Kantelpunt: verkoop cv-ketels daalt, warmtepompen in opmars

07-10-2021 17:09 | 3 maanden geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
Techniek Nederland

De cv-ketel verkoop nam afgelopen jaar af met bijna 5 procent ten opzichte van 2019. Dat is de meest opvallende constatering uit het jaarlijkse onderzoek Gasmonitor 2021 van Natuur & Milieu naar de aanschaf van warmte-apparaten, zoals de cv-ketel, de warmtepomp en hybride installaties.

Kantelpunt

Dit jaar stapten in totaal 87.000 huishoudens over naar een aardgasvrije techniek of aardgasvrije aansluiting zoals een duurzaam warmtenet. Nieuwbouwwoningen zijn in toenemende mate aardgasvrij (86%), maar in de bestaande bouw blijft de cv-ketel nog wel dominant. In totaal zijn er in 2020 428.000 cv-ketels aangeschaft.

De Gasmonitor laat echter ook een sterke groei zien in het aantal verkochte warmtepompen. In 2020 zijn 62.000 warmtepompen geïnstalleerd. Dat is maar liefst 37% meer ten opzichte van 2019. Doekle Terpstra reageert verrast op deze cijfers: “Zagen we vorig jaar nog in de Gasmonitor dat er nog nooit zo veel cv-ketels waren aangeschaft als in 2019, nu lijkt er duidelijk sprake te zijn van een kantelpunt. Consumenten zien stapje voor stapje nut en noodzaak in van de overstap naar duurzame verwarming. Dit is een stap in de goede richting”.

Bevestiging belang hybride oplossingen

De cijfers van deze Gasmonitor laten ook zien dat we er voorlopig nog niet zijn. De omschakeling naar aardgasvrij wonen gaat maar langzaam. Alleen inzetten op volledig aardgasvrij wonen is dan ook niet verstandig. Hybride warmtepompen kunnen een belangrijke rol spelen als tussenstap naar aardgasvrij. Een hybride warmtepomp is een combinatie van een kleine warmtepomp en een cv-ketel. Het huis wordt verwarmd op stroom en op heel koude dagen springt de cv-ketel bij. Dit levert energiebesparing en CO2-winst op ten aanzien van de traditionele cv-ketel die volledig op aardgas draait. In 2020 werden er 3200 van zulke hybride-warmtepompen geïnstalleerd.

De techniek en de voordelen van de hybride warmtepomp lijken nu nog weinig bekend bij consumenten. Maar daar gaat binnenkort verandering in komen denkt Terpstra: “Op Prinsjesdag kwam het nieuws naar buiten dat het kabinet de komende jaren bijna 300 miljoen euro investeert in de door Techniek Nederland voorgestelde hybride aanpak. Samen met onze HR hybride partners en de overheid werken we aan een plan om hybride oplossingen voor grote groepen huiseigenaren aantrekkelijk, haalbaar en betaalbaar te maken”.

Stijgende gasprijs

Terpstra verwacht daarnaast dat de stijgende gasprijs de vraag naar duurzame technieken verder doet toenemen en zal versnellen. “De energiebesparing door gebruik van een hybride warmtepomp is enorm, die kan oplopen tot wel 70%. Dat is een zekerheid die we woningeigenaren in deze onzekere tijden van sterk stijgende gasprijzen kunnen bieden”.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Dijk, via / 06 460 747 03, per e-mail via e.dijk@technieknederland.nl. Techniek Nederland. Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van de sector techniek en vertegenwoordigt ruim 6.300 bedrijven in de installatiebranche en de technische detailhandel. Met een jaaromzet van meer dan 16 miljard euro en werkgelegenheid voor zo’n 130.000 personen zijn we een economische en sociale factor van betekenis. Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden slimme techniek binnen woningbouw, utiliteitsbouw, industrie en infrastructuur. Van zonnepaneel, warmtepomp, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Meer dan welke sector ook maken we technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant.
Techniek Nederland
plaats:
Woerden
website:
http://www.technieknederland.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Kabinet geeft elektronicawinkels weer wat lucht

Ondernemers in de elektronica-detailhandel zijn opgelucht over het besluit om de winkeldeuren beperkt te openen. Vanavond maakte het kabinet bekend dat klanten vanaf zaterdag 15 januari weer welkom zijn tot 17.00 uur. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland: ‘Onze winkeliers hebben een lockdown moeten doorstaan in een periode die normaal gesproken voor topomzetten zorgt. Met deze versoepeling kunnen we weer vooruitkijken. Het is nog niet genoeg, maar we zijn blij dat het kabinet een eerste stap in de goede richting heeft gezet.’

Winkelen kan veilig en verantwoord

Techniek Nederland vindt dat de elektronica-retail al bijna twee jaar laat zien dat winkelbezoek verantwoord en veilig mogelijk is. Terpstra: ‘We hebben het over verstandige ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen. Klanten kunnen vanaf zaterdag weer met een gerust gevoel naar de elektronicawinkel. Onze retail-leden kunnen zich probleemloos aan de regels houden: een maximumaantal klanten, voldoende afstand, mondkapjes en hygiënemaatregelen. Ik ga er dan ook van uit dat de openingstijden binnenkort verruimd kunnen worden.’

Buitenlandse aanbieders profiteerden van winkelsluiting

Elektronica-retailers moeten het hebben van de combinatie tussen online en fysieke verkoop. Tijdens de lockdown hadden buitenlandse winkelketens en online-platforms vrij spel. Terpstra: ‘Consumenten die de afgelopen tijd zijn uitgeweken naar het buitenland en naar online-platforms, staan morgen niet vanzelf weer op de stoep. De lockdown heeft ongetwijfeld schade aangericht. Maar ik ben ervan overtuigd dat klanten snel terugkeren. Onze retailers hebben écht iets extra’s te bieden.’

 

3 dagen geleden

Bakvet van oliebollen verstopt steeds vaker de afvoer

De komende dagen bakt Nederland massaal oliebollen. Veel te vaak verdwijnt het vet na het bakken in de gootsteen of de wc. Het resultaat is vaak een verstopte afvoer. Loodgieters en rioolontstoppers hebben er rond de jaarwisseling steeds meer werk aan. En consumenten schakelen lang niet altijd betrouwbare bedrijven in om het probleem te verhelpen.

 Bakvet door gootsteen en wc

Sanitairspecialist Eric van der Blom van Techniek Nederland: ‘Als je bakvet door de gootsteen of de wc spoelt, is die nog vloeibaar. Het vet koelt vervolgens af en gaat dan stollen. Er komt dus een vetlaag aan de binnenkant van de afvoerleidingen die voor een verstopping zorgt. Er moet dan een loodgieter of rioolontstopper aan te pas komen om de problemen te verhelpen.’

Bakvet wordt groene energie

Van der Blom adviseert gebruikt bakvet terug te gieten in de verpakking. ‘Zo’n oude verpakking kun je inleveren bij een inzamelpunt in de buurt. Dan kan er biobrandstof van gemaakt worden. Dat is een groene energiebron.’

Uitkijken voor oplichters

Wie te maken krijgt met een verstopping van de afvoer, wil daar zo snel mogelijk van af. Een zoekopdracht online kan leiden naar onbetrouwbare loodgieters of rioolontstoppers die slecht werk leveren én een veel te hoge rekening presenteren. ‘Bovenaan de Google-resultaten kom je vaak tussenpersonen tegen die vervolgens een bedrijf gaan zoeken om de klus uit te voeren. Dat is niet verboden, maar als consument ben je meestal wel duurder uit dan wanneer je rechtstreeks een loodgieter of ontstoppingsbedrijf inschakelt.’

Vier tips om veilig een loodgieter of rioolontstopper te vinden

Van der Blom heeft vier tips voor het vinden van een betrouwbare rioolontstopper of loodgieter:

-        Zoek een riolerings- of loodgietersbedrijf in de buurt. De website van Techniek Nederland wijst de weg via ’Vind een vakman bij u in de buurt'.

-        Scroll in de zoekresultaten op Google naar beneden voor een website met een bekend straatadres bij u in de buurt.

-        Bekijk altijd wat voor ‘reviews’ een bedrijf op internet krijgt.

-        Vraag direct naar de kosten. Een betrouwbare loodgieter geeft altijd een eerlijke prijsindicatie.

3 weken geleden

Elektronicawinkels lopen door lockdown de beste omzetweken van het jaar mis

De lockdown die het demissionaire kabinet gisteren afkondigde raakt de elektronicawinkels hard. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: ‘Veel ondernemers in de retail hebben het al buitengewoon zwaar. Daarbovenop lopen de elektronicawinkels nu de beste omzetweken van het jaar mis.’ Terpstra wil de schade voor de elektronica-retail zoveel mogelijk beperken. ‘We moeten ervoor zorgen dat winkelen op afspraak mogelijk wordt. En 24/7 boosteren!’

 Winkelen op afspraak

Techniek Nederland is blij dat het afhalen van elektronicaproducten (‘click & collect’) mogelijk blijft. De brancheorganisatie wil óók winkelen op afspraak mogelijk maken, omdat persoonlijk advies in de winkel belangrijk is bij de aankoop van elektronica. Volgens Techniek Nederland levert winkelen op afspraak geen extra gezondheidsrisico’s op. Het kan het omzetverlies de komende weken niet goedmaken, maar beperkt wél de schade voor ondernemers.  

Buitenlandse online-platforms profiteren

Voor elektronica-retailers is de combinatie tussen online-verkoop en fysieke verkoop essentieel. Terpstra: ‘De grote buitenlandse platforms profiteren nu van onze lockdown. Hoe langer de winkelsluiting duurt, hoe groter de kans dat die klanten na de pandemie niet meer terugkomen. Dat levert blijvende economische schade op. Dat moeten we zoveel mogelijk voorkomen.’

Maatregelen onontkoombaar

Techniek Nederland begrijpt dat de maatregelen onontkoombaar zijn om de oprukkende omikron-variant in te dammen. Terpstra: ‘De berichten zijn zorgwekkend en we moeten voorkomen dat de druk op de zorg onhoudbaar wordt.’

24/7 boosteren

Dag en nacht boosteren is volgens voorzitter Doekle Terpstra dé manier om snel uit de lockdown te komen. ‘In sommige andere landen gebeurt dat al. Laten we kijken of dat ook in ons land mogelijk is. Zo kunnen we de lockdown in de retail zo kort mogelijk houden.’

Ruimhartig compenseren

De coronacrisis heeft de afgelopen anderhalf jaar de financiële positie van elektronica-retailers danig verzwakt. Daarom vindt Techniek Nederland het belangrijk dat er ruimhartige compensatie komt voor het omzetverlies tijdens deze lockdown. Als de NOW- en TVL-regelingen geen soelaas bieden, moet de overheid naar andere mogelijkheden kijken om ondernemers te ondersteunen.

1 maand geleden

Regeerakkoord met groene ambities en veelbelovende plannen voor technisch beroepsonderwijs

Techniek Nederland ziet perspectief in de groene ambities van het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie vandaag hebben gepresenteerd. Doekle Terpstra, voorzitter van de brancheorganisatie: ‘Het nieuwe kabinet maakt het klimaat topprioriteit. Dat betekent dat de technieksector zijn mouwen kan opstropen.’

Duurzame woningen met een laadpaal voor de deur

Het nieuwe kabinet streeft naar een CO2-reductie in 2030 van 55%. Techniek Nederland staat achter die duurzame ambitie in het coalitieakkoord. Terpstra: ‘Wij zijn de sector die het moet gaan waarmaken. We gaan de bestaande woningvoorraad verduurzamen en nieuwbouw aardgasvrij maken. We maken kantoren energieneutraal en waar nodig transformeren we ze naar woningen. We breiden de infrastructuur voor elektrisch rijden in hoog tempo uit en we vergroenen de industrie.’

Technische vakmensen

Terpstra wijst er wel op dat er een verschil is tussen beleid en uitvoering. ‘Kiezen voor de energietransitie is mooi. Maar zonder technische vakmensen kun je geen warmtepompen en zonnepanelen aansluiten. En dan loopt de energietransitie vast. Het is dan ook belangrijk dat het regeerakkoord expliciet aandacht besteedt aan het opleiden van technische vakmensen.’ Volgens Techniek Nederland vormen de kabinetsplannen een goede basis om te komen tot een concreet actieplan voor het technisch beroepsonderwijs. De installateurskoepel wil daar graag actief aan bijdragen. Het niveau, de toegankelijkheid en het aanzien van de technische opleidingen zijn beslissend voor de toekomst van ons land.

Tevreden over klimaatplannen

Techniek Nederland is tevreden over de klimaatplannen in het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet noemt de hybride warmtepomp ‘op korte termijn voor de meeste woningen een goede warmteoplossing’. Ook over de voorgenomen aanstelling van een Klimaatminister en de vorming van een Klimaatfonds is Terpstra positief. ‘Het kabinet trekt geld uit om verduurzaming aantrekkelijk te maken voor woningbezitters en bedrijven. Dat is een stap in de goede richting.’

Stikstofprobleem oplossen

Techniek Nederland is tevreden over het voornemen van het nieuwe kabinet om het stikstofprobleem snel op te lossen. Die oplossing is nodig om de investeringsagenda op het gebied van de infrastructuur uit te kunnen voeren én om de komende jaren honderdduizenden duurzame woningen te bouwen.

Circulariteit

De manier waarop we met grondstoffen en materialen omgaan is op de lange termijn niet houdbaar. Techniek Nederland vindt het daarom belangrijk dat de coalitiepartijen in het regeerakkoord veel nadruk leggen op de noodzaak van circulair bouwen, installeren en produceren.

 

1 maand geleden

Techniek Nederland: veel gebouwen voldoen niet aan minimumeisen voor ventilatie

Veel gebouwen in Nederland voldoen niet aan de ventilatie-eisen die het Bouwbesluit stelt. Techniek Nederland vindt daarom dat de ventilatievoorzieningen van met name horeca-gebouwen, concertzalen en nachtclubs zo snel mogelijk moeten worden gecontroleerd. De installatiekoepel reageert daarmee op het RIVM-rapport dat gisteren is verschenen. Uit het rapport blijkt dat goede ventilatie het aantal coronabesmettingen flink kan beperken.

Eén op de vijf ventilatiesystemen werkt niet goed

Zeker 20% van de ventilatiesystemen in Nederlandse gebouwen functioneert niet naar behoren. Dat is de voorzichtige inschatting van Techniek Nederland op basis van een inventarisatie onder gespecialiseerde leden. In scholen is de situatie ronduit alarmerend. Onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laat zien dat een kwart van de schoolgebouwen (zo’n 1.100 in totaal) nog niet voldoet aan de ventilatie-eisen.

70% minder besmettingen

Remco van der Linden, directeur Techniek en Markt bij Techniek Nederland: ‘Ventilatie kan ons helpen om weer op een veilige manier van gebouwen gebruik te maken. Als nachtclubs en concertzalen voldoen aan de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit, valt het aantal besmettingen volgens het RIVM maar liefst 70% lager uit.’ Van der Linden adviseert eigenaren en beheerders van gebouwen om zo snel mogelijk het ventilatiesysteem te laten controleren. Waar nodig kunnen zij dan direct verbeteringen laten aanbrengen. Van der Linden: ‘Het risico op besmettingen is in de winter groter, omdat het bij koud weer minder voor de hand ligt om ramen of deuren open te zetten.’ Het luchten van een ruimte is volgens Van der Linden altijd goed, maar is geen vervanging van goede ventilatie.

Ventilatie te vaak een sluitpost

In veel gevallen voldoen gebouwen niet aan de ventilatie-eisen doordat de omstandigheden veranderd zijn. Gebouwen kunnen bijvoorbeeld in de loop van de tijd een andere functie krijgen of een andere bezettingsgraad. Ook een verbouwing kan voor een nieuwe situatie zorgen. Volgens Techniek Nederland zijn controle en aanpassing van het ventilatiesysteem te vaak een sluitpost bij het gebouwbeheer.

 

1 maand geleden

Blijven hameren op bewust veilig werken

Op woensdag 30 maart 2022 organiseren de brancheorganisaties Techniek Nederland, Bouwend Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland alweer de zesde Bewust Veilig-dag. Bedrijven in techniek, bouw en onderhoud brengen op die dag bewust veilig werken extra onder de aandacht met diverse activiteiten. De slogan van dit jaar: we blijven erop hameren.

Belangrijke boodschap

Veilig en gezond werken is het hele jaar door een vast onderwerp voor bedrijven in techniek, bouw en onderhoud. Dat is niet voor niets; per jaar vinden er nog steeds te veel ongevallen plaats. De initiatief nemende brancheorganisaties blijven daarom hameren op veilig en gezond werken.

'Het hele jaar door werken we met onze collega’s aan producten, diensten en trainingen die veilig en gezond werken onder de aandacht brengen. Op de Bewust Veilig-dag hameren we daar extra op. Want niemand moet gevaar hoeven lopen tijdens zijn of haar werk', aldus een gezamenlijk statement van de organiserende partijen.

Diverse initiatieven voor meer veiligheid

Elk jaar zijn er binnen de bedrijven diverse initiatieven op en rond de dag zelf om medewerkers op een ludieke en unieke manier bewust te maken van het belang van veilig en gezond werken. Vanuit de Bewust Veilig-dag wordt dit onder andere ondersteund met de Bewust Veilig-krant en een set online games; serieuze spellen waar je kennis, ervaring, inzicht en behendigheid voor moet inzetten. Spelers kunnen hun persoonlijkheid en de effecten daarvan op veilig werken ontdekken, maar er is ook een video-quiz, een inschattings- en een behendigheidsspel. Zodra de games en de krant beschikbaar zijn, wordt dat via bewustveilig.com en diverse media bekend gemaakt.

Early Birds worden beloond

Hoe meer bedrijven uit de verschillende branches meedoen, hoe beter. Zo wordt veiligheid een topprioriteit in de gehele keten, met als doel dat iedereen aan het einde van de dag weer gezond naar huis kan. Bedrijven kunnen zich aanmelden als deelnemer via bewustveilig.com. De eerste 50 bedrijven worden beloond met een Early Bird promotiekit en logovermelding op de site.

Meer informatie? Kijk op www.bewustveilig.com

 

1 maand geleden