Maakindustrie verenigt zich in Elektrolyser Platform NL

3 dagen geleden

Dit is een origineel bericht van FME

Maakindustrie verenigt zich in Elektrolyser Platform NL

Demissionair minister van ’t Wout van EZK neemt actieagenda in ontvangst

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME en TNO hebben vandaag een groot aantal bedrijven verenigd in het Elektrolysters Platform NL om de inzet van waterstof te versnellen. Vandaag heeft demissionair minister van EZK van ’t Wout de actieagenda van het platform in ontvangst genomen.

Nederland staat voorgesorteerd om internationaal een koploperpositie in te nemen als leverancier van elektrolysers, de sleuteltechnologie voor productie van schone waterstof, blijkt uit een verkenning van FME en TNO. Maar op dit moment ontbreekt het Nederland aan een volwaardige industrie die op grote schaal elektrolysers kan produceren.

Het Eletrolyser Platform NL wil partijen bij elkaar brengen om zo de productie van elektrolysers of delen daarvan in Nederland mogelijk te maken en te versnellen. De oprichting van een actieve community van maakbedrijven die zich (willen) toeleggen op de productie van elektrolysers, of de daarvoor benodigde componenten hebben, is hard nodig. “De krachtenbundeling van de Nederlandse Elektrolyser Industrie is belangrijk om de bedrijven te laten samenwerken en gezamenlijk technologie te laten ontwikkelen om de energietransitie mogelijk te maken”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

Infrastructuur

Waterstof is onmisbaar voor een succesvolle energietransitie én kan een groeimotor zijn voor de economie. Dezentjé: “ Waterstoftechnologie heeft de potentie om een belangrijk exportproduct van Nederland te worden. Nederland heeft een uitstekende gasinfrastructuur die herinzetbaar is voor transport van duurzame waterstof en een flink potentieel aan offshore-wind voor de productie van groene waterstof. Waterstof kan niet alleen helpen de Nederlandse klimaatdoelen te halen, maar kan ook duurzame economische groei en banen scheppen”.

Het rapport ‘Krachtenbundeling in de elektrolyser-industrie’ is te vinden op de website van TNO en FME.

fme.nl/nederlandse-bedrij...

Iris van Delden, woordvoerder FME, 06 – 15279413 / iris.van.delden@fme.nl FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De 2.200 aangesloten bedrijven zijn grote industrie/multinationals, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie (mki) en technostarters, die actief zijn in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof.
FME
plaats:
Zoetermeer
website:
https://www.fme.nl/nl

Andere persberichten van deze organisatie

1,3 miljard uit het Nationaal Groeifonds naar technologie

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME is tevreden met de vandaag gepresenteerde beoordeling van de eerste aanvragen voor het Nationaal Groeifonds. De onafhankelijke, niet politieke, commissie adviseert het kabinet om vooral te investeren in R&D, omdat daarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan ons toekomstig verdienvermogen. Zo worden ambitieuze plannen op het gebied van waterstof voor duurzame energie en industrie uit het Groeifonds gefinancierd. Dat draagt bij aan een duurzame toekomst voor Nederland én aan economische groei, zo vindt de commissie. Van de dit jaar in totaal te verdelen 4 miljard euro, gaat er 1,3 miljard naar technologische vooruitgang. Op korte termijn wordt er al 520 miljoen geïnvesteerd in AI en quantum- en waterstoftechnologie.

FME roept het volgende kabinet op om het Nationaal Groeifonds door te zetten en in ieder geval niet erop te bezuinigen nu de coronacrisis een gat heeft geslagen in de Rijksbegroting. FME voorzitter Ineke Dezentjé: “Het fonds heeft een enorme waarde voor onze economie en samenleving op lange termijn. Innovatie is de motor van onze toekomstige economie. Dat vraagt om stabiele investeringen en daarvoor is het Groeifonds van groot belang”.

Toekomst

Het Nationaal Groeifonds werd eind vorig jaar opgericht door het kabinet, om te investeren in het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Een bloeiende economie, met werkgelegenheid en voldoende opbrengsten om sociale voorzieningen zoals zorg en onderwijs te kunnen betalen, is in de toekomst niet vanzelfsprekend. Nederland moet het van haar innovatiekracht hebben als basis voor die economische groei. Dat vraagt om investeringen in innovatie en die zijn afgelopen jaren achtergebleven in Nederland. Daarom werd het voorstel van het kabinet om de komende vijf jaar € 20 miljard te investeren in innovatie met open armen ontvangen.

2 dagen geleden

Nederlandse AgriFoodTech bedrijven werken aan Fruitboomgaard van de toekomst in Washington

Nederlandse AgriFoodTech bedrijven bundelen krachten met bedrijven, kennisinstellingen en telers in Nederland en Washington State om de belangrijkste uitdagingen op gebied van automatisering en robotisering voor de fruitteelt op te lossen.

Vandaag/Op 3 februari hebben FME, NLWorks, AgriFoodTechbedrijven, kennisinstellingen en overheden uit zowel Nederland als Washington State een samenwerkingsovereenkomst  getekend waarin de intentie is uitgesproken om de komende jaren samen te gaan werken aan de ‘Fruitboomgaard van de toekomst’. In totaal tekenen plm 30 partijen mee, waaronder FME leden als Demcon en Qing.

Om innovatie te versnellen en businesskansen te creëren voor Nederlandse AgriFoodTech bedrijven heeft FME in 2018 het initiatief genomen voor een samenwerking met Californië en Washington State. Deze overeenkomst komt daar uit voort en biedt FME-bedrijven kansen voor hun business en uitbreiding van het internationale netwerk op het gebied van fruitteelt.

De overeenkomst helpt om door middel van een publiek-private samenwerking nieuwe technologie voor de fruitteelt sector te versnellen. Deze versnelling is nodig om te kunnen voorzien in de stijgende behoefte van voldoende voedsel, duurzaamheidseisen, milieu en voedselveiligheid aan de ene kant, maar aan de andere kant het dalende aantal werkende mensen dat beschikbaar is in de fruitteelt.

Waar gaan we aan werken?

De vier belangrijkste onderwerpen om de fruitboomgaard van de toekomst mogelijk te maken zijn:

·       goede sensortechnologie;

·       data management

·       robotisering & automatisering

·       vormgeving van de boomgaard.

Nederland loopt voorop in sensortechnologie en datamanagement en Washington loopt voorop in robotisering/automatisering en vormgeving van de boomgaard. Door samen te werken worden er minder dingen dubbel gedaan en kunnen we sneller innoveren. Daarnaast biedt de samenwerking een belangrijk component om de business te versterken. Met een appel en peren sector die 10x zo groot is als Nederland, draagt het ook direct bij aan het vergroten van de marktoegang en business kansen.

2 maanden geleden

Persuitnodiging: Hydrogen Cross Border Conference

Op vrijdag 5 februari vindt de eerste Duits-Nederlandse waterstofdag plaats. In het innovatieve online format van de tweetalige conferentie krijgen bedrijven en projecten de gelegenheid zich te presenteren, met elkaar te netwerken en te discussiëren met politieke vertegenwoordigers van beide landen over de belangrijkste uitdagingen bij het opbouwen van een waterstofeconomie. Aan de conferentie nemen ook de Duitse regiominister Birgit Honé en Nienke Homan, Gedeputeerde in Groningen deel.

Om de samenwerking van de innovatiepartners Duitsland en Nederland te versterken, is op 21 januari 2021 het Duits-Nederlandse innovatie- en technologiepact ondertekend. Dit pact stimuleert innovatie en structurele samenwerking rond prioritaire thema’s als de energietransitie, smart industry, mobiliteit en zorg. De Hydrogen Cross Border Conference is een concrete uitdrukking van deze samenwerking.

Via onderstaande link kunt u het volledige programma bekijken. De pers kan zich via deze link ook aanmelden.

https://www.fme.nl/agenda/hydrogen-cross-border-conference

Voor de pers  is er die dag van 15.00 tot 15.30 gelegenheid om vragen te stellen aan de Groningse gedeputeerde Nienke Homan.

2 maanden geleden

FME: "Steunpakket mist investering in innovatie"

Hoewel ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME blij is dat het kabinet 7,6 miljard euro extra in de economie pompt, mist het aanvullende steunpakket concrete investeringsregelingen om de Research & Development (R&D) budgetten in de breedte te verruimen. ”Dit steunpakket biedt een uitkomst voor de korte termijn, voor de lange termijn moeten nu écht meer innovatiegelden vrijkomen bij de overheid. Innovatie is namelijk de enige manier om uit deze crisis te komen en is de zuurstof van de Nederlandse economie”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

Door de verlenging van de lockdown krijgen bedrijven te maken met verdere omzetdalingen. Dat heeft grote gevolgen voor de investeringen in innovatie die bedrijven kunnen doen. Uit recent onderzoek[1] van FME blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven in de technologische sector dit jaar niet kan investeren en dat 40% van de ondernemers wil dat de overheid extra geld uittrekt voor innovatie.

Kabinet steunt R&D mobiliteit

De aangekondigde subsidieregeling voor de mobiliteitsindustrie ontvangt FME met open armen. Deze meerjarige subsidieregeling sluit aan op de eerdere oproep van de partijen FME, HTSM, RAI Automotive NL, NMT, LRN en NAG.

Deze partijen riepen het kabinet vorige week op geld vrij te maken om de mobiliteitssector te helpen verder te innoveren. Ook daar staan de investeringen ernstig onder druk. De mobiliteitssector kan nu door met bijvoorbeeld het produceren van lichtere materialen voor vliegtuigen, het elektrificeren van energiesystemen van schepen en verder met de ontwikkeling van motoren voor waterstof.

De subsidieregeling is niet alleen goed nieuws voor de Nederlandse energietransitie, maar ook voor de Nederlandse economie. Op deze manier waarborgen we de innovatiekracht van de Nederlandse maakindustrie, die zo noodzakelijk is om onze toekomstige welzijn en welvaart zeker te stellen.

[1] bron: FME enquête januari 2021, 630 respondenten

3 maanden geleden

Eerste Duits-Nederlandse Fieldlab Digital Twin van start

Katrin Schütz, staatssecretaris van Economische Zaken, Arbeid en Huisvesting van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, en Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant voor Economische Zaken, Onderwijs en Kennisontwikkeling, geven vandaag om 15 uur gezamenlijk het startsein voor het eerste Duits-Nederlandse Fieldlab voor Smart Industry. De vorming van een netwerk tussen twee sterke Europese regio's is bedoeld om de uitwisseling en toepassingen op het gebied kunstmatige intelligentie (AI) tussen bedrijven te bevorderen.

"De digitale tweeling is de sleuteltechnologie van de toekomst om het potentieel van de digitalisering in bedrijven te benutten", zegt Ineke Dezentjé, voorzitter van het Nederlandse Smart Industry Programma. Prof. Daniel Palm, projectmanager aan de Baden-Württembergse kant, voegt hieraan toe: "Een digitale tweeling staat voor de verbinding van de echte en de digitale wereld. Het is een digitaal beeld van echte machines, producten of systemen zoals fabrieken of organisaties met hun eigenschappen, condities en gedrag. Een digitale tweeling kan worden gebruikt voor een snellere detectie van systeemtoestanden, voor het voorspellen van toekomstig gedrag en voor een efficiëntere planning. Vooral bij de planning spelen machine learning en kunstmatige intelligentie een grote rol bij het nemen van de juiste beslissingen."

De mogelijkheden voor bedrijven en in de waardeketens zijn enorm. Met name middelgrote en kleine bedrijven (MKB) worden echter geconfronteerd met de vele uitdagingen bij het ontwerp, de toepassing en het gebruik van digitale tweelingen en kunstmatige intelligentie. De kwesties en onzekerheden hebben betrekking op bedrijfsmodellen, technologieën, beveiligingsaspecten, software, integratie, competenties van werknemers en toegang tot objectieve informatie. Deze aspecten maken het moeilijk om de potentie van digitale tweelingen daadwerkelijk te realiseren

De oprichting van een gezamenlijk Nederlands-Duits Fieldlab ‘Artificial Intelligence for Digital Twins (AI4DT)’ is een eerste stap om deze uitdagingen aan te gaan. Fieldlabs zijn omgevingen waarin bedrijven en onderzoeksinstellingen intelligente industriële oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren. Het zijn plekken waar deskundigen fysiek of virtueel samenkomen met ondernemers en zich bezighouden met de praktische toepassing van oplossingen. Het zijn netwerken van kennisinstellingen, onderwijs, overheid en commerciële bedrijven die samen komen op een specifiek technisch onderwerp.

Het AI4DT netwerk bestaat uit bedrijven, experts en technologie aanbieders die elkaar regelmatig ontmoeten, informeren en ervaringen delen tijdens gezamenlijke evenementen. Hiervoor is een b2b-samenwerkingsplatform permanent beschikbaar op www.ai4dt.com voor b2b-matchmaking activiteiten en virtuele evenementen. Daarnaast kunnen oplossingen worden gedemonstreerd op de fysieke locaties in het project, de Brainport Industry Campus Eindhoven en de Werk150 - de fabriek op de campus van de Universiteit van Reutlingen.

De oprichting en uitvoering van het AI4DT-netwerk wordt niet alleen ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Arbeid en Huisvesting van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg en de Nederlandse provincie Noord-Brabant, maar ook door het Fraunhofer Instituut voor Productietechniek en Automatisering, IPA, het Steinbeis-Innovationszentrum, alsmede door regionale netwerken zoals het Nederlandse Smart Industry programma en de Alliance Industrie 4.0 uit Baden-Württemberg, en adviesorganen zoals het Steinbeis Europa Zentrum.

"De verbinding tussen twee van de meest innovatieve regio's in Europa stelt ons in staat om de potentie van digitale tweeling technologie en de kunstmatige intelligentie met gebundelde krachten beter te benutten. Het netwerk van bedrijven en innovatiepartners uit Baden-Württemberg en Brabant opent een scala aan mogelijkheden voor onze economie", zegt Katrin Schütz, staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken, Arbeid en Huisvesting van Baden-Württemberg, die de grensoverschrijdende activiteit toelicht. Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde van Economische Zaken, Onderwijs en Kennisontwikkeling van de Nederlandse provincie Noord-Brabant voegt hieraan toe: "Er is een groot aantal zeer succesvolle partnerschappen  tussen beide regio's. De succesvolle samenwerking in de productie van chip apparatuur tussen ASML - de Nederlandse leverancier van lithografiesystemen, Trumpf en Zeiss is gewoon de bekendste. Trumpf levert de lasers en Zeiss de optiek voor de EUV-systemen van ASML. We hebben meer van dit soort voorbeelden nodig - vooral in de MKB-sector".

De focus van het initiatief ligt op de grensoverschrijdende netwerkvorming van bedrijven en onderzoeksinstellingen in de twee regio's, het ondersteunen van gezamenlijke kennis en innovatie ontwikkeling en ten slotte kennisoverdracht.

3 maanden geleden

reactie FME aftreden kabinet-Rutte III

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME vindt het spijtig dat het kabinet, juist in deze ontzettend ingewikkelde tijden voor iedereen, is afgetreden.

Het kabinet-Rutte III heeft zich een goede samenwerkingspartner met de technologische industrie getoond, zeker ook tijdens deze coronacrisis. “Ik heb veel respect voor het werk dat het kabinet heeft verricht om burger en bedrijfsleven sterker uit deze crisis te laten komen. Het in korte tijd optuigen van steunpakketten en de maatregelen om de zorgsector te helpen om daarmee de gezondheid van zoveel mogelijk Nederlanders veilig te stellen, getuigt van een ongekend doorzettingsvermogen van de bewindspersonen”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

FME gaat er uiteraard vanuit dat de Tweede kamer gezondheid en economisch herstel niet als controversiële onderwerpen zal verklaren. Dezentjé: “De volksvertegenwoordigers moeten het demissionaire kabinet alle steun geven om burger en bedrijfsleven zoveel mogelijk perspectief op een gezonde en welvarende toekomst te bieden”.

3 maanden geleden