'Na het vaccin graag een ander normaal'

4 dagen geleden

Dit is een origineel bericht van ANP Expert Support

Dit is een expertquote van Mirella Minkman van Vilans, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Vaccineren maakt versoepelingen in verpleeghuizen mogelijk | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Veel Nederlanders kijken met verlangen uit naar de vaccinatie tegen COVID-19. We verwachten dat we daarmee weer wat meer ons oude ‘normale’ leven met de vrijheid van sociale omgang terug kunnen krijgen. Ondertussen groeit iedere dag de groep mensen die gevaccineerd zijn, al zouden we sneller willen. Dit zijn mensen die het meest kwetsbaar zijn voor een besmetting en de zorgprofessionals die voor hen zorgen.

Wat leren we van die groeiende groep? We vragen ons af of er na die vaccinatie inderdaad meer bewegingsvrijheid is, en of het lukt om daarmee om te gaan. Keert het leven van mensen met een beperking of kwetsbare ouderen weer terug naar dat oude normaal, en is dat eigenlijk wel wenselijk?

Het leven van kwetsbare groepen werd helaas teveel gekenmerkd door eenzaamheid en een gebrek aan perspectief. Onzekerheid en angst doen een mens geen goed. En hoe is het nu voor medewerkers in zorgorganisaties, die eerst grote veranderingen vanwege de coronamaatregelen door hebben gevoerd? De mentale belasting is zwaar, wat doet het verdwijnen van de ‘rek’ met mensen op de langere termijn. Een belangrijk punt om niet uit het oog te verliezen.

De coronacrisis zorgde in verpleeghuizen en organisaties voor gehandicaptenzorg voor leed door isolatie van familie en naasten. Maar het zorgde ook voor rust, en cliënten en medewerkers voelen zich minder gejaagd in vaste patronen. In de organisatie zijn kunstmatige scheidingen, zoals tussen dagbesteding en verblijf, neergehaald.

Mensen met een beperking kunnen in hun eigen vertrouwde omgeving blijven voor dagelijkse activiteiten. Vaste patronen zijn doorbroken en zorgverleners vinden creatieve oplossingen en werken beter met elkaar én met cliënten samen. En er zijn grote stappen gezet in digitalisering, waardoor contact makkelijker en laagdrempeliger is geworden.

Samen zijn we op zoek gegaan naar wat wél kan. Scholing vindt meer op de werkvloer plaats en wordt afgestemd op de behoefte van de zorgverleners. Veel van de veranderingen bevallen ook zo goed dat organisaties in de langdurige zorg deze willen vasthouden. Er valt veel te leren van professionals en van bestuurders in de langdurige zorg. In de media zien en lezen we hier veel te weinig over. Iedereen die zijn steentje bijdraagt telt mee en verdient waardering, maar laten we het ‘andere normaal’ dat past bij onze toekomstige samenleving bespreken, tonen en doorleven. Door ook te leren van de langdurende zorg.

Als kennisorganisatie Vilans supporten we de praktijk met kennis, met voorbeelden die laten zien hoe het ook kan, en met het beantwoorden van vragen. We kijken vooruit naar hoe we met alle lessen, ervaringen en stakeholders toekomstige maatschappelijke opgaven beter aankunnen. Hoe veel de crisis ook van ieder vraagt; we hebben geen tijd meer te verliezen om te leren en toe te werken naar een ander normaal.

Mirella Minkman is bestuursvoorzitter bij Vilans.

Andere persberichten van deze organisatie

'Wet zorg en dwang: belangrijk voor mensen met dementie'

Dit is een expertquote van Julie Meerveld van Alzheimer Nederland, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Wet zorg en dwang pakt jaarlijks 111 miljoen euro duurder uit | ANP

De Wet zorg en dwang (Wzd) brengt jaarlijks 111 miljoen euro meer aan kosten met zich mee dan was begroot. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze wet is ontzettend belangrijk voor mensen met dementie. Zij moeten zoveel mogelijk de regie over hun leven kunnen houden. De Wzd helpt hierbij. De wet regelt zorgvuldige inzet van onvrijwillige zorg en stimuleert het zoeken naar alternatieven. Zo zorgt de wet voor betere rechtsbescherming van mensen met dementie.

Onlangs verscheen een rapport van Alzheimer Europe, hieruit bleek dat juridische zeggenschap in Nederland goed geregeld is dankzij de Wzd. Bijvoorbeeld als het gaat om vrijheidsbeperking. Dat mag alleen wanneer de fysieke en mentale integriteit van de persoon met dementie ernstig gevaar loopt en alleen als laatste toevluchtsoord. Het stappenplan in de wet ervoor zorgt ervoor dat onvrijwillige zorg alleen mag worden gegeven als er anders ernstig nadeel optreedt en als er echt geen vrijwillige alternatieven zijn.

Toch blijkt ook uit onze peiling in september 2020 onder 666 mantelzorgers dat de Wzd, die sinds januari 2020 van kracht is, nog onvoldoende toegepast lijkt te worden, terwijl de resultaten juist de noodzaak van de wet laten zien. Alzheimer Nederland ondersteunt in de evaluatie van de nieuwe wet, peilt bij de achterban hoe de wet wordt toegepast. en zet zich er dan ook voor in dat de wet op de juiste manier wordt toegepast.

Julie Meerveld is Manager belangenbehartiging en regionale hulp bij Alzheimer Nederland.

2 dagen geleden

'Het elastiekje van sociaal werkers staat op knappen'

Dit is een expertquote van Mariël van Pelt van Movisie, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: 'Ik hoop dat sociaal werkers in opstand komen’ | ANP

‘Sociaal werkers lopen op hun tandvlees’, is de noodkreet van Louis de Mast, woonbegeleider van zelfstandig wonende volwassen met autisme. Een tweet leverde hem honderden reacties op, vooral steun en herkenning. Steeds meer collega’s spreken zich uit. In een interview met het platform Zorg + Welzijn zegt hij ‘De situatie is heel zorgelijk’ en ‘Ik hoop dat sociaal werkers in opstand komen’. Movisie-expert Mariël van Pelt onderbouwt de noodkreet van Louis de Mast. “De werkdruk onder sociaal werkers is inderdaad – veel – te hoog. Dit bleek al uit TNO onderzoek uit 2019 en blijkt ook uit recent onderzoek van Movisie onder een groot aantal sociaal werkers.’

‘Vanwege de unieke kenmerken van sociaal werkers - nabij zijn, verbinden en versterken zijn zij onmisbaar voor de aanpak van sociale vraagstukken. Zij zijn bijvoorbeeld hard nodig voor de aanpak van gezondheidsverschillen als gevolg van sociale ongelijkheid in onze samenleving, een urgent en complex maatschappelijk vraagstuk waar de RVS terecht aandacht voor vraagt. En tijdens de Coronacrisis bleek dat sociaal werk een cruciale beroepsgroep is. Dus als we als samenleving dit soort vraagstukken goed willen aanpakken en er zijn voor die mensen die ondersteuning het hardste nodig hebben, dan moeten politiek en beleid het sociaal werk serieus gaan nemen: maak snel werk van het verminderen van de werkdruk, verbeter de werkomstandigheden en doe dat in afstemming met het sociaal werk zelf.’

Mariël van Pelt is adviseur bij Movisie.

3 dagen geleden

'Zorgen om bijwerkingen bewijst robuustheid van de geneesmiddelbewaking'

Dit is een expertquote van Peter Bertens van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: EMA na onderzoek: voordelen AstraZeneca wegen zwaarder dan risico (2) | ANP

Het geneesmiddelenbureau EMA weegt de voordelen van het gebruik van het AstraZeneca vaccin zwaarder dan een mogelijk zeldzame bijwerking van het vaccin dat trombose kan veroorzaken in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Dit is de conclusie van het overleg van het veiligheidscomité van de EMA eerder deze week. Voor ons als sector is dit besluit een teken dat het geneesmiddelsysteem dat we met zijn allen hebben ingericht, goed werkt.

Het is op zich niet raar dat er soms nieuwe bijwerkingen bij geneesmiddelen of vaccins gevonden worden. Sommige bijwerkingen laten zich niet gelijk na toediening zien. En sommige bijwerkingen kun je pas zien als een hele hoop mensen een vaccin gebruiken, zoals nu met de covid-vaccins gebeurt. Daarom is het belangrijk dat bedrijven en artsen gegevens blijven verzamelen over de effecten van vaccins bij gevaccineerden: we willen weten of de vaccins bescherming blijven geven en we willen weten of er onverwachte bijwerkingen zijn.

Hiervoor hebben we met z’n allen een systeem van geneesmiddelbewaking opgetuigd. Als iemand na vaccinatie ergens last van heeft is het belangrijk dat dit doorgegeven wordt aan zijn of haar arts en het bijwerkingencentrum Lareb. Deze verzamelt en beoordeelt gegevens over mogelijke bijwerkingen.

Uiteindelijk komen de data uit Nederland en andere Europese landen terecht bij de EMA, waar het veiligheidscomité zich er over buigt. Dat kan dan beslissen, zoals bijvoorbeeld nu met AstraZeneca, dat de bijsluiter aangepast moet worden. Zelfs als het risico zo klein is als in dit geval. Hieruit blijkt dat het beleid goed werkt: we kunnen er met z’n allen vanuit gaan dat de door de EMA als positief beoordeelde geneesmiddelen en vaccins veilig en effectief zijn.

De EMA kijkt altijd of de nadelen van een vaccin opwegen tegen de voordelen. Langs deze lat is deze week het vaccin van Astra Zeneca gelegd, met als eindconclusie dat het vaccin gewoon gebruikt kan blijven worden maar dat de bijsluiter aangepast moet worden. Zo worden artsen en gevaccineerden nog extra gewezen op het extra risico op trombose. Het risico daarop is gelukkig heel erg klein en veel kleiner dan andere risico’s die we lopen.

Mensen nemen regelmatig grote risico’s, denk bijvoorbeeld aan autorijden of skiën. Ondanks het risico op het breken van een been, gaan elk jaar mensen massaal op de lange latten staan. Zonder heel veel extra zorgen: we zijn met dit risico vertrouwd. Een bijwerking van een vaccin is daarentegen onbekend, niet goed voor te stellen en daarom extra zorgelijk.

Ik denk dat we deze week hebben gezien dat ons systeem van geneesmiddelbewaking heel goed werkt: door het verzamelen van gegevens en het analyseren daarvan kunnen autoriteiten de veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen en vaccins goed volgen. En ingrijpen als dat nodig is.

Peter Bertens is Manager Innovatie en Life Science en Health bij Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

4 dagen geleden

'ICT-beveiliging: 3 tips voor meer structuur en vertrouwen'

Dit is een expertquote van Santosh Sharman van Kiwa, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Veel mis in Nederlandse ict-beveiliging, zelfs geen verweer tegen simpele hacks | NOS

Volgens de Cyber Security Raad zijn veel Nederlandse organisaties, óók vitale bedrijven in de financiële en nutssector, nog altijd erg kwetsbaar voor digitale aanvallen. Deze kwetsbaarheid hangt gedeeltelijk samen met het feit dat de producten die bedrijven, maar ook burgers, gebruiken lang niet altijd cyberveilig zijn. Denk daarbij aan boekhoudsoftware of ‘slimme’ verlichting of deurbellen.

De meeste gebruikers van producten en diensten die met het internet verbonden zijn, houden zich bepaald niet dagelijks bezig met cyberveiligheid. Veiligheid is voor hen dus doorgaans een kwestie van vertrouwen. En juist dat vertrouwen ontbreekt nogal eens. Voornaamste reden daarvoor is dat er onder gebruikers van ICT-systemen en Internet of Things-producten veel onduidelijkheid heerst rondom cyberveiligheid. Voor velen is cybersecurity een wirwar van samenwerkende onderdelen waarbij de onderlinge samenhang lang niet altijd duidelijk is.

Het creëren van overzicht en structuur is een goede manier om het vertrouwen van gebruikers, zowel binnen organisaties als bij de consument, in ICT-producten op te krikken. Met de drie onderstaande tips zetten organisaties hiermee een goede eerste stap:

  • Goede cyberveiligheid hangt af van de balans tussen mensen, processen en technologie. Ga dus voor een ketenaanpak, kijk naar de ‘requirements’ van elk afzonderlijk deel, en zorg ervoor dat deze drie pijlers in balans zijn. Internationaal erkende kwaliteitsnormen als de ISO 27001 en de IEC 6244 geven hieraan houvast, zowel in een dienstverlenende als in een industriële omgeving. Organisaties die zich laten auditen of certificeren door een onafhankelijke derde partij laten hiermee bovendien aan eindgebruikers zien dat er geïnvesteerd wordt in goede cyberveiligheid.
  • Laat je systemen regelmatig testen met behulp van een penetratie- of vulnerability-assessment. Dit legt heel vaak op het eerste oog onzichtbare kwetsbaarheden bloot en zorgt ervoor dat de cybersecurity op peil wordt gehouden.
  • Bepaal, samen met experts, een korte- en langetermijnstrategie voor cybersecurity waarbij beleidsprocedures, incidentresponses en training van personeel belangrijke punten zijn. Het is belangrijk dat deze strategie op directieniveau gesteund wordt.

Het is een utopie om uit te gaan van 100% cyberveiligheid, maar het is wél mogelijk (en noodzakelijk!) om continu bezig om het kwaadwillenden zo moeilijk mogelijk te maken.

Santosh Sharman is Productmanager IoT Security bij Kiwa.

4 dagen geleden

'Zware sterfte raakt verpleeghuiszorg uitzonderlijk hard'

Dit is een expertquote van Mirella Minkman van Vilans, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: CBS: afgelopen jaar ruim 20.000 coronadoden | NOS

Bijna 60 procent van de 20.000 vorig jaar overleden covid-patiënten viel onder de Wet langdurige zorg (Wlz), met name om mensen die bijvoorbeeld in een verpleeghuis wonen. Hiermee is de sector enorm hard geraakt en hebben zorgprofessionals bijzonder hard gewerkt in een uitzonderlijk jaar.

Het is nu zaak om de geleerde lessen te gebruiken om ook dit jaar zo goed mogelijk uit de coronacrisis te komen. En om ze ook na de crisis niet te vergeten. Lessen over samenwerken onder druk en over de grenzen van de eigen instelling heen kijken, de inzet van meer beeldschermzorg en andere vormen van digitale zorg en de omgang met stress, rouw en hoge werkdruk bijvoorbeeld. En vooral ook zien dat langdurige zorg geen apart hokje is van de samenleving maar er integraal onderdeel van uit maakt.

Mirella Minkman is bestuursvoorzitter bij Vilans.

5 dagen geleden

'Horeca moet niet als last, maar weer als lust gezien worden'

Dit is een expertquote van Shiva de Winter van Sociability Horeca Group, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Halsema: overheid moet terrassen heropenen • 'Matthäus online meezingen ontroert' | NOS

De afgelopen maanden konden de media niet om de horeca heen. En begrijpelijk ook, aangezien de branche het zwaarst getroffen is. Beelden van gesloten zaken, opstandige ondernemers en discuterende politici zijn niet meer weg te denken. En uiteindelijk levert het niets op. Vraag is ook hoe de horeca gezien wordt. Is het een last of een lust?

Door die vraag hardop te stellen, kan er ook gekeken worden naar de benadering ervan. Als het gezien wordt als last, zijn die zeurende ondernemers eigenlijk tijdsverspilling. Als het gezien wordt als lust, zijn diezelfde ondernemers keihard nodig om voor de belanghebbende het terras klaar te hebben staan bij mooi weer. Een van de meest genoemde aspecten na een paar weken mooi weer: waar laat je de mensen?

Zolang er niet duidelijk is hoe de horeca wordt gezien en hier geen duidelijk gezamenlijk antwoord voor is, zijn het meer de one-man-shows waarbij het pappen en nathouden is voor politici. “Ja wij gaan het gesprek aan.” "Ja, wij luisteren maar het mag niet te lang duren en nee wij zeggen niets toe.”

Politiek Den Haag speelt momenteel een welles-nietes spelletje waar ze in het doolhof zelf de weg zijn kwijtgeraakt. Los van de formatieformaliteiten en de bijbehorende sores hieromheen. De enige manier die mijn inziens mogelijk is hieruit te komen is openheid van zaken. Al snel worden de verborgen agenda’s van politici besproken waar de belangen hoog zijn dus ook sneller behandeld worden. Speel het spelletje mee, stop met je te verstoppen en maak je punt duidelijk.

De oproep van burgemeesters die de protesten en de burgerlijke ongehoorzaamheid zat zijn kunnen helpen. Het lijkt helaas meer een schreeuw in de woestijn. Schrijnende gevallen zijn niet interessant genoeg meer, want die heb je overal al. Geld is allang niet meer leidend. Angst is leidend en bindend.

Het zou politiek Den Haag sieren om uit de schulp te komen en over de grenzen te kijken. Dan kan het zonder een al te grote chaos en in goed overleg waarschijnlijk wel. Nee, Duitsland is hierin niet het beste voorbeeld, maar blijkbaar wel de beste raadgever. Stop met verstoppen Den Haag, en verbreed je visie. Wie weet lukt het dan om van een last een lust te maken.

Shiva de Winter is voorzitter van Sociability Horeca Group.

6 dagen geleden