Onderzoek Schroders toont aan dat Nederlanders meer beleggen en sparen sinds pandemie

13-10-2021 06:00 | 3 maanden geleden Economie

Dit is een origineel bericht van
Schroders

Schroders Global Investor Study 2021 wijst ook op toename van beleggingsvertrouwen

Nederlanders beleggen en sparen veel meer sinds corona-pandemie, zo blijkt uit enquête Schroders

13 oktober 2021

De grote onzekerheid tijdens de pandemie heeft een enorme impact op Nederlandse beleggers gehad. Nederlanders hechten nu meer belang aan sparen en financieel welzijn, en doen hun reputatie van zuinigheid weer eer aan.

Meer aandacht voor sparen, financieel welzijn en (duurzaam) beleggen: dat is waarschijnlijk de blijvende erfenis van de pandemie op het gedrag van Nederlandse beleggers. Tegelijkertijd is het beleggersvertrouwen in Nederland hoger dan ooit, zo blijkt uit de Global Investor Study van Schroders.

Volgens dit toonaangevende onderzoek, waarin meer dan 23.000 mensen uit 32 landen wereldwijd werden ondervraagd, zijn Nederlanders door de pandemie meer tijd gaan besteden aan hun financiën en is hun spreekwoordelijke zuinigheid weer helemaal terug.

Bijna de helft van de Nederlandse beleggers (46%) heeft in 2020 meer gespaard en/of belegd dan ze van plan waren. Daarmee steken ze met kop en schouders uit boven de Europese (38%) en de wereldwijde beleggers (32%). Samen met de Oostenrijkers waren ze tijdens de pandemie de meest spaarlustige beleggers. Maar liefst 47% van de ondervraagde beleggers is bovendien van plan om ook nu, na opheffing van de beperkingen meer te blijven beleggen of sparen. Terwijl deze houding in 2020 nog ongeveer gelijk verdeeld was over alle leeftijdsgroepen, leeft dit voornemen nu het sterkst bij de jongste beleggers (18-22 jaar), waarvan 56% zegt dit van plan te zijn.

Beleggersvertrouwen hoger dan ooit

Ondanks de onzekerheid vanwege de pandemie is het beleggersvertrouwen voor de komende vijf jaar in Nederland hoger dan ooit, met een verwacht rendement van 9,9%. Vooral de oudere leeftijdsgroepen zijn optimistisch gestemd, aangevoerd door de groep tussen 42-54 jaar die een rendement van meer dan 11% verwacht.

Bijna twee derde (66%) van de Nederlandse beleggers denkt sinds de pandemie meer na over hun financiële welzijn, vooral degenen die hun beleggingskennis als 'expert/gevorderd' omschrijven (70%).

Een goed jaar voor sparen en beleggen

Voor het komende jaar zijn de Nederlandse beleggers optimistisch en willen vaker dan de gemiddelde Europese en wereldwijde belegger risicovoller gaan beleggen vanwege de lage/negatieve rente (bv. in aandelen of fondsen gericht op nichesectoren). Meer dan 55% van de Nederlandse respondenten koos deze mogelijkheid. In heel Europa was nog niet de helft van de beleggers (49%) dit van plan. De veranderingen van het afgelopen jaar lijken bij Nederlandse beleggers tot een echte gedragsverandering te hebben geleid. Slechts 13% koos voor de antwoordmogelijkheid 'Ik zal waarschijnlijk meer geld uitgeven en minder sparen', tegen 21% van de Europese en 22% van de wereldwijde ondervraagden.

De grote bereidheid van Nederlanders om in activa met 'hoog risico, hoog rendement' beleggen, werkt door naar de meer speculatieve delen van de markt. 40% overweegt serieus in cryptovaluta te beleggen, wat een aanzienlijk hoger percentage is dan in andere Europese landen. Alleen in Azië en Zuid-Amerika zijn beleggers nog sterker geneigd voor deze speculatieve beleggingen te kiezen.

De impact van de pandemie in Nederland wordt nog duidelijker zichtbaar in de pensioenvoorziening die mensen willen opbouwen. 60% van nog niet gepensioneerden willen nu meer sparen voor hun pensioen. Dit werkt echter niet per se door in de verwachte pensioenleeftijd. 42% van de niet-gepensioneerden verwacht nu dat ze later met pensioen zullen gaan dan ze vóór de pandemie dachten, 24% denkt dat het op dezelfde leeftijd zal zijn en 34% denkt ze juist eerder zullen stoppen met werken. Van de reeds gepensioneerde Nederlanders gaf 82% aan dat ze wilden dat ze een iets/veel meer voor hun pensioen hadden gespaard.

Belang van duurzaamheid is gegroeid

Hoe beïnvloedt dit toegenomen bewustzijn het gedrag en de houding ten opzichte van duurzaam beleggen in Nederland? Uit de Global Investor Study 2021 blijkt dat 51% van de Nederlanders sociale vraagstukken en milieuproblemen nu belangrijker of veel belangrijker vindt dan vóór de pandemie. 35% zegt maatschappelijke vraagstukken nu even belangrijk te vinden als vóór de pandemie, terwijl 36% milieukwesties even belangrijk vindt.

Aangetrokken tot duurzame fondsen

Het gevolg is dat 49% van de Nederlanders positief staat tegenover de overstap naar een duurzame portefeuille, mits het risiconiveau en de spreiding gelijk kunnen blijven.

Het is vooral de brede milieu-impact van duurzame fondsen die Nederlanders aanspreekt (49%). De kans op een hoger rendement trekt 36% van de Nederlanders aan, en 34% gaat het vooral om de maatschappelijke bijdrage.

Impact is een motiverende factor, maar Nederlandse beleggers willen bewijs zien dat duurzame beleggingen hoger rendement opleveren voordat ze er meer geld in steken. Bijna de helft (46%) geeft aan dat cijfers of andere gegevens die aantonen dat duurzaam beleggen beter resultaat oplevert, hen zouden motiveren hun duurzame beleggingen uit te breiden. 37% zou graag regelmatige rapportages over de sociale en milieu-impact van hun beleggingen zien, en 30% zou overtuigd worden door certificering door de aanbieder zelf dat het fonds duurzaam is.

Een andere vraag was, welke incidenten voor mensen reden zouden zijn hun beleggingen terug te trekken. Milieudelicten of milieurampen werden het meest genoemd; deze incidenten zouden mensen eerder weerhouden in een bedrijf te beleggen dan bijvoorbeeld cyberhacks of de behandeling van het personeel. Voor de meeste Nederlanders zou een groot bedrijfsschandaal reden zijn om hun geld uit een beleggingsfonds terug te trekken. 60% denkt hierbij aan een milieuramp (zoals een olielek of emissieschandaal). Een financieel/boekhoudkundig schandaal of mensenrechtenschandaal zou voor respectievelijk 58% en 57% van de Nederlanders reden zijn om hun geld terug te trekken uit een fonds dat in het betrokken bedrijf belegt.

Pieter Dalderop, General Director Benelux bij Schroders, concludeert:

"De pandemie heeft de houding van Nederlandse beleggers veranderd, en als het ware de aangeboren neiging van Nederlanders om veel te sparen voor later weer tot leven gewekt. Ons vermogen met risico om te gaan is op de proef gesteld, waardoor veel mensen onzekerder zijn geworden en het gevoel hebben de controle kwijt te zijn. Dit is duidelijk terug te zien in de uitkomsten van ons onderzoek. Beleggers vinden sparen belangrijker, zijn meer bezig met hun pensioen en checken vaker hoe hun beleggingen ervoor staan.

Hoewel er wereldwijd gezien zeker verschillen zijn, zijn er wensen en behoeften die we allemaal delen en financiële zekerheid is er daar één van. We moeten ook concluderen dat voorzichtigheid geboden is als het gaat om het verwachte beleggingsrendement in de komende vijf jaar. Veel beleggers, vooral degenen die zichzelf expert noemen, zijn hierover uitzonderlijk optimistisch. Er is ook duidelijk nog heel wat werk aan de winkel om beleggers ervan te overtuigen dat duurzaam beleggen niet ten koste van het rendement hoeft te gaan. Sterker nog, duurzame waardecreatie is in onze ogen een voorwaarde om de groeiende maatschappelijke en milieu-uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

De afgelopen 18 maanden hebben ons geleerd dat de toekomst moeilijk te voorspellen blijft, en beleggers zijn het meeste gebaat bij een evenwichtige, consistente en geduldige beleggingsaanpak, gericht op realistische doelen op lange termijn.”

Meer informatie over de Schroders Global Investor Study 2021 en het volledige verslag vindt u hieronder:

Schroders Global Investor Study 2021 – Beleggingsgedrag

Schroders Global Investor Study 2021 – Beleggingsgedrag. Nederlandse resultaten

Schroders Global Investor Study 2021 – Duurzaamheid

Schroders Global Investor Study 2021 – Duurzaamheid. Nederlandse resultaten

Er is voor de media een uitvoerige powerpoint met Nederlandse data verkrijgbaar (Nederland, Europa, wereldwijd).

In de meegestuurde PDF van dit persbericht staan de onderzoeksresultaten in afbeeldingen weergegeven.

Over Schroders Global Investor Study 2021

In maart 2021 liet Schroders een onafhankelijk online onderzoek uitvoeren onder meer dan 23.000 beleggers (waarvan 1000 in Nederland) uit 32 locaties over de hele wereld waaronder Europa, Azië en het Amerikaanse continent. 'Mensen' wordt in dit onderzoek gedefinieerd als personen die van plan zijn om in de komende twaalf maanden ten minste EUR 10.000 (of het equivalent daarvan) te beleggen en die in de afgelopen tien jaar wijzigingen in hun beleggingen hebben aangebracht. Schroders erkent dat deze groep en daarmee ook de uitkomsten van het onderzoek niet representatief zijn voor de ervaringen van alle mensen tijdens de pandemie.

Schroders
plaats:
Amsterdam
website:
https://www.schroders.com/nl/nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Gedupeerden waterschade Limburg kunnen vanaf vrijdag gift 1000 euro van Giro 777 aanvragen

Houten, 5 augustus 2021

Persoonlijke gift van 1000 euro van Giro 777 mogelijk door grote betrokkenheid particulieren en bedrijven

Gedupeerden waterschade Limburg kunnen vanaf vrijdag aanvraag indienen voor 1000 euro tegemoetkoming via website plaatselijke gemeente (tot en met 16 augustus)

 • Aanvraagtermijn is beperkt zodat nog deze maand het geld bij de gedupeerden kan zijn
 • Gift wordt belastingvrij uitgekeerd en heeft geen invloed op eventuele (bijstand)uitkering
 • Gemeenten en Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg spelen cruciale rol
 • Kleinschalige projecten die gesteund worden vanuit stichtingen en verenigingen kunnen aanvragen voor herstelprojecten indienen via giro777.nl

Huishoudens die ernstig overlast hebben ondervonden van de overstroming in Limburg, kunnen vanaf vrijdag 6 augustus de tegemoetkoming van 1000 euro aanvragen. Het loket hiervoor is te benaderen via de website van de gemeente waar de overstroming schade heeft aangericht. Vanwege de tijdsdruk dienen aanvragen uiterlijk 16 augustus binnen te zijn. Het is de bedoeling dat het geld snel en zonder omhaal wordt uitgekeerd aan iedereen die de begane grond heeft zien overstromen bij de watersnood afgelopen maand en daardoor ernstige schade aan woning en inboedel heeft opgelopen. Het streven is dat iedereen die daarvoor in aanmerking komt, voor 1 september de gift heeft ontvangen. 

Het Nationaal Rampenfonds heeft laten weten dat de actie Giro 777 inmiddels bijna 11 miljoen euro heeft opgeleverd, afkomstig van circa 190.000 donateurs. Door de opbrengst is het mogelijk dit financieel gebaar van 1000 euro naar zwaar getroffen individuele huishoudens te maken, in de vorm van een gift. Veel donateurs hebben daar bij het Nationaal Rampenfonds op aangedrongen. Omdat het Nationaal Rampenfonds als kleine particuliere stichting niet over een grote uitvoeringsorganisatie beschikt, is het fonds dankbaar dat het afspraken heeft kunnen maken met de gemeenten in Limburg en de belastingsamenwerkingsorganisatie BsGW zodat de gift snel toegekend en uitgekeerd kan worden. 

Kleinschalige projecten die gesteund worden vanuit stichtingen en verenigingen kunnen al sinds vorige week aanvragen voor herstelprojecten indienen via giro777.nl. Voor dit doel is het overige geld dat is gedoneerd via het Nationaal Rampenfonds, beschikbaar. Alle informatie daarover is te vinden op de website http://www.nationaalrampenfonds.nl/

Voorzitter Clémence Ross-van Dorp: “We zijn ontzettend blij dat de gemeenten willen meewerken aan het uitkeren van een gift van 1000 euro aan de zwaarst getroffenen van de overstromingsramp. In goed overleg is in korte tijd een praktische, weinig bureaucratische uitvoeringsafspraak gemaakt. Het bureau Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) speelt daarin ook een cruciale administratieve rol. Wij zijn daarvoor zeer erkentelijk. Zo kan de solidariteit met de gedupeerden van de overstromingsramp, waarvan zoveel Nederlanders door hun bijdrage via de actie Giro 777 hebben blijk gegeven, voor de zwaarst getroffenen snel zichtbaar zijn. Wij verwachten met de medewerking van onze beoordelingscommissie onder leiding van Tof Thissen ook veel kleinschalige herstelprojecten op sociaal en cultureel gebied mogelijk te kunnen maken.”

De criteria voor huishoudens voor het in aanmerking komen voor de gift van 1000 euro zijn de volgende:

 • Het gaat om een huishouden (dus niet een onderneming of bedrijf), gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekendstaande straat, of deel van een straat;
 • Er moet sprake zijn van aanzienlijke schade als gevolg van overstroming/wateroverlast op minimaal plinthoogte in woonvertrekken op de begane grond (dus niet slechts kelder, berging en/of tuin). Bij eventuele objectcontrole moet dit aangetoond kunnen worden. 

Gedupeerden in Limburg die op basis van deze criteria in aanmerking menen te komen voor de gift kunnen in de periode van 6 tot en met 16 augustus 2021 (uiterste datum!) een aanvraag indienen via een aanvraagformulier dat vanaf 5 augustus op de website van hun eigen gemeente te vinden is. De mogelijkheid een aanvraag in te dienen is er dus uitsluitend via de website van de eigen gemeente. Inwoners van de getroffen gemeenten wordt gevraagd hun buren en kennissen te wijzen op de korte periode waarin het loket open is. 

Op basis van beschikbare gegevens is de aanname dat het aantal aanvragen door gedupeerden die aan de criteria voldoen, onder de 8.000 blijft. Mocht dat niet zo zijn, dan zal mogelijk tot een lagere gift besloten moeten worden. 

Voor de betrokkenen is van belang dat het Nationaal Rampenfonds van het ministerie van Justitie bericht ontvangen heeft dat een vrije gift als hier aan de orde, ook gezien de wetsgeschiedenis, eventuele aanspraken uit de Wet tegemoetkoming Schade bij Rampen onverlet laat. De Belastingdienst heeft bevestigd dat giften als hier aan de orde schenkingsrechtvrij en vrij van aangifteplicht zijn. Gemeenten hebben te kennen gegeven een door het Nationaal Rampenfonds toegekende gift niet te zullen betrekken bij het bepalen van de maximaal toegestane hoeveelheid te ontvangen giften aan inwoners in een bijstandssituatie of vergelijkbare situaties.

Giften kunnen worden overgemaakt via de donatiefunctie op www.giro777.nl of via elke bank in Nederland op het rekeningnummer 777 (leidt door naar NL28 INGB 0000 000 777)

5 maanden geleden

Giro 777 maakt gebaar van 1000 euro naar zwaar getroffen individuele huishoudens Limburg

Houten, 23 juli 2021

Fondsenwerving levert in eerste week al meer dan 8,5 miljoen euro op

Actie Giro 777 maakt financieel gebaar van 1000 euro naar zwaar getroffen individuele huishoudens

 • Eenmalige gift naar zwaar getroffen huishoudens wordt snel verdeeld via gemeenten
 • Mogelijkheid projectaanvragen in te dienen later vandaag geopend
 • Boordelingscommissie voor projectaanvragen aan de slag onder leiding van voorzitter Tof Thissen
 • Alle dagbladen geven zaterdag advertentieruimte aan de actie

De actie Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds blijkt binnen een week al meer dan 8,5 miljoen euro opgeleverd te hebben. Door de bijdragen van meer dan 150.000 donateurs is het mogelijk om een blijk van medeleven te geven aan al die individuele huishoudens die zwaar getroffen zijn door de wateroverlast. Het Nationaal Rampenfonds verstrekt dit geld aan de gemeenten, die het op hun beurt snel doorgeven aan getroffen huishoudens. Het gaat hier om een eenmalige gift van 1000 euro voor circa 8000 huishoudens (volgens opgave van de gemeenten). Gemeenten doen een aanvraag en ontvangen van het Nationaal Rampenfonds het budget hiervoor. Met dit financieel gebaar willen alle donateurs van Giro 777 de getroffenen een hart onder de riem steken, zodat zij verder kunnen met de herstelwerkzaamheden, in afwachting van verzekeringsgelden en mogelijke steun van de overheid.

Voorzitter Clémence Ross-van Dorp: “Het is verheugend dat er zo enorm veel mensen en organisaties doneren. Door dit succes kan ook een gebaar van 1000 euro gemaakt worden naar diegenen die door de wateroverlast zwaar gedupeerd zijn. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen bij het Nationaal Rampenfonds. Het is de plaatselijke overheid die zorgt dat het geld snel en zonder omhaal bij de getroffenen terecht komt. Vanaf vanmiddag kunnen ook stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties hun aanvraag indienen voor maatschappelijke projecten.”

Op www.giro777.nl wordt later vandaag het formulier geplaatst waarmee een aanvraag kan worden ingediend voor financiële ondersteuning van kleinschalige projecten. De randvoorwaarden voor toekenning zijn ook op de website te vinden.

De projectvoorstellen voor maatschappelijke initiatieven zullen beoordeeld worden door een commissie van betrokken en deskundige commissieleden. Tot voorzitter van de commissie is benoemd Tof Thissen, (directeur UWV Werkbedrijf). Andere leden zijn Henk Smid (voormalig directeur van de organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw), Marja van Dieijen-Vissen (oud-bestuursvoorzitter Maastricht UMC+), Petra Dassen-Housen (burgemeester van Kerkrade) en Laurens van Rossem (student Hotel Management School Maastricht).

De fondsenwerving gaat intussen op volle kracht verder. Er lopen op dit moment nog veel activiteiten in Nederland gericht op het werven van gelden voor kleinschalige projecten die ertoe dienen dat de lokale samenleving een extra steuntje in de rug krijgt. Om aandacht te vragen voor Giro 777 hebben de dagbladbladuitgeverijen, waaronder Mediahuis en DPG Media, gratis advertentieruimte ter beschikking gesteld in hun kranten van zaterdag 24 juli 2021.

Giften kunnen worden overgemaakt via de donatiefunctie op www.giro777.nl of via elke bank in Nederland op het rekeningnummer 777 (leidt door naar NL28 INGB 0000 000 777)

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over deze actie van het Nationaal Rampenfonds kunt u contact opnemen met Quality Source Communications op nummer 020 244 48 77. Of via de directe nummers 06 54 66 32 80 (Anneloes Topper - anneloes.topper@qualitysource.nl) of 06 29 541 542 (Frans Gunnink - frans.gunnink@qualitysource.nl)

Algemene informatie:

Het Nationaal Rampenfonds (NRF) is opgericht in 1935 en kan binnen het Koninkrijk der Nederlanden in actie komen als zich een ramp voordoet die door het bestuur van het NRF als 'nationale ramp' wordt gekwalificeerd, na afstemming met de overheid. Anders dan in de begintijd van het NRF neemt de overheid tegenwoordig veelal een verantwoordelijkheid bij omvangrijke rampen. Persoonlijke schade is tegenwoordig op veel ruimere schaal door verzekeringen gedekt. Het NRF richt zich met name op lokale, kleinschalige initiatieven gestart vanuit en ten bate van de bevolking ter plekke om zo de getroffen gemeenschappen een steun in de rug te bieden.

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen om een bijdrage en adviseert het bestuur inzake toewijzingen. Het NRF verleent sinds 2015 geen bijdragen meer aan individuele slachtoffers van rampen. In 2017 heeft het NRF met twee miljoen euro op St. Maarten, St. Eustatius en Saba dertig projecten gesteund. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het NRF, giro777.nl.

Het NRF is opgenomen op de lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) van de belastingdienst.

Het dagelijks bestuur van het NRF bestaat uit Clémence Ross-van Dorp, voorzitter, Lodewijk van der Kroft, penningmeester, en Geert Jan Hamilton, secretaris.

Zie verder: https://nationaalrampenfonds.nl/over-ons/ons-doel

 

6 maanden geleden

Steun voor inzameling Zuid-Limburg Giro777 overweldigend: inmiddels 5 mln opgehaald

Houten, 19 juli 2021

Sociale media en radioacties geven acties voor Limburg duwtje in de rug

Steun voor inzameling Zuid-Limburg Giro777 overweldigend: inmiddels meer dan 5 mln opgehaald

 • Radio 5 en Radio 2 besteden maandag de hele dag aan actie voor Limburg

 • Nationaal Rampenfonds maakt op korte termijn details bekend over de toekenningscriteria

 • Media en particulieren opgeroepen om online banners te gebruiken

  Na het eerste actieweekeinde van Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds hebben particulieren, bedrijven en instellingen massaal gereageerd op de oproep tot steun aan aan de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Zuid-Limburg. Sinds vrijdagmiddag is meer dan 5 miljoen euro gedoneerd (5.100.000) aan het Nationaal Rampenfonds door meer dan 105.000 individuele donateurs. Op de site (www.giro777.nl) zijn banners beschikbaar die bedrijven en particulieren kunnen plaatsen op websites en sociale media. Het bestuur zal op korte termijn details over de toekenningscriteria bekendmaken.

  Voorzitter Clémence Ross-van Dorp van het Nationaal Rampenfonds zegt diep getroffen te zijn door de saamhorigheid die spreekt uit resultaten tot nog toe. “De steun vanuit het land is enorm en overweldigt ons. De beelden die binnenkomen, maken duidelijk wat de omvang is van het leed dat deze overstroming veroorzaakt. We gaan steeds meer beseffen dat dit een grote nasleep zal hebben bij mensen in de getroffen gebieden, ook mentaal. Als Nationaal Rampenfonds willen wij het geld besteden aan initiatieven die de lokale bevolking zullen bijstaan om het gewone leven na de ramp weer op te pakken.”

  Op korte termijn zullen lokale organisaties steunaanvragen voor projecten kunnen indienen. De randvoorwaarden hiervoor zullen zeer binnenkort op de website www.giro777.nl worden gepubliceerd. Uiteindelijk besluit een lokaal goed ingevoerde commissie over de toekenning van de gelden.

  Het Nationaal Rampenfonds heeft zich tot doel gesteld om te helpen ná de ramp, dus in Zuid-Limburg als het water weer gezakt is en alle bewoners hebben kunnen terugkeren naar hun huizen. “Wij willen de samenleving een steun in de rug geven en daarom richten we ons op maatschappelijke initiatieven die lokaal worden aangedragen”, aldus Clémence Ross-van Dorp.

  Giften kunnen worden overgemaakt via www.giro777.nl of via elke bank in Nederland op het rekeningnummer 777 (bij sommige banken dient het volledige nummer te worden ingevoerd: NL28 INGB 0000 000 777)

   

6 maanden geleden

Actie Giro 777 voor Zuid-Limburg massaal omarmd: binnen 24 uur al 900.000 euro gedoneerd

Houten, 17 juli 2021

Actie Nationaal Rampenfonds Giro 777 voor Zuid-Limburg massaal omarmd: ruim 900.000 euro binnen een etmaal gedoneerd

Op de eerste actiedag van Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds hebben particulieren, bedrijven en instellingen massaal gereageerd op de oproep tot steun aan aan de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Zuid-Limburg. Binnen een etmaal is ruim al 900.000 euro gedoneerd aan het Nationaal Rampenfonds door circa 20.000 individuele donateurs. De actie gaat de komende dagen nog in volle vaart door.

“We zijn overweldigd door de enorme steun die er leeft en de bereidheid van Nederlanders om bij te dragen aan de nood in de getroffen gebieden in Limburg. De Limburgse zender L1 heeft gisteren uitvoerig aandacht gevraagd voor de actie en vandaag staat Radio 2 in het kader van Giro 777. Donateurs laten op sociale media weten dat ze hebben bijgedragen en roepen anderen ook daartoe op. Dat is prachtig om te zien”, aldus voorzitter Clémence Ross-van Dorp van het Nationaal Rampenfonds.

De landelijke actie Giro 777 is opgezet door het Nationaal Rampenfonds. Het streven van dit fonds is om te helpen ná een ramp, dus in Zuid-Limburg als het water weer gezakt is en alle bewoners weer hebben kunnen terugkeren naar hun huizen. Verzekeraars zullen een deel van de schade dekken en de overheid heeft gezegd ook een belangrijke rol te willen spelen. Maar er blijven ook noden over die schrijnend zijn en niet uit andere bronnen gedekt worden. En juist voor die particuliere initiatieven die daarop inspelen, wil het Nationaal Rampenfonds een financier zijn.

Het doel is om na een dergelijke ingrijpende gebeurtenis, het cement in de samenleving terug te krijgen. Het Nationaal Rampenfonds zal ontvangen gelden via een beoordelingscommissie toekennen aan gekwalificeerde herstelprojecten van maatschappelijke organisaties. De steun voor schade die door de rijksoverheid is toegezegd, zal niet via het Nationaal Rampenfonds verdeeld worden.

Giften kunnen worden overgemaakt via https://www.giro777.nl of via elke bank in Nederland op het rekeningnummer 777 (leidt door naar NL28 INGB 0000 000 777)

p.s. als gevolg van de grote belangstelling om te doneren is de website giro777.nl in de nacht van 16 op 17 juli tijdelijk uit de lucht geweest.

6 maanden geleden

Nationaal Rampenfonds stelt ‘giro 777’ open voor hulp overstromingsramp Limburg

Nationaal Rampenfonds stelt ‘giro 777’ open voor hulp overstromingsramp Limburg

Houten, 16 juli 2021

Het Nationaal Rampenfondsen heeft vandaag het bankrekeningnummer 777 opengesteld voor particulieren, bedrijven en instellingen die willen bijdragen aan de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Zuid-Limburg. 

Vanuit de landelijke overheid is al duidelijk gemaakt dat bij de leniging van de nood een belangrijke rol voor de rijksoverheid is weggelegd. Veel schade aan huizen en bedrijven is door verzekeringen gedekt. Maar er blijven ook noden over die schrijnend zijn en niet uit andere bronnen gedekt worden. En juist voor die initiatieven wil het Nationaal Rampenfonds een financier zijn. 

Volgens voorzitter van het Nationaal Rampenfonds, Clémence Ross-van Dorp, gaat het hierbij om steun voor kleinschalige projecten die ertoe dienen dat de ‘samenleving weer op gang komt’. Zij benadrukt dat er geen directe steun aan particulieren en ondernemingen gegeven zal worden. “Het gaat ons om burgerinitiatieven die - nadat de modder is weggeschept - lokale noden helpen lenigen. Het geld dat hopelijk ruimhartig gegeven zal worden, wordt verdeeld in samenwerking met mensen en organisaties ter plekke. Die weten waar de grootste nood is, en kunnen maatwerk leveren. Wij hopen dan ook op grote bereidheid van Nederlanders, instellingen en bedrijven om ruimhartig te doneren. Want je bent er niet met je herstel van je huis. Het gaat ons om het cement in de samenleving terug te krijgen.” 

Het Nationaal Rampenfonds zal ontvangen gelden via een beoordelingscommissie toekennen aan gekwalificeerde herstelprojecten van maatschappelijke organisaties. De steun voor schade die door de rijksoverheid is toegezegd, zal niet via het Nationaal Rampenfonds verdeeld worden. 

Giften kunnen worden overgemaakt via www.giro777.nl of via elke bank in Nederland op het rekeningnummer 777 (leidt door naar NL28 INGB 0000 000 777). 

6 maanden geleden

Blijf financieel fit: Drie nieuwe geldtips van Nicci de Haas van Openbank Nederland

Waarin kan ik het beste beleggen? Hoe lang moet ik sparen om een bepaald doel te bereiken? Waar moet ik op letten als ik een spaarrekening open? Wat zijn de kosten van beleggen? Het risico? En hoe beperk ik de kans op verliezen? Hoeveel heb ik nodig voor een goed pensioen?

Dit zijn vragen die vaak door Nederlanders worden gesteld. Nicci de Haas, hoofd van de Nederlandse activiteiten van Openbank, geeft de antwoorden in handzame geldtips in deze terugkerende nieuwsbrief. 

Onlinebank Openbank zet zwaar in op financiële educatie. De Haas schrijft daarom periodiek laagdrempelige tips over sparen, beleggen, financiële doelen en andere belangrijke geldonderwerpen in deze nieuwsbrief. De volgende tips helpen elke (beginnende) belegger om valkuilen te voorkomen.  

Tip 1: Sparen bij een andere bank 

 Ook bij de huidige lage rentes is het verstandig af en toe te checken of je nog wel bij de juiste bank spaart. Overstappen kan nog steeds leiden tot een hogere renteopbrengst, al zijn de verschillen minder groot dan een paar jaar geleden. Kijk dan niet alleen naar het renteverschil, maar ook naar de kosten. Het openen van een nieuwe betaalrekening bij een andere bank  bijvoorbeeld betekent vaak dat je periodiek kosten moet betalen voor die rekening en een eventuele betaalpas. Die kosten kunnen je spaarvoordeel verlagen of zelfs tenietdoen. Kies liever voor een spaarrekening waarbij de betreffende bank je geen andere kosten in rekening brengt. 

Tip 2: Ongemerkt sparen 

Sparen zit niet iedereen in het bloed en een goed gevulde bankrekening zet aan tot uitgeven. Het is daarom verstandig om automatisch elke maand een vast bedrag over te schrijven naar een spaarrekening. Budgetinstituut Nibud geeft als richtlijn om 10 procent van je inkomen te sparen. Regel de overschrijving op een datum vlak nadat het salaris binnen is en zie het als een vaste kostenpost. Op deze manier kun je ongemerkt een mooi bedrag sparen. Dit geldt overigens ook voor beleggen; elke maand iets inleggen, kan op de lange termijn mooie resultaten opleveren. Is het niet mogelijk om elke maand iets te sparen? Bijvoorbeeld omdat de inkomsten schommelen en elke maand kunnen afwijken? Kijk dan aan het einde van elke maand wat er over is en maak een deel van dat bedrag over naar de spaarrekening. Automatisch elke maand een bedrag sparen heeft echter de voorkeur omdat we geneigd zijn om dingen te vergeten of uit te stellen.  

Tip 3: Beginnen met beleggen 

De spaartegoeden van Nederlanders blijven groeien. Met de lage rente levert sparen echter weinig op, van niets tot hooguit een paar tienden van procenten. Beleggen lijkt dan al snel een goed alternatief, zeker als de rendementen op de beurs wel hoog zijn. Veel particulieren laten zich echter afschrikken door de risico’s en dat is jammer, want juist mensen die oog hebben voor risico hebben het in zich om een goede belegger te worden en zich niet te gedragen als een gokker in een casino. Op de lange termijn leidt beleggen tot hogere rendementen dan bij sparen, mits je je aan de spelregels houdt. Het belangrijkste is dat je je niet laat verleiden door huizenhoge rendementen, maar ook bedacht bent op het risico dat je kunt verliezen. Gelukkig zijn er veel manieren en beleggingsproducten om het beleggingsrisico te beperken. 

7 maanden geleden