KBO-PCOB laat verkiezingsstem senioren horen

6 dagen geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van KBO-PCOB

“Hallo politiek, ik ben er ook nog! Ik behoor tot een groep die meer dan de helft van de stemmers uitmaakt. Dus denk aan mij! Denk aan senioren tijdens de verkiezingen – en vooral ook daarna.” Met dit geluid wil seniorenorganisatie KBO-PCOB in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen de stem van senioren laten horen. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “De campagnes van alle politieke partijen zijn volop gaande. Er wordt veel gedebatteerd, maar óver ouderen en niet mét ouderen. Wij laten de stem van senioren horen in deze campagne. We vragen alle partijen het gesprek met ouderen aan te gaan.”

Tegelwijsheid

Online en offline kunnen senioren, met behulp van de verkiezingsposters van KBO-PCOB, laten zien dat óók hun stem telt. Marcel Sturkenboom: “Op deze posters staan tegelwijsheden, opgetekend uit de mond van onze leden. En deze zijn zeker niet ouderwets. Ze gaan bijvoorbeeld over de pensioenen en het belang van mantelzorgers. Maar vooral: senioren doen er nog steeds toe, oud zijn betekent niet uitgerangeerd zijn.”

Stemadvies

Op de speciale actiepagina van KBO-PCOB staan de verhalen achter de posters, filmpjes, maar ook informatie over de verkiezingen, interviews met de lijsstrekkers van de grootste partijen, en de inzet van KBO-PCOB voor de verkiezingen. Marcel Sturkenboom: “Via gesprekken met onze leden weten we wat belangrijk voor hen is. Dit hebben we vertaald in concrete wensen, over bijvoorbeeld pensioen, veiligheid en wonen. Uit deze punten is zeker geen stemadvies te halen, KBO-PCOB is politiek neutraal. We doen het andersom, wij gaan juist de partijen met onze punten adviseren, zodat ze in een volgend kabinet geborgd worden.” Ook wordt op de site uitgelegd hoe het stemmen per post eruitziet.

Actiesite

De posters, interviews, filmpjes en alle andere informatie worden via het magazine van KBO-PCOB onder de leden verspreid en zijn te downloaden op kbo-pcob.nl/verkiezingen.

KBO-PCOB

Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.

Voor meer informatie, neem contact op met Sven Stijnman, persvoorlichter KBO-PCOB: 06-20409889 of mail sven.stijnman@kbo-pcob.nl. Kijk ook op www.kbo-pcob.nl.
KBO-PCOB
plaats:
Nieuwegein
website:
https://www.kbo-pcob.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Corona hakt erin: Senioren hebben meer last van somberheid

Premier Rutte gaf het al aan in de coronapersconferentie: “Hoe langer deze crisis duurt, hoe zwaarder het ons valt”. Niet alleen bij jongeren, ook bij ouderen hakt corona erin. Sinds het uitbreken ervan heeft de helft (49%) van de senioren meer last van somberheid of zit daar tegenaan. Tien procent heeft zelfs meer last van slaapproblemen dan voorheen. Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Het is een bevestiging van wat we het afgelopen jaar zien. Sommige senioren geven aan dat deze coronaperiode aanvoelt als een huisarrest zonder enkelband en een leven zonder doel. Dat zijn natuurlijk gevoelens die je niet moet negeren. Ook bij ouderen is de mentale gezondheid in het geding.”

Maar niet alleen mentaal, ook lichamelijk heeft corona gevolgen, vooral bij de mensen die de ziekte hebben opgelopen. Zo voelt bijna de helft (46%) van de senioren die corona gehad hebben zich minder gezond dan voorheen. Nog eens achttien procent geeft aan dat hun geestelijk welbevinden minder is geworden, zoals constante vermoeidheid.

Uitgestelde zorg

Ook is de angst voor besmetting groot, ruim twee derde (68%) maakt zich op dit moment er zorgen over om besmet te raken met het coronavirus. Die angst vertaalt zich deels ook in de uitgestelde zorg. Eén op de vijf senioren (20%) heeft een of meerdere keren zélf zorg of hulp uitgesteld, zoals een bezoek aan de huisarts of controle bij een specialist in het ziekenhuis. Een kwart geeft aan dat de zorgverlener de zorg heeft uitgesteld. Sturkenboom: “Sommige senioren zijn bang om slechter het ziekenhuis of de huisartsenpost uit te komen, dan ze erin gingen. En dat kan nog weleens een probleem worden. We moeten voorkomen dat uitgestelde zorg als een boemerang op ons terug komt.”

Draagvlak

Op dit moment vindt nog een groot deel van de senioren (43%) dat het kabinet de coronacrisis goed aanpakt. Maar die steun wankelt wel. Ruim dertig procent (32%) weet het nog niet zo en een kwart (25%) van de senioren vindt dat de regering het niet goed doet.

Onderzoek

Het onderzoek is in de periode eind januari tot begin februari gedaan. Aan het onderzoek hebben 2.000 senioren deelgenomen, met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar.

KBO-PCOB

Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.

6 dagen geleden

KBO-PCOB: Ga 40 dagen de uitdaging aan en drink geen druppel

Vasten is hip. Een tijd geen alcohol drinken, minder vlees eten of geen sociale media. Het zijn manieren om tijdelijk te bezinnen op hoe je je leven invult. Zo is voor veel senioren alcoholgebruik zo normaal dat het een gewoonte is geworden. Bij het koken of als slaapmutsje. Daarom is bewustwording rond alcoholgebruik de reden voor de actie ‘40 dagen geen druppel’ waar KBO-PCOB als seniorenorganisatie, in samenwerking met IkPas, toe oproept. 

Gewoonte doorbreken

We leven in een maatschappij waarin drankgebruik helemaal geaccepteerd is. Uit onderzoek blijkt dat een derde van de 55-plussers pas op oudere leeftijd overmatig is gaan drinken en dat ouderen vaker regelmatig drinken.

Marcel Sturkenboom, directeur seniorenorganisatie KBO-PCOB: “Juist in het drinken uit gewoonte schuilt gevaar, want hoe weet je of je nog zonder kunt? En welke invloed het op je heeft? De beste manier om het effect van alcohol te ervaren is door een periode geen alcohol te gebruiken. Daarom dagen wij ook dit jaar weer senioren uit om 40 dagen geen druppel alcohol te drinken. Want alleen dan ga je het verschil merken. Mensen voelen zich energieker, vallen af of slapen beter.”

Het (tijdelijk) stoppen met alcohol in de 40 dagentijd is een manier om deze vastenperiode tot Pasen in te vullen. Behalve alcohol kan dat ook zijn minderen met andere dingen zoals geen televisie kijken, niet snoepen of minder met je mobiele telefoon bezig zijn. En naast minderen, roept KBO-PCOB ook op om te meerderen! Sturkenboom: “Stel jezelf tot doel om om te zien naar elkaar. Ga eens samen wandelen of kook een maaltijd voor een ander. Daardoor voeg je waarde toe aan het leven van een ander en jezelf, ook dat is bezinning.”

Ook de uitdaging aangaan?

De 40 dagen periode is vanaf 17 februari tot 4 april 2020 (Pasen). Inschrijven via KBO-PCOB op: www.ikpas.nl/kbo-pcob.  Bezoek ook www.kbo-pcob.nl/40dagen voor meer informatie.

KBO-PCOB

Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.

2 weken geleden

Oproep KBO-PCOB: Ga aan de slag om liften flats duurzaam te maken voor senioren

Seniorenorganisatie KBO-PCOB roept gemeenten en woningcorporaties op om serieus werk te maken om liften passend te maken voor brandcards en uitvaartkisten. Uit onderzoek van het televisieprogramma MAX Meldpunt blijkt dat de helft van de liften in seniorenflats hier niet geschikt voor is. Met als gevolg dat mensen met een hijskraan uit een flat moeten worden getild en de kisten rechtop in de lift staan. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Dat is een vreselijk beeld voor naasten en nabestaanden en mag eigenlijk niet gebeuren. Daarom onze oproep richting VNG en Aedes: Maak flats niet alleen energie duurzaam, maar ga ook aan de slag om ze duurzaam voor senioren te maken. Dat is hard nodig, zeker in een tijd dat langer thuiswonen de norm is.”

De liften die op dit moment te klein zijn, zitten in gebouwen die stammen van vóór het bouwbesluit in 2003, waarin nieuwe maten zijn afgesproken. Sturkenboom: “Oude flats slopen is niet aan de orde, dat gaat te ver. Maar om levensbestendig te kunnen wonen moet er toch het een en ander gebeuren. Wij zien hier ook een rol voor de Taskforce Wonen en Zorg weggelegd, die ingesteld is om gemeenten te stimuleren woonzorgvisies te ontwikkelen. Levensbestendig maken van bestaande woningen én creatieve nieuwe woonvormen voor senioren zijn wat ons betreft belangrijke paragrafen in deze nota's.”

KBO-PCOB

Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.

2 weken geleden

Verplicht op internet: senioren zijn het zat

Negen van de tien internetloze (91%) en de helft (46%) van de online senioren zijn het over één ding eens: zij zijn het zat dat ze meer en meer verplicht worden om van alles via internet te doen. Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

Bijna alle senioren vinden daarom ook (98% offline senior, 94% online senior) dat bedrijven en overheden altijd een alternatief moeten bieden voor mensen zonder internet. Ook ziet een deel (60% offline/45% online) met lede ogen aan dat corona door bedrijven en overheden gebruikt wordt om alles alleen nog via internet te doen. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Digitalisering is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het kan niet zo zijn dat mensen worden uitgesloten omdat ze geen of maar beperkt internet gebruiken. Daar  moeten overheden en bedrijven rekening mee houden.”

Senioren die geen internet gebruiken geven in de meeste gevallen aan dat ze dat te moeilijk en te ingewikkeld vinden. Andere veel genoemde redenen zijn de onveiligheid van internet, omdat ze te oud zijn of er geen geschikte apparatuur voor hebben. Een kleine groep senioren (16%) zal online gaan als ze een cursus krijgen. Maar bijna de helft (48%) van de offline senioren geeft aan nooit te zullen internetten.

Problemen

Ruim de helft (53%) van de senioren die niet online zijn, is weleens in de problemen gekomen doordat ze geen internet hebben. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar informatie, bij het doen van betalingen en bankzaken, bij het maken van afspraken met overheid en gemeente, bij de belastingaangifte en bij het maken van afspraken met zorgverleners.

Online senioren

De meeste senioren die wel van het wereldwijde web gebruik maken, doen dat vrijwel dagelijks (90%). Gemiddeld zijn senioren 2,5 uur per dag online. Het liefst maken ze dan gebruik van een tablet (28%), gevolgd door een desktop (25%), laptop (24%) en smartphone (21%). Het meest gebruikt men internet voor e-mailen. Verder voor internetbankieren, (nieuws)informatie opzoeken, contact onderhouden met familie en vrienden, gebruik maken van overheidsdiensten zoals de Belastingdienst, en het versturen en bekijken van foto’s.

Internet wordt bijna niet gebruikt om dagelijkse boodschappen te bestellen en voor domotica (zoals de verwarming aanzetten, gas- en elektriciteitsgebruik meten).  

Onderzoek

Aan dit onderzoek hebben 3.713 Nederlandse senioren meegedaan, zowel online (N=2.814), als offline senioren (N=899). De leeftijd van de groep online respondenten is gemiddeld 74 jaar. De leeftijd van de groep offline respondenten is gemiddeld 81 jaar.

KBO-PCOB

Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.

1 maand geleden

Pamflet KBO-PCOB voor banken: Breng het persoonlijke contact terug

Een vertrouwd gezicht, iemand die je vriendelijk te woord staat. Gewoon even naar binnen kunnen lopen als je een vraag hebt. Senioren zijn duidelijk: Ze missen hun bankkantoor, die eerst nog iedere buurt, dorp op kleine stad had. Dat blijkt uit de ruim 700 meldingen die bij het Meldpunt Bank Dicht van seniorenorganisatie KBO-PCOB zijn binnengekomen. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Soms is van de een op de andere dag een bankfiliaal dichtgegaan, zonder dat er een goed alternatief beschikbaar was. Veel senioren kunnen prima overweg met internetbankieren, maar er is ook een groep die dit niet kan of er niet goed uit komt en dan met vragen blijft zitten. Daarom vragen we als KBO-PCOB aan de banken: Richt lokale servicepunten op!”

Om deze oproep extra kracht bij te zetten, heeft KBO-PCOB een pamflet opgesteld, met daarin vijf belangrijke behoeften van de senioren:

1.      Zorg voor persoonlijke contact

2.      Wees bereikbaar

3.      Houd de mogelijk om te pinnen en te storten

4.      Wees digitaal aardig, want niet iedereen is digitaal vaardig

5.      Zorg voor een veilige bankomgeving

Dit pamflet is aangeboden aan ABN AMRO, Rabobank en ING. Marcel Sturkenboom: “Door deze vijf behoeften inzichtelijk te maken, vragen we aan de banken om hier ook echt mee aan de slag te gaan. We rekenen op hen. Senioren zijn vaak trouwe klanten en met een lokaal servicepunt geef je degene die niet digitaal onderlegt is of om welke andere reden een bankfiliaal nodig heeft, de kans zelfstandig hun financiële zaken te blijven doen.”

Meldpunt Bank Dicht

Het Meldpunt Bank Dicht van seniorenorganisatie KBO-PCOB is van 28 oktober tot 23 november 2020 open geweest. In totaal zijn er 731 meldingen gedaan.

KBO-PCOB

Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.

1 maand geleden

KBO-PCOB: Goed dat mantelzorgers vrijwaring van avondklok krijgen

Seniorenorganisatie KBO-PCOB is verheugd dat mantelzorgers, met een voorgenomen avondklok en de per direct ingevoerde vermindering van het aantal thuisbezoekers, zelf niet hierin beperkt worden. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Ik ben blij dat het demissionaire kabinet naar onze zorgen heeft geluisterd. Een avondklok had voor de mantelzorgers, die in de avonduren naar hun zorgbehoevende familie of vrienden gaan, slecht kunnen uitpakken. Daarom is het goed dat mantelzorgers vrijwaring van de avondklok krijgen. Zij houden nu de ruimte om de beste mantelzorginvulling aan hun naaste te geven.”

Ook is bekend geworden dat er eerder gestart kan worden met het vaccineren van 60-plussers. Zo kan de groep 85-plussers al eind januari een aanvraag voor een prik kunnen doen, dat was eerst februari. Sturkenboom: “Dat is natuurlijk goed nieuws. Maar er is ook een zorg, we pleiten er wel voor dat de tweede prik binnen de gestelde termijn komt. Het zou onverstandig zijn om de bijsluiter van het vaccin te negeren, die is er niet voor niets.” Ook is KBO-PCOB benieuwd wanneer mantelzorgers voor een vaccin in aanmerking komen, dat is nu nog onduidelijk.

Een mogelijke avondklok kan gevolgen voor senioren hebben, die nu nog wel bezoek ontvangen. Sturkenboom: “Daarom is het ook belangrijk om te blijven omzien naar elkaar, zeker nu het contact nog minder dreigt te worden. Laat weten dat je aan degene denkt die het in deze tijd hard kan gebruiken.”

KBO-PCOB

Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.

1 maand geleden