Kantelpunt: verkoop cv-ketels daalt, warmtepompen in opmars

07-10-2021 17:09 | 10 maanden geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
Techniek Nederland

De cv-ketel verkoop nam afgelopen jaar af met bijna 5 procent ten opzichte van 2019. Dat is de meest opvallende constatering uit het jaarlijkse onderzoek Gasmonitor 2021 van Natuur & Milieu naar de aanschaf van warmte-apparaten, zoals de cv-ketel, de warmtepomp en hybride installaties.

Kantelpunt

Dit jaar stapten in totaal 87.000 huishoudens over naar een aardgasvrije techniek of aardgasvrije aansluiting zoals een duurzaam warmtenet. Nieuwbouwwoningen zijn in toenemende mate aardgasvrij (86%), maar in de bestaande bouw blijft de cv-ketel nog wel dominant. In totaal zijn er in 2020 428.000 cv-ketels aangeschaft.

De Gasmonitor laat echter ook een sterke groei zien in het aantal verkochte warmtepompen. In 2020 zijn 62.000 warmtepompen geïnstalleerd. Dat is maar liefst 37% meer ten opzichte van 2019. Doekle Terpstra reageert verrast op deze cijfers: “Zagen we vorig jaar nog in de Gasmonitor dat er nog nooit zo veel cv-ketels waren aangeschaft als in 2019, nu lijkt er duidelijk sprake te zijn van een kantelpunt. Consumenten zien stapje voor stapje nut en noodzaak in van de overstap naar duurzame verwarming. Dit is een stap in de goede richting”.

Bevestiging belang hybride oplossingen

De cijfers van deze Gasmonitor laten ook zien dat we er voorlopig nog niet zijn. De omschakeling naar aardgasvrij wonen gaat maar langzaam. Alleen inzetten op volledig aardgasvrij wonen is dan ook niet verstandig. Hybride warmtepompen kunnen een belangrijke rol spelen als tussenstap naar aardgasvrij. Een hybride warmtepomp is een combinatie van een kleine warmtepomp en een cv-ketel. Het huis wordt verwarmd op stroom en op heel koude dagen springt de cv-ketel bij. Dit levert energiebesparing en CO2-winst op ten aanzien van de traditionele cv-ketel die volledig op aardgas draait. In 2020 werden er 3200 van zulke hybride-warmtepompen geïnstalleerd.

De techniek en de voordelen van de hybride warmtepomp lijken nu nog weinig bekend bij consumenten. Maar daar gaat binnenkort verandering in komen denkt Terpstra: “Op Prinsjesdag kwam het nieuws naar buiten dat het kabinet de komende jaren bijna 300 miljoen euro investeert in de door Techniek Nederland voorgestelde hybride aanpak. Samen met onze HR hybride partners en de overheid werken we aan een plan om hybride oplossingen voor grote groepen huiseigenaren aantrekkelijk, haalbaar en betaalbaar te maken”.

Stijgende gasprijs

Terpstra verwacht daarnaast dat de stijgende gasprijs de vraag naar duurzame technieken verder doet toenemen en zal versnellen. “De energiebesparing door gebruik van een hybride warmtepomp is enorm, die kan oplopen tot wel 70%. Dat is een zekerheid die we woningeigenaren in deze onzekere tijden van sterk stijgende gasprijzen kunnen bieden”.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Dijk, via / 06 460 747 03, per e-mail via e.dijk@technieknederland.nl. Techniek Nederland. Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van de sector techniek en vertegenwoordigt ruim 6.300 bedrijven in de installatiebranche en de technische detailhandel. Met een jaaromzet van meer dan 16 miljard euro en werkgelegenheid voor zo’n 130.000 personen zijn we een economische en sociale factor van betekenis. Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden slimme techniek binnen woningbouw, utiliteitsbouw, industrie en infrastructuur. Van zonnepaneel, warmtepomp, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Meer dan welke sector ook maken we technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant.
Techniek Nederland
plaats:
Woerden
website:
http://www.technieknederland.nl

Andere persberichten van deze organisatie

De installatiebranche blijft groeien

De vooruitzichten voor de installatiebranche blijven goed. Het totale productievolume bouwinstallatie groeit in 2023. In de jaren daarna vertraagt de groei door de onzekere economische ontwikkelingen. Dat blijkt uit het rapport Economische vooruitzichten 2023 en verder. Onderzoeksbureau BouwKennis stelde het rapport in opdracht van Techniek Nederland op.

Groei in alle marktsegmenten

De productievolumes in de utiliteitsbouw, infra en woningbouw groeien de komende jaren. De infra groeit zowel in 2022 als in 2023. Het productievolume in de utiliteitsbouw laat vooral dit jaar een sterke stijging zien. In de woningbouw neemt de productie dit jaar en volgend jaar toe, maar voor 2024 en 2025 verwacht het rapport een daling van de groei. De verwachtingen voor de komende jaren zijn onzeker. Dat heeft te maken met diverse onvoorspelbare ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne en de stikstofproblematiek. Ook prijsstijgingen en problemen met materiaalleveringen kunnen effect hebben op de groei.

Alle disciplines profiteren van de groei

Door de hogere energieprijzen groeit de vraag naar verduurzaming. Dat levert de komende jaren veel werk op in de elektro- en klimaattechniek. In de sanitairbranche is de groei naar verwachting minder groot. De onzekerheid over de nieuwbouw van woningen en een afnemend consumentenvertrouwen spelen daarbij een rol.

Belang van techniek blijft toenemen

Installaties worden steeds belangrijker in de gebouwde omgeving. De installatiequote, het aandeel van technische installaties in de totale bouwsom, is het hoogst in de utiliteitsbouw met zo’n 43%. In de woningbouw groeit de installatiequote; bij groot onderhoud is die inmiddels 22%.

Het zuiden is koploper

27% van het totale productievolume wordt dit jaar gerealiseerd in de regio Zuid-Nederland. Ook in de utiliteitsbouw is het zuiden koploper met 31% van de landelijke productie. Het zwaartepunt van de woningbouw ligt in Zuid-Nederland en Zuid-Holland. Deze regio’s zijn goed voor bijna de helft van de totale nieuwbouwproductie. Zuid-Holland neemt dit jaar bijna een derde van de infraproductie voor zijn rekening.

 

2 weken geleden

Verhoogde kans op legionella na terugkeer van vakantie

Terugkerende vakantiegangers lopen een verhoogde kans op een legionella-infectie in eigen huis. Veel mensen miskennen de gevaren van kranen die langer dan een week niet worden gebruikt. Volgens Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, komen daardoor na de vakantie onnodig veel legionellabesmettingen voor. De installateursvereniging heeft een aantal tips op een rij gezet om legionellabesmetting te voorkomen.

Volgens Techniek Nederland is de kans op legionellabesmetting het grootst na de vakantieperiode. Tijdens vakanties worden kranen niet gebruikt, waardoor het water in de leidingen stil staat en de watertemperatuur al snel boven de 25 graden uitkomt. Deze twee factoren hebben een negatief effect op de kwaliteit van leidingwater wat de kans op vermeerdering van de legionellabacterie vergroot. De legionellabacterie kan vermoeidheid, verlies van kortetermijngeheugen, longontsteking en forse griep veroorzaken. In een aantal gevallen kan een legionella-infectie zelfs een dodelijke afloop hebben. Jaarlijks zijn er enkele honderden meldingen, maar waarschijnlijk komen er in werkelijkheid veel meer legionellabesmettingen voor.

Thuis éérst de douche aan

Techniek Nederland raadt terugkerende vakantiegangers aan om bij thuiskomst de douche vier à vijf minuten rustig te laten stromen, om te voorkomen dat het water vernevelt. Besmetting vindt namelijk vooral plaats door het inademen van de waternevel, waardoor de bacterie zich in de longen nestelt. Dit is te voorkomen door de sproeikop onder water in een emmer te houden of de douchekop in een washandje te verbergen.’

Doorspoelen

Doorspoelen na de vakantie is belangrijk om de kwaliteit van het water te kunnen waarborgen. Het doorspoelen zorgt er ook voor dat stoffen die in het water zijn opgelost, zoals metalen uit de drinkwaterleiding, weggespoeld worden.

Vakantiebestemming

Aandacht voor legionella is niet alleen thuis belangrijk. Ook op vakantiebestemmingen lopen waarschijnlijk ieder jaar tientallen reizigers een besmetting op. Het risico is vooral groot wanneer het appartement of vakantiehuisje langere tijd niet bezet is geweest. Uit voorzorg is ook in dit geval aan te raden alle kranen enkele minuten te laten doorspoelen.

Zeven tips om legionellabesmetting te voorkomen

-         Spoel na de vakantie alle koud- en warmwaterkranen vier á vijf minuten lang.

-         Laat het water rustig stromen en voorkom dat u daarbij het water vernevelt. Dat kan door de sproeikop onder water in een emmer te houden, in een washandje of het sproeistuk van de kraan af te halen.

-         Ook een tuinslang die in de volle zon hangt kan flink opwarmen, waardoor zich legionella kan ontwikkelen. Spoel daarom eerst een tuinslang die niet dagelijks wordt gebruikt. Voorkom ook hier verneveling.

-         Vaak is zelf instellen van de temperatuur van het warm water mogelijk. Zorg ervoor dat het warme water uit alle kranen ten minste een temperatuur van 55 graden heeft.

-         Pas de drinkwaterinstallatie nooit zelf aan, maar laat dat doen door een erkend installatiebedrijf. Het is vooral belangrijk om 'dode leidingen' en opwarming van koud water door naastgelegen warme leidingen (hotspots) bij de aanleg en aanpassing van de drinkwaterinstallatie te voorkomen.

-         Bubbelbad (spa, whirlpool, jacuzzi, hot tub) regelmatig reinigen en ontsmetten volgens de gebruiksaanwijzing.

-         Techniek Nederland adviseert om ook op de vakantiebesmetting alle kranen enkele minuten te laten doorspoelen.

https://storage.googleapis.com/aps-attachments/pressrelease/5bef8f7c-ece1-47b1-924c-2f7663a14cc7/38594767-6d4d-4b89-9a97-edf444a3238c/Voorkomlegionellabesmettingnaterugkeervanvakantie.jpg

3 weken geleden

Warmtepomp werkt ook tégen de warmte

De komende dagen krijgt ons land te maken met hoge temperaturen. Wie een warmtepomp in huis heeft, zal daar relatief weinig last van hebben. Een warmtepomp zorgt namelijk niet alleen voor verwarming in de winter, maar kan ook voor verkoeling zorgen in de zomer.

Zowel all-electric als hybride warmtepompen

Met behulp van de warmtepomp is het mogelijk om de temperatuur in huis 2 tot 3 graden te laten dalen. Bij warmtepompen met een bodembron (bodem-water-warmtepompen) zorgt relatief koel bodemwater voor het ‘passief koelen’ van de woning. Warmtepompen die de buitenlucht als bron hebben (lucht-water-warmtepompen), geven warmte af aan de buitenlucht. Zo maakt het systeem koel water dat vervolgens door de vloerverwarming stroomt. Koelen is in de meeste gevallen zowel met een all-electric als met een hybride warmtepomp mogelijk. Voorwaarde is wel dat de woning goed geïsoleerd is en voorzien van vloerverwarming en/of speciale radiatoren. Sommige warmtepompen schakelen automatisch over naar de koelfunctie, bij andere is een knop omdraaien voldoende om de koeling in te schakelen. Uiteraard verbruikt een warmtepomp tijdens het koelen wél elektriciteit.

Niet bij iedereen bekend

Niet alle eigenaren van een warmtepomp weten dat het systeem ook in de zomer kan bijdragen aan een aangenaam woonklimaat. Techniek Nederland adviseert warmtepompbezitters om bij twijfel over de werking contact op te nemen met de installateur.

Vraag naar airco’s is groot

Nu de zomer zich vrij plotseling aandient, zien installateurs de vraag naar airco’s snel groeien. Een airconditioning is op zichzelf geen duurzaam systeem, maar moderne airco’s zijn heel energiezuinig. Bovendien is de combinatie met zonnepanelen aantrekkelijk, omdat een airco meestal overdag aan staat, wanneer de zon schijnt.

Zes tips van Techniek Nederland om de woning koel te houden

1.      Ventileer voordat de zon opkomt, door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.

2.      Houd de warmte buiten door overdag ramen en deuren gesloten te houden.

3.      Maak gebruik van buitenzonwering.

4.      Zet elektrische apparaten niet onnodig aan. Wasmachines, vaatwassers, laptops, computers en tv’s geven allemaal warmte af.

5.      Kies voor een groene tuin met weinig tegels en veel natuurlijke schaduw. Een plat dak kan met de juiste begroeiing voor extra verkoeling zorgen

6.      Kies voor een eenvoudige maaltijd; een oven levert een flinke bijdrage aan de warmte in huis.

https://storage.googleapis.com/aps-attachments/pressrelease/5bef8f7c-ece1-47b1-924c-2f7663a14cc7/496d1bf3-e73c-455b-9715-27a59d41925c/warmtepomp.jpg

2 maanden geleden

Techniek Nederland vraagt minister De Jonge werk te maken van de Gasketelwet

In 2015 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een alarmerend rapport uit over koolmonoxide-risico’s bij cv-ketels. Bijna zeven jaar later zijn consumenten en bedrijven zijn nog altijd niet verplicht om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor werk aan de cv-ketel en andere gasverbrandingstoestellen. Techniek Nederland vindt dat woonminister De Jonge nu de regie moet nemen over de volledige invoering van de Gasketelwet. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Ondeugdelijke gastoestellen zijn levensgevaarlijk. Er zijn nog ieder jaar slachtoffers te betreuren door CO-vergiftiging. Het kan zo niet langer.’ In een brief vraagt Terpstra de minister om daadkracht te tonen: ‘Op 1 januari 2023 moet de volledige invoering van de Gasketelwet een feit zijn, inclusief handhaving en publieksvoorlichting.’

Duidelijkheid voor installateurs

Techniek Nederland maakt zich al jarenlang sterk voor de invoering van de zogenoemde Gasketelwet. De ‘harde’ invoering van de wet had al jaren geleden moeten plaatsvinden, maar in plaats daarvan geldt nog altijd een overgangsperiode zonder verplichtingen. Ook is er nog altijd geen duidelijkheid over de certificeringsregeling en de certificerende instellingen. Installateurs weten daardoor niet waar ze aan toe zijn. De volledige invoering van de wet is de afgelopen jaren keer op keer uitgesteld en Techniek Nederland vindt het nu hoog tijd dat aan de onzekerheid voor ondernemers een eind komt. De brancheorganisatie maakt zich daarnaast zorgen over de randvoorwaarden voor een succesvolle invoering van de wettelijke certificering.

Publiekscampagne CO-Vrij

Vanaf het begin was het plan dat de invoering van de Gasketelwet zou samenvallen met een meerjarige publiekscampagne over het keurmerk CO-Vrij. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels laten weten dat zo’n campagne er niet komt. Terpstra: ‘Een overheidscampagne is geen vrijblijvend extraatje. Goede publieksvoorlichting is nodig om mensen bewust te maken van de risico’s én van de nieuwe regels.’

Handhaving ontbreekt

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet handhaving van de verplichtingen in de Gasketelwet niet als een taak die voor de gemeenten prioriteit heeft. Terpstra: ‘Zonder adequate handhaving heeft wettelijke certificering niet het gewenste effect op de veiligheid. De verschillende overheden moeten daar helder over zijn en er goede afspraken over maken.’

 Vrije verkoop cv-ketels

Als het aan Techniek Nederland ligt, legt het ministerie de vrije verkoop van cv-ketels aan banden. Alleen deskundige, wettelijk gecertificeerde bedrijven zouden de mogelijkheid moeten hebben om cv-ketels te kopen. Terpstra: ‘Als ondeskundige bedrijven of particulieren met cv-ketels aan de slag gaan, brengt dat grote risico’s met zich mee. Een beperking op de verkoop is een extra slot op de deur.’

 Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid

Het rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in november 2015 presenteerde, liet een verontrustend beeld zien van het aantal ongelukken met koolmonoxide. Een aanzienlijk deel van die ongelukken is het gevolg van ondeugdelijk geïnstalleerde cv-ketels. De Onderzoeksraad adviseerde invoering van een verplichte, uniforme erkenningsregeling. Het toenmalige kabinet koos uiteindelijk voor een complex wettelijk certificeringsstelsel.

https://storage.googleapis.com/aps-attachments/pressrelease/5bef8f7c-ece1-47b1-924c-2f7663a14cc7/ef014f8d-4b1d-4930-bc95-893d99188cf2/onderhoudaancvketel.jpg

2 maanden geleden

Nieuwe cao’s in de sector Metaal & Techniek zijn aantrekkelijk voor jong en oud

Werkgevers en vakbonden hebben vandaag onderhandelingsresultaten bereikt voor de nieuwe cao’s in de sector Metaal & Techniek. De cao’s houden een beter loon in voor alle medewerkers en jongeren krijgen zelfs een extra loonsverhoging van minimaal 5%. De sector Metaal & Techniek biedt al jaren enorme loopbaanmogelijkheden voor jonge medewerkers.

Looptijd dertig maanden

De nieuwe cao’s hebben looptijden van dertig maanden en lopen af per 1 april 2024. De lonen stijgen per 1 juli met 42,50 euro, per 1 september 2022 met 2,75%, per 1 maart 2023 met 3,25% en per 1 januari 2024 met 0,6%. Per 1 juli 2022 is er een eenmalige uitkering van 382,50 euro.

Rust en duidelijkheid

Ron Follon, hoofdonderhandelaar van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek: ‘De lange looptijd van 30 maanden geeft rust en duidelijkheid. Dat is goed voor werkgevers én werknemers. De nieuwe cao’s zijn extra aantrekkelijk voor jongeren, omdat de sector zit te springen om jong technisch talent.’

Verbetering voor jongeren

Het belang van de sector in de samenleving neemt snel toe. Daardoor groeit de vraag naar technische vakmensen en de carrièrekansen voor jongeren in de metaal- en technieksector. In de cao’s hebben werkgevers en vakbonden de volgende afspraken gemaakt: jongeren tot 21 jaar krijgen per 1 januari 2023 een extra loonsverhoging, zodat zij in totaal minimaal 5% loonsverhoging krijgen, onder andere door de loonsverhoging van 42,50 euro. Verder gaat een werkgroep nieuwe jeugdschalen opstellen.

Ook verbetering voor ouderen

De cao-partijen hebben afspraken gemaakt over een zware-beroepenregeling voor oudere medewerkers. Ouderen met een maandloon tot 3.750 euro kunnen hieraan vanaf 1 januari 2023 deelnemen. Zij krijgen de mogelijkheid maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken en een uitkering te ontvangen van maximaal 1.874 euro bruto per maand. Daarvoor komt een collectief fonds. Financiering daarvan vindt plaats via een heffing van 0,25%. Cao-partijen hebben daarnaast afgesproken om het Generatiepact voor onbepaalde tijd voort te zetten.

Onderhandelingsresultaten

De vandaag afgesloten onderhandelingsresultaten worden van kracht na akkoord van de afzonderlijke werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metaal & Techniek. De betrokken werkgeversorganisaties zijn Techniek Nederland, FOCWA, RAI CarrosserieNL, de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB), de Nederlandse Vereniging Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) en Federatie Goud en Zilver.

4 maanden geleden

Girls’ Day 2022: meisjes spelen een sleutelrol in de energietransitie

De energietransitie is urgenter dan ooit. Voor het installeren van honderdduizenden hybride warmtepompen en zonnepanelen hebben we de komende jaren veel technische vakmensen nodig. Meisjes en vrouwen spelen een sleutelrol in het duurzaam maken van Nederland. Op donderdag 7 april, Girls' Day 2022, laten bedrijven in het hele land meisjes kennismaken met de enorme carrièrekansen in de techniek. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland: ‘Ik ben ervan overtuigd dat in de technieksector vrouwen het verschil kunnen maken.’

Maatschappelijk relevant

Volgens Doekle Terpstra is de energietransitie de grootste uitdaging waarvoor we staan. ‘Techniek is onmisbaar als we de klimaatverandering willen aanpakken. Meisjes die maatschappelijk relevant werk willen doen, vinden in de technieksector precies wat ze zoeken.’

De bedrijfscultuur verandert snel

In de installatiebranche grijpen steeds meer jonge vrouwen hun kans. Dat is onder meer te merken aan de cultuur binnen de bedrijven, die volgens Terpstra snel verandert. ‘Ondernemers realiseren zich dat diversiteit op de werkvloer niet alleen goed is voor de sfeer en de creativiteit, maar ook voor de productiviteit. Sociale innovatie is belangrijk om techniekbedrijven aantrekkelijker te maken voor iedereen. Een grotere inbreng van vrouwen is goed voor de branche en goed voor de samenleving.’

 Techniek is écht iets voor vrouwen

In de technieksector zijn al lang niet meer alleen ‘typische mannenberoepen’ te vinden. In de branche worden communicatieve vaardigheden, creativiteit en het vermogen om mensen te verbinden steeds belangrijker. En dat zijn stuk voor stuk kwaliteiten waarop vrouwen gemiddeld genomen hoog scoren. Daar komt bij dat materialen steeds lichter en technieken steeds verfijnder worden, waardoor ook de fysieke kant van het werk toegankelijker wordt. Het is dan ook logisch dat de instroom van meisjes in het technisch beroepsonderwijs langzaam maar zeker groeit. Maar als het aan Doekle Terpstra ligt, gaat het sneller. ‘Voor jonge vrouwen liggen er volop kansen als adviseur, ontwerper of data-analist, maar ook als monteur. Bovendien biedt onze branche geweldige mogelijkheden om door te groeien. Als we het aandeel van meisjes in de techniek kunnen vergroten, zetten we een enorme stap. Zij kunnen het verschil maken.’

Van kleding naar techniek

Elayne Besselsen (24) werkte in een kledingwinkel maar voelde na verloop van tijd dat ze meer op haar plek zou zijn in een technisch beroep. Ze stapte over naar Breman Installatiegroep, waar ze nu werkt als servicemedewerker gebouwen. ‘Het leuke aan mijn werk is dat ik mijn creativiteit er helemaal in kwijt kan. Een probleem opzoeken, brainstormen, mogelijke oorzaken wegstrepen en verder zoeken naar de oplossing vind ik fantastisch.’ Ze raadt andere vrouwen aan óók in de techniek te komen werken. “Hoe meer vrouwen dit doen, hoe makkelijker de stap wordt voor andere vrouwen.’

Geen dag is hetzelfde

Ook Denise Buysman (24) heeft het enorm naar haar zin in de techniek. Ze werkte bij de politie en in de zorg, maar ze vond pas écht haar draai als elektromonteur bij Engberts Elektrotechniek. ‘Geen dag is hetzelfde, elke dag leer ik nieuwe dingen. En het geeft me een kick om dagelijks het resultaat te zien van m’n werk. Dat maakt dit werk zo leuk.’ Denise vindt het geen probleem dat ze vooral met mannen samenwerkt. ‘Ze zijn nuchter en makkelijk in de omgang. Daar word ik echt blij van.’

Warmtepompen installeren

Soehsma Ganpat (38) werkte als postbode en schoonmaakster voordat ze servicemonteur installatietechniek werd bij Breman Installatiegroep. ‘Ik ben superblij en gelukkig met het werk dat ik nu doe. Ik ben altijd onder de mensen en ik werk zelfstandig. Bovendien geeft het werk veel voldoening, mensen zijn blij wanneer ik een storing aan de cv-ketel heb verholpen. Vrouwen denken misschien dat ze dit werk niet kunnen, maar je moet gewoon de stap durven zetten. Als je ervoor openstaat, dan lukt het.’ Soeshma blijft zich ontwikkelen. Binnenkort gaat ze een training volgen om warmtepompen te installeren.

Girls’ Day

Girls’ Day is bedoeld om meisjes tussen de 10 en 15 jaar enthousiast te maken voor technische opleidingen en beroepen. De dag is een initiatief van VHTO, het expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT.

4 maanden geleden