Scab presenteert de loonkostenontwikkeling cao Bouw & Infra 2021/2022

2 maanden geleden

Dit is een origineel bericht van
Scab Accountants & Adviseurs B.V.

Scab presenteert de loonkostenontwikkeling cao Bouw & Infra 2021/2022

De cao-partijen hebben een voorlopig onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Bouw & Infra bereikt. In dit voorlopige akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over een loonsverhoging, een eenmalige bruto uitkering, een diplomabonus, een subsidie indiensttreding uitzendkracht 50plusser en een verruiming van de zwaarwerkregeling voor UTA (onder voorwaarden).

De bouw kenmerkt zich met werkvoorraden en projecten waarvan de doorlooptijd, mede gezien de hausse in de branche, steeds verder opschuift. Inzicht in de impact van de gemaakte afspraken op de loonkostenontwikkeling 2021 en 2022 is dan ook van belang. Scab heeft dit uitgewerkt.

In het (voorlopig)onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2021/2022 zijn onder andere twee loonsverhoging opgenomen, te weten:

 • 1,50% per 1 augustus (loonperiode 8) 2021
 • 3,00% per 1 januari (loonperiode 1) 2022

Belangrijke aandachtspunten bij onze berekeningen zijn:

 • Er is geen opslag meegenomen voor de éénmalige uitkering per 1 december 2021
 • Er is geen rekening gehouden met de verhoging van cao-vergoedingen conform het onderhandelingsresultaat (verhoging per 1 augustus 2021 met 1,50% en per 1 januari 2022 met 3%).
 • Voor de berekeningen per 1 januari 2022 zijn de rekenregels van 2021 gehanteerd.

Op onze website hebben wij de loonkostenontwikkeling gepubliceerd aldus Maarten Stubbé, algemeen directeur van Scab. Deze loonkostenontwikkeling is te vinden op www.scabadvies.nl/loonkostenontwikkeling-cao-bouw-infra-2021-2022

Contactpersoon Voor informatie, reacties, beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Maarten Stubbé (algemeen directeur van Scab). Bereikbaar op mstubbe@scabadvies.nl of 0611015154. Voor vragen over de gemaakte loonkostenberekeningen kunt u contact opnemen met Paul Soethout (senior relatiebeheerder van Scab). Bereikbaar op psoethout@scabadvies.nl of 0651130635. www.scabadvies.nl Over Scab In 1973 werd Stichting Scab beheer opgericht. De stichting vond zijn oorsprong door het vooruitstrevende initiatief van verschillende bouwondernemers die een gezamenlijk doel voor ogen hadden: diensten voor de bouw bedacht door de bouw. Het zwaartepunt lag bij Scab van meet af aan op de bundeling van financiële dienstverlening. De doelen zijn onveranderd gebleven, ze zijn eenvoudig, effectief, kostenbesparend en efficiënt. Ook is het ideaal nooit gewijzigd. Nog steeds gaat een goede dienst voor het winstoogmerk. Als organisatie is Scab wel veranderd en met de tijd meegegroeid. In de afgelopen 50 jaar hebben ze zich steeds verder ontwikkeld tot een volwaardig en landelijk opererend accountantskantoor voor de bouw. Met uitgebreide specifieke diensten voor de bouwbranche. Scab beheer biedt een totaaloplossing in vier kernactiviteiten: accountancy, fiscale ondersteuning, loonadministratie en personeelsadvies. Met deze vier kerncompetenties ondersteunt ze al ruim 3000 bouwondernemers in Nederland. Daarnaast is ze de grootste loonadministratieverwerker in de bouw.
Scab Accountants & Adviseurs B.V.
plaats:
Tilburg
website:
https://www.scabadvies.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Scab (specialist voor de bouw) neemt de loonadministratie activiteiten van Kraan over

Scab Accountants en Adviseurs heeft met Kraan Bouwcomputing een overeenkomst gesloten waarmee Scab de loonadministratie activiteiten van Kraan overneemt. Scab verstevigt hiermee haar leidende rol als grootste loonverwerker voor de Bouw en Kraan Bouwcomputing legt haar focus volledig op het leveren van kwalitatief hoogwaardige software voor de bouwbranche.

De overname betekent tevens direct een nauwe samenwerking tussen Scab en Kraan. De betrokken relaties blijven immers ‘Kraan relatie’ met betrekking tot de overige belangrijke bouwsoftware toepassingen. Met de overname garandeert Kraan aan haar relaties de (Scab)diensten van de grootste loonverwerker voor de bouw. Tussen Scab en Kraan is de afgelopen maanden dan ook een sterke koppeling tussen de twee platforms gebouwd.

“Met deze acquisitie breiden wij niet alleen onze activiteiten als loonverwerker uit, maar bevestigen wij opnieuw ons specialisme voor de bouw”, aldus Maarten Stubbé, algemeen directeur van Scab.

Geert-Jan den Besten (Algemeen directeur Kraan) voegt hieraan toe: “Kraan heeft decennia lang veel bouwbedrijven mogen helpen en ondersteunen met hun loonverwerking. Het persoonlijke tintje wat de medewerkers van Kraan al die jaren hebben meegegeven, werd menig maal geprezen. De focus op het ontwikkelen van Bouwsoftware mag op lange termijn niet ten koste gaan van de klanttevredenheid van de loonadministratiegebruikers. Dan is het overdragen en gaan samenwerken met dé leidende partij Scab een vooruitgang voor Kraan, voor haar klanten en voor Scab. En daarmee dus de enige juiste keuze. Kraan werkt graag samen om zo voor haar klanten de beste partijen bij elkaar te brengen, met de best mogelijke totaaloplossing tot gevolg. Zo heeft Kraan er met Scab een gespecialiseerde nieuwe partner bij. Wij zien uit naar deze samenwerking.”

3 maanden geleden

Elke Nederlandse bouwvakker gaat er financieel op vooruit in 2021; Scab heeft de details.

Elke Nederlandse bouwvakker gaat er financieel op vooruit in 2021; Scab heeft de details.

Voor 2021 is een aantal aanpassingen vanuit de Belastingdienst en vanuit cao-partijen gecommuniceerd. Inmiddels heeft Scab, de grootste loonverwerker in de bouw, deze wijzigingen in haar software verwerkt en kunnen we concreet zeggen: loonkostenbesparing en flinke nettoloonstijging voor de bouw!

Een verhoging van het loon gaat in de regel niet gepaard met een verlaging van de loonkosten. Voor 2021 gaat dit wel op. Immers er is geen collectieve loonsverhoging vanuit de cao (reeds per 1 december 2020 doorgevoerd), de inhouding loonbelasting valt lager uit en de bpfBOUW aanvullingsregeling 55 min is komen te vervallen per 1 januari 2021.

Voornaamste oorzaken verhoging nettoloon zijn:

 • De eerste belastingschijf gaat omlaag van 37,35% naar 37,10%
 • Arbeidskorting gaat omhoog van € 2.711 naar € 2.837
 • Algemene heffingskorting gaat omhoog van € 3.819 naar € 4.205
 • Vervallen van de premie bpfBOUW aanvullingsregeling 55 min.

Voornaamste oorzaken verlaging loonkosten zijn:

 • Vervallen van de premie bpfBOUW aanvullingsregeling 55 min voor de werkgever
 • Minder doorbetaalde feestdagen: maandloon; was 7, wordt 5 en week/4 wekenloon; was 8, wordt 4

Wij hebben op onze website een interessante loonvergelijking gepubliceerd, een overzicht van de loonontwikkeling in de afgelopen perioden aldus Maarten Stubbé, algemeen directeur van Scab. Kijk op www.scabadvies.nl/loonontwikkeling voor de overzichten van de loonontwikkeling in de bouw.

6 maanden geleden