'Met 5 procent minder automobilisten in spits, is fileprobleem opgelost'

24-06-2022 09:08 | 4 dagen geleden

Dit is een origineel bericht van
ANP Expert Support

Dit is een expertquote van Jorn de Vries, Flitsmeister, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Het is drukker in het openbaar vervoer, maar nog wel rustiger dan voor pandemie | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Het is weer net zo druk op de weg als voor de coronacrisis. Vooral in de ochtend- en avondspits staan er veel files. Het lijkt erop dat we niks hebben geleerd van die crisis, terwijl we de oplossing voor het fileprobleem binnen handbereik hebben.

Als 5 procent minder mensen in de auto stappen tijdens de spits, is het fileprobleem opgelost, blijkt uit onze data. Die mensen kunnen wel op andere tijden de weg op. Het is dus niet nodig dat er minder gereden wordt.

Iedereen die tijdens de spits in de auto stapt, zou daarom twee keer moeten nadenken of die dat niet op andere tijd kan doen. En vooral werkgevers mogen flexibeler zijn, want zij verwachten dat iedereen weer van negen tot vijf op kantoor is.

Tijdens de coronacrisis namen mensen over het algemeen niet minder de auto, maar wel op andere tijden. En er waren nauwelijks files. Het is daarom verstandig om als werkgever goed na te denken of iedereen nou echt van negen tot vijf op kantoor moet zijn.

Jorn de Vries, directeur, Flitsmeister

Andere persberichten van deze organisatie

'Belangrijk dat schuld, schaamte en angst na (online) seksueel misbruik verdwijnt'

Dit is een expertquote van Nathalie Dominique Gaal-Franse, Fonds Slachtofferhulp, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Centrum Seksueel Geweld Zwolle hielp vorig jaar 303 slachtoffers - Weblog Zwolle - Nieuws

Op 27 juni 2022 publiceert het Centrum Seksueel Geweld (CSG) het onderzoeksrapport ‘Drempels voor disclosure van seksueel geweld in anonieme online hulpverlening’. Dat onderzoek broodnodig is, blijkt uit de onderzoekresultaten. Deze uitkomsten bevestigen het beeld dat wij al langere tijd hebben. Dat er meer bewustwording nodig is over hoe gevoelens van schaamte, schuld en angst na (online) seksueel misbruik ontstaan. En dat we er als samenleving voor moeten zorgen dat deze gevoelens afnemen of verdwijnen. Alleen wanneer we hierin slagen, durven slachtoffers te praten over (online) seksueel misbruik en weten zij de weg te vinden naar de goede hulpverlening die voor hen beschikbaar is.

In de samenwerking met jongeren voor ons platform WTFFF!? zien we ook terug dat gevoelens van schaamte, schuld en angst vaak met elkaar verweven zijn. Het taboe rondom (online) seksueel misbruik voedt deze schaamte. En gevoelens van schaamte kunnen op hun beurt het schuldgevoel vergroten: iets waar plegers maar wat graag op inspelen. Vervolgens zie je vaak dat schaamte en schuldgevoelens de angst om over het seksueel misbruik te delen, vergroten.

Het is een giftige dynamiek die ervoor zorgt dat slachtoffers de gespecialiseerde hulp niet bereiken. Hoe zorgen we er nu voor dat deze drempels verlagen of verdwijnen?

De weg naar verbetering begint bij bewustwording. We moeten ons als maatschappij bewust zijn van het subtiele machtsspel door plegers van (online) seksueel misbruik. Omdat we te weinig kennis hebben van de grijze zone waarin seksueel misbruik vaak plaatsvindt of van de dynamiek tussen slachtoffers en plegers, leggen we de schuld en de verantwoordelijkheid vaak onbewust bij het slachtoffer.

Daarnaast is er een grote behoefte aan nóg meer krachtige rolmodellen. Verhalen van slachtoffers die hun kracht terug hebben gevonden, helpen andere slachtoffers hetzelfde te bereiken. Deze rolmodellen laten zien dat je gevoelens van schaamte, schuld en angst kunt overwinnen. En dat er, wanneer je die drempels over bent, heel goede gespecialiseerde hulp beschikbaar is.

Met WTFFF!?, ontwikkeld in samenwerking met jongeren, hopen we de drempels tot de gespecialiseerde hulpverlening van onder andere het Centrum Seksueel Geweld, Helpwanted en Fier, te verlagen.

17 uur geleden

'Intensievere samenwerking onvermijdelijk bij de ontwikkeling van geneesmiddelen'

Dit is een expertquote van Rick Henderik, Novartis, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Geen patent, maar wel een uitkomst voor de patiënt: dus probeert deze chemicus zijn chemomiddel zelf op de markt te krijgen (De Volkskrant)

Wanneer je maar kans hebt dat 1 op de 30 pogingen succesvol is bij het ontwikkelen van geneesmiddelen, weeg je als investeerder en farmaceut het risico zorgvuldig. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het rapport van minister Kuipers en een artikel in de Volkskrant laten een ding heel duidelijk zien, de ontwikkeling van een geneesmiddel is kostbaar, complex en duurt enorm lang. Een eerdere en intensievere samenwerking tussen de academie en bedrijven is cruciaal om een nieuw geneesmiddel zo snel mogelijk bij de patiënt te krijgen.

Het ontdekken of aanpassen van een molecuul dat effectief lijkt te zijn in diermodellen, is een eerste en bewonderenswaardige stap. Dat dit vaak in de academie gebeurt, laat goed de expertise zien die daar is. Echter dan staan we pas aan het begin van een enorm lang traject waarin moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes over het eventuele succes van een molecuul gaat verder dan alleen de vraag of een patent mogelijk is. Kan dit molecuul het gehele traject van (pre)klinisch onderzoek, registratie en vergoeding met succes doorlopen?

Geneesmiddelbedrijven kunnen deze inschattingen goed maken. En wat helpt bij de keuze of een molecuul verder ontwikkeld gaat worden en wat daarvoor de beste route is. Gaat dit molecuul een regulier traject in of moet er een alternatieve route, zoals we bij de ontwikkeling van antibiotica zien, via een publiek-privaat partnerschap gevolgd worden? In Nederland wordt deze discussie te laat gevoerd en soms zelfs pas op het moment dat er een nieuw geneesmiddel al bijna op de markt komt. En dan ook nog eens per individueel geneesmiddel en te weinig in de bredere context.

Het bundelen van expertises in samenwerkingsverbanden is cruciaal om tot de ontwikkeling van een geneesmiddel te komen. Deze samenwerking moeten we intensiveren om potentiële geneesmiddelen sneller bij de patiënt te krijgen en vroegtijdig teleurstellingen te voorkomen.

Rick Henderik is werkzaam als Medisch Directeur Farma bij Novartis.

19 uur geleden

'Schoolmoestuin in strijd tegen fastfoodlunch'

Dit is een expertquote van  Marieke Dekker, IVN Natuureducatie, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Fastfood rondom scholen neemt sterk toe. Bekijk hier de eetomgeving van alle middelbare scholen | KRO-NCRV

Het aanbod van fastfood rondom middelbare scholen is de afgelopen jaren gigantisch gegroeid. Daardoor is het voor pubers steeds makkelijker om vlakbij school aan een ongezonde lunch te komen. Bedenkende dat overgewicht een groot probleem is bij volwassenen en jongeren, is het daarom belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren dat gezond eten leuk en lekker is. Dat begint met moestuinieren op de basisschool.

Helaas gebeurt dit tot nu toe veel te weinig. Slechts een op de vijf basisscholen beschikt over een schooltuin. Hier leren kinderen hoe een zaadje een slaatje wordt en zien ze hoe tomaten en komkommers groeien. Jonge kinderen worden hier echt enthousiast van. En niets is lekkerder dan het zelfgekweekte worteltje.

Willen we dat onze kinderen opgroeien tot gezonde volwassenen, die ook bewust kiezen voor een goede maaltijd in plaats van een lunch met saucijzenbroodjes, friet of een pak roze koeken, dan moeten kinderen dit van jongs af aan meekrijgen. Als IVN Natuureducatie pleiten we er daarom voor dat iedere school zijn eigen moestuin krijgt en ook leren waarom het belangrijk is dat ze gezond eten.

Smaakbeleving

Natuurlijk heeft iedereen een smaakvoorkeur. Van nature is die voorkeur vrijwel altijd zoet, maar ook smaak kun je kweken. Vergelijk het met koffie. Dat vindt bijna ook niemand direct lekker. Ook voor ouders is het een kwestie van volhouden. Vindt een kind bepaalde groente niet lekker? De aversie tegen de smaak wordt steeds minder naarmate het vaker wordt voorgeschoteld. Een kwestie van wennen.

Marieke Dekker is expert moestuinieren van IVN Natuureducatie.

22 uur geleden

'Wet Europese Commissie voor eerlijke keten verplicht ondernemers tot verantwoord gedrag'

Dit is een expertquote van Dirk Mulder, ING, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding:  'Het tegengaan van kinderarbeid is niet iets wat je erbij doet'

Europarlementariërs willen producten gemaakt met gedwongen (kinder)arbeid weren van de interne Europese markt. Voor retail en handelsbedrijven zal het kennen en 'schoonvegen' van hun productieketen een forse uitdaging zijn.

In februari 2022 heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan over ketenverantwoordelijkheid voor bedrijven. Daarbij gaat het vooral om de impact van de bedrijfsactiviteiten op het milieu en de arbeidsomstandigheden. Het voorstel moet duurzaam en verantwoord gedrag van ondernemingen in de hele mondiale waardeketen gaan bevorderen. De commissie legt daarmee de basis voor nieuwe Europese wetgeving die in september dit jaar wordt verwacht.

Omdat een EU-brede aanpak op dit moment ontbreekt, leidt dit tot een nadeel voor bedrijven die proactief zijn op het gebied van sociale kwesties en milieuproblemen. Het levert bedrijven geen concurrentievoordeel op als ze bijdragen aan een betere wereld. De nieuwe regels bieden rechtszekerheid en een gelijk speelveld. Voor consumenten en beleggers zorgt de nieuwe wet voor meer transparantie.

De wet verplicht bedrijven die op de Europese markt willen opereren hun volledige handelsketen door te lichten. Komen ze misstanden tegen, dan hebben ze een inspanningsverplichting die weg te nemen. Denk bijvoorbeeld aan de ramp met de Rana Plaza-kledingfabriek in Bangladesh (2013), of de ophef over Nike-sneakers die in Chinese werkkampen zouden zijn geproduceerd. Momenteel kan een retailer zich nog verschuilen achter het standpunt dat een fabriek in Bangladesh zich aan de Bengalese wet moet houden.

Bij eventuele misstanden moeten bedrijven zelf met slachtoffers of betrokkenen in gesprek gaan. Blijft het bedrijf daarbij in gebreke, dan kan een nationale toezichthouder in het desbetreffende EU-land stappen nemen en een nationale rechter het bedrijf een boete opleggen. Ook kunnen slachtoffers gerechtelijke stappen ondernemen voor vergoeding van de geleden schade die voorkomen had kunnen worden als passende maatregelen waren genomen.

De wet die de Europese Commissie wil invoeren is essentieel om een eerlijke handelsketen te kunnen realiseren. Hiermee wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor (grote) retail en handelsbedrijven. Het wordt dankzij de nieuwe wet overigens wel belangrijker dat bedrijven hun ‘boekenonderzoek’ op orde hebben. Daar hoort het identificeren van potentiële risico’s in de handelsketen op het gebied van mensenrechten en milieu en het verkleinen of zelfs vermijden van deze risico’s zeker bij.

Dit is een expertquote van Dirk Mulder, ING Sector Banker, ING Trade & Retail.

22 uur geleden

'Studie The Lancet onderstreept belang vaccins'

Dit is een expertquote van Gerard Schouw, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Studie: coronavaccins redden 20 miljoen levens in eerste jaar

Het nieuwe rapport van The Lancet onderstreept nog eens hoe ongelooflijk belangrijk het is om – als bedrijven, wetenschappers en overheden – gezamenlijk te blijven investeren in de ontwikkeling van vaccins en medicijnen.

In het eerste jaar na de registratie van het eerste coronavaccin zijn wereldwijd zo’n 20 miljoen COVID-19 sterfgevallen vermeden dankzij de vaccins, berekende The Lancet. De berekening beslaat de periode van 8 december 2020 tot 8 december 2021, en betreft in totaal 185 landen.

Waardevolle investering

Medicijnen en vaccins worden nog te vaak gezien als een kostenpost. Maar in feite vormen ze een van de meest waardevolle investeringen die je kunt doen in een maatschappij én economie. Tijdige innovaties kunnen veel ziekte en sterfte voorkomen, bewijst deze studie opnieuw. Ze verminderen ook de druk op de zorg, zorgkosten en ziekteverzuim.

Gerard Schouw, directeur, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

4 dagen geleden

'Geneesmiddelenontwikkeling is complex, daarom is samenwerken heel belangrijk'

Dit is een expertquote van Gerard Schouw, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Zorgminister Kuipers wil meer invloed op ontwikkeling nieuwe medicijnen

Laten we sámen het proces van geneesmiddelenontwikkeling verbeteren, en vooral ook versnellen. Dat zal uiteindelijk leiden tot lagere ontwikkelkosten.

Wij herkennen veel in het rapport over de financiering van geneesmiddelenontwikkeling dat minister Kuipers (VWS) woensdag naar de Tweede Kamer stuurde. Geneesmiddelenontwikkeling is complex, kostbaar en risicovol. In een serie rapporten die het ministerie gisteren publiceerde, wordt het systeem van medicijnontwikkeling gedetailleerd in kaart gebracht. Daarin wordt gesteld dat de ontwikkeling van één geneesmiddel tussen de $ 2,4 en $ 3,2 miljard kost. Dat komt overeen met eerdere rapporten waarop de geneesmiddelensector zich baseert, zoals dat van Gupta uit 2019.

Het nieuwe rapport van het ministerie omschrijft de dilemma’s van bedrijven goed. We ontwikkelen nieuwe medicijnen en vaccins omdat daar wereldwijd veel behoefte aan is, maar dat heeft een prijs. Er is ons veel aan gelegen om het proces te versnellen, zodat we de innovaties sneller bij de patiënten kunnen brengen.

We zijn blij dat de KNAW vorig jaar in een adviesrapport pleitte voor de inrichting van een nationaal kenniscentrum geneesmiddelen. Goed dat de minister daar werk van maakt. Op dit moment zijn wij met andere partijen bezig met de realisatie van dit initiatief.

Het nieuwe onderzoek maakt ook duidelijk dat voor de ontwikkeling van geneesmiddelen publieke en private investeringen nodig zijn. Vorig jaar is dit in detail uitgezocht voor 18 geneesmiddelen waarvan de ontwikkeling ooit gestart is op de universiteit. Voor deze middelen is in totaal $ 670 miljoen aan publiek geld gebruikt. Bedrijven moesten daarna nog $ 44,2 miljard investeren om de ontwikkeling van de geneesmiddelen te kunnen voltooien.

We zien uit naar de dialoog met het ministerie en andere stakeholders over de toekomst, die onder meer helder moet maken aan welke geneesmiddelen er de grootste behoefte is. Voor ons is dit een zeer relevante discussie. Wij ontwikkelen geneesmiddelen zodat patiënten ze kunnen gebruiken. Dat is ons uiteindelijke doel. Als geneesmiddelen niet gebruikt worden, remt dat de mogelijkheid om nieuwe middelen te ontwikkelen. Dan komt alles tot stilstand. Die situatie zien we nu helaas bij de ontwikkeling van antibiotica.

Gerard Schouw, directeur, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

5 dagen geleden