Netbeheerder Stedin plaatst om de dag een nieuw trafohuisje

24-06-2022 07:15 | 4 dagen geleden

Dit is een origineel bericht van
Stedin

Stedin plaatst dit jaar 150 nieuwe trafohuisjes in haar verzorgingsgebied. Dat is ongeveer om de dag één nieuw huisje. Reden: steeds meer mensen verduurzamen hun huis of bedrijf. Daarmee stijgt de vraag naar elektriciteit. Dit betekent dat er bij steeds meer mensen in de buurt een trafohuisje wordt geplaatst of dat er nieuwe elektriciteitskabels worden getrokken.

,,Transformatorhuisjes, of trafohuisjes zoals wij ze noemen, zijn de lokale krachtbron die zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen in iedere buurt mogelijk maken, legt CTO David Peters van Stedin uit. ,,Om van aardgas en kolen over te stappen naar duurzame elektriciteit zitten we midden in een grote verbouwing van ons elektriciteitsnet. Onze klanten zijn thuis al volop bezig met de energietranisitie: ze gaan elektrisch rijden, kopen een warmtepomp of installeren zonnepanelen. Al deze apparaten vragen of produceren veel meer elektriciteit en daarom breiden we de capaciteit van het net uit. Daar zijn meer kabels en dus ook trafohuisjes bij nodig.’’

Foto: trafohuisje van Stedin.

Waarom is een trafohuisje belangrijk?

Stedin beheert al zo’n 26.500 trafohuisjes in Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. Ze kunnen van uiterlijk en formaat erg verschillen, maar de meeste zijn ongeveer 2,5 bij 3 meter. In het trafohuisje wordt middenspanning omgezet naar laagspanning, zodat het gebruikt kan worden in huis. Daarnaast maken ze ook het laden van auto’s in de buurt mogelijk en transporteren de duurzame elektriciteit van de zonnepanelen die op de daken liggen. Een trafohuisje is dus een onmisbaar knooppunt voor de energievoorziening in de buurt en cruciaal voor de verduurzaming van huizen.

Stedin krijgt regelmatig vragen over een nieuwe trafohuisjes. Waar zo’n huisje komt te staan luistert nogal nauw, want niet alle plekken zijn even geschikt. Ze moeten bijvoorbeeld aan de openbare weg staan op een centrale plek in de wijk. Daarnaast moeten monteurs van Stedin voor werkzaamheden of een storing er goed bij kunnen. Stedin plaatst de trafohuisjes in samenwerking met de gemeente. De buurt wordt bij het plaatsen van een nieuw trafohuisje geïnformeerd en waar mogelijk betrokken.

Zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen populair

Een van de redenen dat er meer trafohuisjes nodig zijn, zijn zonnepanelen. Die waren de afgelopen jaren al nauwelijks aan te slepen. Begin dit jaar hadden ruim 337.000 huishoudens in het verzorgingsgebied van Stedin zonnepanelen. Dat is 23% meer dan het jaar ervoor. Al die panelen samen hebben een vermogen van 1.232 megawattpiek. Die leveren in een jaar net zoveel stroom als alle huizen in Rotterdam of twee keer de stad Utrecht in een jaar gebruiken.

Het elektriciteitsnet hoeft niet alleen uitgebreid te worden voor zonnepanelen, maar ook voor zware elektrische apparaten in huis zoals, een inductiekookplaat, laadpaal of warmtepomp. Hiervoor is vaak een zwaardere elektriciteitsaansluiting nodig. Ook de aanvragen voor verzwaringen krijgt Stedin steeds meer. Normaal gesproken ligt dit rond de 450 verzoeken per week en dat steeg begin dit jaar soms naar meer dan 600 verzoeken per week.

Alles bij elkaar betekent dit dat Stedin de komende jaren z’n handen vol heeft aan de uitbreiding van het net en dat op steeds meer plekken nieuwe trafohuisjes komen. Meer informatie over trafohuisjes is te vinden op www.stedin.net/msstations .

Over Stedin

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat is de missie van Stedin. Stedin is de onafhankelijke netbeheerder van het gas- en elektriciteitsnet in het grootste deel van Zuid-Holland en de provincies Utrecht en Zeeland. Stedin zorgt ervoor dat ruim 2,3 miljoen huishoudens en zakelijke klanten over energie beschikken om te leven, werken en ondernemen. Daarbij werkt Stedin aan een duurzaam energiesysteem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. Ons werkgebied is een overwegend stedelijke en industriële regio. In dit gebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Stedin heeft ruim 4.000 medewerkers en het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.

Stedin
plaats:
Rotterdam
website:
https://www.stedin.net/msstations

Andere persberichten van deze organisatie

Eerste inzichten en vervolgstappen StedinFlexchallenge bekend

Maar liefst 30 oplossingen voor inzet flexibel elektriciteitsvermogen 

In april dit jaar startte netbeheerder Stedin een marktconsultatie onder de naam ‘StedinFlexchallenge’. Hierbij riep ze bedrijven op om aan te geven of zij hun elektriciteitsvermogen flexibel kunnen inzetten voor twee gebieden; één op Schouwen-Duiveland/Tholen en één in Spijkenisse. Dit heeft geresulteerd in maar liefst 30 oplossingen vanuit zeer verschillende partijen, verdeeld over grofweg drie categorieën: flexibiliteit in duurzame opwek door zon en wind, flexibele bedrijfsprocessen en opslag. In de oplossingen ziet Stedin voor beide locaties kansen om daadwerkelijk meer ruimte te creëren op het elektriciteitsnet. 

De belangrijkste inzichten, conclusies en vervolgstappen zijn opgenomen in het eindverslag dat vandaag is gepubliceerd op de website van Stedin: https://www.stedin.net/zakelijk/energietransitie/flexibel-vermogen-gezocht  

Inzichten

De marktconsultatie heeft Stedin waardevolle inzichten gegeven, de belangrijkste zijn:

1.    Er zijn verschillende oplossingen aangedragen met ‘koppelkansen’ naar duurzame warmte en mobiliteit. Denk aan de inzet van elektrische boilers in plaats van gasgestookte installaties en het snel laden van trucks via batterijopslag. Langere doorlooptijden en de afhankelijkheid van andere partijen maken deze oplossingen complexer dan andere. 

2.    Flexibel vermogen heeft een erg hoge marktprijs. Dit is het gevolg van de huidige onrust op de verschillende met elkaar concurrerende energiemarkten en de snel stijgende vraag naar flexibel vermogen. Om gebruik te maken van flexibel vermogen moet Stedin meeconcurreren in deze markten. 

3.    Stedin vermoedt dat er nóg meer flexibel vermogen aanwezig is – vanuit lokale bedrijven – dan nu is aangeboden via deze marktconsultatie. 

Vervolgstappen

Voor zowel het elektriciteitsnet van Schouwen-Duiveland en Tholen (Noordring) als het elektriciteitsnet van Spijkenisse (Heemraadlaan) is de eerste vervolgstap het bepalen van de inkoopstrategie voor flexibel vermogen. Stedin verwacht deze rond de zomer vast te stellen. Voorwaarde is uiteraard dat het flexibel vermogen betrouwbaar en betaalbaar is.

Elektriciteitsnet Schouwen-Duiveland en Tholen (Noordring)

Voordat de structurele netverzwaring gereed is wil de netbeheerder op Schouwen-Duiveland en Tholen zo snel mogelijk al zoveel mogelijk klanten op de wachtlijst kunnen aansluiten. 

Elektriciteitsnet Spijkenisse (Heemraadlaan)

In het gebied van de Heemraadlaan ziet Stedin een toename van de energievraag. Het doel is om in 2023 één van de oplossingen uit de StedinFlexchallenge in de praktijk te toetsen, zodat de regionale netbeheerder beter op deze stijgende vraag kan anticiperen. De ervaring die Stedin hierbij opdoet, kan ze ook gebruiken in andere gebieden. 

Webinar in september 

In september organiseert Stedin een webinar om de resultaten, opvallende zaken en vervolgstappen van de Flexchallenge nader toe te lichten. Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden voor dit webinar via: https://www.stedin.net/zakelijk/energietransitie/flexibel-vermogen-gezocht 

Als de precieze datum bekend is, ontvangen zij vervolgens een persoonlijke uitnodiging. 

Doel StedinFlexchallenge 

Op de eilanden Schouwen-Duiveland en Tholen en in Spijkenisse en omgeving moet sneller ruimte op het elektriciteitsnet gecreëerd worden voor duurzame opwek (zon- en windenergie), voor het leveren van meer elektriciteit en voor economische groei. Via de StedinFlexchallenge wil Stedin – samen met klanten en met marktpartijen die zich hierin specialiseren – de kansen in de regio beter benutten en het elektriciteitsnet optimaal gebruiken. Bijvoorbeeld door tijdelijk meer of minder elektriciteit te gebruiken, door de energieproductie uit te stellen of te vervroegen of door regelvermogen aan te bieden met behulp van een grote batterij, koelinstallatie of elektrische boiler. Zo wil Stedin versneld ervaring opdoen en loopt de organisatie vooruit op de regelgeving die vanaf eind dit jaar geldt; het Codebesluit congestiemanagement

Foto: de opwek van zon- en windenergie

Over Stedin

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat is de missie van Stedin. Stedin is de onafhankelijke netbeheerder van het gas- en elektriciteitsnet in het grootste deel van Zuid-Holland en de provincies Utrecht en Zeeland. Stedin zorgt ervoor dat ruim 2,3 miljoen huishoudens en zakelijke klanten over energie beschikken om te leven, werken en ondernemen. Daarbij werkt Stedin aan een duurzaam energiesysteem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. Ons werkgebied is een overwegend stedelijke en industriële regio. In dit gebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Stedin heeft ruim 4.000 medewerkers en het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.  

1 week geleden

De energietransitie: meisjes kunnen het verschil maken

De wereld van techniek is voor veel jongeren en in het bijzonder voor meiden onbekend. Belangrijk dus om ze al jong te laten kennismaken met de veelzijdigheid, mogelijkheden en maatschappelijke relevantie van techniek. Dat gebeurt vandaag bij TenneT, Alliander, Enexis Netbeheer en Stedin op Girls’ Day, een dag bedoeld om meiden tussen de 10 en 15 jaar enthousiast te maken voor opleidingen en beroepen in bèta, techniek en IT. Aan de online kick-off van Girls’ Day doen door het hele land 6500 meisjes mee, die aansluitend bij diverse bedrijven vrouwelijke technische professionals ontmoeten.

Girls’ Day brengt meisjes in aanraking met bèta, techniek en IT

Gelukkig kiezen meiden op de verschillende schoolniveaus steeds vaker voor een technisch profiel en opleiding. Dat is helaas nog niet genoeg. 3% van de technische vakmensen in Nederland is vrouw. Veel talent gaat dan ook verloren. Daarom laten de netbeheerders op Girls’ Day een positief en inspirerend geluid horen, dat meiden de energietransitie laat ervaren en ze activeert om onderdeel te worden van de verandering.

Stedin

Ongeveer 70 meiden komen naar de Stedin Bedrijfsschool in Rotterdam. Nooit eerder meldden zoveel meiden zich aan. Onder begeleiding van acht vrouwelijke, technici maken de meiden kennis met het werken in de techniek en ze leren hoe een slimme meter werkt. Ze krijgen ook informatie over wat Stedin doet met de energie van warmte, wind en zon, doen samen een innovatiespel en ze werken opdrachten uit, zoals die in de dagelijkse leven van een technicus voorkomen.

Stedin COO Trudy Onland: “ We doen mee aan Girls’ Day om te laten zien wat de techniek te bieden heeft! We hopen dat de meiden na afloop vol energie en inspiratie naar huis gaan en zich over een paar jaar enthousiast aanmelden voor een baan in de techniek; jong geleerd is oud gedaan.”

Meer weten over Girls' Day bij de netbeheerders? Zie ook: https://www.alliander.com/nl/nieuws/de-energietransitie-meisjes-kunnen-het-verschil-maken/ 

3 maanden geleden

Stedin start flexchallenge

Rotterdam, 31 maart 2022 – Stedin start een flexchallange op Schouwen-Duiveland, Tholen en in Spijkenisse en roept bedrijven op om hun elektriciteitsvermogen flexibel in te zetten. De energietransitie heeft enorme gevolgen voor het elektriciteitsnet. De toename van lokaal opgewekte duurzame zonne- en windenergie aan de ene kant en de stijgende vraag naar elektriciteit aan de andere kant, vraagt steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Op sommige piekmomenten – bijvoorbeeld als de zon veel schijnt – raakt het net tijdelijk overbelast. Daar kunnen (lokale) ondernemers bij helpen in de vorm van flexoplossingen en tegelijk geld verdienen. Deze zogenaamde energieondernemers kunnen zich tot en met woensdag 4 mei 2022 aanmelden.

Stedin Flexchallenge

Zet je flexibel elektriciteitsvermogen in voor Schouwen-Duiveland, Tholen en Spijkenisse. Ben je een energieondernemer: energieleverancier, grootverbruiker (zoals een tuinder of agrariër met veel zonnepanelen), aanbieder van zonnedaken/zonne-installaties, logistiek bedrijf, (vastgoed)ontwikkelaar van bedrijfspanden voor zon op dak, aanbieder van windenergie of andere marktpartij? En kun je tijdelijk meer of minder elektriciteit gebruiken? Kun je de energieproductie uitstellen of vervroegen? Of kun je ons regelvermogen aanbieden met behulp van een grote batterij, koelinstallatie of elektrische boiler? Doe dan mee aan de ‘Stedin Flexchallenge’. Samen kunnen we de kansen in de regio beter benutten en het elektriciteitsnet optimaal gebruiken.

Waarom meedoen?

Meedenken- en doen is niet alleen maatschappelijk relevant, het levert ook daadwerkelijk wat op. Op de eilanden Schouwen-Duiveland en Tholen en in Spijkenisse en omgeving moet sneller ruimte op het elektriciteitsnet gecreëerd worden voor duurzame opwek (zon- en windenergie), voor het leveren van meer elektriciteit en voor economische groei. Als energieondernemer kun je hier dus aan bijdragen en daarmee iets teruggeven aan de omgeving. Tegelijk geef je richting aan mogelijke oplossingen die we in de vervolgfase van de netuitbreiding inzetten. Je helpt hiermee de energietransitie te versnellen. En niet onbelangrijk: met het inzetten van flexibel vermogen kan geld verdiend worden.

Oplossingen elektriciteitsnet Schouwen-Duiveland en Tholen (Noordring)

Stedin werkt aan verzwaring van het Zeeuwse elektriciteitsnet, maar het duurt nog een aantal jaren voordat dit is gerealiseerd. Voor de zogenoemde Noordring op Schouwen-Duiveland en Tholen zijn we op zoek naar flexibel vermogen voor energieproductie – om in de tussentijd toch nieuwe, duurzame zon- en windinitiatieven aan te kunnen sluiten.

Oplossingen elektriciteitsnet Spijkenisse (Heemraadlaan)

Het elektriciteitsnet in en rondom Spijkenisse wordt enkele uren per jaar flink belast door een hoge energievraag. Op die momenten komt de grens van wat het net aankan in zicht. Het merendeel van de tijd is er echter volop netcapaciteit beschikbaar. Energieondernemers kunnen hier hun flexibele vermogen inzetten voor genoemde hoge energievraag.

Hoe doe je mee?

Tot en met woensdag 4 mei 2022 kunnen geïnteresseerde energieondernemers zich aanmelden via Tenderned. Alle informatie, inclusief de link naar Tenderned met de nodige zaken, is te vinden op: www.stedin.net/stedinflexchallenge

Op dinsdag 12 april vindt er een informatiebijeenkomst plaats, aanmelden daarvoor kan via bovenvermelde link (button ‘Aanmelden informatiebijeenkomst StedinFlexchallenge’). 

Foto: de opwek van zon- en windenergie

Over Stedin

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat is de missie van Stedin. Stedin is de onafhankelijke netbeheerder van het gas- en elektriciteitsnet in het grootste deel van Zuid-Holland en de provincies Utrecht en Zeeland. Stedin zorgt ervoor dat ruim 2,3 miljoen huishoudens en zakelijke klanten over energie beschikken om te leven, werken en ondernemen. Daarbij werkt Stedin aan een duurzaam energiesysteem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. Ons werkgebied is een overwegend stedelijke en industriële regio. In dit gebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Stedin heeft ruim 4.000 medewerkers en het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. 

 

3 maanden geleden

Eerste woning in Stad aan ’t Haringvliet verwarmd met waterstof

De waterstofcontainer

Vandaag stroomt er voor het eerst waterstof naar een woning in het Zuid-Hollandse Stad aan ’t Haringvliet. In dit zogenaamde Inspiratiehuis, midden in een woonwijk, kunnen de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet bekijken hoe een woning met waterstof wordt verwarmd. In het project Stad Aardgasvrij werkt Stedin samen met onder meer de gemeente Goeree-Overflakkee en inwoners van Stad aan ‘t Haringvliet om in 2025 volledig aardgasvrij te zijn. Voorwaarde is dat minimaal 70% van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Stad aan ’t Haringvliet al in 2025 van het aardgas af wil. Daarom volgt er later dit jaar vanuit Stad Aardgasvrij een draagvlakmeting onder de inwoners en ondernemers in het dorp. Als alternatief voor aardgas wordt in Stad aan ’t Haringvliet naar duurzame waterstof gekeken.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas zijn. Waterstof is één van de mogelijke warmteoplossingen, vooral als all-electric en warmtenetten geen goede mogelijkheid zijn. Om huizen en gebouwen te verwarmen met waterstof moeten we nu ervaring opdoen. Stad Aardgasvrij is voor Stedin een belangrijk demonstratieproject. In dit project werkt Stedin onder andere samen met de gemeente Goeree-Overflakkee, Remeha, GasTerra en Nefit-Bosch die de waterstof CV-ketels leveren, energieconsultant DNV, installateur Kievit Warmte en woningcorporatie Oost West Wonen die de woning beschikbaar heeft gesteld. Met de lokale brandweer, DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn alle vereisten op het gebied van veiligheid geborgd.

“In 2020 hebben we 14 sloopwoningen in Uithoorn verwarmd met waterstof en aangetoond dat het mogelijk is om het bestaande aardgasnet om te bouwen naar waterstof”, vertelt David Peters, CTO van Stedin. “In Stad aan ’t Haringvliet doen we het onderzoek in een tussenwoning waar links en rechts buren wonen. Hiermee laten we zien dat ons gasnet in de praktijk geschikt is om van aardgas naar waterstof over te gaan. Bij voldoende draagvlak, is het dan mogelijk dat alle woningen in het dorp in 2025 verwarmd worden met waterstof. Voor Stedin is dit project belangrijk om te laten zien dat we waterstof door het bestaande gasnet kunnen transporteren voor de verwarming van woningen.”

“Ik ben erg trots op dit project, vooral om hoe er wordt samengewerkt met de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet. Want dat maakt het project Stad Aardgasvrij zo bijzonder, vertelt wethouder Tea Both-Verhoeven (Duurzaamheid en Innovatie) van de gemeente Goeree-Overflakkee. “Een groep inwoners van Stad onderzocht samen met de gemeente en deskundigen uit het bedrijfsleven hoe hun dorp het beste van het aardgas af kan, en waterstof bleek een goede optie. We produceren veel groene energie op ons eiland, waardoor waterstof hier op een duurzame manier gemaakt kan worden. En we blijven intensief samenwerken met de inwoners van Stad en gaan ze ook vragen om hun stem. Als minimaal 70% uiteindelijk achter het plan staat, gaan we door.“

De ombouw naar waterstof

Aangezien er nog geen waterstof via het bestaande aardgasnet beschikbaar is, wordt voor de ombouwproef in Stad aan ’t Haringvliet waterstof gebruikt die is opgeslagen in een container. Vanuit de waterstofcontainer gaat de waterstof via de bestaande gasleiding onder de grond naar het Inspiratiehuis. In de ombouw naar waterstof is de gasleiding zorgvuldig gecontroleerd op lekdichtheid. Door de leiding eerst te spoelen en te beproeven met stikstof en vervolgens met waterstof, is vastgesteld dat de leidingen lekdicht zijn. In het Inspiratiehuis hangen drie waterstof CV-ketels. Deze ketels zijn geïnstalleerd op de eerste verdieping in een van de kamers en uitgebreid getest. De komende twee maanden wordt de woning verwarmd met waterstof.

Rol waterstof in de gebouwde omgeving

Vóór 2030 verwacht Stedin niet dat waterstof een grote rol gaat spelen in de gebouwde omgeving, maar wel een belangrijke. Om na 2030 waterstof als volwaardig alternatief in te kunnen zetten is het daarom belangrijk om  kennis en ervaring op te doen en te ontdekken welke rol waterstof kan krijgen. Innoveren en experimenteren, zoals nu in Stad aan ’t Haringvliet helpt ons om ervoor te zorgen dat wij gereed zijn voor de periode na 2030. Het bestaande aardgasnet is hierbij van grote waarde en krijgt een tweede leven.

4 maanden geleden

Reserveer ruimte voor snelle uitbreiding elektriciteitsnet

Stedin Groep investeerde in 2021 € 687 miljoen in het beheren en onderhouden van haar gas- en elektriciteitsnetten. In 2020 was dat nog € 620 miljoen. Hoewel dit voor Stedin een investeringsrecord is, is verdere versnelling van de energietransitie nodig om de klimaatambities en economische groei bij te benen. Een van de schaarstes waarmee Stedin steeds vaker te maken krijgt, is het gebrek aan ruimte voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Hiervoor moet op tijd meer boven- en ondergrondse ruimte worden gereserveerd, vindt de netbeheerder.

Koen Bogers, CEO van Stedin Groep: “Het verzorgingsgebied van Stedin is een magneet voor economische ontwikkeling en bedrijvigheid. De verbouwing van het elektriciteitsnet om die ontwikkelingen mogelijk te maken is een operatie die nog jaren duurt. We krijgen steeds meer te maken met allerlei vormen van schaarste. Denk aan beperkte financieringsmogelijkheden, maar ook aan tekorten aan materialen en geschikte vakmensen. We zien in ons verzorgingsgebied ook dat de beperkte fysieke ruimte de snelheid van de energietransitie belemmert. Maar versnelling is nu juist nodig. Tot 2030 bouwen we twee tot vier grote verdeelstations per jaar. Dit is gemiddeld drie keer zo veel als voorheen.”

Reserveer ruimte voor uitbreiding elektriciteitsnet

Stedin Groep roept het nieuwe kabinet, provincies, regionale energiestrategieën en gemeentes op om samen met netbeheerders meer aandacht te hebben voor de benodigde ruimte voor de aanleg en de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Bij de bouw van nieuwbouwwijken, bedrijventerreinen, datacenters, maar ook voor gebieden die in de regionale energiestrategie (RES) aangewezen zijn voor zonnepanelen en windmolens, is het reserveren van ruimte voor elektriciteitskabels en stations noodzakelijk. Hierdoor kan het gesprek voeren met de omgeving, het aankopen van grond en wijzigen van bestemmingsplannen eerder starten. Dit verkort de totale looptijd die nodig is om een verdeelstation te bouwen, zodat consumenten en ondernemers sneller aangesloten kunnen worden.  

Investeren in oplossingen

Stedin investeerde in 2021 zelf ook in oplossingen om slim met schaarse ruimte om te gaan, zoals het modulair bouwen van verdeelstations. Dit betekent dat de stations van Stedin voortaan een vast ontwerp hebben, waardoor de afmetingen en de benodigde grond al vanaf het begin duidelijk zijn. Het modulair bouwen betekent ook dat de bouw sneller gaat (uitlegvideo). Zo kondigde Stedin in 2021 op het bedrijventerrein Dordtse Kil aan dat voor grote, nieuwe zonnedaken geen capaciteit meer was. Door in samenwerking met de gemeente Dordrecht in een vroeg stadium grond aan te kopen voor een nieuw modulair verdeelstation, is de projecttijd verkort met twee jaar. Voor de ondernemers op de Dordtse Kil is daardoor niet in 2027, maar in 2025 weer capaciteit voor onder andere hun zonnedaken op het elektriciteitsnet beschikbaar.

Groei energietransitie afgelopen jaar

In het jaarverslag dat Stedin vandaag publiceert, staat dat het aantal nieuwbouwwoningen zonder aardgasaansluiting in 2021 steeg naar 90% voor het hele verzorgingsgebied van Stedin. In 2020 was dat 89,2%. Stedin legde 2.791 nieuwe aansluitingen voor de laadinfrastructuur aan, dat is een groei van 39% ten opzichte van 2020. De klanten van Stedin zijn thuis ook volop bezig met de energietransitie. Het aantal gasverwijderingen voor verduurzaming is in 2021 met 177% gegroeid naar 12.484. En om het opwekken van stroom met zonnepanelen en elektrisch koken mogelijk te maken zien we een toename van 23% in het verzwaren van de aansluitingen. 90% van de klanten heeft Stedin op tijd of conform wensdatum aangesloten. Het vermogen van zonnepanelen van consumenten in Stedin’s verzorgingsgebied groeide met 25,4% tot 1.177 megawattpiek (2020: 939 megawattpiek).

Fotobijschrift: in 2021 verving netbeheerder Stedin in de Haagse binnenstad elektriciteitskabels. Een complex klus, midden in een druk gebied. Foto door: Carel Kramer Fotografie

Werkpakket groeit alleen maar verder

Stedin verwacht tot 2030 zo’n 313.000 laadpunten te voorzien van de benodigde infrastructuur en bijna 6 gigawatt duurzame opwek van windmolens en zonnepanelen op dak aangesloten te hebben. Hiervoor is 1.850 kilometer aan middenspanningskabels nodig. Dat is ongeveer de afstand tussen Rotterdam en Lissabon. Daarnaast moet een groot deel van de hoofdverdeelstations worden verzwaard en zijn honderden nieuwe trafohuisjes nodig. Dit is berekend op basis van het bestaande klimaatakkoord. De ambitieuzere doelstellingen van Europa (‘Fitfor55’) en het nieuwe coalitieakkoord zijn hier nog niet in meegenomen. Het werkpakket van Stedin groeit de komende jaren dan ook alleen maar verder.

Financiële resultaten

Het bedrijfsresultaat over 2021 bedroeg € 124 miljoen (2020: € 129 miljoen). Door de hoge energieprijzen stegen de kosten voor het netverlies van de netbeheerder. Dit zorgde er mede voor dat het nettoresultaat op € 21 miljoen kwam (2020: € 42 miljoen). De steeds hogere investeringen als gevolg van de energietransitie, de economische groei en de daardoor veranderende energievraag, zorgen voor oplopende kosten en afschrijvingslasten van Stedin. Die drukken nu op het bedrijfsresultaat en worden, conform het huidige reguleringskader, pas later in tijd gecompenseerd. Danny Benima, CFO van Stedin Groep: “In 2021 bereikten we een belangrijke mijlpaal. Een groot deel van onze aandeelhouders tekende in om het eigen vermogen Stedin met € 200 miljoen te versterken. We voelen ons erg gesteund door onze aandeelhouders, maar met de ambitieuzere klimaatdoelstellingen vanuit Brussel en Den Haag is meer kapitaal nodig. Daarom blijven we in gesprek met bestaande aandeelhouders en potentiële aandeelhouders om onze balanspositie te versterken.”

4 maanden geleden

Stedin investeert in 2022 nóg meer om energietransitie en econ. groei mogelijk te maken

Rotterdam, 31 januari 2022 – Netbeheerder Stedin investeert in 2022 een bedrag van 672 miljoen euro voor het verstevigen van de energie-infrastructuur. Dit is ruim 15% meer dan vorig jaar en zo’n 40% meer ten opzichte van vijf jaar geleden. De investeringen zijn nodig om de explosieve groei van laadpalen, zonnepanelen, warmtepompen en de elektrificatie van de industrie – energiebesparing en vermindering van de uitstoot van CO2 – te faciliteren. Ook de groei van nieuwbouwwijken, datacenters en distributiehallen met een grote elektriciteitsvraag gaat onverminderd hard door en vraagt om meer transportcapaciteit op het net. Tegelijkertijd werken we aan het veilig en betrouwbaar houden van onze bestaande netten door het vervangen van honderden kilometers elektriciteitskabels en gasleidingen.

Grondige verbouwing  

De energietransitie zit in een stroomversnelling. De vraag naar elektriciteit is enorm en daarvoor moet het net grondig verbouwd worden. Er zijn honderden kilometers aan kabel nodig om het net te verstevigen en zo te voldoen aan de vraag. Tot 2050 zal in Nederland één op de drie straten open moeten. Koen Bogers, CEO van Stedin: “Stedin is volop bezig met de verbouwing van het net. We vervangen in 2022 ruim 300 kilometer aan elektriciteitskabel en 250 kilometer aan gasleidingen. We verstevigen ons elektriciteitsnet in totaal met meer dan 900 kilometer aan kabels en leidingen*, een toename van 150% ten opzichte van vijf jaar geleden. Daardoor kunnen we bijna 10.000 laadpalen aansluiten, waarmee we circa 2,75 miljoen ‘elektrische tankbeurten’ faciliteren. De versteviging van het elektriciteitsnet zorgt er eveneens voor dat dit jaar ruim twee miljoen zonnepanelen duurzaam opgewekte energie kunnen terugleveren aan het net. Met die duurzame stroom kunnen ruim 200.000 huishoudens koken, wassen et cetera. Verder bouwen we de komende tien jaar via modulair bouwen dertig nieuwe transformatorstations, twee tot vier per jaar. Dit is drie keer zoveel als de afgelopen jaren, toen er gemiddeld één station per jaar werd bijgebouwd.“

Onconventionele maatregelen

Niet alleen de verbouwing is een grote opgave, het moet bovendien in veel minder tijd gebeuren. Dat vraagt om onconventionele maatregelen, Stedin heeft meer middelen nodig om de doelen van de energietransitie mede mogelijk te maken. Zowel financieel – het bedrag dat we in de netten investeren is de afgelopen vijf jaar met zo’n 40% gestegen – maar ook voor het kunnen uitvoeren van ons vergrote werkpakket. We hebben dringend technisch opgeleid personeel nodig. Op onze bedrijfsscholen leiden we daarom zelf monteurs op, maar dit is niet voldoende. Er is meer nodig.

Zo moeten we het elektriciteitsnet efficiënter en slimmer gebruiken, beter balanceren, zodat overbelasting van het net afneemt. Bijvoorbeeld door een thuisbatterij voor de opslag van energie en door slim laden. Om een slim energiesysteem goed te laten werken, ontbreken nu de juiste stimulerende maatregelen. Eind vorig jaar stuurden de netbeheerders daarom een brief aan het kabinet met tien urgente punten om de beschikbaarheid van deze middelen en maatregelen te verbeteren. Daarbij is recent het ‘Actieteam Netcapaciteit’ opgericht, een brede samenwerking van veertien partijen, die via een stimuleringsprogramma vaart willen houden in de energietransitie.

Werkpakket 2022 – regionale projecten inzichtelijk gemaakt met projectenkaart

In de tussentijd bouwt Stedin dus hard door. Op een speciale online projectenkaart met de naam ‘Zo krijg je nieuwe energie’ staan de grote projecten in ons werkgebied die we dit jaar afronden en waarmee we concreet bijdragen aan de doelen van de energietransitie. Een aantal van de projecten lichten we hieronder toe.

Den Haag, provincie Zuid-Holland – gasnet

Aan de drukke Jurriaan Kokstraat in Scheveningen ligt, direct naast de trambaan, een hogedrukgasleiding. Om de leiding te vervangen moet de Jurriaan Kokstraat open, dat geeft veel overlast en kost veel geld. Dit is niet wenselijk. Als oplossing gaat Stedin niet de leiding vervangen, maar leggen we nieuwe verbindingen aan via een aantal zijstraten, waaronder de Duinstraat en de Doornstraat. Het gaat in totaal om 1.200 meter.

Rijswijk, provincie Zuid-Holland – Burgemeester Elsenlaan – gas- en elektriciteitsnet

Aan de Burgemeester Elsenlaan in Rijswijk worden twee nieuwe woontorens gerealiseerd met een groot aantal appartementen. Wij halen oude gas- en elektriciteitsleidingen weg en leggen nieuwe aan, die voldoende capaciteit bieden voor deze twee woontorens en daarmee toekomstbestendig zijn. Zo kunnen de bewoners ongestoord alle apparaten gebruiken die zij nodig hebben voor hun huishouden.

Rilland, provincie Zeeland – elektriciteitsnet

In Rilland, in de gemeente Reimerswaal in het oosten van Zeeland, wordt een aantal grote zonne- en windparken ontwikkeld. Het hoogspanningsstation daar zit aan de maximum capaciteit. Om toch duurzame opwek te kunnen faciliteren, gaan we op station Rilland ‘de vluchtstrook inzetten’. Dit betekent dat de reservetransformator geactiveerd wordt. Hiermee creëren we per 2023 een extra capaciteit van 140 megawatt. Dat is goed voor gemiddeld 400.000 zonnepanelen aan duurzame opwek.

Rotterdam, provincie Zuid-Holland – Kop van de Beer – elektriciteitsnet

In de Kop van de Beer ontwikkelt de Haven Rotterdam een ‘Food Hub’ van circa 60 hectare, speciaal ingericht om bedrijven uit de agrofoodsector optimaal te faciliteren. De Kop van de Beer is de noordwestelijke punt van het havengebied Europoort. Grotere voedselbedrijven vestigen hier productielocaties. Voor de energievoorziening realiseren wij er een 25/21 kV-transformatorstation. Door herbruikbare energie te gebruiken, duurzaam om te gaan met water en afval als hulpbron te beschouwen, beperken deze bedrijven de CO2-uitstoot van hun nieuwe fabrieken. En door te kiezen voor Rotterdam als nieuwe thuisbasis, vindt de productie zo dicht mogelijk plaats bij de plek waar de ingrediënten arriveren. Zodoende hoeven er minder kilometers te worden gereden. Op jaarbasis scheelt dat ruim 13.000 vrachtwagenritten.

Wijk bij Duurstede, provincie Utrecht – elektriciteitsnet

In Wijk bij Duurstede zijn we bezig om onze installatie flink uit te breiden. Het betreft bijna een verdubbeling van de capaciteit, we verzwaren de transformator van 25 megawatt naar 42 megawatt. Dit doen we om de duurzame initiatieven in dit gebied, waaronder een aantal grote zonnevelden, goed te kunnen faciliteren. Het project is in het najaar van 2022 gereed.

Woerden Honthorst, provincie Utrecht – elektriciteitsnet

We gaan het 10 kV-station in Woerden Honthorst vervangen omdat het verouderd is. Dit station voedt het centrum en het westen van Woerden. Daarbij voegen we stationsautomatisering toe, zodat we het van een afstand kunnen besturen. Ook breiden we het station uit met meer capaciteit, waardoor we klaar zijn voor een grotere energievraag in de toekomst. De werkzaamheden zijn eind 2021 gestart.

* Aanleg: 634 kilometer elektriciteitskabel en 16 kilometer gasleiding.

Vervanging: 305 kilometer elektriciteitskabel en 250 kilometer gasleiding.

Monteurs van Stedin bezig met het trekken van kabelsMonteurs van Stedin bezig met het trekken van kabels

Over Stedin Groep  

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Daar werken zo’n 4.000 medewerkers van Stedin Groep iedere dag aan. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat al onze klanten kunnen beschikken over duurzame energie om te leven, werken en ondernemen. Als Stedin Groep verduurzamen wij het energiesysteem verder en houden het onverminderd robuust en betaalbaar. Binnen Stedin Groep werken netbeheerder Stedin (actief in het grootste deel van Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland) en de experts van infrabedrijf DNWG Infra samen om dit voor elkaar te krijgen.  

5 maanden geleden