VEH: Gemeentebelastingen volgend jaar met 2,1% gematigd omhoog

20-12-2021 06:30 | 9 maanden geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
Vereniging Eigen Huis

VEH: Gemeentebelastingen volgend jaar met 2,1% gematigd omhoog

Steekproef onder 106 gemeenten: Ozb in zes gemeenten meer dan 10% omhoog, lichte daling in 30 gemeenten

Amersfoort, 20 december 2021 - Huiseigenaren betalen volgend jaar gemiddeld bijna €851 aan Onroerendezaakbelasting (Ozb), afvalstoffen- en rioolheffing. Dat is 2,1% meer dan dit jaar, maar een minder grote stijging dan in voorgaande jaren. Zowel in 2020 als in 2021 stegen de gemeentelijke woonlasten met gemiddeld 5% ruim twee keer zo hard.

Uit de jaarlijkse representatieve steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 106 gemeenten blijkt dat de Ozb in 2022 gemiddeld met 2,1% omhoog gaat. In een zestal gemeenten waaronder Hillegom, Lisse, Twenterand en Zuidplas stijgt de belasting op de eigen woning met meer dan 10%; in Noordwijk met 21% en in Papendrecht zelfs met ruim 28%.

Opmerkelijk genoeg zijn er ook 30 gemeenten waar de Ozb volgend jaar licht omlaaggaat. In de gemeente Schouwen-Duiveland is de daling met bijna 8% het grootst.

In maart volgend jaar publiceert Vereniging Eigen Huis het overzicht van de woonlasten in alle gemeenten.

Afvalstoffenheffing iets omhoog

De afvalstoffenheffing stijgt komend jaar gematigd met gemiddeld 3,1%. Uitschieter is opnieuw Papendrecht waar het tarief voor meerpersoonshuishoudens (gezinnen) ruim 28% omhoog gaat, gevolgd door Gooise Meren (17%) en Dronten (16,8%). Opmerkelijk is dat de afvalstoffenheffing in Harderwijk met maar liefst 24,9% daalt.

De gemeenten Papendrecht en Dronten maken vanaf volgend jaar onderscheid in de tarieven voor één- en meerpersoonshuishoudens. Voor alleenstaanden daalt de aanslag ongeveer met ongeveer 8%, gezinnen betalen daarentegen volgend jaar juist 28% meer.

In 2020 steeg de afvalstoffenheffingen met 9,5% en dit jaar met 7,8%. Die verhogingen kwamen toen grotendeels door een verhoging van de landelijke afvalstoffenbelasting.

Gevaar stijging woonlasten niet weg

Medio dit jaar liet demissionair minister Ollongren weten eenmalig extra budget vrij te maken om de tekorten bij gemeenten bij de uitvoering van de Wmo- en jeugdzorgtaken te dekken. Om te voorkomen dat gemeenten na volgend jaar de Ozb weer fors moeten verhogen, roept de vereniging het nieuwe kabinet op om met een structurele oplossing te komen. “Eerder onderzoek van ons liet al zien dat veel mensen het ronduit oneerlijk vinden als tekorten voor brede maatschappelijke voorzieningen eenzijdig moeten worden bijgelegd door mensen met een eigen woning. Dat principe is ook onjuist en daarom moet de bekostiging van deze belangrijke taken tussen het Rijk en gemeenten beter worden geregeld” zegt Karsten Klein, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis.

Over het onderzoek

De woonlasten die huiseigenaren aan hun gemeente betalen bestaan uit onroerendezaakbelasting (Ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Huurders betalen wel afvalstoffenheffing, maar ontvangen geen ozb-aanslag. Alleen in Nijmegen betalen huurders nauwelijks of geen afvalstoffenheffing. Hier worden de kosten worden verrekend in de ozb-aanslag. Er zijn ook gemeenten waar huurders geen rioolheffing betalen.

Vereniging Eigen Huis doet jaarlijks tweemaal onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten. De steekproef onder 106 gemeenten, uitgevoerd door Marlyse Research, is gebaseerd op eigen opgaven van de vermelde gemeenten. Begin maart publiceert de vereniging het overzicht van de woonlasten in alle gemeenten.

Het overzicht van 106 onderzochte gemeenten staat op www.eigenhuis.nl Voor meer informatie: Vereniging Eigen Huis Hans André de la Porte Tel. 06-53 38 59 25 Email: pers@eigenhuis.nl
Vereniging Eigen Huis
plaats:
Amersfoort
website:
http://www.eigenhuis.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Vereniging Eigen Huis: zorgen over uitvoering steunpakket energiekosten

Vereniging Eigen Huis: zorgen over uitvoering steunpakket energiekosten

Amersfoort, 20 september 2022 - Het kabinet kondigt vandaag een steunpakket aan om te voorkomen dat huishoudens hun energierekening niet meer kunnen betalen. Daarnaast moet een noodfonds voorkomen dat mensen bij betalingsachterstanden worden afgesloten van gas en elektra. Deze maatregelen zijn positief, maar kunnen niet verhinderen dat velen een onzekere winter tegemoet gaan.

Het kabinet kondigt aan dat het prijsplafond snel wordt uitgewerkt. Vereniging Eigen Huis waarschuwt er voor specifieke groepen niet over het hoofd te zien. Zo hebben veel appartementen één gezamenlijke energieaansluiting via hun VvE. Ook woningen die zijn aangesloten op een warmtenet moeten in aanmerking komen voor het prijsplafond.

Mensen met een slecht geïsoleerde woning, een bescheiden inkomen en een hoge energierekening kunnen isolatiemaatregelen vaak niet betalen. Vereniging Eigen Huis pleit voor een versnelde aanpak zodat deze eigenaren nog deze winter hun verbruik zo snel mogelijk kunnen verminderen. Met bijvoorbeeld een isolatievoucher kunnen zij wel snel laagdrempelige maatregelen nemen. Vereniging Eigen Huis deed hiervoor al een oproep aan het kabinet.

 

5 dagen geleden

VEH: Banken blokkeren meeverhuizen lage hypotheekrente

VEH: Banken blokkeren meeverhuizen lage hypotheekrente

Amersfoort, 6 september 2022 – Huizenkopers die hun hypotheekcontract met een lage rente mee willen verhuizen naar hun nieuwe woning, stuiten bij veel banken op een gebrek aan medewerking als hun resterende rentevaste periode korter is dan 10 jaar. Zij rekenen wel op een blijvend lage rente omdat in bijna alle hypotheekvoorwaarden staat dat het lopende rentecontract bij een verhuizing kan worden voortgezet. Als dat onverwacht niet mogelijk is kunnen de maandlasten honderden euro’s per maand hoger worden. Vereniging Eigen Huis eist van banken dat zij de verhuistoezegging nakomen. Dat kan met rentemiddeling. Het beloofde voordeel mag niet vervallen door stroeve interne processen bij geldverstrekkers.

Mensen die verhuizen naar een andere woning dreigen het voordeel van hun huidige lage rente kwijt te raken als de resterende periode van hun rentecontract korter is dan 10 jaar. Banken moeten in dat geval de hypotheekaanvraag toetsen op een fictieve rente van 5% (vastgesteld door de AFM). Daardoor kan opeens minder worden geleend dan wanneer het bestaande rentecontract wel kan worden voortgezet bij een nieuwe hypotheek, een toezegging van de bank waar mensen ook op rekenen.

Voor mensen die voor de aankoop van hun volgende woning maximaal moeten lenen zal deze beperking betekenen dat ze hun lage rente (vaak tussen 1% tot 2%) verliezen. Hun nieuwe hypotheek kan dan alleen rond komen als zij noodgedwongen kiezen voor een veel hogere rente van 3,5 tot 4,5% bij nieuwe rentevaste periode van 10 jaar of langer. Hierdoor stijgen de hypotheeklasten langjarig met honderden euro’s per maand (bruto). 

Karsten Klein, directeur belangenbehartiging Vereniging Eigen Huis: ”Het is kwalijk dat de meeste banken in deze situaties nalaten om hun klanten te helpen met een voordeliger rentecontract, terwijl dat met een langere rentevaste periode en rentemiddeling en heel goed mogelijk is, en allemaal binnen de regels”. Helaas zijn tot nu toe slechts enkele geldverstrekkers, waaronder ING, Aegon en Woonfonds hiertoe bereid. Bij andere banken is dit (nog) niet mogelijk.

Voorbeeldsituatie

Een voorbeeld uit de praktijk van Eigen Huis Hypotheekadvies. Een huiseigenaar heeft nog een hypotheek van €114.500 op zijn huidige woning. Zijn rente staat nog 7,5 jaar lang vast op het lage tarief van 1,05%. Hij wil een andere woning kopen en heeft daarvoor een hypotheek van €221.000 nodig. Hij rekent er op dat hij zijn lage rente kan meenemen, maar omdat de resterende looptijd minder is dan 10 jaar moet de bank de lening toetsen op een fictieve rente van 5%. Hierdoor komt deze huiseigenaar bijna €10.000 tekort. Om toch te kunnen verhuizen moet hij de lage rente opgeven en een nieuwe lening afsluiten tegen het huidige rentetarief van 3,5%. Omdat hij daarbij kiest voor een rentevaste periode van 10 jaar hoeft de bank deze lening niet meer te toetsen op 5% rente. Als hij het oude rentecontract met rentemiddeling had kunnen meenemen naar de nieuwe woning zou hij maandelijks ruim €200 bruto besparen op rentelasten..

3 weken geleden

VEH: Minister moet prijs nieuwbouwvergunning beperken

VEH: Minister moet prijs nieuwbouwvergunning beperken

Amersfoort, 26 augustus 2022 - Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) moet een noodplan maken als per 1 januari volgend jaar een nieuw systeem voor bouwtoezicht wordt ingevoerd. Anders is de kans groot dat de prijzen van nieuwbouwwoningen door hoge gemeentelijke bouwleges en extra kosten van bouwtoezicht nog verder stijgen. Als dat gebeurt wordt een nieuwbouwwoning voor steeds meer mensen onbereikbaar, zo waarschuwt Vereniging Eigen Huis.

Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis: “Het is nu al erg moeilijk om betaalbare nieuwbouwwoningen te bouwen of je huis voor een redelijk bedrag te laten verbouwen. De nieuwe Wet private kwaliteitsborging mag dit niet nog moeilijker maken. Daarom willen we garanties van de minister dat de nieuwe wet niet leidt tot nog hogere vergunningskosten. Als dat toch gaat gebeuren, dan moet het Rijk snel kunnen ingrijpen.”

Bouwleges dit jaar soms meer dan verdubbeld

Ook dit jaar onderzocht de vereniging de bouwleges in alle 345 gemeenten. In twaalf daarvan betalen nieuwbouwkopers in een jaar tijd maar liefst 10% hogere bouwleges. Koplopers zijn de gemeenten Wormerland en Putten. In Wormerland waren de leges voor een nieuwbouwwoning met €5.787 al fors, dit jaar komt daar maar liefst €6.500 (+ 113%) bovenop en betaalt een koper al €12.360 aan de gemeente voordat de eerste steen is gelegd. Ook in Putten schieten de leges dit jaar met €1.684 omhoog (+ 54%). Kremer: “De enorme verhogingen die we in sommige gemeenten zien zijn voor ons onacceptabel. Voordat de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt moeten er met gemeenten afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de tarieven worden berekend. Dan kan de gemeenteraad de kosten controleren en ingrijpen als dat nodig is”.

Tot zes keer meer betalen voor dezelfde vergunning

Ook de verschillen tussen gemeenten zijn vaak extreem groot. Voor dezelfde bouwvergunning betalen nieuwbouwkopers in Wormerland, Terschelling en Zeist tot ruim €12.000 euro, terwijl kopers in Weert, Den Haag en Waddinxveen daarvoor rond de €2.000 kwijt zijn.

De leges voor een kleine verbouwing (€10.000 ex. Btw, bijvoorbeeld voor een dakkapel) stegen licht; gemiddeld van €388 naar €400. Uitzondering is ook hier de gemeente Wormerland met een stijging van €379 naar €766; een toename van 102%.

Landelijk gemiddeld stegen de bouwleges dit jaar met 2,7%. De huidige tarieven werden eind 2021 vastgesteld, nog voordat de inflatie dit jaar sterk opliep. Een gemiddelde nieuwbouwwoning kost nu €448.000, inclusief grondkosten en Btw. (bron: NVM 2e kwartaal 2022).

Over het onderzoek

Vereniging Eigen Huis en IGG Bouweconomie doen jaarlijks onderzoek naar de hoogte van gemeentelijke bouwleges voor een vergunning voor een kleine verbouwing van €10.000 (ex. Btw) en de vergunning voor een nieuwbouwwoning van €170.000 (ex. bouwgrond en Btw). In dit rekenmodel komen de totale kosten van een nieuwbouwwoning uit op ongeveer €400.000.

(*) Formeel gaat het om de ‘Omgevingsvergunning bouwactiviteit’. Een aantal gemeenten (zoals op de ROEB-lijst) gaat uit van genormeerde bouwkosten. In Staphorst zijn de bouwleges lager als de aanvrager zijn bouwplannen vooraf door een extern bureau laat toetsen. In het onderzoek is deze categorie buiten beschouwing gelaten.

Belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis helpt 800.000 leden bij het kopen en verkopen, het verduurzamen en betaalbaar bewonen van hun huis. De vereniging komt op voor de positie van starters en mensen die een eigen woning bezitten. Samen staan we sterker.

1 maand geleden

Vereniging Eigen Huis: Bouw jaarlijks 10.000 betaalbare starterswoningen

AMERSFOORT - Vereniging Eigen Huis roept minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) op om jaarlijks minimaal 10.000 nieuwe starterswoningen te bouwen van maximaal 260.000 euro. De vereniging wil dat jonge mensen weer perspectief hebben op de woningmarkt. Daarom start vandaag een petitie en voert de vereniging dit weekend op Lowlands actie voor starters. 

In de komende acht jaar wil minister De Jonge 900.000 huur- en koopwoningen bouwen, waarvan twee derde betaalbaar moet zijn. Dat is volgens de minister het geval bij koopwoningen tot 355.000 euro. Maar nieuwbouwhuizen van rond die prijs zijn voor starters nog steeds onbetaalbaar. Daarvoor moeten zij een minimaal jaarlijks inkomen hebben van twee keer modaal (76.000 euro). Een eigen woning raakt daardoor voor steeds meer jonge mensen uit het zicht.  

Duurzame oplossing 

Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis: 'Wij willen dat er afspraken komen over de bouw van werkelijk betaalbare huizen, zonder te vervallen in schijnoplossingen waar niemand op zit te wachten, zoals containerwoningen of de spreekwoordelijke bezemkasten en kippenhokken. Voor de immense huisvestingsproblematiek is dat geen duurzame oplossing. Daarom doen wij een dringende oproep aan de minister om jaarlijks die 10.000 nieuwe en betaalbare starterswoningen te realiseren.' 

Jonge mensen met een gemiddeld inkomen moeten een eerste stap op de woningladder kunnen zetten, zo vindt de vereniging. Maar doordat de huizenprijzen veel harder zijn gestegen dan de inkomens, lukt hen dat steeds vaker niet meer. Alleen met een bovengemiddeld inkomen, een fors bedrag aan eigen geld of een schenking maken starters nog kans op een eerste eigen huis. Wie die extra’s niet heeft, haakt steeds vaker gedesillusioneerd af. 'Veel jonge werkende mensen zitten daardoor vast in een piepkleine studentenwoning, blijven thuis bij hun ouders of zijn noodgedwongen veroordeeld tot een peperdure huurwoning. Dat zijn scenario's die voor niemand wenselijk zijn', aldus Klein. 

Woondroom realiseren 

Vereniging Eigen Huis ziet een koopwoning van 260.000 euro als 'betaalbaar'. Tweeverdieners die namelijk samen anderhalf keer modaal verdienen (57.000 euro) kunnen ruim 250.000 euro aan hypotheek krijgen, mits er geen schulden of andere financiële verplichtingen zijn. De bijkomende kosten bij de koop van een huis moeten zij zelf betalen. Klein: 'Met een woning van 260.000 euro sluit je aan bij het inkomen van mensen. Deze woningen worden niet vanzelf gerealiseerd. Daarom is het zo belangrijk dat starters, maar ook de mensen in hun omgeving, samen opkomen voor betaalbare woningen. Zo stopt de nachtmerrie van torenhoge prijzen en geven we starters weer écht de kans hun woondroom te realiseren.'  

1 maand geleden

Vereniging Eigen Huis op Lowlands in actie voor woningstarters

AMERSFOORT – Vereniging Eigen Huis staat van 19 tot en met 21 augustus voor het eerst op Lowlands. In de startersstand Geen Huis Feestje, speciaal ingericht voor het festivalpubliek, vraagt de vereniging aandacht voor de oneerlijke positie voor starters op de woningmarkt. 'Er is een grote groep jonge mensen in Nederland die droomt van een betaalbare woning, maar op dit moment is die droom voor hen vooral een nachtmerrie. Samen met het Lowlands-publiek willen wij laten zien dat dit zo niet langer kan. Koopstarters moeten op korte termijn weer perspectief krijgen,' aldus Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis.  

Jonge mensen die op zoek zijn naar een eigen woning hebben het heel moeilijk. Uit de startersmonitor van onder meer Vereniging Eigen Huis blijkt dat meer dan de helft van de starters ontevreden of ongelukkig is over zijn of haar woonsituatie. De kans dat ze er binnenkort in slagen om iets anders te vinden, schatten ze laag in. 'Ondanks deze grote onvrede zien we nauwelijks meer dat starters zich nog verenigen, terwijl de koopwoningmarkt voor hen heel lastig toegankelijk is. Daarom roepen we starters op zich bij ons aan te sluiten, zodat ze opnieuw van zich kunnen laten horen,' zegt Kremer. 

Wensen, dromen en uitdagingen 

Koopstarters kunnen hun wensen, dromen en uitdagingen in de starters(protest)stand op Lowlands op verschillende manieren uiten. Het is een plek waar ze even op adem kunnen komen op loungebedden in de tuin van de Tiny House No Living Room. In dit huisje van zo'n 20 vierkante meter kunnen zij de petitie tekenen, die de noden van starters krachtig onder woorden brengt. Het vijf meter hoge Rad van (On)Fortuin is een echte eye catcher. Dit werk van straatkunstenaars Hans de Tweede en Tycho is een satirische weergave van hun frustraties over de woningmarkt. Eerder was een kleinere versie te zien tijdens het woonprotest in Amsterdam. Dezelfde kunstenaars ontwierpen daarnaast een makelaarsetalage met het woningaanbod op Lowlands: van pipowagen tot eenpersoonsslaaptent – alles staat te koop. En voor wie zich bij het startersprotest wil aansluiten, zijn er zeefdrukken van de Amsterdamse Twee Jongens. Omringd door protestborden, kunnen bezoekers protestleuzen op tweedehands shirts ter plekke laten zeefdrukken.

Baksteenberaden door het hele land 

De stem van starters wordt nauwelijks gehoord. Ze kunnen nergens terecht en kunnen zelden meepraten. Daarom geeft Vereniging Eigen Huis deze groep jonge mensen de komende zes maanden een eigen podium in de vorm van een 'baksteenberaad'. Op zondag 21 augustus van 11.30-11.45 trapt dit beraad af met een paneldiscussie in de ECHO op Lowlands. Onder leiding van journalist Marleen de Rooy buigen vier panelleden zich dan over de vraag hoe we woningen voor starters betaalbaar kunnen maken. Het panel bestaat uit: Desirée Uitzetter - bestuursvoorzitter van NEPROM, Cody Hochstenbach - stadsgeograaf en schrijver van het boek Uitgewoond en twee politici. Na Lowlands zal het baksteenberaad rondtoeren in twaalf verschillende steden om starters met lokale bestuurders samen na te laten denken over woonoplossingen in hun regio. 

Win kaarten voor Lowlands 

Voor starters met het meest hartverscheurende woonverhaal over de woningmarkt, is er nog een klein lichtpuntje. Zij maken kans om twee tickets voor Lowlands te winnen door hun verhaal plus een ondersteunende foto op social te delen via de hashtag #helpikwileenhuis en Vereniging Eigen Huis te taggen. De winactie gaat dinsdag 2 augustus van start en loopt tot en met vrijdag 5 augustus. Kijk voor meer informatie op onze starterspagina en houd onze socialemediakanalen in de gaten. 

2 maanden geleden

Vereniging Eigen Huis roept op tot forse verhoging NHG-grens

AMERSFOORT - Vereniging Eigen Huis roepen minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Nationale Hypotheek Garantie (NHG) op om per 1 januari volgend jaar de kostengrens voor een hypotheek met NHG eenmalig te verhogen naar 440.000 euro. Deze grens ligt nu nog op 355.00 euro, terwijl de gemiddelde woningprijs in het tweede kwartaal is gestegen naar 448.000 euro. Volgens de vereniging is de forse verhoging nodig zodat huizenkopers, met name starters, toegang houden tot een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. 

NHG biedt huizenkopers niet alleen een lagere hypotheekrente, maar ook een vangnet voor het geval zij financieel in de problemen komen. De groeiende onzekerheid over de rente, inflatie en huizenprijzen brengt voor huiseigenaren financiële risico’s met zich mee. Zo kan de betaalbaarheid van woonlasten onder druk komen te staan. Ook kan de kans op een restschuld bij gedwongen verkoop van de eigen woning toenemen. 'Juist in deze tijd van grote onzekerheid is het belangrijk dat kopers, en vooral starters, via de NHG financieel worden beschermd', zegt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis.  

Ook speelt de NHG een belangrijke rol om starters te ondersteunen bij de aankoop van een eerste woning. Met een NHG betalen ze een lagere rente waardoor de kans groter is dat ze voldoende financiering kunnen krijgen voor een woning. 'Zonder NHG wordt het voor starters nóg lastiger een eerste huis te kopen', aldus Kremer.  

NHG-grens steeds verder uit de pas met huizenprijzen 

De NHG-kostengrens wordt jaarlijks aangepast op basis van de verkoopcijfers van de afgelopen jaren. Door de forse prijsstijgingen van de huizenprijzen loopt deze steeds verder achter op de huidige gemiddelde koopsom. Als de vaste systematiek wordt toegepast, zal de NHG-grens per 1 januari 2023 naar schatting worden bijgesteld naar 390.000 euro. Vereniging Eigen Huis vindt dat ontoereikend en roept NHG en de betreffende ministeries op deze systematiek eenmalig los te laten. Op deze manier komt de kostengrens weer in de buurt van de gemiddelde koopsom van woningen. De nieuwe grens voor 1 januari 2023 zal in september bekend worden gemaakt. 

Trek NHG-grens gelijk met vrijstelling overdrachtsbelasting 

Ook wordt per 1 januari volgend jaar de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting voor huizenkopers tot 35 jaar verhoogd naar 440.000 euro. De vereniging pleit er daarom voor de kostengrens van NHG ook vast te stellen op hetzelfde bedrag van 440.000. Het weerstandsvermogen van NHG is namelijk ruim voldoende om eventuele extra risico’s op te vangen: dit vermogen nam in 2021 toe van 1,5 naar 1,6 miljard euro.  

Nauwelijks woningen te koop tot NHG-grens 

Tot de huidige grens van 355.000 euro zijn nauwelijks woningen te koop. Zo lag de gemiddelde prijs voor een appartement in het tweede kwartaal van dit jaar rond de 377.000 euro. En in de eerste drie maanden van dit jaar halveerde het aantal hypotheken met NHG voor de aankoop van een woning ten opzichte van een jaar eerder. Dat kwam deels door een afname van het aantal woningtransacties, maar ook doordat er relatief weinig woningen werden verkocht voor een prijs tot de NHG-grens. 

2 maanden geleden