"Visserij kan problemen door waterbeheer niet oplossen"

03-11-2022 09:32 | 3 maanden geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
Stichting DUPAN

Vandaag publiceert ICES haar jaarlijkse advies voor een betere bescherming van de palingstand in Europa. Net als vorig jaar betreft het advies een stop op de palingvisserij. Volgens Stichting DUPAN een te eenzijdig advies, omdat de palingstand samenhangt met slechte bereikbaarheid van het noodzakelijke leefgebied voor de paling in zoetwater. DUPAN staat daarin niet alleen; ook Brussel dringt aan op meer aandacht voor de oorzaken buiten de visserij die de palingstand beïnvloeden.

Afgelopen week kwam de Europese commissie met haar voorstel voor een betere bescherming van de palingstand. Dat voorstel is een antwoord op het ICES-advies uit 2021 en kwam tot stand na een raadpleging onder belanghebbenden. De Commissie geeft aan dat een advies dat slechts betrekking heeft op de beperking van commerciële en recreatieve visserij, onvoldoende is. De Commissie streeft naar een allesomvattende aanpak en wil dat lidstaten maatregelen nemen om andere sterftefactoren terug te dringen. Daarbij gaat het om het herstellen of verbeteren van leefgebieden voor paling, het zorgen voor veilige migratieroutes langs barrières, het terugbrengen van het teveel aan roofdieren, zoals meervallen en aalscholvers, en het bestrijden van de illegale handel in glasaal en paling.

Volgens DUPAN-voorzitter Alex Koelewijn is de inzet van de Commissie te prijzen: “ICES houdt al vele jaren vast aan visserijbeperking als oplossing voor de lage palingstand. Zij hanteert een benadering die voor zeevis werkt, maar niet voor paling, die groeit juist op in zoetwater. En veel van dat zoete water is door maatregelen voor waterbeheer met dijken, dammen, sluizen en waterkrachtcentrales niet meer bereikbaar, of zelfs verdwenen. Dáár ligt de grootste oorzaak van een lagere palingstand. Verbeter het leefgebied, herstel de balans in de natuur en de palingstand zal toenemen. Daarbij moeten we ons beseffen, dat de palingstand uit de jaren zestig van de vorige eeuw, met al dat verloren leefgebied, niet meer haalbaar is.”

Natuurbeheer en visserij gaan hand-in-hand, dat bewijst DUPAN sinds haar oprichting in 2010. Vanaf 2011 stijgt de palingstand weer. De menselijke benutting is slechts 4% van de jaarlijkse aanwas. Dat gebeurt op een manier waarbij sociaal-economische aspecten in balans zijn met een goed beschermde natuur. DUPAN betreurt het dan ook dat natuurorganisaties het ICES-advies aangrijpen om verdere beperking van de visserij te bepleiten. DUPAN ziet liever dat zij met de sector samenwerken om de échte problemen voor de paling op te lossen.

“Wanneer NGO’s met de sector samenwerken, kunnen leefgebieden nog sneller toegankelijk worden gemaakt voor paling. De sector is inmiddels sterk verduurzaamd en helpt de autoriteiten met succes bij de opsporing van illegale handel in glasaal en paling. Voor de gehele keten, van visserij tot consument, is een verantwoorde en traceerbare exploitatie opgezet. Dat zorgt ervoor dat generaties na ons ook kunnen genieten van paling”, aldus Koelewijn.

Visser helpt palingen langs de waterkrachtcentrale bij Maurik

Viisser Krans Komen jr. helpt palingen langs de waterkrachtrcentrale in Maurik

Over de Stichting DUPAN DUPAN is het samenwerkingsverband van palingkwekers (NeVeVi), palingvissers (netVISwerk) en palinghandelaren (NeVePaling) om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting met dit fonds in het over de dijk naar zee helpen van volwassen palingen en in gericht wetenschappelijk onderzoek.
Stichting DUPAN
plaats:
Wageningen
website:
https://www.dupan.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Nederlandse sector kritisch over nieuwe EU-maatregelen paling

EU-Ministerraad besluit tot verdere beperking visserij én meer natuurherstelmaatregelen  Tijdens de EU-ministerraad van 11, 12 en 13 december over het visserijbeheer in Europa vergaderden de visserijministers over maatregelen om paling in de Europese Unie beter te beschermen. De ministers werden het eens over concrete maatregelen voor beperking van commerciële- en sportvisserij. Ook komt er een strenger toezicht op de uitvoering van nationale her
2 maanden geleden

"Visserij kan problemen door waterbeheer niet oplossen"

Vandaag publiceert ICES haar jaarlijkse advies voor een betere bescherming van de palingstand in Europa. Net als vorig jaar betreft het advies een stop op de palingvisserij. Volgens Stichting DUPAN een te eenzijdig advies, omdat de palingstand samenhangt met slechte bereikbaarheid van het  noodzakelijke leefgebied voor de paling in zoetwater. DUPAN staat daarin niet alleen; ook Brussel dringt aan op meer aandacht voor de oorzaken buiten de visser
3 maanden geleden

Visbranche uit Noodkreet bij minister vanwege hoge energieprijzen

De gezamenlijke belangenorganisaties in de Nederlandse visbranche heeft gisteren per brief aan minister Adriaansens van EZK een noodkreet geuit over de urgente situatie als gevolg van de stijgende energieprijzen. Als belangrijke voedselproducent wordt de energie-intensieve visbranche geconfronteerd met zeer grote kostenstijgingen door de sterk gestegen energieprijzen, waardoor veel bedrijven hun productie moeten beperken, of zelfs sluiten. De bel
4 maanden geleden

Uitzet honderdduizenden jonge palingen

In Zeeland zijn vrijdag 20 mei 170.000 jonge palingen uitgezet. Beroepsvissers zetten de piepkleine palinkjes uit in het Grevelingenmeer. Op de kade werden ze gewogen en geteld, waarna ze in de natuur zijn vrijgelaten onder toeziend oog van een vertegenwoordiging van politici en beleidsmakers van de EU, die de uitzet financieel mogelijk maakte. De jonge palingen, ook wel pootaaltjes genoemd, waren afkomstig van een Nederlandse kwekerij waar ze en
8 maanden geleden

‘Spicy chef’ Soenil Bahadoer uitgeroepen tot Paling Patron

Soenil Bahadoer, Meesterkok en Patron-cuisinier van 2-sterren-Restaurant De Lindehof in Nuenen, is door Stichting DUPAN uitgeroepen tot Paling Patron van het jaar 2022. De Paling Patron wordt uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor de verbetering van de palingstand en het behoud van de Nederlandse palingcultuur. Soenil Bahadoer was zichtbaar ingenomen met de award: “Als kok streef ik naar het beste voor mijn klanten. Onderscheidende gerechte
9 maanden geleden

Op Schiphol in beslaggenomen palinkjes weer vrijgelaten

De afgelopen week op Schiphol in beslag genomen palinkjes – zogenaamde glasalen – zijn vrijdag weer vrijgelaten in de natuur. De douane nam op de luchthaven 100 kilo glasaal, die drie Maleisiërs naar Azië probeerden te smokkelen, in beslag. Experts van Stichting DUPAN ontfermden zich in samenwerking met de NVWA over de 300.000 jonge palingen en hebben ze weer vrijgelaten in de Randmeren, in de omgeving van Harderwijk. Alex Koelewijn van DUPAN lic
10 maanden geleden