Deltaplan Funderingsschade: miljarden aan funderingsschade woningen is te voorkomen

05-03-2021 11:19 | 2 jaar geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
Vereniging Eigen Huis

MILJARDEN AAN FUNDERINGSSCHADE WONINGEN IS TE VOORKOMEN

5 maart 2021 - Eén miljoen koop- en huurwoningen lopen de komende dertig jaar een aanzienlijk risico te worden getroffen door funderingsschade als er niet wordt ingegrepen. Deze schade is te voorkomen door een nationaal gecoördineerde aanpak van funderingsproblemen en snel aan de slag te gaan met preventiemaatregelen.

Dat stelt een coalitie van Vereniging Eigen Huis, woningbouwcorporaties (Aedes), hypotheekaanbieders (Nederlandse Vereniging van Banken NVB, Verbond van Verzekeraars) en het kenniscentrum KCAF in het manifest ‘’Deltaplan Funderingsschade’’ dat vandaag aan politiek Den Haag is aangeboden. De coalitie dringt aan op een regierol voor het Rijk en roept het volgend kabinet op om het Deltaplan te beleggen bij een minister voor Wonen.

Schade voorkomen

Volgens het Deltaplan is er bij de politiek inmiddels wel aandacht voor de enorme schade die bodemdaling, verdroging en een lage grondwaterstand veroorzaakt aan de Nederlandse woningvoorraad. Maar het besef dat veel schade is te voorkomen, bijvoorbeeld door anders met het grondwaterpeilbeheer om te gaan, is nog onvoldoende tot politiek Den Haag doorgedrongen. De organisaties wijzen er op dat preventiemaatregelen ook een forse bijdrage kunnen leveren aan het milieuvraagstuk. Zo zorgt een hogere grondwaterstand in veenweidegebieden voor circa 4 procent minder CO2-uitstoot.

Landelijke verantwoordelijkheid

De coalitie roept het volgend kabinet op om het Deltaplan Funderingsschade te beleggen bij een minister van Wonen. Het volgend kabinet moet aansturen op grondwaterpeilbeheer waarbij meer rekening wordt gehouden met de gevolgen voor funderingen en investeren in onderzoek naar methodes om bijvoorbeeld paalrot aan houten funderingen te voorkomen. Daar waar sprake is van tegengestelde belangen hakt het Rijk knopen door op basis van gebiedsonderzoek.

Huiseigenaren draaien momenteel volledig op voor de vaak hoge herstelkosten van funderingsschade, terwijl zij geen invloed hebben op de oorzaken en daardoor volledig afhankelijk zijn van het grondwaterpeilbeheer door het waterschap of de gemeente. Er moet daarom een landelijk functionerend fonds komen voor onderzoek naar funderingsschade en een herstelfonds om huiseigenaren financieel bij te staan.

Lokaal maatwerk

Bij de aanpak is maatwerk vereist omdat ondergrond, aard van de bebouwing en de fundering plaatselijk sterk kunnen verschillen. Met technische oplossingen kan de waterstand beter worden afgestemd op de behoeften. Soms kan tegen aanvaardbare kosten funderingsschade worden voorkomen via gerichte lokale maatregelen, zoals het per huizenblok reguleren van de grondwaterstand. Deze technologische mogelijkheden zijn nog lang niet uitgeput, zowel in ontwikkeling als in toepassingen.

Voor meer informatie: KCAF: Dick de Jong,  06-53841620 Vereniging Eigen Huis: Hans André de la Porte, 06-53385925 Aedes: Tonny Dijkhuizen, 06-53409967 Verbond van Verzekeraars: Paul Koopman, 06-53725923 NVB: Jelle Wijkstra, 06-42664599
Vereniging Eigen Huis
plaats:
Amersfoort
website:
http://www.eigenhuis.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Starters in gesprek over woningnood in provincie Gelderland

PERSUITNODIGING NIJMEGEN - Een betaalbaar koophuis is in de huidige huizenmarkt voor veel starters onmogelijk, zo ook in de provincie Gelderland. Vereniging Eigen Huis komt op voor deze jonge woningzoekenden. Zij roept de politiek op om betaalbare starterswoningen van maximaal 260.000 euro te bouwen. En geeft starters de kans om tijdens een Baksteenberaad in gesprek te gaan met politici, bouwers, makelaars en geldverstrekkers over de wooncrisis i
7 dagen geleden

VEH: Vertrouwen Groningers in gaswinningsgebied bereikt dieptepunt

AMERSFOORT - Driekwart van de bewoners in het Groningse aardbevingsgebied ziet de toekomst van het gebied negatief in, zo blijkt uit de jaarlijkse peiling van Vereniging Eigen Huis. Daarmee is het vertrouwen ten opzichte van vorig jaar opnieuw verslechterd en nooit eerder zo laag geweest. 'Zelfs met een gaskraan die steeds verder dichtgaat, de aanstelling van een eigen staatssecretaris en diverse subsidies, klinkt de wanhoop in het noorden door.
1 maand geleden

VEH: Woonlasten in kwart van gemeenten meer dan 50 euro omhoog

VEH: Woonlasten in kwart van gemeenten meer dan 50 euro omhoog Amersfoort, 20 december 2022 - In een kwart van de gemeenten gaan de woonlasten volgend jaar met 50 euro of meer omhoog. De aanslag die een huiseigenaar in 2023 van zijn gemeente ontvangt bedraagt gemiddeld 887 euro. Dit blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 107 van de 344 gemeenten. Meerpersoonshuishoudens (‘gezinnen’) betalen volgend jaar gemiddeld 30 e
1 maand geleden

Persuitnodiging: Starters in gesprek over woningnood in provincie Utrecht

PERSUITNODIGING UTRECHT - Een betaalbaar koophuis is in de huidige huizenmarkt voor veel starters onmogelijk, zo ook in de provincie Utrecht. Vereniging Eigen Huis komt op voor deze jonge woningzoekenden. Zij roept de politiek op om betaalbare starterswoningen van maximaal 260.000 euro te bouwen. En geeft starters de kans om tijdens een Baksteenberaad in gesprek te gaan met politici, bouwers, makelaars en geldverstrekkers over de wooncrisis in hu
2 maanden geleden

VEH: Huiseigenaren tegen ongevraagd delen betalingsachterstanden met hypotheekverstrekkers

VEH: Huiseigenaren tegen BKR-plan om betalingsachterstanden ongevraagd te delen met hypotheekverstrekkers  Amersfoort, 8 december 2022 – Huiseigenaren zien niets in het BKR-plan om ook hypotheken te gaan registreren. Iedereen die het BKR raadpleegt kan dan ook informatie over een hypotheek inzien. Bovendien zou iedere betalingsachterstand op een bij het BKR geregistreerde lening, zoals een financieringscontract voor een mobiele telefoon of lease
2 maanden geleden

Persuitnodiging: Starters morgen in gesprek over woningnood in Zeeland

PERSUITNODIGING MIDDELBURG - Een betaalbaar koophuis is in de huidige huizenmarkt voor veel starters onmogelijk, zo ook in Zeeland. Vereniging Eigen Huis komt op voor deze jonge woningzoekenden door de politiek op te roepen om betaalbare starterswoningen te bouwen. En ervoor te zorgen dat zij de stem van starters horen. Dat laatste doet de vereniging in de vorm van een baksteenberaad. Starters gaan hierbij in gesprek met politici, bouwers, makela
2 maanden geleden