Groeiende vraag naar goed opgeleide ICT’ers

29-09-2021 11:18 | 10 maanden geleden

Dit is een origineel bericht van
HCA ICT

Bedrijven geven aan niet te kunnen groeien door tekort aan ICT-personeel

COVID-19 heeft tot gevolg gehad dat in een aantal sectoren mensen hun baan zijn verloren. Echter, uit recente cijfers blijkt dat dit voor de arbeidsmarkt ICT niet het geval is. Door de enorme vraag op onze digitale infrastructuur zijn de afgelopen jaren meer ICT-banen ontstaan dan voor de pandemie. Inmiddels bedraagt het aantal ICT-ers 540.000, waarvan 100.000 vrouwen. Nog altijd is sprake van veel openstaande vacatures. Voor ICT is de vacaturegraad het hoogste in Nederland: 77 per 1.000 banen (bron CBS Q2 2021). Ter vergelijking: dit is in de bouw 62 per 1.000 banen, in de zorg 32 per 1.000 banen en in het onderwijs 21 per 1.000 banen.

ICT is samen met Techniek, Onderwijs en Zorg door het UWV aangewezen als één van de meest kansrijke sectoren om een baan in te vinden. Er ligt dan ook een kans om werkloosheidcijfers na de gezondheidscrisis laag te houden en het tekort aan ICT’ers (gedeeltelijk) op te lossen. Naast instromers vanuit de schoolbanken moet ook worden gekeken naar transities van werknemers tussen sectoren.

Omscholing

Er zijn diverse (regionale) initiatieven die zich inzetten voor het omscholen van mensen richting ICT. Door het opschalen van deze regionale initiatieven heeft De Human Capital Agenda ICT, samen met haar partners, een plan gemaakt om gedurende vier jaar meer dan 36.000 mensen op te leiden en om te scholen en daarbij ruim 12.000 bedrijven te betrekken.

Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2021

Om het arbeidsmarktprobleem en de overstapmogelijkheden goed in kaart te brengen, is door CentERdata het Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2021 uitgevoerd. Naast volledige omscholing laten de resultaten zien dat het voor iedereen belangrijk is en steeds belangrijker wordt om zijn of haar digitale skills te blijven ontwikkelen. Digitalisering van de arbeidsmarkt betekent dat banen veranderen en dat een aantal beroepen verdwijnt. Door dezelfde digitalisering wordt het echter mogelijk om relatief makkelijk de overstap te maken naar ander werk, met behoud of zelfs met toename van salaris. Om een overstap naar ander werk mogelijk te maken, moeten werknemers zich wel (kunnen) blijven ontwikkelen. Daarvoor komen overheid, onderwijs en sociale partners in actie: Een Leven Lang Ontwikkelen.

Zonder Leven Lang Ontwikkelen ontstaat afnemend werkperspectief

Digitalisering zet alle sectoren onder druk. De vraag naar ICT-specialisten groeit, in het bijzonder in de topsectoren Energie, Chemie, Life Sciences & Health en HTSM. Tegelijkertijd neemt de vraag naar de juiste (digitale) competenties toe bij vrijwel alle functies. Een gevolg hiervan is dat de verschillen in functiekenmerken en -vereisten tussen beroepen afnemen. Dit maakt de arbeidsmarkt meer dynamisch, omdat overstappen naar andere beroepen in andere sectoren eenvoudiger wordt.

De overstapkansen die het arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2021 laat zien, zijn bijzonder relevant voor de mensen die vrezen in de toekomst hun baan te verliezen. Het is voor hen noodzakelijk om bij te leren op specifieke competenties die in de vorige functie niet vereist waren, maar in de nieuwe wel. Dit ‘Leven Lang Ontwikkelen’ moet de norm worden. Dit vraagt een cultuuromslag in bedrijven en in het onderwijs, en om een actieve houding van werkenden. Leven Lang Ontwikkelen moet de komende jaren in het teken staan van het investeren in digitale competenties en soft skills.

Meer informatie

Het Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren is op initiatief van opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT (CA-ICT), NLdigital, het CIO Platform Nederland, de Human Capital topsectoren en de topsectoren Agri& Food , Chemie, Creatieve Industrie, Energie, HTSM, Life Sciences & Health, Logisitek en Water & Maritiem.

Het onderzoeksrapport is op dinsdag 28 september 2021 tijdens de HCA ICT Dag 2021 door Louis Spaninks, directeur CA-ICT, overhandigd aan Lotte de Bruijn, directeur NLdigital en ambassadeur Human Capital Agenda ICT.

Het volledige onderzoeksrapport en belangrijkste conclusies zijn te vinden op de website van CA-ICT.

Contact: info@caict.nl of Louis Spaninks, directeur CA-ICT +31653676516 www.caict.nl/
HCA ICT
plaats:
Den Haag
website:
https://hcaict.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Evenement Nederlandse AI Coalitie 'Leren met AI'.

Op woensdag 13 april organiseert de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) een evenement in Jaarbeurs (Utrecht) over Leren met AI.

De toepassing van Artificiële intelligentie (AI) verandert ons leven op dit moment al fundamenteel en we staan nog maar aan het begin. AI wordt gebruikt in uiteenlopende toepassingen: van gezichtsherkenning tot vertaalapps, van medische diagnoses tot het anticiperen op criminaliteit en het beïnvloeden van wat we kopen, lezen en stemmen. De komende jaren zal AI doordringen in steeds meer domeinen van de samenleving. In het rapport ‘Opgave AI. ‘De nieuwe systeemtechnologie’ concludeert de WRR dat als Nederland zich op deze fundamentele verandering niet goed voorbereidt, er niet alleen het risico is dat kansen worden gemist, maar ook dat de samenleving opgescheept wordt met een technologie die onze belangen niet dient.

De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land. De ambitie is om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden.

Tijdens het evenement gaan we in op het thema ‘Leren met AI’. Er valt immers nog veel te leren en te verbeteren in zowel de technologie, de toepassing, de randvoorwaarden en ethisch/juridische kaders, in business cases, kennis, acceptatie en betrokkenheid. Er worden onderwerpen van gemeenschappelijk belang voor alle economische en sociale sectoren behandeld en komen ook onderwerpen uit verschillende AI-toepassingsgebieden aan bod met bijdragen vanuit de werkgroepen van de coalitie, partners en regionale ecosystemen in Nederland. Het programma wordt opgebouwd rond vier tracks:

·       AI en Business (opleiding en training, strategie, management)

·       AI en Wetenschap (techniek, algoritmiek, research)

·       AI en Maatschappij (mensgerichte AI, wetgeving, burgers)

·       AI for Change (diversiteit, inspirerend, duurzaam)

Keynote spreker Kees Verhoeven zal in de ochtend  (10. 00 uur) kritische kijken naar de ethische aspecten, de fysieke kant (de infrastructuur), maar ook de kansen en mogelijkheden benoemen.

In de middag (15.00 uur) spreekt Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, mevrouw A. van Huffelen over de uitdagingen, de kansen, de menselijke kant en het belang van goede wet- en regelgeving hierbij.

Kijk voor het programma op https://nlaic.com/event-nl-aic-2022.

 

Een greep uit het programma en sessies:

Woensdag 13 april | 10.30  - 10.45 uur:

Sessie in het middagprogramma:

·       Learning Communities: AI is zo alom vertegenwoordigd dat het voor elke professional van belang is na te denken wat het voor zijn of haar beroep betekent. In multidisciplinaire  learning communities wordt met en van elkaar geleerd over bijvoorbeeld AI.

·       Embedded AI: Bij Embedded AI wordt (een deel van) de verwerking en het leren lokaal uitgevoerd, dus dicht bij, of zelfs in, de sensor. Dit maakt een heel nieuw scala aan toepassingen mogelijk, en brengt veel uitdagingen aan het licht die moeten worden opgelost.

 • Ethical AI: PACE, hét Platform voor Participative And Constructive Ethics, is de plek binnen de NL AIC waar ethiek en AI samenkomen. Dit platform kijkt vanuit die participatieve en constructieve ethische focus naar ethiek en AI in de praktijk, naar ethiek in organisaties, naar ethische methodes.
 • De harde realiteit van data delen. Niet makkelijk, niet onmogelijk :Hoe we AI-applicaties kunnen voeden met data weten we. Maar hoe doen we dat op een verantwoorde manier? In deze sessie nemen we u graag mee in welke hobbels moeten worden genomen. Niet vanuit de theorie, maar vanuit een concrete use case uit de gezondheidszorg waar we echte data vanuit echte bronnen voor een specifieke applicatie bij elkaar hebben gehaald.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen. Het NL AIC Evenement wordt gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht. Aanmelden bij NL AIC is noodzakelijk.

 

4 maanden geleden

Zes Dutch Blockchain Awards 2021 uitgereikt tijdens de Dutch Blockchain Week 2021

Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 december vond de derde editie van de Dutch Blockchain Week 2021 plaats. De Dutch Blockchain Week (DBW) werd georganiseerd door Blockchain Netherlands en de Dutch Blockchain Coalition. Tijdens deze week werden voor de tweede keer op rij in totaal zes blockchain-awards uitgereikt. Computable had zich als partner verbonden aan deze Dutch Blockchain Awards. In vijf categorieën waren kandidaten aangedragen. Er is gekeken naar aansprekende blockchain-voorbeelden onder zakelijke en publieke oplossingen, betekenisvolle toepassingen in het onderwijs, blockchain met sociale impact, ook werd er gekeken naar personen die met blockchain het verschil hebben gemaakt.

De winnaars zijn van de Dutch Blockchain Awards 2021 zijn:  

●         Social Impact Award: RTI Blockchain

●       Enterprise Solution Award: LTO Network

●       Public Solution Award: Bitvavo

●       Impactful Person Award: Madelon Vos

●       Meaningful Education Award: Cryptotakkies

●      BCNL Community Award: Dusk Network

De week stond verder in het teken van mondiale blockchain ontwikkelingen en het ecosysteem in Nederland met een inspirerend programma rondom verschillende thema’s.

Marco van den Heuvel van Merit Cirle, Kerry Murphy van The Fabricant, Luc Hijdra van Unityswap, Kirsten Coppoolse van The New Fork en Rudolf van Ee van Blockchain Netherlands lieten ons de nieuwste blockchain / crypto startups uit Nederland zien. We werden meegenomen met meerdere belangrijke trends binnen blockchain en er werd uitgelegd waarom een oplossing cruciaal is als er decentrale technologie gebruikt wordt. In de sessie ‘To the moon & back’ vertelden Molly Jane Zuckerman van CoinMarketCap, Reinier Bredenoord van het Openbaar Ministerie en Teunis Brosens van ING wat er in de crypto-ruimte gebeurt en vooral wat er hierna komt en waar de grootste hindernissen zijn voor 2022.

Mason Nystrom van Messari, Kaliya Young van Identity Woman en Jorge Serna van Europe Securitize lieten de nieuwste ontwikkelingen zien wat we in 2022 kunnen verwachten rond tokenization, Non-Fungible Tokens (NFTs), Web 3.0 en Self-Sovereign Identity (SSI). En changemakers Ingo Rübe van KILT Protocol uit Berlijn en Marcel Harmann van THOR uit Zwitserland spraken over de gebeurtenissen in andere blockchain/crypto-ecosystemen in heel Europa. KILT Protocol is sinds een paar weken decentraal en Ingo vertelde waarom dit zo belangrijk is. Susanne Somerville van Chronicled / Mediledger, Violetta Shishkina van Women in Blockchain en Sanna Bedi van UNICEF waren aan het woord over hun wereldwijde veranderingsprojecten die eraan komen. Het is spannend om te zien hoe blockchain technology dit ondersteunt.

In de laatste sessie van de Dutch Blockchain Week ‘Long Road Ahead’ sloten drie wereldwijde opinieleiders uit China, de VS en Duitsland, Anne Connelly van Singularity, Vatin Krektoim van Cointelegraph en Agata Ferreira van EU BC Observatory de week af met hun visie op wat de toekomst te bieden heeft. Ze gaven aan dat decentrale technologie eigenlijk pas net begonnen is. Er is dus nog een lange weg te gaan in regelgeving, wereldwijde samenwerking, technische uitdagingen.

De sessies zijn allemaal los terug te kijken via ons YouTube kanaal en er volgt ook op aftermovie binnenkort op onze website Dutch Blockchain Week.

          

        

8 maanden geleden

Hoge drempels voor clouddiensten leveren niet de gewenste zekerheid over veiligheid

Hoge drempels voor clouddiensten leveren niet de gewenste zekerheid over veiligheid

De Online Trust Coalitie uit zorgen en doet aanbevelingen aan EU om haar koers voor cybersecurity regulering te wijzigen

Den Haag, 1 december, Wat staat er tegenwoordig niet in de cloud? Bijna alles wat we digitaal doen in ons dagelijks leven, maar ook grote technologieën als AI, IoT en big data ‘draaien’ op clouddiensten. Zekerheid over de betrouwbaarheid, waaronder de veiligheid van clouddiensten is dan ook essentieel. Om dat te waarborgen zet de Europese Commissie in op geharmoniseerde regulering van cybersecurity voor clouddiensten, en heeft het EU cyber security agency ENISA het mandaat gegeven om dat uit te werken. De Online Trust Coalitie (OTC) uit haar zorgen en doet aanbevelingen aan de Europese Commissie om de door ENISA ingezette koers te wijzigen. Zij is van mening dat deze koers de cloud markt niet versterkt maar juist in gevaar kan brengen. De aanbevelingen kunnen de gewenste zekerheid brengen en de Europese digitale markt versterken.

Volgens Michiel Steltman van OTC is de ingeslagen weg zorgelijk; “ENISA ontwikkelt momenteel honderden gedetailleerde regels waaraan cloud serviceproviders zullen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het bieden van toepassingen die een hoog niveau van zekerheid vereisen. Maar statische, gedetailleerde regels zijn ongeschikt voor clouddiensten. Clouddiensten zijn aan continue optimalisering onderhevig, denk alleen al aan de veiligheidsupdates die dagelijks plaatsvinden, die zijn niet te vatten in statische regels die in principe gemaakt zijn voor producten. Die vorm van regulering biedt afnemers en toezichthouders niet de gewenste zekerheid. Daarbij moeten cloud serviceproviders nog steeds zekerheid geven over het voldoen aan andere reguleringen, terwijl de extra kosten voor de op handen zijnde ENISA certificering jaarlijkse op minimaal €200.000,- worden geschat.

Digitale Europese markt in gevaar

Naast deze zorgen over regulering is bij de ontwikkeling van de ENISA-certificering ook sprake van politieke druk vanuit enkele lidstaten om soevereiniteitsbepalingen in de schema’s op te nemen, waaronder eisen voor datalokalisatie. Dit betekent concreet dat diensten waarvoor een hoge mate van zekerheid wordt vereist alleen nog vanuit datacenters en clouddiensten in de betreffende lidstaat mogen worden geleverd. Daarmee dreigen markten in andere lidstaten, ook voor Europese cloud aanbieders, onbereikbaar te worden. En wordt het gebruik van diensten van niet Europese spelers de-facto uitgesloten. Vooruitlopend op deze EU regels heeft recent Frankrijk ook eigen gedetailleerde eisen en certificeringen ontwikkeld voor cloud services, waarbij de zorg bestaat dat die met de invoering van de Europese regels ook in stand zullen blijven.

Risk-based benadering de oplossing

De oplossing ligt volgens de OTC bij het hanteren van een meer gebruikelijke aanpak in de Cloud markt: die van risk-based benadering van cybersecurity, en inzet op Europese harmonisatie standaardisatie van IT audit methoden en audit rapportages. Een aanpak die ruimte laat voor innovaties en providers meer vrijheden geeft om risico’s naar eigen inzicht te beheersen, en ook beter aansluit bij andere, bestaande, reguleringen, zoals GDPR en DORA.

Ook roept de OTC de EU op om er op toe te zien dat Europese lidstaten geen eigen regels en beperkingen invoeren die de doelen van de Europese eengemaakte digitale markt in de weg kunnen staan. De OTC heeft deze oplossingen beschreven in een position paper, dat maandag 29 november is aangeboden aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en ENISA.

Over de OTC

De Online Trust Coalitie staat voor een brede beschikbaarheid van eenduidige, efficiënte en toegankelijke methoden waarmee Cloud Service Providers (CSP's) de betrouwbaarheid, conformiteit en veiligheid van hun diensten kunnen bewijzen. En waarmee cloud consumenten, d.w.z. gebruikers of klanten van een clouddienst en andere belanghebbenden de zekerheden krijgen die zij nodig hebben. De missie van OTC is het ontwikkelen en bevorderen van methoden en standaarden voor assurance, oftewel de wijze waarop vertrouwen wordt geboden, gevraagd, verstrekt en onderbouwd.

De Online Trust Coalitie (OTC) is een publiekprivate samenwerking bestaande uit organisaties vanuit de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap, de samenleving en NGO’s en is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

www.onlinetrustcoalitie.nl

 

8 maanden geleden

Dutch Blockchain Coalition & Blockchain Netherlands organiseren Dutch Blockchain Week 2021

Na het grote succes van vorige jaren, zal van 6 t/m 10 december alweer de derde editie van de Dutch Blockchain Week plaatsvinden! Het event, gericht op mondiale blockchain ontwikkelingen en het ecosysteem in Nederland, wordt gehost vanuit 3 studio’s in Nederland (Amsterdam, Utrecht en Eindhoven) en kan gratis online worden bijgewoond.

Deze editie wordt georganiseerd door een samenwerking van Dutch Blockchain Coalition (DBC), Blockchain Netherlands Foundation (BCNL) en eventpartners Lisk Center Utrecht, BrainBloc en Deloitte.

Programma

BCNL en DBC organiseren op woensdag 8 (Eindhoven), donderdag 9 (Utrecht) en vrijdag 10 december (Amsterdam) een inspirerend programma rondom de thema’s Dutch Proud, To the moon & back, Decentralize Everything, Change Makers, Global Change en Long Road Ahead. Tijdens deze zes sessies, verdeeld over drie dagen, zal in de breedst mogelijke zin, aandacht worden gegeven aan alle aspecten van de ontwikkelingen rondom de blockchain technologie wereldwijd”, aldus mede-organisator en curator Jan Scheele.

Baanbrekende nieuwe Nederlandse startups, wereldwijde thought leaders, experts en ondernemers komen hier spreken over zaken als DeFi, NFTs, cryptovaluta, regulatie, mensenrechten, criminaliteit en veel meer. Naast het programma van BCNL en DBC, organiseren diverse andere partijen side-events tussen 6 en 10 december. (programma: https://dutchblockchainweek.com)

Dutch Blockchain Awards

Ook worden dit jaar weer de Dutch Blockchain Awards uitgereikt, in samenwerking met Computable. Het publiek kan vanaf 15 november een stem uitbrengen op de genomineerden in de categorieën: Social Impact Award, Enterprise Solution Award, Public Solution Award, Meaningful Education Award, Impactful Person Award en de BCNL Community Award.

Samenwerking

Na het succes van het gezamenlijk organiseren van de Dutch Blockchain Days is dit het tweede event waar de Dutch Blockchain Coalition en Blockchain Netherlands Foundation samen een breed programma en event neerzetten. Rudolf van Ee, oprichter van Blockchain Netherlands Foundation (BCNL), is blij met de verdere bundeling van krachten tussen BCNL en DBC: ”Door deze samenwerking kunnen we ons start-up en scale-up ecosysteem versterken en de samenwerking tussen dit ecosysteem, grote bedrijven, overheid en kennisinstellingen bespoedigen. Open innovatie is belangrijk in een wereld die snel verandert zeker bij technologieën die zo veel impact kunnen hebben zoals de ontwikkelingen op blockchain gebied.”

Ook Peter Verkoulen, coalitiemanager Dutch Blockchain Coalition (DBC) is enthousiast over de samenwerking: “De DBC ontwikkelt als spil in het Nederlandse blockchain ecosysteem niet alleen activiteiten voor haar eigen community maar werkt ook samen met andere spelers aan het uitbouwen van dat Nederlandse ecosysteem. Daarom zijn we blij dat we samen met BCNL de Dutch Blockchain Week kunnen organiseren. Zo zorgen we voor een vruchtbare bodem voor nieuwe ontwikkelingen, op naar de grootschalige adoptie van gedistribueerde technologieën om maatschappelijke problemen op te lossen.” De samenwerking tussen BCNL en DBC verbindt de blockchain community in Nederland.

Alle organisaties en partijen die geïnteresseerd zijn in Blockchain; Start-ups, Scale-ups, kennisinstituten, bedrijven en overheid, kunnen hier meer dan ooit samen luisteren, meedenken en meepraten over de ontwikkelingen op Blockchain en Crypto gebied in Nederland.

Kijk voor meer informatie en gratis registratie op: https://www.dutchblockchainweek.com

                                   

 

9 maanden geleden

Lisa van Ginneken meest digibewuste Kamerlid 2021

Foto Paul Ridderhof

Kamerlid Lisa van Ginneken (D66) is op het ECP Jaarfestival uitgeroepen tot meest digibewuste Kamerlid 2021. Vlnr Tineke Netelenbos, Auke Pals en Lisa van Ginneken.

Lisa van Ginneken, Kamerlid voor D66, is door een vakjury van experts en ex-Kamerleden tijdens het Jaarfestival van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving uitgeroepen tot meest digibewuste Kamerlid van 2021.

De verkiezing voor meest digibewuste Kamerlid is een initiatief van ECP| Platform voor de InformatieSamenleving en de Digitale Binnenhof Academy en is in het leven geroepen om de politiek aan te moedigen meer diepgaand debat te laten voeren over de verschillende aspecten van digitalisering. De digitalisering is een belangrijke ontwikkeling die invloed heeft op alle facetten van onze samenleving. Goed en onderbouwd publiek debat voeren over hoe die digitale samenleving eruit moet komen te zien is hard nodig. Met de benoeming worden Kamerleden die bevlogen zijn op het thema digitalisering in het zonnetje gezet.  

Voor de award zijn vijf Kamerleden genomineerd, te weten: Barbara Kathmann (PvdA), Lisa van Ginneken (D66), Farid Azarkan (Denk), Queeny-Aimee Rajkowski (VVD) en Laurens Dassen (Volt). Er is daarbij gekeken naar inzet op het onderwerp en betrokkenheid om digitale zaken in Nederland te toetsen, te adresseren en te bevragen. Een onderbouwing voor de keuze van deze vijf politici vind je hier. 

De jury, bestaande uit Tineke Netelenbos (voorzitter van het bestuur van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en o.a. lid CyberSecurityRaad, CSR.), Petra Claessen (CEO BTG/TGG, Voorzitter iPoort en betrokken als initiatiefnemer bij de Digitale Binnenhof Academy), Auke Pals (Jongerenraad ECP, EuroDIG-secretariaat / NL IGF-ambassadeur) en Kees Verhoeven (voormalig Tweede Kamerlid D66) heeft op basis van de geschetste criteria uiteindelijk gekozen voor Lisa van Ginneken. De juryleden zijn betrokken vanuit het netwerk van de Digitale Binnenhof Academy, met ervaring en visie op politieke besluitvorming rond het thema digitalisering.  

Toelichting vanuit jury 

Alle genomineerden zijn duidelijk zichtbaar, in de vaste Kamercommissie Digitale Zaken, on- en offline, en bevlogen op het thema digitalisering. Dat blijkt ook uit de korte pitches die we van hen hebben ontvangen. Op basis van deze input en analyse van onder andere Kamervragen en ingediende moties, roept de jury Lisa van Ginneken Tweede Kamerlid voor D66 uit tot het meest digibewuste Kamerlid 2021. 

"Met een heldere pitch voor de jury waaruit haar bevlogenheid en bewustzijn voor het onderwerp spreekt, is zij daarnaast zichtbaar met moties, Kamervragen en op social media. Zij toont een visie op digitalisering met aandacht voor het belang van samenhang tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en burgers."

aldus Auke Pals, die namens de jury de uitspraak bekend maakte. 

 

9 maanden geleden

ECP Jaarfestival 2021 | Digido’s en digidon’ts in de digitale samenleving

Op donderdag 11 november 2021 organiseert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met een groot aantal partners een hybride event over de digido's en digidon'ts in de digitale samenleving. U kunt zowel fysiek in de Fokker Terminal Den Haag als online deelnemen.

Terwijl de samenleving het afgelopen jaar tot stilstand kwam, raakte de digitalisering in een stroomversnelling. Dit heeft ons doen inzien dat we digitalisering hard nodig hebben, wat het ons oplevert en wat de keerzijde van deze stroomversnelling is. In deze digitale transitie, die nog in volle gang is, beweegt ECP zich als verbinder en aanjager van initiatieven die ervoor zorgen door te kunnen stromen naar een veerkrachtige digitale samenleving, waarin iedereen meedoet.

Samen met onze partners willen we met nieuwe energie actief richting geven aan de kwaliteit van onze snelgroeiende digitale samenleving. Welke keuzes maken we en waar kunnen we gemeenschappelijk – bedrijven, overheden, kennisinstanties en maatschappelijke organisaties – doorpakken om de kansen van digitalisering op een verantwoorde wijze te benutten? Op het ECP Jaarfestival 2021 gaan we dit met elkaar onderzoeken en ontdekken.

Kijk voor het programma en aanmelden op www.ecp.nl/jaarfestival. 

Een greep uit het programma en sessies:

Donderdag 11 november | 12.00 uur - 17.30 uur: 

 • Presentatie nieuwste adviesrapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie' met toelichting van WRR-voorzitter Corien Prins en senior onderzoeker Haroon Sheikh.
 • Hoe digibewust is de Kamer? Een debat over de politieke digitale transitie met een Verkiezing 'Meest Digibewuste Kamerlid 2021' 
 • Future Network Services: het belang van nieuwe digitale diensten op toekomstige netwerkinfrastructuur. Consortiumpartners (telecombedrijven, technische universitieten en kennisinstellingen) presenteren hun position paper.
 • (Begeleidings) ethiek en het openbaar bestuur.
 • Cybersecurity vanuit lokaal perspectief: digitale veiligheid en vitale processen.
 • Digitale autonomie: digido of digidon't
 • Hoe federatieve dataspaces en clouds waarde uit data beinvloeden.
 • Is Desinformatie een bedreiging voor onze samenleving?
 •  Een verbindende taal voor arbeidsbemiddeling: het TNO Skills Matching 2.0 project
 • De Alliantie Open Overheid over de complexe wereld van de informatie en maatschappelijke vraagstukken.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen. Het ECP Jaarfestival 2021 wordt live gestreamd vanuit de Fokker Terminal in Den Haag en is online via ons interactieve platform te volgen. 

Festivalpartners: AI Technology for People (UvA) - Alliantie Digitaal Samenleven - Agentschap Telecom - Coalitie Digivaardig in de zorg - Team dutch digital delta - Lost Lemon - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) - NL IGF - Netwerk Mediawijsheid - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) - SIDN - TNO - VodafoneZiggo - Veiliginternetten.nl

10 maanden geleden

Geplaatst in

Telecommunicatie