkunstenaars Hans de Tweede en Tycho is een satirische weergave van hun frustraties over de woningmarkt. Eerder was een kleinere versie te zien tijdens het woonprotest in Amsterdam. Dezelfde kunstenaars ontwierpen daarnaast een makelaarsetalage met het woningaanbod op Lowlands: van pipowagen tot eenpersoonsslaaptent – alles staat te koop. En voor wie zich bij het startersprotest wil aansluiten, zijn er zeefdrukken van de Amsterdamse Twee Jongens. Omringd door protestborden, kunnen bezoekers protestleuzen op tweedehands shirts ter plekke laten zeefdrukken.

Baksteenberaden door het hele land 

De stem van starters wordt nauwelijks gehoord. Ze kunnen nergens terecht en kunnen zelden meepraten. Daarom geeft Vereniging Eigen Huis deze groep jonge mensen de komende zes maanden een eigen podium in de vorm van een 'baksteenberaad'. Op zondag 21 augustus van 11.30-11.45 trapt dit beraad af met een paneldiscussie in de ECHO op Lowlands. Onder leiding van journalist Marleen de Rooy buigen vier panelleden zich dan over de vraag hoe we woningen voor starters betaalbaar kunnen maken. Het panel bestaat uit: Desirée Uitzetter - bestuursvoorzitter van NEPROM, Cody Hochstenbach - stadsgeograaf en schrijver van het boek Uitgewoond en twee politici. Na Lowlands zal het baksteenberaad rondtoeren in twaalf verschillende steden om starters met lokale bestuurders samen na te laten denken over woonoplossingen in hun regio. 

Win kaarten voor Lowlands 

Voor starters met het meest hartverscheurende woonverhaal over de woningmarkt, is er nog een klein lichtpuntje. Zij maken kans om twee tickets voor Lowlands te winnen door hun verhaal plus een ondersteunende foto op social te delen via de hashtag #helpikwileenhuis en Vereniging Eigen Huis te taggen. De winactie gaat dinsdag 2 augustus van start en loopt tot en met vrijdag 5 augustus. Kijk voor meer informatie op onze starterspagina en houd onze socialemediakanalen in de gaten. 

2 weken geleden

Vereniging Eigen Huis roept op tot forse verhoging NHG-grens

AMERSFOORT - Vereniging Eigen Huis roepen minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Nationale Hypotheek Garantie (NHG) op om per 1 januari volgend jaar de kostengrens voor een hypotheek met NHG eenmalig te verhogen naar 440.000 euro. Deze grens ligt nu nog op 355.00 euro, terwijl de gemiddelde woningprijs in het tweede kwartaal is gestegen naar 448.000 euro. Volgens de vereniging is de forse verhoging nodig zodat huizenkopers, met name starters, toegang houden tot een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. 

NHG biedt huizenkopers niet alleen een lagere hypotheekrente, maar ook een vangnet voor het geval zij financieel in de problemen komen. De groeiende onzekerheid over de rente, inflatie en huizenprijzen brengt voor huiseigenaren financiële risico’s met zich mee. Zo kan de betaalbaarheid van woonlasten onder druk komen te staan. Ook kan de kans op een restschuld bij gedwongen verkoop van de eigen woning toenemen. 'Juist in deze tijd van grote onzekerheid is het belangrijk dat kopers, en vooral starters, via de NHG financieel worden beschermd', zegt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis.  

Ook speelt de NHG een belangrijke rol om starters te ondersteunen bij de aankoop van een eerste woning. Met een NHG betalen ze een lagere rente waardoor de kans groter is dat ze voldoende financiering kunnen krijgen voor een woning. 'Zonder NHG wordt het voor starters nóg lastiger een eerste huis te kopen', aldus Kremer.  

NHG-grens steeds verder uit de pas met huizenprijzen 

De NHG-kostengrens wordt jaarlijks aangepast op basis van de verkoopcijfers van de afgelopen jaren. Door de forse prijsstijgingen van de huizenprijzen loopt deze steeds verder achter op de huidige gemiddelde koopsom. Als de vaste systematiek wordt toegepast, zal de NHG-grens per 1 januari 2023 naar schatting worden bijgesteld naar 390.000 euro. Vereniging Eigen Huis vindt dat ontoereikend en roept NHG en de betreffende ministeries op deze systematiek eenmalig los te laten. Op deze manier komt de kostengrens weer in de buurt van de gemiddelde koopsom van woningen. De nieuwe grens voor 1 januari 2023 zal in september bekend worden gemaakt. 

Trek NHG-grens gelijk met vrijstelling overdrachtsbelasting 

Ook wordt per 1 januari volgend jaar de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting voor huizenkopers tot 35 jaar verhoogd naar 440.000 euro. De vereniging pleit er daarom voor de kostengrens van NHG ook vast te stellen op hetzelfde bedrag van 440.000. Het weerstandsvermogen van NHG is namelijk ruim voldoende om eventuele extra risico’s op te vangen: dit vermogen nam in 2021 toe van 1,5 naar 1,6 miljard euro.  

Nauwelijks woningen te koop tot NHG-grens 

Tot de huidige grens van 355.000 euro zijn nauwelijks woningen te koop. Zo lag de gemiddelde prijs voor een appartement in het tweede kwartaal van dit jaar rond de 377.000 euro. En in de eerste drie maanden van dit jaar halveerde het aantal hypotheken met NHG voor de aankoop van een woning ten opzichte van een jaar eerder. Dat kwam deels door een afname van het aantal woningtransacties, maar ook doordat er relatief weinig woningen werden verkocht voor een prijs tot de NHG-grens. 

4 weken geleden

Breed gedragen Sociaal Handvest zet de Groninger voorop

     

  

GRONINGEN - Op maandag 11 juli wordt in Appingedam ‘het Sociaal Handvest’ ondertekend door bestuurders, uitvoeringsinstanties en maatschappelijke organisaties in het gaswinningsdossier. De eerste handtekening zal gezet worden door staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief. Gedeputeerde Johan Hamster namens de provincie en de vijf aardbevingsgemeenten, het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen ondertekenen het Handvest eveneens.

Al jarenlang worden er over de problemen door de gaswinning in Groningen vele politieke debatten gehouden, onderzoeken gedaan en procedures gevoerd door strijdbare bewoners. Dit alles heeft niet mogen leiden tot een ook maar enigszins overtuigende aanpak van de problemen voor zowel bewoners als ondernemers. Groningers voelen zich niet gehoord door de overheid. Het lukt beleidsmakers maar niet om in het gaswinningsdossier voortvarend te handelen en de belangen van de bewoners centraal te stellen. Het is nodig dat er een omslag in de aanpak komt en dat de menselijke maat centraal komt te staan.

Daarom stelden begin 2021 de Groninger Bodem Beweging, het Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis een stevig Sociaal Handvest op, gericht aan politiek, bestuurders en uitvoeringsinstanties. In het Handvest geven de drie organisaties aan met welke mensgerichte uitgangspunten de problemen in Groningen per direct moeten worden aangepakt om na zo’n tien jaren van gesteggel en vertraging het vertrouwen van de bewoners terug te winnen. Enkele belangrijke punten uit het Handvest zijn: bewoners moeten voorop staan, herstel ook de funderingen, geef bij elke beleidskeuze prioriteit aan de snelheid van de afhandeling van schade en versterking en zorg voor een goede rechtsbescherming.

De in totaal twaalf uitgangspunten in het Handvest zijn voor de drie bewonersorganisaties de toetssteen voor alle voornemens, besluiten en afspraken die vanuit de wetgever, bestuurders en uitvoeringsinstanties de Groningse gedupeerden raken. Van beleidsmakers mag vanaf nu worden verwacht dat zij hun beleid op deze uitgangspunten baseren. De Groninger Bodem Beweging, het Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis verwachten eveneens dat politici zoals de Tweede Kamerleden het Sociaal Handvest zullen inzetten om beleidsmakers en uitvoeringsinstanties te toetsen op een beleid dat de mens als uitgangspunt neemt. Het wordt tijd dat de Groninger voorop komt te staan.

Het Sociaal Handvest is te lezen op de websites van de Groninger Bodem Beweging, het Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis.

1 maand geleden

Gemeenten betrekken huiseigenaren te weinig bij verduurzamingsplannen

AMERSFOORT - Huiseigenaren zijn nauwelijks bekend met de plannen van hun gemeente voor het aardgasvrij maken van hun woningen, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. 'Opmerkelijk,' zegt Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis. 'De verduurzaming van woningen is een ingrijpend proces en treft ons allemaal, het beste wat gemeenten daarin kunnen doen is helderheid verschaffen.' 

Uit het onderzoek 'De Transitievisie warmte voor huiseigenaren' blijkt dat 72 procent van de huiseigenaren geen weet heeft van de verduurzamingsplannen in hun gemeente, terwijl 85 procent van de huiseigenaren het belangrijk vindt geïnformeerd te worden en zeker 36 procent wil meedenken. In het zuiden en het westen van het land zijn huiseigenaren het minst bekend met de warmtetransitie in hun wijk.  

'Gemeenten lijken in een soort wachtstand te staan, wachtende op de juiste wetgeving en de slagkracht van de minister, terwijl nu het moment is om met huiseigenaren in gesprek te gaan over hun verduurzamingsplannen. Daarom zeggen we tegen gemeenten: ga de wijk in, praat met bewoners en informeer hen over wat komen gaat om de verduurzaming op gang te brengen', aldus Kremer.  

Zorgen over kosten, alternatieven en besluitvorming 

1 op de 3 huiseigenaren maakt zich dan ook zorgen over de verduurzaming in hun wijk. Vooral jongere eigenaren (tot 45 jaar) maken zich meer ongerust dan oudere huiseigenaren. De zorgen gaan over de kosten of er alternatieven zijn voor de verduurzamingsmaatregelen die gemeenten aanbieden en hoe snel de besluitvorming zal gaan. Ook willen huiseigenaren dat gemeenten transparant zijn over deze kosten; het voelt voor eigenaren niet goed om iets vanuit de gemeente opgelegd te krijgen zonder daarover te kunnen meepraten.  

Bijna de helft van de huiseigenaren zegt tijd en geld te willen vrijmaken voor de warmtetransitie. Eigenwoningbezitters uit Groningen, Friesland en Drenthe zijn vaker van plan hun woning binnen twee jaar te verduurzamen dan huiseigenaren uit de randstad. Daarbij denken eigenaren in het noorden aan ‘volledig van het aardgas afgaan’ en zonneboilers installeren. Terwijl eigenaren in Overijssel, Gelderland en Flevoland de voorkeur geven aan kleine energiebesparende maatregelen zoals tochtstrippen en Ledverlichting. Zonnepanelen worden genoemd als meest populaire verduurzamingsmaatregel.  

Eigen keuze en onafhankelijk advies 

Vereniging Eigen Huis vindt dat gemeenten huiseigenaren moeten horen en betrekken bij hun plannen om van het aardgas af te gaan. Woningbezitters die dit niet kunnen betalen, moeten daarbij worden geholpen. Ook wil de vereniging dat eigenaren de keuze moeten krijgen welk verduurzamingsmiddel ze willen inzetten, zoals bijvoorbeeld een warmtenet of een hybride warmtepomp. Daarvoor is een onafhankelijk advies noodzakelijk voor eigenaren om te begrijpen wat de verduurzamingsplannen van de gemeente inhouden.   

Eind 2021 moesten alle gemeenten een Transitievisie Warmte opstellen om te noteren wanneer bepaalde wijken of buurten van het aardgas af moeten. In opdracht van Vereniging Eigen Huis onderzocht Ruigrok NetPanel hoe het ervoor staat met deze plannen en in hoeverre deze bekend zijn bij huiseigenaren. Hieraan werkten 1.504 huiseigenaren mee, variërend in leeftijd, geslacht, opleiding en regio. 

   

 

1 maand geleden

VEH: “Bouw meer seniorenwoningen voor een betere woningmarkt”

VEH: “Bouw meer seniorenwoningen voor een betere woningmarkt”

Amersfoort, 3 juni 2022Vereniging Eigen Huis roept het kabinet en gemeenten op om veel meer geschikte woningen voor senioren te bouwen. Er is nu al een tekort van naar schatting 350.000 levensloopbestendige woningen en dat aantal loopt verder op.

In 2040 bestaat meer dan een kwart van de bevolking uit 65-plussers, waarvan een derde ouder dan 80 jaar. Daarmee zijn senioren de snelst groeiende bevolkingsgroep. “Overheid en gemeenten moeten dit tekort nu onderkennen en snel omzetten in doelgericht beleid", zegt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis. “Per saldo zou tot wel de helft van de nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan de woonwensen van ouderen om zelfstandig te kunnen wonen. Velen van hen willen graag verhuizen, maar er zijn onvoldoende geschikte woningen. Daardoor blijven zij in een te groot huis wonen dat steeds meer zorgen en beperkingen oplevert, zo blijkt uit ons woonwensenonderzoek.”

Uit dit onderzoek, onder ruim 82.500 huiseigenaren van 55 jaar en ouder, blijkt dat 40 procent van de senioren denkt aan verhuizen naar een kleinere woning. Kremer: “Als je minder goed ter been bent en zelfstandig wilt blijven wonen, zoek je een huis of appartement zonder trappen en drempels. Maar mensen kunnen zoiets in of rondom hun woonplaats nauwelijks vinden en ook nieuwbouwplannen bieden weinig perspectief.”

Nieuw bouwbeleid nodig

De afgelopen tien jaar zijn in ons land veel te weinig woningen gebouwd die passen bij de woonbehoeften van senioren. Dergelijke huizen moeten daarom het speerpunt worden van het overheidsbeleid en de nieuwbouwproductie. Als meer ouderen kunnen verhuizen naar een passende woning leidt dat tot een betere doorstroming op de woningmarkt. En bovendien helpt het zorgkosten te beteugelen.

Opvallend is dat veel gemeentelijke woonzorgvisies zich concentreren op de huur- en zorgsector, terwijl de meeste senioren juist een koophuis hebben. Kremer: “Daarom is het nodig dat gemeenten de woonbehoeften van oudere huiseigenaren centraal stellen. Daarnaast moeten er in gemeentelijke nieuwbouwplannen concrete prestatieafspraken komen over de bouw van levensloopbestendige woningen.”

Woonwensenonderzoek

De overheid stimuleert mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Uit ons woonwensenonderzoek blijkt dat ruim de helft (56 procent) van de ondervraagde 55-plussers achter dit beleid staat. Senioren willen actief blijven en de regie over hun leven behouden. Twaalf procent van de senioren is bezorgd over vereenzaming en de extra druk op de mantelzorgers.

De meeste 55-plussers (88 procent) hebben nagedacht over hun toekomstige woonsituatie. Hiervan heeft 44 procent ook daadwerkelijk stappen ondernomen door te verhuizen of door de woning aan te passen. Een kwart van de ondervraagden denkt niet aan verhuizen.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Ruigrok NetPanel onder 82.590 mensen van 55 jaar en ouder met een eigen koopwoning. Het volledige onderzoek staat op: https://www.eigenhuis.nl/wonen/langer-zelfstandig-wonen/55-plus-woonwensenonderzoek

Het consumentenprogramma Meldpunt van Omroep Max besteedt vrijdag 3 juni aandacht aan het tekort aan geschikte woningen voor senioren.

2 maanden geleden

VEH: bouwplannen kabinet leveren onbetaalbare nieuwbouwwoningen op

VEH: bouwplannen kabinet leveren onbetaalbare nieuwbouwwoningen op

Amersfoort, 11 april 2022 - Vereniging Eigen Huis vreest dat een nieuwbouwwoning voor grote groepen mensen onbereikbaar blijft. In de nieuwe woningbouwplannen van het kabinet worden huizen tot de NHG-grens van 355.000 euro als betaalbaar aangemerkt. De vereniging vreest dat dit bedrag de norm wordt voor een ‘betaalbare woning’ terwijl dat voor veel mensen nog steeds onbetaalbaar is, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit een analyse van Vereniging Eigen Huis blijkt dat een nieuwbouwwoning van € 355.000 voor veel Nederlanders onbereikbaar is. Een fulltime werkende politieagent en een in deeltijd werkende secretaresse kunnen samen maximaal € 272.431 lenen om een huis te kopen. Een voltijds werkende loodgieter en een parttime leerkracht in het basisonderwijs komen samen niet verder dan € 280.728. Een alleenstaande verpleegkundige krijgt hoogstens € 216.957 aan hypotheek en een pas afgestudeerde academicus gemiddeld € 166.211.

“Als het kabinet inzet op nieuwbouwwoningen van rond de 3,5 ton, dan blijven die voor veel woningzoekenden onbetaalbaar", zegt Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.

“Bouwplannen moeten worden gespecificeerd naar type woning, prijsklasse en aantallen, anders wordt het woningtekort maar deels opgelost", vervolgt Klein. “We moeten voorkomen dat grote groepen mensen de nieuwbouwprijzen niet kunnen betalen of dat er woningen komen die niet passen bij hun behoeften. De bouw van goedkopere, passende woningen moet daarom worden gegarandeerd.”

De Bouwagenda voorziet in de bouw van zo’n 900.000 huur- en koopwoningen. Twee derde daarvan moet in voor huurders en kopers betaalbare categorieën vallen. Op 12 april debatteert de Tweede Kamer over de Nationale Bouw en Woonagenda.

4 maanden geleden