Europarlement komt op voor vissers bij windmolens op zee

07-07-2021 09:51 | 1 jaar geleden Economie

Dit is een origineel bericht van
Europees Parlement

Nieuwe windmolens op zee moeten de visserij geen last bezorgen en voorafgaand aan de bouw moeten vissers bij de besluitvorming betrokken worden. Dat stelt het Europees Parlement in een rapport over windturbines op zee en de visserijsector. EU-landen moeten verzekeren dat windmolenparken op zee alleen nog op ruime afstand van visgronden worden gebouwd. Ook mogen de turbines geen slechte invloed hebben op het milieu. Voor mogelijke getroffen vissers is compensatie nodig.

In 2050 moet vijftien keer meer ruimte op zee dan nu worden benut voor windmolens. Door vooraf samen te werken met de visserij kan voorkomen worden dat nieuwe windmolens die sector de das om zullen doen. Samen met de vissers kan ervoor gezorgd worden dat visgronden overeind blijven en dat vissers niet in de problemen komen. Tachtig procent van alle vissersboten in de EU bestaat uit kleinschalige visserij. Zij varen voornamelijk in de kustwateren waar veel turbines gepland staan. Vooral kleine vissers kunnen getroffen worden door de komst van de molens. Als dat zo is, moeten ze compensatie krijgen.

Ook kan de bouw van nieuwe windturbineparken op zee negatieve gevolgen hebben voor het leven in de zee, aldus het rapport van het Europees Parlement, dat woensdag werd aangenomen. Om de gevaren te verminderen is meer onderzoek nodig naar de negatieve effecten op de zeebodem tijdens de bouw en het gebruik van de windmolens. Na een aantal decennia zullen ze moeten worden vervangen of afgebouwd. In beide gevallen moet er onderzoek komen naar de effecten daarvan. Ook wordt in het rapport gepleit voor regelingen die langetermijnrisico’s van verlaten infrastructuur moeten dekken.

Omdat straks 85 procent van de windmolenparken op zee in de noordelijke zeeën van de Europese Unie komt, is goede samenwerking met het Verenigd Koninkrijk nodig. Het gaat onder andere om turbines in de Noordzee en de Noordelijke Atlantische Oceaan. Europese vissers zullen die wateren blijven delen met hun Britse collega’s. Daarom wil het Europees Parlement dat de Europese Commissie goede afspraken met Londen maakt over nieuwe windmolenparken en de gevolgen voor vissers en de natuur.

‘Vissers zijn de oudste gebruikers van de zee en daarom moet er echte samenwerking met hen zijn indien windmolenparken op zee worden gebouwd,’ zegt het Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie). Hij komt op voor de vissers. ‘Vissers verdienen hun brood op het water en daarom is het niet meer dan logisch dat deze sector een beslissende stem krijgt in de vorm van participatie. Dat is dus meer dan alleen ‘inspraak’.’

De visserij zelf mag ook naar nieuwe energievormen kijken, vinden de Europarlementariërs die het aangenomen rapport hebben geschreven. Drijvende windmolenparken, hernieuwbare waterstof, maar ook wind- en zonne-energie kunnen op sommige plekken in de visserij worden gebruikt. Hiernaast moet nagedacht worden over het combineren van windturbineparken op zee met beschermde natuurgebieden in de zee, aldus de makers van het aangenomen rapport.

In 2050 zal dertig procent van de stroom voor de EU opgewekt worden door wind op zee. Op dit moment is dit twaalf gigawatt, maar dit moet 300 gigawatt worden. De Europese zeeën kennen nu al 110 windmolenparken met meer dan vijfduizend turbines. Voor 2050 moet er vijftien keer meer ruimte op zee gebruikt voor turbines worden dan nu al het geval is.

Bijgevoegde foto is gratis gebruiken bij vermelding van het copyright - ´©EU 2012 - Bron: EP / Eve van Soens´ Bijschrift: Een offshorewindmolenpark Voor vragen zie onderstaande contactgegevens.
Europees Parlement
plaats:
Straatsburg
website:
https://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/

Andere persberichten van deze organisatie

Persconferentie - FEMM-delegatie Europees Parlement

Van 23 tot en met 25 mei reizen leden van de EP-commissie Vrouwenrechten en gendergelijkheid (FEMM) af naar Den Haag om het over de bestrijding van mensenhandel te hebben. De delegatie bestaat uit vier Europarlementariërs, waaronder de Nederlandse Michiel Hoogeveen (JA21, ECR) en de voorzitter van de delegatie en van de FEMM-commissie, Robert Biedroń (S&D). Op woensdag 25 mei, om 12.30 uur, wordt er een persconferentie georganiseerd die zowel vanuit het Huis van Europa in Den Haag is te volgen als online via WebEx.

Programma:

  • Op maandag 23 mei ontmoeten de leden verschillende ngo’s zoals het Nederlandse Rode Kruis, het Leger des Heils en VluchtelingenWerk Nederland. Daarnaast staat een ontmoeting met de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Eric van der Burg, op het programma en met Robbert Hoving, hoofd van het bureau van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.
  • Op dinsdag 24 mei staat een bezoek aan de Eerste Kamer gepland alsook afspraken met: officieren van justitie Warner ten Kate en Malika al Mansouri, onafhankelijke regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, en Jürgen Ebner, plaatsvervangend uitvoerend directeur voor governance bij Europol.
  • Op woensdag 25 mei wordt voordat de persconferentie begint een bezoek gebracht aan het Internationaal Strafhof en een 24-uursopvang voor slachtoffers van mensenhandel.

Persconferentie:

Aansluitend op het delegatiebezoek, vindt er op woensdag 25 mei om 12.30 uur een persconferentie plaats aan de Korte Vijverberg 5 in Den Haag met de deelnemende leden. Het is ook mogelijk online de persconferentie te volgen en vragen te stellen via WebEx. Aanmelding via pers-denhaag@europarl.europa.eu of via Koen (+31620417373, koen.blankenstijn@europarl.europa.eu) en Willemijn (+31612940913, willemijn.dejong@europarl.europa.eu).

Deelnemers

Robert Biedroń (S&D), Polen - profiel en contactgegevens.

Frances Fitzgerald (EPP), Ierland - profiel en contactgegevens.

Maria Noichl (S&D), Duitsland - profiel en contactgegevens.

Michiel Hoogeveen (ECR), Nederland - profiel en contactgegevens.

3 maanden geleden

Persaankondiging: Jeugd maakt het verschil

Deze week benadrukte het IPCC-klimaatrapport dat de consument ook een belangrijke rol speelt in het maken van duurzamere keuzes in strijd tegen klimaatverandering. In die geest komen 150 middelbare scholieren van het European Ambassador School Programma uit heel Nederland bij elkaar om op hun eigen wijze hun klimaatcompetitie af te trappen: YOU(th) in Charge, de jeugd aan zet. De competitie daagt de deelnemers uit om met een idee te komen om in hun eigen omgeving zoals school, sportvereniging of buurt hun CO2-uitstoot te verminderen.

Tijdens dit kick-off event gaan deze jongeren tussen de 13 en 17 jaar in gesprek met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout en volgen zij workshops van De Nationale JeugdRaad over voeding, van museum De Bastei over watermanagement en vertelt Tessa Kramer over de verborgen impact van onze consumentenkeuzes en kunnen de leerlingen aan een spel meedoen over de ‘plastic soup’ in onze oceanen. Het geheel eindigt met een show van de Kiesmannen.

Locatie: Baarnsch Lyceum, Torenlaan 83, 3742 CS, Baarn

Datum: vrijdag 8 april

Tijd: 10:00 tot 16:00 uur

Wilt u een kijkje komen nemen? Mail naar anna.eekhout@ep.europa.eu of bel met 06-20417373.

 

4 maanden geleden

Europarlement wil maatregelen tegen voedseltekort door Oekraïne-oorlog

Door de Oekraïne-oorlog ontstaat er in Oekraïne, en mogelijk ook in de Europese Unie, een tekort aan voedsel. Het Europarlement wil daarom maatregelen om de voedselvoorziening in de EU en Oekraïne op pijl te houden. Ook moet het land onmiddellijk meer voedsel- en landbouwhulp krijgen en moet de EU haar strategie voor de import van levensmiddelen snel herzien. Verder gaat de landbouwproductie in de EU omhoog.

De Russische inval in Oekraïne zorgt ervoor dat de agrarische productie in dat land drastisch vermindert. Daardoor staat de toevoer van eten naar de Oekraïners en EU-burgers onder druk. Om tekorten en hoge prijzen te voorkomen, heeft het Europarlement een resolutie aangenomen die oproept tot een actieplan. Zo moet er veel meer voedselhulp naar Oekraïne gaan – zowel vanuit de EU als daarbuiten – en moet de EU voedselcorridors van en naar Oekraïne openen als alternatief voor de gesloten Zwarte Zeehavens. De boeren in het Oost-Europese land moeten ook zaaigoed en meststoffen krijgen.

Momenteel is de EU nog te afhankelijk van een klein aantal derde landen dat voedsel levert. Door de Oekraïne-oorlog stijgen prijzen voor levensmiddelen en daardoor moet de Europese Commissie nu gaan schakelen om meer problemen voor te zijn, zo vinden de Europarlementariërs. Import van levensmiddelen uit meerdere derde landen is nodig, evenals het stimuleren van biologische bronnen van voedingsstoffen voor de EU-landbouw. Sowieso moet de Commissie snel nagaan hoe de hoge meststofprijzen voor de boeren kunnen worden opgevangen.

Omdat er door de Oekraïne-oorlog minder voedsel kan worden ingevoerd, eisen de Europarlementariërs dat de landbouwproductie in de EU omhoog gaat. Ook willen ze dat landbouwgrond alleen kan worden gebruikt voor de productie van voedsel en diervoeder. Braakliggende grond moet dit jaar snel worden gebruikt voor het verbouwen van zogenoemde eiwithoudende gewassen zoals tarwe en graan. En sectoren die het zwaarst getroffen zijn, moeten financiële steun krijgen, stelt het Parlement. Verder moeten EU-landen brede, snelle en flexibele staatssteun kunnen geven aan partijen op de landbouwmarkt.

Nederlandse Europarlementariërs zijn kritisch over het pakket. Zij benadrukken dat de ‘Green Deal’ van Eurocommissaris Frans Timmermans onder druk komt te staan. ‘En ik ben een beetje verbaasd over de poging vanuit de christendemocraten om deze crisis te gebruiken om de Green Deal, de boer-tot-bord-strategie en de biodiversiteitsstrategie te ondermijnen en te vertragen,’ zegt Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA). Zijn collega Anja Hazekamp (PvdD) sluit zich daar bij aan. ‘Opnieuw pompt de Commissie miljoenen euro’s in de vee-industrie. Gebieden die bedoeld zijn om natuur te herstellen, wil ze volplanten met veevoer. De klimaat- en biodiversiteitscrises wachten niet tot Rusland de wapens neerlegt. Je helpt de voedselproductie niet door deze minder duurzaam te maken.’

Parlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) is het met hen oneens. ‘De boer-tot-bordstrategie en de biodiversiteitsstrategie ondermijnen de voedselproductie. Deze moeten snel de ijskast in. De doelstellingen moeten heroverwogen worden,’ zegt Schreijer-Pierik. Zij ziet juist kansen in de maatregelen van het Europarlement. ‘Het is tijd om groene kunstmestvervangers uit verwerkte dierlijke mest volledig toe te staan. Ik wacht daar al 35 jaar op. Het is tijd om de voedselproductie in onze Europese landen op te voeren. We moeten nu onze boeren, tuinders en vissers steunen om dit te realiseren.’

5 maanden geleden

Persbriefing: Europese wet minimumlonen - vrijdag 18 maart 11.00-12.00u

De Europese wet minimumlonen bevindt zich op dit moment in een slotfase. De Franse EU-voorzitter Macron heeft aangegeven voor het einde van zijn termijn de wet afgerond te hebben. Dit gaat ook consequenties hebben voor de minimumlonen in Nederland.

Agnes Jongerius (PvdA) zit namens het Europees Parlement aan de Brusselse onderhandelingstafel. Graag praat ze u bij over de inhoud en impact van de wet, voor Europa en Nederland.

Datum: vrijdag 18 maart 2022

Tijd: 11.00 - 12.00u. Inloop vanaf 10.30u

Locatie: Huis van Europa, Korte Vijverberg 5, Den Haag

Aanmelden: mail naar pers-denhaag@ep.europa.eu

Europarlementariër Jongerius: "Met Europese wetgeving trekken we minimumlonen omhoog in Nederland én in heel Europa. Iedereen die werkt, verdient een toereikend loon waar je fatsoenlijk een boodschappenmandje mee kan vullen.”

5 maanden geleden

Europarlement wil regels tegen gouden visa en paspoorten

Het Europees Parlement wil korte metten maken met ‘gouden visa’ en ‘gouden paspoorten’, verblijfsdocumenten die EU-lidstaten tegen hoge betalingen geven aan niet-EU-burgers. Deze documenten zijn vanuit ethisch, juridisch en economisch oogpunt afkeurenswaardig. Ook brengt het ernstige veiligheidsrisico’s met zich mee. Het EU-burgerschap moet niet langer te koop zijn, stellen de Europarlementariërs.

Het Europarlement nam woensdag een rapport over de kwestie aan. Daarin staat dat de Europese Commissie maatregelen moet nemen tegen de gouden paspoorten en visa. Het Parlement benadrukt dat burgerschapsregelingen voor investeerders (zogenoemde CBI-regelingen), waarbij onderdanen uit niet-EU-landen zoals Rusland burgerschapsrechten krijgen in ruil voor een geldsom, de essentie van het EU-burgerschap ondermijnen. Dit moet geleidelijk aan stoppen.

In de afgelopen vijftien jaar is handel ontstaan in EU-paspoorten en -visa voor burgers uit derde landen. Lidstaten zoals Cyprus, Malta en Bulgarije geven deze documenten uit tegen hoge geldbedragen en hebben een verdienmodel van gemaakt. Bijvoorbeeld steenrijke Russen kopen zo een EU-burgerschap. Daarmee kunnen ze in de EU gaan en staan waar ze willen, handel drijven en makkelijker aankopen doen. Vaak gaat het om mensen die hun geld niet op een eerlijke wijze hebben verdiend of die zwart geld witwassen.

Met de jaren is er een soort ‘meeliftgedrag’ ontstaan waarbij ‘gouden’ paspoorten en visa willekeurig zijn uitgegeven. Europarlementariërs geven aan dat sommige aanvragen van deze mensen zelfs werden goedgekeurd zonder dat aan alle vereisten was voldaan. Ze dringen erop aan dat de regelingen worden afgeschaft vanwege de risico’s. Het Parlement dringt ook aan op EU-regels om witwaspraktijken, corruptie en belastingontduiking aan te pakken. Er moeten strenge achtergrondcontroles (ook van gezinsleden en financieringsbronnen van aanvragers), controles in EU-databanken en doorlichtingsprocedures in derde landen komen.

EU-landen moeten verplicht worden om over deze procedures te rapporteren, zodat andere lidstaten bezwaar kunnen maken. Verder moeten de aanvragers van gouden paspoorten en visa op zijn minst fysiek in het EU-land van aanvraag verblijven. Ook moeten ze actief betrokken zijn bij hun investeringen. Deze moeten van voldoende kwaliteit zijn, genoeg toegevoegde waarde hebben en aan de economie bijdragen.

De Europarlementariërs betreuren het dat er nog geen uitgebreide veiligheidscontroles en doorlichtingsprocedures zijn bij de aanvraag. Ze willen dat de kopers ook niet achtereen bij verschillende EU-landen een aanvraag kunnen doen. Er moet een zware EU-heffing komen op de investeringen van deze mensen zolang de ‘gouden paspoorten’ niet zijn afgeschaft. Voor ‘gouden visa’ moet zo’n heffing voor onbepaalde tijd worden geïnd. Zo moeten mensen uit derde landen worden ontmoedigd een aanvraag te doen. Tussenpersonen gaan niet transparant te werk en worden nu ook niet ter verantwoording worden geroepen. Daarom moeten hun activiteiten verboden worden.

Europarlementariër en rapporteur Sophie in ’t Veld (D66) zegt: ‘Deze regelingen dienen alleen als achterpoortje voor verdachte types die de EU niet in mogen op klaarlichte dag. Het is tijd dat we dat poortje sluiten, zodat Russische oligarchen en andere personen met zwart geld buiten blijven. De regeringen van de lidstaten hebben geweigerd het probleem aan te pakken, omdat het volgens hen geen zaak van de EU was. Gezien wat er momenteel gebeurt, kunnen zij deze kwestie niet meer uit de weg gaan.’

Europarlementariër In 't Veld (D66) spreekt tijdens het debat in het EP.

 

5 maanden geleden

Europees Parlement wil Russische desinformatie bestrijden

Het moet afgelopen zijn met desinformatie en kwade beïnvloeding vanuit Rusland in de EU. Dat stelt het Europarlement vast nadat uit onderzoek blijkt dat de Russen maar ook Chinezen zich hier schuldig aan maken. Er moeten sancties komen tegen desinformatiecampagnes en het manipuleren van informatie om de democratie te verstoren. Licenties moeten kunnen worden ingetrokken als er sprake is van propaganda van ondemocratische regimes.

Een rapportage van de speciale onderzoekscommissie INGE vormt de aanleiding voor de voorgestelde maatregelen. De commissieleden spraken 130 experts en ervaringsdeskundigen over negatieve beïnvloeding en desinformatie in de EU van kwaadwillige buitenlandse mogendheden zoals Rusland en China. Zij kunnen zonder angst voor de gevolgen verkiezingen manipuleren, cyberaanvallen plegen, oud-toppolitici rekruteren en polarisatie in het debat aanwakkeren. INGE stelt ook dat EU-regeringen zich niet goed bewust zijn van de ernst van de dreiging. Mazen in de wet en slechte coördinatie tussen EU-landen wakkeren dit probleem aan.

Als het aan het Europarlement ligt, moet er één EU-strategie komen die dergelijke beïnvloeding van Rusland en China tegenwerkt. Daarnaast moeten er speciale sancties komen tegen buitenlandse inmenging en desinformatiecampagnes. De Europarlementariërs willen ook dat maatschappelijke organisaties het publiek gaan informeren over deze kwaadaardige campagnes. Zo kunnen de mensen er zich meer bewust van worden. Journalisten in de EU moeten worden gestimuleerd en de licenties van buitenlandse staatspropagandakanalen moeten worden ingetrokken. Op sociale media moeten nepaccounts en schadelijke buitenlandse informatie worden geweerd.

Niet alleen online, maar ook in het politieke spectrum wil het Europarlement kwaadaardige buitenlandse beïnvloeding tegengaan. Uit het rapport van INGE blijkt dat Rusland bewust ex-toppolitici rekruteert en dat moet een halt worden toegeroepen. Er wordt verwezen naar de Duitse oud-bondskanselier Gerhard Schröder en de Russische concerns Nord Stream 1 & 2. Tegelijkertijd onderhoudt Rusland goede contacten met bepaalde politieke partijen in de EU. Ook dit moet onderzocht worden. Buitenlandse financiering van partijen moet sowieso aan banden worden gelegd.

Europarlementariër Bart Groothuis (VVD) wijst op de acties van Rusland en China om de EU te verzwakken, van cybercrime tot aan het inhuren van oud-toppolitici. ‘We hebben te vaak weggekeken van dit soort incidenten, terwijl ze in werkelijkheid een collectieve, georkestreerde, bredere manier van buitenlandse bemoeienis weergeven in onze democratische processen.’ Het Europarlement gaat dit nu tegen, een goede zaak, aldus Groothuis. ‘Dit is de reden dat ik de politiek in ben gegaan, waarom ik hier ben in Straatsburg en in Brussel, en ik ben blij dat dit pas het begin is van een structureel, georkestreerd Europees antwoord op zulke dreigingen.’

JA21-Europarlementariër Rob Roos is kritisch over de voornemens van het Parlement en spreekt van ‘een gevaarlijk pad’. ‘Het voortbestaan van de democratie vereist debat, vereist dat mensen tegen een stootje kunnen. Het vereist dat mensen kunnen zeggen wat ze denken. Natuurlijk zijn wij ook tegen Russische propaganda, maar juist wij moeten dan voor vrije meningsuiting staan.’

Europarlementariër Groothuis (VVD) spreekt tijdens het debat in het EP. Europarlementariër Roos (JA21) spreekt tijdens het debat in het EP.

 

5 maanden geleden

Geplaatst in

Nationaal nieuws