Onderzoek: basis GGZ bespaart zorg 260 miljoen

08-02-2018 16:00 | 5 jaar geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
Indigo Service Organisatie B.V.

Indigo presenteert resultaten tijdens event over goede en betaalbare zorg

UTRECHT/NIJMEGEN – De behandeling van mensen met depressie en angststoornissen door de generalistische basis GGZ valt per cliënt ruim 2000 euro goedkoper uit dan een behandeling door de gespecialiseerde GGZ in de tijd voordat dit nieuwe type zorg werd ingevoerd. Dat terwijl de resultaten hetzelfde zijn. Omdat er jaarlijks 125.000 patiënten met deze klachten worden behandeld kan doorverwijzing naar de basis GGZ de Nederlandse zorg 260 miljoen euro per jaar besparen.

Dat blijkt uit een kosteneffectiviteitsstudie door onderzoekers en hoogleraren onder leiding van Prof. Dr. Bea Tiemens van de Radboud Universiteit Nijmegen dat in december is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. De resultaten zijn donderdag 8 februari bekendgemaakt tijdens het event ‘Yes we can! Beter en betaalbare zorg, het kan wel’ dat GGZ-organisatie Indigo organiseerde in Creative Valley in Utrecht.

De generalistische basis GGZ werd in 2014 ingevoerd voor mensen met psychische klachten die niet door de huisarts behandeld kunnen worden, maar die niet ernstig of gevaarlijk genoeg zijn voor de gespecialiseerde GGZ. Bij deze lichtere vorm van GGZ is de gemiddelde behandeltijd korter. Zoals verwacht daalde na 2014 het aantal patiënten bij de gespecialiseerde GGZ en steeg het aantal patiënten bij de generalistische basis GGZ, zo bleek vorig jaar uit een monitor van KPMG.

,,Wat die monitor laat zien is dat de substitutie inderdaad gelukt is en dat de patiëntenstromen op gang zijn gekomen. Dat is een grote verdienste van GGZ-organisaties, die daar financieel niet direct baat bij hadden. Maar die substitutie beantwoordt nog niet de vraag of de patiënten beter of slechter af zijn en of de zorg inderdaad goedkoper kan met hetzelfde effect. Dat hebben wij - weliswaar met enige beperkingen - onderzocht. Met enige slagen om de arm is het antwoord ‘ja’,” verduidelijkt Tiemens. Zij is bijzonder hoogleraar Evidence based practice in mental health care aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

De onderzoekers vergeleken 4300 patiënten met depressies en angststoornissen die in 2014 en 2015 bij Indigo kwamen voor generalistische basis GGZ met een vergelijkbare groep patiënten die tussen 2011 en 2013 door een gespecialiseerde GGZ-instelling werden behandeld. Tot hun verrassing ontdekten ze dat de gemiddelde uurprijs in de generalistische basis GGZ iets hoger is dan in de gespecialiseerde GGZ. Dat komt omdat bij de behandeling vooral relatief duurdere GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten betrokken zijn en nauwelijks disciplines die lager ingeschaald zijn. De gemiddelde behandeltijd is in de generalistische basis GGZ echter veel korter dan in de gespecialiseerde GGZ: 9,8 tegenover 39,4 uur. Dat maakt dat de kosten per patiënt gemiddeld 2132 euro goedkoper uitvallen. Het effect van beide behandelingen is daarbij even positief, zo blijkt uit het onderzoek.

Terwijl de Nederlandse zorg hierdoor 260 miljoen euro kan besparen, haken generalistische basis GGZ-instellingen juist af, omdat de gehanteerde tarieven niet kostendekkend zijn. ,,Generalistische basis GGZ is effectief en relatief goedkoop, maar de kosten zijn voor instellingen niet op te brengen. Dat is het wrange hiervan,” aldus Tiemens.

Voor meer informatie kunnen media contact opnemen met Astrid de Groot - de Meijer van Indigo, Mob: 06 - 52316909, e-mail: astrid@indigoservice.org Het volledige onderzoeksartikel is te lezen via: rdcu.be/BCGW.
Indigo Service Organisatie B.V.
plaats:
Utrecht/Nijmegen
website:
https://www.indigo.nl/home/

Andere persberichten van deze organisatie

Indigo: eigen risico afschaffen voor patiënten met psychische klachten

Steeds vaker geven Praktijkondersteuners-GGZ (POH-GGZ) signalen af aan huisartsen en GGZ organisaties dat zij een drempel ervaren om met name patiënten met chronische psychische klachten te verwijzen naar de Basis GGZ. Deze patiënten kunnen het eigen risico vaak niet betalen. Hierdoor blijven zij onder behandeling bij de POH-GGZ of bij de huisarts, terwijl zij beter geholpen zijn met begeleiding door een Verpleegkundig specialist of GZ psycholoog in de Basis GGZ. Doordat er niet verwezen wordt neemt de kans op klachten toe. Zo wordt de druk op de POH-GGZ en de huisarts groter. Vorig jaar bleek uit onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) -dat voor de vierde maal op rij werd gehouden (voetnoot) - dat volgens 72% van de huisartsen er meer patiënten met psychische klachten bij de huisarts komen. Ook zijn de klachten complexer (aldus 74% van de huisartsen) en zijn er meer patiënten vanuit de gespecialiseerde GGZ overgenomen (81%). Van de POH-GGZ zegt 52% zelf wachttijden te hebben.

 

Beter in de basis GGZ

Onderzoek wijst uit dat patiënten met chronische psychische klachten laagdrempelig en goed behandeld worden in de Basis GGZ. Dit kan al bij een aantal instellingen in Nederland. Deze groep patienten maakt een goed herstel door. Uit onderzoek (n=900) van Indigo door prof dr. B. Tiemens blijkt dat 88% van de chronische patiënten die in de Basis GGZ behandeld zijn stabiel blijven of zelfs verbeteren. Uiteindelijk is de ervaring van de patienten minstens zo relevant om mee te nemen, zij waarderen de zorg in de Basis GGZ bij Indigo met een 8,8.

 

Vervallen eigen risico

Het eigen risico in de GGZ zorgt er nu voor dat er wachttijden ontstaan bij de POH-GGZ. Maar ook dat er teveel druk komt bij huisartsen en hun praktijkondersteuners door het vasthouden van patiënten die meer zorg nodig hebben. Door tijdig te verwijzen naar de Basis GGZ nemen de wachttijden bij zowel de POH-GGZ en Specialistische GGZ af. Dit draagt niet alleen bij aan betere zorg voor patiënten maar ook aan een vermindering van de zorgkosten. Indigo blijft zich daarom hard maken bij de overheid en verzekeraars voor het afschaffen van het eigen risico voor chronische patiënten. (voetnoot) https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/zorg-voor-ernstig-psychiatrische-patienten-moet-beter

6 jaar geleden

Geplaatst in