Zorgorganisaties in Kennemerland geven startsein voor het halen van de griepprik

26-10-2021 14:30 | 1 maand geleden

Dit is een origineel bericht van
Zorgbalans

De bestuurders van het Spaarne Gasthuis, Kennemerhart, Sint Jacob, ViVa! Zorggroep, Zorgbalans, Zorggroep Reinalda en De ZorgSpecialist hebben binnen hun organisaties het startsein gegeven voor het halen van de griepprik in de regio Kennemerland. Hiermee hopen zij een voorbeeld te zijn voor alle collega’s in de zorg en de griepvaccinatiegraad in de regio te verhogen. De Gezondheidsraad adviseert al sinds 2007 niet alleen cliënten, maar ook zorgmedewerkers te vaccineren.

Door alle coronamaatregelen van het afgelopen jaar, kwam het griepvirus in Nederland nauwelijks voor, met als gevolg dat we in Nederland nu mogelijk te maken krijgen met een hevigere griepperiode. Het gewone leven komt – gelukkig – steeds meer op gang, maar dat betekent ook dat iedereen meer kans loopt het griepvirus aan elkaar over te dragen. Met de griepvaccinatie voorkomen we mogelijk met elkaar dat veel bewoners en medewerkers griep krijgen.

Daarnaast is de werkdruk van de medewerkers in ziekenhuizen en de ouderenzorg nog erg hoog. Elk geval van uitval door griep dient daarom voorkomen te worden. En mocht een zorgmedewerker griepklachten krijgen, dan levert het extra (in)spanning op omdat hij of zij niet weet of het om COVID-19 of het griepvirus gaat.

Gratis prik voor alle medewerkers

Zorgmedewerkers komen tijdens hun werkzaamheden dagelijks in contact met kwetsbare cliënten en kunnen onbedoeld virussen makkelijk aan hen overdragen. Door hun kwetsbare gezondheid lopen cliënten een hoog risico op griep en de daarbij horende complicaties. Zo lopen mensen met diabetes, long- of hartziekten of een algehele verslechterde weerstand een verhoogd risico op het krijgen van een longontsteking en in het ergste geval kunnen zij zelfs mede aan de gevolgen van griep overlijden. Daarom roepen de bestuurders alle zorgmedewerkers op zich te beschermen tegen het griepvirus: voor zichzelf en voor hun cliënten en bieden zij in oktober en november op hun verschillende zorglocaties een gratis griepvaccinatie aan hun medewerkers aan.

De jaarlijkse griepvaccinatie beschermt tegen de meeste griepvirussen. Elk jaar heersen er andere virusvarianten en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert elk jaar opnieuw over de samenstelling van de griepprik. Het is dus nodig jaarlijks een nieuwe vaccinatie te halen. Om cliënten in zorginstellingen goed te beschermen is het niet voldoende alleen hen te vaccineren. Bij ouderen biedt de vaccinatie vaak minder goede bescherming als gevolg van de hogere leeftijd. Ook kan het griepvirus overgedragen worden aan hen door iemand die zelf geen klachten heeft (Bron: GGD).

Gezamenlijk risico verkleinen

Mensen die een griepprik krijgen, beschermen niet alleen zichzelf, hun cliënten en collega’s, maar ook hun familieleden. Zeker wanneer zij jonge kinderen hebben of iemand in de familie die tot de risicogroep behoort. Met het halen van de griepprik is niet geheel uitgesloten dat iemand ziek wordt. Wel is aangetoond dat de kans om griep te krijgen wordt verkleind. Ook verloopt de griep milder en is de kans op complicaties, zoals een longontsteking, kleiner.

Door gezamenlijk alle zorgmedewerkers op te roepen de griepprik te halen, onder andere met promotiemateriaal zoals filmpjes en een leuk opgetuigde prikkar, hopen de zorgorganisaties uit de regio Kennemerland de vaccinatiegraad onder hun medewerkers flink te verhogen.

Marja Sleeuwenhoek, voorzitter Raad van Bestuur ViVa! Zorggroep: “Bij ViVa! Zorggroep zijn we blij met deze maximale gezamenlijke inspanning om de vaccinatiegraad van zorgmedewerkers zo hoog mogelijk te krijgen. In het kader van COVID-19 heeft samenwerking met elkaar al tot hele mooie resultaten geleid. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dit voor de gewenste hoge griepvaccinatiegraad van onze medewerkers dit jaar ook het geval gaat zijn.”

In het Spaarne Gasthuis was afgelopen week ook de aftrap van de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne. Traditiegetrouw laat de voltallige raad van bestuur zich als eerste vaccineren. Een goede zaak, stelt Ivo van Schaik, voorzitter: “Om de druk op de zorg in ons ziekenhuis beheersbaar te houden is het niet alleen van belang dat onze collega’s zich inenten tegen COVID-19, maar ook tegen de griep. We vaccineren niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze patiënten, collega’s en onze naasten.”

Zorgbalans
plaats:
Kennemerland
website:
http://www.zorgbalans.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Boek Dementie van binnenuit geeft mensen met vergevorderde dementie een stem

Hoe is het om iemand met vergevorderde dementie te zijn? Hoe ervaren mensen zo’n leven? De afgelopen jaren deed Stichting Presentie hier samen met ouderenzorgorganisatie Zorgbalans onderzoek naar. De verrassende uitkomsten hiervan staan in het boek Dementie van binnenuit, waarvan het eerste exemplaar vandaag werd overhandigd aan Ernst van Koesveld, directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS.

Relationele zorg

De onderzoekers van Stichting Presentie kropen twee jaar lang als het ware in de huid van bewoners van Zorgbalans met vergevorderde dementie. Wat probeert iemand uit te drukken? Hoe ervaren mensen de tijd? Wat weet het lichaam nog terwijl het geheugen hapert? En hoe kan relationele zorg helpen om dichtbij de ander te blijven? Ook interviewden de onderzoekers zorgprofessionals en trainingsacteurs. De uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek zijn verrassend, het boek roept iedereen op om mensen met vergevorderde dementie ten volle als mens te blijven zien.

Een speciale ‘Praktijkroute’ door het boek geeft praktische inzichten en tips. Dementie van binnenuit is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Maar ook voor naasten en mantelzorgers, beleidsmakers en bestuurders. Voor iedereen die nóg beter wil begrijpen hoe de mensen voor wie zij zorg dragen, hun dagelijks leven ervaren.

Waardevolle inzichten

Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en de Sociale Benadering Dementie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en initiatiefnemer-eigenaar van de Tao of Care: ‘Dementie van binnenuit is geschreven vanuit het perspectief van de bewoners zelf. Zo geven ze mensen die moeilijk hun ervaringen kunnen verwoorden toch een stem. En dat levert waardevolle inzichten op.’

Luc van Gorp, voorzitter van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten in België (ziekenfonds): ‘Deze publicatie zou verplichte literatuur moeten zijn voor al diegenen die in de zorg het verschil willen maken.’

Het boek Dementie van binnenuit (Uitgeverij Lannoo) is vanaf nu verkrijgbaar via de (online) boekhandel.

4 weken geleden

Zorgbalans tekent de Green Deal zorg 2.0 voor duurzame zorg

Ouderenzorgorganisatie Zorgbalans heeft zich met haar dertien woonzorglocaties en negen ontmoetingscentra in de regio Kennemerland aangesloten bij de Green Deal zorg 2.0. Hiermee belooft Zorgbalans een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de zorgsector en zet zij zich in voor CO2-reductie, circulair werken, medicijnresten uit water en een gezond makende leef- en verblijfsomgeving.

Gasloze woonzorglocatie

Binnen Zorgbalans staat het leveren van goede zorg en het welzijn van de cliënten altijd voorop, maar ook duurzaamheid is een belangrijk onderwerp. Rob Huijsmans, manager vastgoed bij Zorgbalans: ‘Wij streven ernaar om al onze gebouwen zo energiezuinig mogelijk vorm te geven. Bij het realiseren van een compleet nieuw gebouw maken wij daarom zoveel mogelijk duurzame keuzes’. Enige jaren geleden liet de zorgorganisatie al een duurzame woonzorglocatie in Bennebroek bouwen. Gasloos, veel zonnepanelen, warmtepompen, LED-verlichting en hoogwaardige isolatie (driedubbel glas).

Zorgbalans is sinds 2010 op een duurzamere weg ingeslagen en heeft zich, net als iedere andere zorgorganisatie, in toenemende mate te verantwoorden over verduurzaming. Afgelopen jaar zijn de energiebesparingsplannen geactualiseerd en is een CO2 routekaart opgesteld voor onder andere het ministerie van VWS en ActiZ. In deze routekaart wordt per woonzorglocatie van Zorgbalans inzichtelijk gemaakt welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen en nog worden getroffen op de locaties.

Green Deal zorg 2.0

Een logische volgende stap voor Zorgbalans is zich aan te sluiten bij de Green Deal zorg 2.0, om zo de bijdrage van Zorgbalans aan het actief verduurzamen binnen de zorgsector ook extern zichtbaarder te maken. Zorgbalans spant zich al meerdere jaren in om haar bedrijfsvoering te verduurzamen en daarmee de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit wordt vertaald naar de volgende acties: een lager energieverbruik van haar woonzorglocaties, het inkopen van groene energie met Garanties van Oorsprong (GvO), het waar mogelijk hergebruiken van materialen waaronder inventaris. En tot slot een gezond makende leefomgeving in de woonzorglocaties en ontmoetingscentra, onder meer door cliënten activiteiten binnen en buiten deze locaties aan te bieden.

De Green Deal aanpak is een gezamenlijk programma van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt de ministeries bij de uitvoering hiervan. De Omgevingsdienst IJmond voert namens en voor onder andere gemeente Haarlem taken uit op het gebied van milieutoezicht en handhaving. Beide organisaties juichen het van harte toe dat Zorgbalans zich ook bij de Green Deal zorg 2.0 aansluit.

2 maanden geleden

Innovatie in de zorg | Zorgbalans eerste zorgorganisatie met voice-applicatie

Met haar ambitie om in 2030 toonaangevend te zijn als het gaat om oplossingen voor de exploderende zorgvraag, heeft Zorgbalans een volgende stap gezet. Via een voice-applicatie biedt de ouderenzorgorganisatie op een innovatieve wijze informatie aan haar medewerkers. Met de Robin-app worden zij door gecompliceerde zorgprotocollen geleid via spraaktechnologie en beeldondersteuning. Ook de cliënt en mantelzorger kunnen meekijken, zodat zij precies weten wat hen te wachten staat.

Minder handen aan het bed

Zorgtechnologie staat binnen Zorgbalans hoog op de agenda. De zorgsector heeft al jaren te maken met een krimpende arbeidsmarkt, terwijl de vergrijzing alsmaar groter wordt en de zorg steeds complexer. Inge Veenstra, directeur wijkzorg, en Tamara Pieterse, bestuurder van Zorgbalans: ‘We moeten dus innovatieve oplossingen bedenken om goede zorg te kunnen blijven leveren en onze collega’s te ondersteunen in hun werk. Daarom hebben wij een ontwikkelteam van jonge zorgmedewerkers binnen Zorgbalans gevraagd te kijken naar de mogelijkheden van spraaktechnologie. Daar zijn prachtige initiatieven uit voort gekomen. Sinds vorig jaar hebben wij een Google Assistent: Hé Google, praat met Zorgbalans. En dit jaar is daar de Robin-app bijgekomen.’

Gecompliceerde protocollen toegankelijker

Sascha Fokker, wijkverpleegkundige bij Zorgbalans en lid van het ontwikkelteam, is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de app: ‘Robin is onze digitale collega en is zowel met spraak als met knoppen te bedienen. Via je smartphone heb je in een paar stappen het protocol opgevraagd en word je via spraak, uitgeschreven tekst en geïntegreerde video’s stap voor stap door de hele handeling begeleid’. Binnen Zorgbalans denken ze niet dat zorgtechnologie dé oplossing is voor de exploderende zorgvraag, maar zijn ze ervan overtuigd dat het wel kan bijdragen om de druk te verminderen.

Lerende robot

De Robin-app kan niet alleen door medewerkers gebruikt worden tijdens de zorg van een cliënt, maar ook om hun kennis op te frissen of om de handeling te leren. De app blijft in ontwikkeling en is een lerende robot. Dat betekent dat hoe meer de app gebruikt wordt binnen Zorgbalans, hoe beter Robin de medewerkers gaat begrijpen. Wanneer Robin een woord niet herkent of verkeerd begrijpt, gaat de app dit bijleren. De app wordt stapsgewijs uitgebreid met meer inhoud en functies.

Sascha: ‘Op dit moment zijn er 50 protocollen beschikbaar, dit hopen we snel uit te breiden naar ruim 400 protocollen. Dit is het begin, in de toekomst is er nog veel meer mogelijk. We kijken ook naar gebruiksmogelijkheden voor onze cliënten. Hoe mooi zou het zijn als zij via een app kunnen vragen hoe laat de zorgmedewerker langskomt? Of een verpleegtechnische handeling aan kunnen leren, zoals insuline prikken of het zelfstandig aantrekken van elastische kousen? Ik hoop dat andere zorgorganisaties ons voorbeeld volgen. Mijn tip: denk groot en durf te dromen, maar betrek altijd je eindgebruiker erbij’.

Sascha heeft meegewerkt aan een podcast over de Robin-app, deze is te beluisteren via DDMA.nl.

2 maanden geleden

Zorgkantoren en ouderenzorgorganisatie Zorgbalans slaan handen ineen voor complexe zorg

De zorgkantoren van Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis en ouderenzorgorganisatie Zorgbalans realiseren met elkaar een veilige woonzorgomgeving voor mensen met ernstig ontregel(en)d gedrag. De nieuwbouw van de woonzorglocatie voor tijdelijke en permanente zorg start in het najaar op het terrein van locatie Den Weeligenberg in Hillegom. De woonzorglocatie is bedoeld voor inwoners van de regio Zuid-Kennemerland, Zuid-Holland Noord en Amstelland-Meerlanden.

De druk op de zorg neemt toe: mensen worden steeds ouder, hebben meer zorg nodig en de zorgvraag wordt steeds complexer. “We zien meer situaties waarin cliënten het wonen binnen een woonzorglocatie voor andere bewoners ontregelen. Dan is er een woonzorgomgeving nodig waar door goed opgeleide medewerkers de juiste zorg en ondersteuning geboden wordt die aansluit bij de behoefte van de cliënt”, vertelt Tamara Pieterse, bestuurder bij Zorgbalans. “Het kan echter ook gaan om mensen met dementie en ernstig probleemgedrag en/of psychiatrische problemen die thuis wonen en acuut zorg nodig hebben.”

Regionale oplossing

Zorgbalans en de zorgkantoren van Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis slaan daarom de handen ineen. Op 31 mei ondertekenden zij een driejarige overeenkomst om samen een bijzondere woonzorg- en behandellocatie te realiseren. “Hier kunnen 48 mensen straks al dan niet tijdelijk zorg en behandeling krijgen”, vertelt Marieke Timmer, afdelingsmanager bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. “De locatie is gericht op de regio’s Zuid-Kennemerland, Zuid-Holland Noord en Amstelland-Meerlanden.”

Volgens Marti Paardekooper, directeur Langdurige Zorg bij Zorgkantoor Zilveren Kruis vraagt de complexiteit van de doelgroep om expertise die onder andere op deze locatie wordt opgebouwd, ingezet en regionaal wordt gedeeld. “Ook wordt samengewerkt met het landelijke netwerk voor deze doelgroep. Als de omgeving en begeleiding minder aanleiding geven voor probleemgedrag, is dat voor zowel de cliënt als zijn naasten en zorgbegeleiders een grote stap vooruit.”

Expertisecentrum

Het is de bedoeling dat de nieuwe woonzorglocatie een expertisecentrum wordt, passend in de landelijke en regionale structuur van Doelgroep Expertise Centrum (DEC) en Regionaal Expertise Centrum (REC). Dit wordt komend jaar verder uitgewerkt. “We zetten de locatie op in nauwe samenwerking met het landelijke netwerk Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag, zodat goed gebruik wordt gemaakt van de reeds bestaande expertise en ervaring van Den Weeligenberg en het landelijk ontwikkelde zorgprogramma. De expertise die op deze locatie wordt opgebouwd, kan daarna breder in de regio worden gedeeld”, vervolgt Tamara Pieterse van Zorgbalans.

Er zijn afspraken gemaakt voor de komende drie jaar. De samenwerkingspartners gaan gezamenlijk een oplossing zoeken voor een structurele financiering van de zorgverlening voor de doelgroepen van de nieuwe woonzorglocatie.

6 maanden geleden

Al 10 jaar veilig thuis wonen met Prettig Thuis van Zorgbalans

Prettig Thuis biedt al 10 jaar het Volledig Pakket Thuis (VPT) voor ouderen met een indicatie voor langdurige en intensieve zorg. Deze cliënten, vaak met een vorm van dementie, mogen wonen in een verpleeghuis, maar kiezen ervoor om langer in hun eigen woning te blijven. Zij worden in hun dagelijkse leven ondersteund door Zorgbalans, waarbij het welzijn van de cliënten altijd voorop staat. Inmiddels heeft Zorgbalans 21 Prettig Thuisteams en dit aantal is nog groeiende.

Ondersteuning op maat

Samen met de cliënt, de eventuele mantelzorger en het team bekijkt Zorgbalans wat de cliënt nodig heeft om op een prettige en veilige manier in de eigen woning te kunnen blijven wonen. Zo komen ze tot een persoonlijk op maat samengesteld pakket waarbij Zorgbalans persoonlijke en verpleegkundige zorg, huishoudelijke ondersteuning, welzijnsactiviteiten, alarmering en professionele alarmopvolging biedt en de maaltijden verzorgt.

Er wordt gewerkt met kleine teams, zodat de cliënten de medewerkers (her)kennen. Vooral bij cliënten met een vorm van dementie is het fijn dat er een vast gezicht in huis komt. De lijnen zijn kort, waardoor de betrokkenheid voor de cliënt zichtbaar is. Cliënten geven aan het gevoel te hebben dat er voldoende tijd en aandacht voor hen is.

Complexe zorgvraag

Tien jaar geleden startte Zorgbalans met een pilot. Er werd één Prettig Thuisteam opgezet in IJmuiden. Dit bleek na een half jaar zo succesvol dat het voor het hele werkgebied van Zorgbalans werd uitgerold. Op dit moment zijn er 21 Prettig Thuisteams en worden er twee nieuwe teams opgezet. Bij de start was Prettig Thuis bedoeld voor mensen die thuis woonden met een zorgindicatie voor enige begeleiding (ZZP1 of ZZP2). Inmiddels hebben alle cliënten een indicatie voor beschermd wonen met intensieve zorg (ZZP4, ZZP5 of ZZP6). Ofwel, het is in de afgelopen jaren gelukt om ook langdurige zorg thuis te ontwikkelen voor cliënten met een zware en complexe zorgvraag. Dit betekent dat er door Zorgbalans ook veel wordt geïnvesteerd in het opleiden van de medewerkers om deze zorg te kunnen bieden.

In de Prettig Thuisteams werken woonzorgmedewerkers, helpenden, cliëntcoaches, verzorgenden en verpleegkundigen. Zij werken ook nauw samen met o.a. de wijkzorgteams en ontmoetingscentra van Zorgbalans. Marjo van de Rozenberg, locatiemanager van Prettig Thuis: “De medewerkers steken veel energie in het aansluiten bij onze cliënten, vaak ook in behoorlijk complexe situaties. Zij vinden het ontzettend leuk om welzijnsactiviteiten te ontplooien met cliënten, zowel op individueel als op groepsniveau, en ervaren alle ruimte om hierin creatief te zijn en initiatief te nemen.”

Om het 10-jarige jubileum te vieren, worden zowel de cliënten als de medewerkers van Prettig Thuis in het zonnetje gezet. Alle cliënten krijgen een doosje chocolaatjes op de jubileumdag. Voor de medewerkers van Prettig Thuis heeft Zorgbalans een drive-thru georganiseerd waar zij geheel coronaproof een cadeautje kunnen ophalen.

Volledig Pakket Thuis

De zorgsector heeft in de afgelopen jaren veel veranderingen doorgemaakt. Zo heeft de politiek het scheiden van wonen en zorg, het thuis blijven wonen met een ZZP-indicatie, gestimuleerd. De belangrijkste reden hiervoor is het verder oplopende tekort in verpleeghuiscapaciteit door de vergrijzing. Daarom is het Volledig Pakket Thuis (VPT) ontwikkeld. De cliënt heeft hiermee ook meer keuzevrijheid, wat goed aansluit bij de visie van Zorgbalans: uw leven, uw wensen, samen onze zorg.

6 maanden geleden

Zorgbalans werkt mee aan pilot versnelde start coronavaccinatie van ministerie van VWS

Afgelopen maandag is Zorgbalans door het ministerie van VWS uitgenodigd om als één van de eerste zorgorganisaties in Nederland versneld te starten met de vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen. Op deze uitnodiging is uiteraard zeer positief gereageerd door Zorgbalans. Dat betekent dat de bewoners van haar woonzorglocaties volgende week hun eerste vaccinatie krijgen en drie weken later de tweede. Dit is een belangrijke stap in de aanpak van het coronavirus.

Gelet op het advies van de Gezondheidsraad om de meest kwetsbare mensen het eerst te vaccineren, is het ministerie van VWS gestart met deze pilot. De langdurige zorg is hard getroffen door het coronavirus. Het is daarom van het grootste belang dat juist bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking zo snel mogelijk het vaccin kunnen krijgen. De start van de fase waarin corona geen invloed meer heeft op persoonsgerichte zorg en hun kwaliteit van leven.

Waarom deze pilot?

Door eerder te starten bij een aantal zorgorganisaties, wordt ervaring opgedaan die benut kan worden bij de verdere uitvoering van de vaccinatiestrategie voor de genoemde doelgroep van kwetsbare mensen. Zorgbalans is als grote zorgorganisatie met meerdere locaties voor deze pilot uitgenodigd. De bedoeling is dat het ministerie van VWS een spoedig vervolg kan geven aan deze vroege start en daarmee bevordert dat de gehele groep bewoners in de langdurige zorg zo spoedig mogelijk wordt gevaccineerd.

Tamara Pieterse, bestuurder van Zorgbalans, werd benaderd met de vraag om mee te werken aan de pilot. “Op die vraag is maar één antwoord mogelijk: ja. Het is een prachtig vooruitzicht dat onze bewoners volgende week gevaccineerd kunnen worden. Zorgbalans is VWS zeer erkentelijk voor deze mogelijkheid en wij delen onze kennis en ervaring graag met onze sector.”

Voorwaarden voor de pilot

Uiteraard zijn er voor de zorgorganisaties voorwaarden verbonden aan de deelname. Zo moet een arts van de zorgorganisatie de regie voeren over de behandeling en het medisch dossier van de bewoner. In het geval van Zorgbalans worden de bewoners gevaccineerd onder de verantwoordelijkheid van de Specialisten Ouderengeneeskunde die werken bij Zorgbalans. Deze artsen beoordelen per bewoner of er redenen zijn om de vaccinatie (nog) niet te geven, bijvoorbeeld omdat iemand zeer recent het coronavirus heeft doorgemaakt. Deze bewoners ontvangen de vaccinatie in een later stadium.

Mobiel vaccinatieteam

Binnen Zorgbalans wordt op dit moment een mobiel vaccinatieteam opgezet onder leiding van een van de Specialisten Ouderengeneeskunde. Dit mobiele vaccinatieteam met ervaren verpleegkundigen zal komende week langs de woonzorglocaties van Zorgbalans rijden en de bewoners in hun eigen woonomgeving vaccineren. Er is nauwe afstemming met ROAZ-ziekenhuisapotheken en aan het vaccinatieteam worden ook medewerkers toegevoegd voor de administratieve ondersteuning. De ondertekende toestemmingsformulieren voor de bewoners en/of hun (wettelijke) vertegenwoordigers worden deze week opgehaald.

Paula Ineke, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Zorgbalans: “Alle leden van de CCR zijn verheugd dat Zorgbalans aan deze versnelde start kan meedoen. We gunnen het onze bewoners!”

11 maanden geleden