TECH TEGEN CORONA: Nederlandse tech bedrijven helpen overheid

26-03-2020 08:29 | 2 jaar geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
Public Matters B.V.

Het ‘Tech tegen Corona’ Initiatief van Nederlandse tech bedrijven biedt kosteloos steun in strijd tegen het coronavirus. Daartoe heeft op woensdag 25 maart een online ontmoeting plaatsgevonden tussen verschillende tech bedrijven en ambtenaren, waarbij ook Kamerleden aanwezig waren. Het doel van deze ontmoeting was om te bespreken hoe deze bedrijven met hun diensten en producten een bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen het coronavirus.

Hierbij is het uitgangspunt dat overheden, hulpverleners, zorgverleners en ziekenhuizen kosteloos gebruik kunnen maken van de kennis, kunde en algoritmes van deze bedrijven, waarmee inmiddels een start is gemaakt. Zo heeft Cybersprint recent samen met Huib Modderkolk (onderzoeksjournalist) onderzoek gedaan naar nep-RIVM websites en ‘covid-19’ malware aanvallen tegen ziekenhuizen, en aangeboden om deze ziekenhuizen te beschermen. Daarnaast gaat Compumatica de internetverbindingen van thuiswerkers met cruciale beroepen verbeteren, en Tymlez helpen bij het opzetten van blockchain-websites waarop vraag & aanbod van hulpgoederen bijeen worden gebracht. Traxion kan helpen met het razendsnel toevoegen van grote en wisselende hoeveelheden vrijwilligers aan online systemen, en KPN en Microsoft denken mee over de aansluiting van nieuwe technieken bij bestaande systemen.

De Koninklijke Landmacht is in defensieverband al volop bezig met de crisis steunverlening in de vorm van planners, medische hulpverleners en specialistische apparatuur (waaronder beademingsapparatuur). De planners worden zowel op landelijk als regionaal niveau ingezet. Achter de schermen is er nog meer capaciteit in velerlei vormen aanwezig om ingezet te worden op aanwijzingen van bestuurlijke en medische autoriteiten, aldus Kolonel van Dalen. Defensie vervult daarbij een belangrijke ondersteunende rol in de strijd tegen Corona en werkt hierbij en ook op andere terreinen veel samen met het bedrijfsleven.

Het ‘Tech tegen Corona’ Initiatief betreft nu al meer dan 10 bedrijven en is een initiatief van Public Matters, een public affairs en lobbyadviesbureau. In navolging van een soortgelijk idee in het Verenigd Koninkrijk is het doel dat er zo veel mogelijk concrete en haalbare afspraken worden gemaakt tussen overheden en tech bedrijven.

Jan Middendorp (Tweede Kamerlid, VVD) “ Om elkaar veilig te houden blijven we thuis. Technologie kan daarbij helpen. Het is in deze uitzonderlijke tijd daarom belangrijker dan ooit dat overheden en techbedrijven samenwerken. ”

Chris van Dam (Tweede Kamerlid, CDA) “Fantastisch dat deze bedrijven bereid zijn om de overheid om bij te staan. Juist nu zijn deze slimme tech koppen hard nodig.”

Public Matters B.V.
plaats:
Den Haag
website:
https://publicmatters.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Biodieselsector ziet gezamenlijke aanpak als enige weg naar 2030

Biodieselproducenten pleiten deze week voor een gezamenlijke aanpak van sectorpartijen als de enige oplossing om de 2030-doelstellingen voor transport kosteneffectief te halen. Alle verduurzamingsoplossingen moeten worden overwogen, aldus de NBAA - een alliantie van Nederlandse producenten. Daarbij gaat het niet alleen om elektrificatie en waterstof, maar ook om hernieuwbare diesel en biodiesel. Samen met sectorpartijen moet er worden samengewerkt om zoveel en zo snel mogelijk broeikasgasreducties te realiseren waarbij verduurzamingsoplossingen vooral worden ingezet waar deze het meest kosten-effectief zijn.

Nederland staat de komende jaren voor een grote verduurzamingsopgave, ook in de transportsector. Nieuwe technologieën ontwikkelen zich snel, maar niet snel genoeg om alle klimaatdoelstellingen te halen. Naast elektrificatie en waterstof zijn de komende decennia hogere mengsels van biodiesel dringend nodig in transportsectoren die lastig te verduurzamen zijn. Daaronder vallen ook zwaar wegtransport en scheepvaart, waar alternatieve technologieën nog niet schaalbaar zijn. De Nederlandse biodieselsector doet nu een beroep op de overheid om de voordelen van afvalbiobrandstoffen te benutten om de broodnodige vermindering van de uitstoot in deze transportsectoren te verwezenlijken. Volgens de organisatie kunnen de emissiereducties gemakkelijk worden verdrievoudigd door de maximumhoeveelheid biodiesel te verhogen van 7% naar 20%.

Op maandag 4 juli 2022 brengt Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, een bezoek aan Rotterdam om kennis te maken met de verschillende partijen die actief zijn op de Nederlandse biobrandstoffenmarkt. Namens de Nederlandse Biodiesel uit Afval Alliantie (NBAA) zullen vertegenwoordigers van Bio Oil Group en de Chevron Renewable Energy Group aanwezig zijn om die boodschap over te brengen.

1 maand geleden

Tinder lanceert Safety Center in Nederland

Met nieuwe feature wordt de veiligheid van gebruikers verder verbeterd

Tinder lanceert vandaag het Safety Center in Nederland. Met deze feature krijgen gebruikers van de Tinder-app gemakkelijk toegang tot tools die de veiligheid tijdens het gebruik van het platform verder verbetert. Het Safety Center is gebaseerd op de nieuwste richtlijnen voor veilig daten en biedt informatie over onderwerpen zoals geestelijke gezondheid, gendergerelateerd geweld en veilig internetgebruik.

Het Safety Center, dat is ontwikkeld door Tinder's Trust & Safety team, bouwt voort op bestaande veiligheidsfuncties. De inhoud van het Safety Center zal voortdurend worden gemonitord en indien nodig zullen updates worden gerealiseerd. Om de verschillende veiligheidstools in het Safety Center te optimaliseren werkt Tinder samen met organisaties die zich richten op online veiligheid en het ondersteunen van slachtoffers van online misbruik.

Voor Tinder is het een prioriteit om misbruik van de Tinder-app te voorkomen en op te sporen. Hierbij begrijpen we dat dit werk nooit af is, maar het uitgangspunt is dat de veiligheid van onze leden voorop staat. Daarom heeft Tinder de afgelopen jaren verschillende veiligheidsfuncties gelanceerd, die voor al onze leden beschikbaar zijn.

Ms. Leyla Guilany-Lyard, woordvoerder van Tinder: ‘De lancering van het Safety Center in Nederland is een nieuwe stap om de veiligheid van onze leden verder te verbeteren, zowel online als offline. Het Safety Center krijgt een prominente plek binnen de Tinder-app en zal via het hoofdmenu direct beschikbaar zijn voor onze leden.'

11 maanden geleden

Nieuwe Nederlandse Biodiesel uit Afval Alliantie (NBAA) voor verduurzaming wegtransport

•    De grootste Nederlandse producenten van biodiesel uit afval (Argent Energy, Bio-Oil Group, Greenergy, Renewable Energy Group en Münzer), gesteund door de Europese brancheverenigingen (EWABA en MVaK), hebben hun krachten gebundeld in de Nederlandse Biodiesel uit Afval Alliantie (NBAA). 

•    Het doel van de NBAA is om de Nederlandse overheid bij te staan in het verduurzamen van het wegtransport. Hierbij gaat het er om dat duurzame grondstoffen worden gebruikt waar ze de meeste klimaatwinst opleveren. Zo is het niet wenselijk dat de verduurzaming van de luchtvaart ten koste gaat van de bestaande biodieselindustrie en het gebruik van biodiesel uit afval in het wegtransport. 

•    Voorzitter Dickon Posnett: “Biodiesel uit afval zal naast waterstof en elektriciteit een sleutelrol spelen in de verduurzaming van het wegtransport en kan met het juiste beleid nóg meer betekenen.”

AMSTERDAM, 1 juni 2021 – De grootste Nederlandse producenten van biodiesel uit afval (Argent Energy, Bio-Oil Group, Greenergy, Renewable Energy Group (REG) en Münzer), bundelen de krachten in de Nederlandse Biodiesel uit Afval Alliantie (NBAA). In samenwerking met de Europese branchevereniging (EWABA – ‘European Waste-based and Advanced Biofuels Association’) en de Duitse branchevereniging (MVaK – ‘Mittelstandsverband abfallbasierter Kraftstoffe’) benadrukken zij de sleutelrol van biodiesel uit afval naast elektriciteit en waterstof bij het behalen van de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen in het wegtransport. Op dit moment dragen deze brandstoffen veruit het grootste deel bij aan de totale CO2-reductie van transportbrandstoffen.  Het doel van de NBAA is om de Nederlandse overheid te ondersteunen bij het verduurzamen van het wegtransport. Hierbij gaat het er om dat duurzame grondstoffen worden gebruikt waar ze de meeste klimaatwinst opleveren. Zo is niet wenselijk dat de verduurzaming van de luchtvaart ten koste gaat van het gebruik van biodiesel uit afval in het wegtransport. Tegelijkertijd levert het Nederland significante extra CO2-reductie op wanneer er meer biodiesel in het zware wegtransport wordt bijgemengd. De boodschap is simpel: zet duurzame grondstoffen in op de plek waar ze de meeste klimaatwinst opleveren. 

Biodiesel uit afval meest kosteneffectieve brandstof om wegtransport te verduurzamen

De NBAA begint haar samenwerking met een duidelijke oproep aan een volgend Kabinet: zet duurzame grondstoffen in op de plek waar ze de meeste klimaatwinst opleveren. De komende kabinetsperiode wil de samenwerking de Nederlandse overheid helpen om met feiten en cijfers onderbouwd duurzaam mobiliteitsbeleid op te tuigen. Biodiesel uit afval speelt hierbij een sleutelrol. Op dit moment is biodiesel uit afval de meest kosteneffectieve brandstof om het wegtransport te verduurzamen, en draagt het veruit het grootste deel (circa 50%) bij aan de totale CO2-reductie van transportbrandstoffen. Bovendien zit er een enorme potentie in allerlei afvalstromen naast gebruikt frituurvet die op dit moment onbenut blijft. Toch lijken de huidige beleidsvoornemens in de luchtvaart zich vooral op bestaande grondstoffen te richten en daarmee de inzet van biodiesel uit afval in het wegtransport te beperken. 

Gebruik biobrandstoffen uit afval voor wegtransport en niet voor luchtvaart 

Het recent gepresenteerde onderzoek ‘Conversion efficiencies of fuel pathways for Used Cooking Oil’ wijst uit dat biobrandstoffen uit afval, zoals bijvoorbeeld gebruikt frituurvet, de meeste klimaatwinst opleveren als zij ingezet worden voor wegtransport. En juist daar zit het knelpunt in het huidige beleid: verduurzaming van de luchtvaart is hoognodig, maar moet niet ten koste gaan van klimaatwinst in andere sectoren. De huidige beleidsvoornemens zullen juist meer uitstoot opleveren. Het instellen van een bijmengverplichting in de luchtvaart zonder daarbij rekening te houden met de inzet van deze grondstoffen elders, kan verreikende gevolgen hebben, en verstoort bovendien het gelijke speelveld.  Posnett: “Op dit moment vervangt biodiesel in toenemende mate fossiele brandstoffen in het wegtransport. Met de plannen van het (vorige) kabinet wordt echter beleid gecreëerd dat grondstoffen uit de sector voor wegtransport wegneemt en verplaatst naar de luchtvaartsector” Hierdoor loopt verduurzaming van het wegtransport onnodige vertraging op, worden de grondstoffen ingezet voor brandstoffen die een stuk minder efficiënt zijn en loopt de bestaande industrie het gevaar te verdwijnen. De industrie voor wegtransport heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en levert een steeds groter aandeel in het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar wordt door het voorgenomen beleid hard geraakt.

Inzet biobrandstoffen uit afval in luchtvaart leidt tot meer CO2-uitstoot 

Op 8 maart jl. presenteerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het ‘Actieprogramma Duurzame Luchtvaartbrandstoffen’. Dit actieprogramma doet precies hetgeen waarvan de biodieselsector al jaren aangeeft dat het onverstandig is. Het gebruik van afgewerkte oliën voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstoffen leidt namelijk tot significant meer uitstoot van CO2. Om de klimaatdoelstellingen te halen, zullen deze grondstoffen in het wegvervoer en de scheepvaart ingezet moeten blijven. Beleid tegen klimaatverandering moet efficiënt zijn.

Dickon Posnett, Voorzitter NBAA: "De komende jaren moeten er belangrijke keuzes worden gemaakt om het transport toenemend te verduurzamen, want de gehele sector loopt achter en dus moet er een tandje bijgezet worden. Biodiesel uit afval speelt hier een essentiële rol in en de NBAA zal hiertoe haar gecombineerde internationale expertise en ervaringen met beleid en biobrandstoffen delen met de overheid. We hebben alles nodig om de klimaatdoestellingen te behalen en we kunnen beginnen bij de kansen die toenemend gebruik van biodiesel uit afvalstromen biedt om onze auto’s, trucks en schepen toenemend te verduurzamen.” 

Michael Fiedler-Panajotopoulos, deelnemer REG: "Om de opwarming van de aarde tegen te gaan hebben we een mix van duurzame brandstoffen nodig voor alle sectoren. Deze transitie moet worden gestimuleerd door ondersteunend beleid. Dit beleid moet technologieneutraal blijven en geen oneerlijk voordeel opleveren voor de ene hernieuwbare brandstof ten opzichte van de andere. We moeten hernieuwbare grondstoffen op de meest efficiënte manier gebruiken en waken voor onbedoelde gevolgen van beleid".

Aart van Eekelen, deelnemer Bio Oil Group: "80 tot 90% van de auto’s op de Europese wegen zal in 2030 nog een ontbrandingsmotor hebben ondanks de grote inzet richting elektrificatie. Deze mobiliteit moeten we toenemend verduurzamen en wat is er mooier dan daarvoor een afvalstroom te kunnen gebruiken? We pakken twee problemen tegelijk aan."

Van afval naar brandstoffen

Afgewerkte bak- en braadolie en afvalvetten die anders het milieu verontreinigen, op stortplaatsen terechtkomen of in het riool worden gegoten (waardoor verstoppingen ontstaan die bekend staan als vetbergen), worden omgezet in duurzame biodiesel voor gebruik in het Europese vervoer. Deze biobrandstof op basis van afval stoot aanzienlijk minder kooldioxide en broeikasgassen uit dan fossiele brandstoffen, vermindert de milieuverontreiniging, bespaart ruimte op stortplaatsen en vermindert de kosten voor het onderhoud van riolerings- en waterzuiveringsnetwerken. Deze biobrandstof levert een broeikasgasbesparing op van meer dan 90% ten opzichte van fossiele brandstof. Op dit moment beslaan afvalvetten veruit het grootste deel van de grondstoffen voor de in Nederlands verbruikte biobrandstoffen (66%). Biodiesel geproduceerd uit deze grondstoffen droegen in 2020 bij aan de helft van alle bespaarde CO2-reductie op transportbrandstoffen in Nederland . 

Brandstoffen en levensmiddelen

Biodiesel op basis van afval neemt geen beslag op landbouwgrond. Hierdoor leidt vervaardiging niet tot stijging op de voedselprijzen, draagt het niet bij tot voedselschaarste of leidt het niet tot een toename van het gebruik van chemische meststoffen. Afgewerkte bak- en braadolie, dierlijke vetten en andere soortgelijke grondstoffen zijn afvalstoffen. De productie van biodiesel op basis van afval is een duurzame methode om een afvalstof te verwijderen en een waardevolle hernieuwbare hulpbron met lage emissies te creëren.

Toezicht op duurzaamheid

Alle deelnemers van de NBAA en leveranciers voldoen volledig aan de International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) of gelijkwaardige instanties, voldoen aan hun duurzaamheidseisen voor de productie van biomassa en worden gecontroleerd om de volledige traceerbaarheid, duurzaamheid en klimaatvriendelijkheid van de gebruikte frituurolie/talg die zij inkopen te bewijzen. 

Contact met de NBAA

De komende kabinetsperiode zet de NBAA zich in om beleidmakers en beslissers te voorzien van eerlijke en met feiten en cijfers onderbouwde informatie om zo te komen tot het best mogelijke duurzame beleid. De NBAA steunt eerlijke competitie en kijkt uit naar samenwerking met overheid en andere belanghebbende partijen om verduurzaming van transport te realiseren. Meer weten? Kijk op www.biodieseluitafval.nl of neem contact op met het secretariaat.

Martijn Padberg - Adviseur

M +31 (0)68 189 8599

info@biodieseluitafval.nl

1 jaar geleden

Valneva meldt positieve Fase 1/2 data voor COVID-19 vaccinkandidaat, VLA2001 

Valneva meldt positieve Fase 1/2 data voor geïnactiveerde, geadjuvanteerde COVID-19 vaccinkandidaat, VLA2001 

 • VLA2001 werd goed verdragen en er werden geen veiligheidsproblemen geïdentificeerd 

 • In de hoge dosering groep: 

  • IgG-seroconversiepercentage van 100% 

  • Neutraliserende antilichaam-titers op of boven het niveau dat over het algemeen in herstelsera wordt gezien. 

Saint-Herblain (Frankrijk), 6 april, 2021 - Valneva SE, een gespecialiseerd vaccinbedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en commercialisering van profylactische vaccins voor infectieziekten met aanzienlijke medische behoefte, kondigt vandaag positieve eerste resultaten aan voor Deel A van de Fase 1/2 klinische studies van de geïnactiveerde, geadjuveerde COVID-19 vaccinkandidaat, VLA2001. Op basis van deze resultaten is het bedrijf van plan om een Fase 3 klinische studie te starten in april, afhankelijk van goedkeuring door de regelgevende instanties. 

In studie VLA2001-201 werden drie dosisniveaus van VLA2001 (laag, middel, hoog), met een schema van twee doses vaccinaties met een tussenpoos van drie weken geëvalueerd bij 153 gezonde volwassenen van 18 tot 55 jaar. 

VLA2001 is over het algemeen veilig en werd goed verdragen in alle geteste dosisgroepen, waarbij geen veiligheidsproblemen werden vastgesteld door een onafhankelijke Data Safety Monitoring Board. Er waren geen statistisch significante verschillen tussen de dosisgroepen en geen verschillen tussen de eerste en tweede vaccinatie in termen van reactogeniciteit. De meerderheid van de ongewenste bijwerkingen (OB’s) waren mild of matig en slechts twee proefpersonen meldden hevige OB’s (hoofdpijn en vermoeidheid). Alle OB’s verdwenen snel. Slechts 17,6% van de OB’s tot dag 36 werden gerelateerd aan het vaccin en er zijn geen ernstige gerelateerde OB’s gerapporteerd.  

VLA2001 was zeer immunogeen met meer dan 90% van alle studiedeelnemers die significante niveaus van antilichamen tegen het SARS-CoV-2 virus spike-eiwit ontwikkelden in alle geteste dosisgroepen. De seroconversiepercentages (SCR) voor S-eiwitbindende IgG-antilichamen bedroegen 89,8% in de middelste dosis en 100% in de hoogste dosisgroep. Twee weken na voltooiing van het tweedoseringsschema bedroeg de Geometric Mean Fold Rise (GMFR) ten opzichte van de uitgangswaarde 26 in de groep met de middelste dosis en 86 in de groep met de hoge dosis. 

De IgG-antistofrespons was sterk gecorreleerd met neutralisatie-titers in een micro-neutralisatietest (MNA50) (r=0,79, p<0,001). 

VLA2001 induceerde een dosisafhankelijke respons met statistisch significant hogere Geometrische Gemiddelde Titers (GMTs) voor zowel IgG als neutraliserende antilichamen in de hoge dosisgroep vergeleken met de lage en middelhoge dosisgroepen. In de hoge-dosisgroep was de GMT van neutraliserende antilichamen gemeten twee weken na voltooiing van het tweedosis-schema op of boven het niveau voor een panel van herstelsera (GMT 530,4 (95% CI: 421,49, 667,52)). 

Met een GMT ratio van vaccin- versus herstellende sera ≥ 1 is de werkzaamheid van het vaccin voor andere vaccins gerapporteerd boven 80%.1 VLA2001 induceerde brede T-celresponsen bij alle deelnemers met antigeen specifieke IFN-gamma producerende T-cellen tegen het S-eiwit, M- en N-eiwit gedetecteerd bij respectievelijk 75,6%, 35,6% en 48,9% van de studiedeelnemers. 

Thomas Lingelbach, CEO van Valneva, zei: "We zijn erg blij met deze resultaten die ons een stap dichter brengen bij het leveren van een geïnactiveerd vaccin om te helpen bij de wereldwijde strijd tegen COVID-19. De wereld heeft behoefte aan meerdere vaccins met boostermogelijkheden. Gezien de potentiële voordelen van geïnactiveerde vaccins op basis van het hele virus, geloven wij dat VLA2001 een belangrijke rol kan spelen. Onder andere betreft dit mogelijke aanpassingen van het vaccin om varianten aan te pakken, met gebruik van ons bestaande productieproces. Ik wil iedereen bedanken die betrokken is bij het nog lopende werk, zonder hen hadden we dit niet kunnen bereiken." 

Matt Hancock, Minister van Gezondheid, zei: ‘’De Britse regering heeft deze klinische proeven gefinancierd en het is fantastisch om te zien dat het vaccin van Valneva een sterke immuunrespons teweegbrengt. Dit vaccin zal worden geproduceerd in Livingston, Schotland, wat een nieuwe impuls geeft aan de Britse biowetenschap, en als het wordt goedgekeurd zal het een belangrijke rol spelen bij de bescherming van onze samenleving. Ik kijk uit naar de resultaten van de komende Fase 3-studie.’’ 

Nadhim Zahawi, Vaccinatieminister, zei: ‘’De resultaten zijn veelbelovend en bieden nieuwe hoop dat een vaccin met een volledig geïnactiveerd virus een sterke bescherming kan bieden tegen varianten. Als de resultaten van de klinische proeven van Fase 3 positief zijn en het vaccin voldoet aan de strenge normen inzake veiligheid, kwaliteit en effectiviteit van de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), zal dit een nieuw krachtig wapen zijn in ons arsenaal om deze pandemie te verslaan. De regering heeft de klinische proeven voor dit veelbelovende vaccin gefinancierd en als het wordt goedgekeurd, zal het in Schotland worden geproduceerd, waardoor het Verenigd Koninkrijk beter in staat zal zijn om in de toekomst meer zelfvoorzienend te worden.’’ 

Clive Dix, voorzitter van de UK government Vaccines Taskforce, zei: ‘’Dit zijn geweldige resultaten van Valneva, met name wat betreft de antilichaam- en celresponsen en het lage aantal ongewenste bijwerkingen, die wijzen op een goede immuunrespons bij de deelnemers tot nu toe. De bevindingen van 100% immunogeniciteit tegen het virale spike-eiwit in de hoog gedoseerde groep is ook bemoedigend. Geïnactiveerde virusvaccins zijn beproefde technologieën die vaak in staat zijn om een brede immuunrespons op te wekken, en deze veelbelovende gegevens wijzen erop dat VLA2001 deze trend kan voortzetten. We hopen op goede resultaten van de komende Fase 3 studies, en kijken uit naar een verdere nauwe samenwerking met Valneva aan hun vaccin.’’ 

Op basis van de geëvalueerde gegevens heeft het bedrijf besloten om de hoge dosis voor Fase 3 door te sturen naar de Fase 3 klinische studie. Andere proeven met antigeen-sparende doses zullen ook worden geëvalueerd. 

Het bedrijf blijft nauw samenwerken met de Britse regering om de plannen te herzien, waaronder de ontwikkeling en levering van mogelijke varianten van het vaccin en het voldoen aan de vereisten van de boostercampagne van het VK, rekening houdend met de voortdurende uitrol van het vaccin in het VK. Als gevolg hiervan gelooft Valneva nu dat de tijdlijn voor de levering van de 60 miljoen doses vaccin aan de Britse overheid zal uitlopen tot het eerste kwartaal van 2022. Op basis van de Fase 1/2-gegevens onderzoekt het bedrijf ook antigeen-sparende opties voor boosterstrategieën. De totale capaciteit zal afhangen van deze en productie gerelateerde factoren. 

Valneva is van plan tegen eind april een pivotale, vergelijkende immunogeniciteit-Fase 3 klinische studie te starten met het oog op het indienen van een aanvraag voor een vergunning bij de MHRA in het Verenigd Koninkrijk in de herfst. De besprekingen met andere instanties zijn lopende. 

Parallel daaraan is Valneva begonnen met de ontwikkeling van nieuwe, op varianten gebaseerde virale zaadbanken. 

Over het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 en de ziekte COVID-19 

SARS-CoV-2 is een nieuw coronavirus dat eind 2019 is geïdentificeerd en behoort tot een familie van omhulde RNA-virussen waartoe ook MERS en SARS behoren, die beide ernstige menselijke infecties van de luchtwegen veroorzaakten. Het virus, dat een ziekte veroorzaakt met de naam COVID-19, is nog nooit eerder bij mensen aangetroffen. Sinds deze uitbraak voor het eerst werd gemeld, heeft het virus wereldwijd miljoenen doden veroorzaakt.21Het is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tot pandemie uitgeroepen. 

Over VLA2001-201 

VLA2001-201 is een gerandomiseerde, dosis-bevindingsstudie om de veiligheid, verdraagbaarheid en immunogeniciteit van de geïnactiveerde, geadjuvanteerde Sars-CoV-2 virusvaccin kandidaat VLA2001, tegen COVID-19 bij gezonde proefpersonen te evalueren. VLA2001-201 is de eerste Fase 1/2-studie bij mensen waarbij drie dosisniveaus van VLA2001 (laag, middel, hoog) worden geëvalueerd op veiligheid, verdraagbaarheid en immunogeniciteit in een schema met twee doses met intra-spierlijke vaccinaties drie weken uit elkaar. In totaal zijn 153 gezonde jonge volwassenen tussen 18 en 55 jaar aangeworven voor de studie. VLA2001-201 wordt in twee delen uitgevoerd: Deel A (Dag 1 tot Dag 36) en Deel B (Dag 37 tot Dag 208). 

Dit rapport is onafhankelijk onderzoek, betaald door het Britse Ministerie van Gezondheid. De in deze publicatie naar voren gebrachte standpunten zijn van die van de auteur(s) en niet noodzakelijk die van het Ministerie van Gezondheid. 

Over VLA2001 

VLA2001 is momenteel de enige virusvolledige, geïnactiveerde, geadjuvanteerde vaccinkandidaat in klinische studies tegen COVID-19 in Europa. Het is bedoeld voor actieve immunisatie van risicopopulaties om dragerschap en symptomatische infectie met COVID-19 te voorkomen, tijdens de huidige pandemie en mogelijk later voor routinevaccinatie, inclusief het aanpakken van nieuwe varianten. VLA2001 kan ook geschikt zijn voor boostervaccinatie, aangezien gebleken is dat herhaalde boostervaccinaties goed werken met geïnactiveerde vaccins op basis van het hele virus. VLA2001 wordt geproduceerd op Valneva's gevestigde Vero-celplatform, waarbij gebruik wordt gemaakt van de productietechnologie voor Valneva's gelicentieerde Japanse encefalitisvaccin, IXIARO®. VLA2001 bestaat uit geïnactiveerde hele virusdeeltjes van SARS-CoV-2 met hoge S-eiwit dichtheid, in combinatie met twee hulpstoffen, aluin en CpG 1018. Deze combinatie van hulpstoffen heeft in preklinische experimenten consistent hogere antilichaamspiegels geïnduceerd dan alumformuleringen alleen en heeft een verschuiving van de immuunrespons naar Th1 aangetoond. Het adjuvans CpG 1018, dat wordt geleverd door Dynavax Technologies Corporation (Nasdaq: DVAX), is een bestanddeel van het HEPLISAV-B® vaccin, dat door de Amerikaanse FDA en het EMA is goedgekeurd. Het productieproces voor VLA2001, dat al is opgeschaald naar industriële eindschaal, omvat inactivering met BPL om de native structuur van het S-eiwit te behouden. VLA2001 zal naar verwachting voldoen aan de standaard koelketenvereisten (2 graden tot 8 graden Celsius). 

Over Valneva SE 

Valneva is een gespecialiseerd vaccinbedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en commercialisering van profylactische vaccins voor infectieziekten met een grote onbeantwoorde medische behoefte. We hanteren een zeer gespecialiseerde en doelgerichte aanpak voor de ontwikkeling van vaccins, te beginnen met de identificatie van dodelijke en slopende infectieziekten waarvoor geen profylactische vaccinoplossing bestaat en waarvoor beperkte therapeutische behandelingsmogelijkheden bestaan. Vervolgens passen we onze grondige kennis van de vaccinwetenschap toe, met inbegrip van onze expertise in meerdere vaccinmodaliteiten en onze gevestigde capaciteiten op het gebied van vaccinontwikkeling, om profylactische vaccins voor deze ziekten te ontwikkelen. Wij hebben onze expertise en capaciteiten aangewend om met succes twee vaccins op de markt te brengen en om snel een breed scala aan kandidaat-vaccins, waaronder vaccins tegen de ziekte van Lyme, het chikungunya-virus en COVID-19, in de kliniek te brengen. 

Valneva Toekomstgerichte Verklaringen 

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen met inbegrip van de vooruitgang, de timing en de voltooiing van onderzoek, ontwikkeling en klinisch onderzoek naar kandidaat-producten, de timing en de volumeverwachtingen met betrekking tot de productie van onze kandidaat-producten; het vermogen om kandidaat-producten op de markt te brengen, te commercialiseren en aanvaard te krijgen, het vermogen om intellectuele eigendom te beschermen en de bedrijfsvoering zonder inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, ramingen voor toekomstige prestaties en ramingen met betrekking tot verwachte exploitatieverliezen, toekomstige inkomsten, kapitaalbehoeften en behoeften aan aanvullende financiering. Bovendien, zelfs indien de werkelijke resultaten of ontwikkelingen van Valneva consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, kunnen deze resultaten of ontwikkelingen van Valneva niet indicatief zijn voor de toekomst. In sommige gevallen kunnen toekomstgerichte verklaringen herkend worden aan woorden als "zou kunnen", "zou moeten", "kan", "verwacht", "anticipeert", "gelooft", "is van plan", "schat", "streeft", "beoogt", of soortgelijke woorden. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn grotendeels gebaseerd op de huidige verwachtingen van Valneva op de datum van dit persbericht en zijn onderhevig aan een aantal bekende en onbekende risico's en onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van enige toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen uitgedrukt of geïmpliceerd door deze toekomstgerichte verklaringen. In het bijzonder kunnen de verwachtingen van Valneva worden beïnvloed door, onder andere, onzekerheden die gepaard gaan met de ontwikkeling en productie van vaccins, onverwachte klinische onderzoeksresultaten, onverwachte acties of vertragingen in wet- en regelgeving, concurrentie in het algemeen, valutaschommelingen, de impact van de wereldwijde en Europese kredietcrisis, en het vermogen om octrooibescherming of andere eigendomsbescherming van intellectuele eigendom te verkrijgen of te behouden. Succes in preklinische studies of eerdere klinische studies is mogelijk niet indicatief voor resultaten in toekomstige klinische studies. In het licht van deze risico's en onzekerheden kan niet worden gegarandeerd dat de toekomstgerichte verklaringen die in deze presentatie of dit document worden afgelegd, ook daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd. Valneva verstrekt de informatie op basis van dit persbericht, en wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen, of anderszins.

1 jaar geleden

In 2020 was de jaarlijkse wereldwijde vraag naar goud het laagst in 11 jaar

ONDER EMBARGO TOT donderdag 28 januari 2021 tot 06:00

De effecten van de coronapandemie zijn de belangrijkste oorzaak voor de beperkte vraag naar goud door consumenten in 2020. Dit leidde tot een daling van 14% van de jaarlijkse vraag naar 3.759,6 ton. Volgens het meest recente 'Gold Demand Trends'-rapport van de World Gold Council , is 2020 hiermee het eerste jaar sinds 2009 dat de vraag naar goud onder de 4.000 ton uitkomt.

De wereldwijde vraag naar goud daalde met 28% (YOY / year-over-year) naar 783,4 ton in het vierde kwartaal. Hiermee is dit het zwakste kwartaal sinds het midden van de wereldwijde financiële crisis in het tweede kwartaal van 2008.

De vraag naar gouden sieraden daalde in het vierde kwartaal met 13% (YOY) naar 515,9 ton. Het totaal voor het hele jaar kwam hierdoor uit op 1.411,6 ton, 34% lager dan in 2019. Op basis van onze gegevens is dit een nieuw dieptepunt. Hoewel de vraag naar goud na het dieptepunt in het tweede kwartaal weer steeg, bleef het coronavirus het gedrag van consumenten beïnvloeden.

Anderzijds zorgden de toegenomen onzekerheid en het financieel beleid als reactie op de pandemie ervoor dat de jaarlijkse vraag naar goud met 40% (YOY) steeg naar 1.773,2 ton. Een nieuw hoogtepunt in onze rapportreeks. Het grootste deel van deze groei kwam door goud gedekte ETF's, maar de groeiende vraag naar goudstaven en munten in de tweede helft van het jaar droegen hier ook aan bij. Bovendien kan aan de hand van bestaande gegevens worden opgemaakt dat ook over-the-counter activiteiten (OTC), die niet direct terug te zien zijn in onze dataset, het hele jaar door stabiel waren. In het vierde kwartaal konden we echter een opmerkelijke daling van de beleggingen in goud ETF's waarnemen, resulterend in een uitstroom van in totaal 130 ton.

De totale jaarlijkse goudvoorraad kreeg ook een klap en kwam 4% (YOY) lager uit (4.633 ton), de grootste jaarlijkse daling sinds 2013. De daling kan grotendeels worden verklaard door de verstoring van mijnbouw als gevolg van het coronavirus. Dankzij recycling werd deze daling enigszins gecompenseerd met een marginale stijging van 1% naar 1.297,4 ton in 2020.

De instroom in wereldwijde goud-ETF's bereikte een jaarrecord van 877,1 ton (US$ 47,9 miljard). Een elf maanden durende reeks van positieve instromen die in december 2019 begon, kwam in november tot stilstand toen een herstel van het sentiment en de daling van de goudprijs leidden tot 130 ton uitstroom in het vierde kwartaal.

De goudprijs in Amerikaanse dollar steeg in 2020 met 25%, dit werd mede veroorzaakt door de vraag van beleggers. Nadat de goudprijs in augustus voor de meeste valuta's een recordhoogte bereikte, daalde de LBMA goudprijs PM eind november naar US$ 1.762,55 per ons, voordat deze herstelde en het jaar afsloot op US$ 1.887,6 per ons.

De vraag naar goudstaven en munten steeg in het vierde kwartaal met 10%. Het herstel in China en India in de tweede helft van 2020 droeg bij aan de aanhoudende groei op de westerse markten en bracht de jaarlijkse vraag naar 896,1 ton (+ 3%). In 2020 werd een dieptepunt van 1.411,6 ton bereikt voor de vraag naar gouden sieraden. Ondanks een herstel in het vierde kwartaal werd kon de vraag de aanhoudende uitdagingen van de coronapandemie niet compenseren.

De goudaankoop door centrale banken daalde in 2020 aanzienlijk, met 59% naar 273 ton. De netto-inkoop steeg enigszins in het vierde kwartaal: de wereldwijde officiële reserves stegen met 44,8 ton tijdens dit kwartaal, wat de 6,5 ton aan netto-omzet van het derde kwartaal meer dan teniet deed.

Louise Street, Senior Markets Analyst en onderzoeker bij de World Gold Council:

De gevolgen van de coronapandemie waren in heel 2020 voelbaar op de goudmarkt. Ook in het vierde kwartaal was dit het geval. Consumenten over de hele wereld kregen te maken met lockdowns, economische neergang en hoge goudprijzen. Dit resulteerde in een nieuw dieptepunt voor de jaarlijkse vraag naar juwelen.'

‘ Maar ongeacht een uitstroom in het vierde kwartaal, zagen goud-ETF’s op jaarbasis een recordinstroom als gevolg van lage rentes en hoge onzekerheid, wat de rol van goud als veilige haven onderstreept. De vraag naar goudstaven en munten herstelde eveneens aanzienlijk in de tweede helft van het jaar; dit bewijst dat het sentiment van kleine beleggers relatief stabiel bleef in deze volatiele markten. Over het algemeen verwachten we dat de gevolgen van de pandemie nog voelbaar blijven in het eerste kwartaal van 2021, en mogelijk ook daarna. '

De belangrijkste bevindingen uit het meest recente Gold Demand Trends rapport voor het boekjaar 2020 zijn als volgt:

 • De jaarlijkse vraag (m.u.v. OTC) daalde naar 3.759,6 ton (-14%) en kwam hiermee voor het eerst sinds 2009 onder de 4.000 ton uit.

 • Een recordinstroom van goud-ETF's bedroeg in totaal 877,1 ton (US$ 47,9 miljard) en het wereldwijde AUM bereikte de 3.751,5 ton

 • De vraag naar goudstaven en munten steeg in 2020 met 3% naar 896,1 ton

 • De wereldwijde vraag naar juwelen daalde met 34% (YOY) naar 1.411,6 ton, een nieuw dieptepunt

 • De goudaankoop door centrale banken daalde in 2020 met 59% (YOY) naar 273 ton

 • De vraag in de technologiesector daalde in 2020 met 7% naar 307,9 ton

 • Mijnbouw daalde 4% (YOY)

 • Recycling steeg slechts marginaal met 1% (YOY)

De belangrijkste bevindingen uit het meest recente Gold Demand Trends rapport voor het vierde kwartaal van 2020 zijn als volgt:

 • De totale vraag daalde in het vierde kwartaal met 28% ten opzichte van vorig jaar naar783,4 ton

 • Door goud gedekte ETF's zagen een uitstroom van 130 ton in het vierde kwartaal

 • Naar goudstaven en munten bleef een sterke vraag die steeg met 10% (YOY)

 • De wereldwijde vraag naar juwelen bleef omhoog gaan ten opzichte van het dieptepunt in het tweede kwartaal, maar kwam 13% (YOY) lager uit op 515,9 ton

 • Centrale banken begonnen weer met netto-aankopen en voegden 44,8 ton toe aan wereldwijde beleggingen

 • De vraag in de technologiesector steeg marginaal - naar 84 ton

Het volledige Gold Demand Trends Q4 & FY 2020 rapport , dat uitgebreide informatie van Metals Focus bevat, kan worden bekeken via http://www.gold.org/research/gold-demand-trends

2 jaar geleden

Sterke groei van wereldwijde investeringen in goud in derde kwartaal 2020

Sterke groei van wereldwijde investeringen in goud in derde kwartaal 2020 –

terwijl consumenten last hebben van de coronacrisis

De totale wereldwijde vraag naar goud daalde met 19% (YOY/year-over-year) tot 892 ton in het derde kwartaal, vooral vanwege de impact van de coronocrisis op consumenten. Dit was het laagste kwartaaltotaal sinds het derde kwartaal van 2009. De totale vraag dit jaar bedroeg 2.972,1 ton (YTD/year-to-date) en volgens het laatste Gold Demand Trends rapport van de World Gold Council was dit 10% lager dan in dezelfde periode in 2019.

Terwijl de totale vraag naar goud dit jaar daalde, groeide de investeringen in het derde kwartaal aanzienlijk - met 21% (YOY/year-over-year). Beleggers kochten wereldwijd zo’n 222.1 ton aan goudbaren en munten en nog eens 272.5 ton via door goud gedekte beursfondsen (goud-ETF's). Vergeleken met vorig jaar is het totaal van posities aan goud-ETF’s gestegen - naar een record van 1.003,3 ton.

De combinatie van aanhoudende beperkingen op het gebied van ‘social distancing’ in veel markten, economische krimp en een recordhoge goudprijs in veel valuta's, bleek echter te veel voor veel kopers van juwelen. Daardoor daalde de vraag naar juwelen dit jaar met zo’n 29% (YOY/year-over-year). Dit is ongeveer 333 ton ten opzichte van een al relatief beperkt derde kwartaal in 2019.

Een toename van 272,5 ton in het derde kwartaal brachten de wereldwijde posities van goud-ETF's naar een nieuw record van 3.880 ton. Hoewel in het eerste halfjaar van 2020 het tempo enigszins afnam, toont de aanhoudende toename in het derde kwartaal de blijvende motivatie van beleggers in goud-ETF’s om hun posities te versterken.

De goudprijs in dollars steeg begin augustus 2020 naar een recordhoogte van US $ 2.067,15 per ounce (28 gram). Dit werd gevolgd door een terugval waarbij de koers bij de sluiting van het kwartaal sloot rond US $ 1.900/ounce. Recordprijzen waren er ook in verschillende andere valuta's, waaronder de roepie, de yuan, de euro en het Britse pond.

In het derde kwartaal van 2020 stegen de beleggingen in baren en munten tot 222,1 ton, wat een stijging is van 49% (YOY/year-over-year). De meeste belangrijke retail beleggingsmarkten kenden ook een sterke groei. De grootste volumestijgingen waren te zien in de westerse markten, China en Turkije, en in Thailand bleven de verkopen aanzienlijk.

De coronacrisis had meer impact op de sieradensector, mede veroorzaakt door de hoge prijs van goud: de vraag in het derde kwartaal van 2020 daalde met 29% ten opzichte van vorig jaar tot 333 ton (YOY/year-over-year). Alhoewel er sprake is van een wereldwijd trend, waren China en India verantwoordelijk voor de grootste volumedalingen.

 

Centrale banken realiseerden in het derde kwartaal van 2020 een bescheiden netto-omzet van 12 ton goud. Het was het eerste kwartaal sinds het vierde kwartaal van 2010, dat er sprake was van netto verkoop. Dit was voornamelijk het gevolg van de verkopen door twee banken. Het kopen van goud gaat in een gematigd tempo door en is gedreven door de behoefte aan diversificatie en zekerheid ten aanzien van de negatieve renteontwikkelingen.

Mevrouw Louise Street, Market Intelligence Manager bij de World Gold Council: “De impact van de coronacrisis is nog steeds voelbaar op de wereldwijde goudmarkt . De combinatie van aanhoudende sociale beperkingen op veel markten, de economische invloed van lockdowns en recordhoge goudprijzen in veel valuta's bleken echter te veel voor een groot deel van de kopers van juwelen. We denken dat deze trend zich in de nabije toekomst zal voortzetten.’’

 

‘’Als we echter naar de beleggingen kijken, zagen we in het derde kwartaal van 2020 een verdere record toename van de door goud gedekte ETF's, waardoor de totale wereldwijde investeringen naar een recordhoogte steeg. Het is bemoedigend om te zien dat goud voor particuliere beleggers als een veilige haven wordt gezien, aangezien zij zoeken naar stabiliteit in volatiele markten.”

 

Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit het laatste Gold Demand Trends rapport voor het derde kwartaal van 2020:

 

·       De totale vraag naar goud daalde in het derde kwartaal van 2020 met 19% in vergelijking met vorig jaar tot 892 ton (YOY/year-over-year)

·       De ETF-instroom van beleggers wereldwijd voegde 272,5 ton toe aan hun posities, waardoor de totale wereldwijde posities toenamen tot een record van 3.880 ton

·       De vraag naar staven en munten steeg aanzienlijk - met 49% ten opzichte van vorig jaar tot 222,1 ton (YOY/year-over-year)

·       De wereldwijde vraag naar juwelen verbeterde ten opzichte van een record dieptepunt in het tweede kwartaal van 2020, maar daalde vooralsnog met 29% tot 333 ton (YOY/year-over-year)

·       Centrale banken waren netto verkopers van 12 ton, het eerste kwartaal van netto verkopen sinds 2010

·       De vraag in de technologiesector daalde met 6% ten opzichte van vorig jaar naar 76,7 ton

·       De totale vraag daalde met 3% in vergelijking met vorig jaar

Het Gold Demand Trends Q3 2020 rapport, dat uitgebreide gegevens van Metals Focus (een adviesbureau op het gebied van metalen) bevat, kan worden bekeken via http://www.gold.org/research/gold-demand-trends.

 

U kunt de World Gold Council volgen op Twitter via @goldcouncil en liken op Facebook.

2 jaar geleden

Geplaatst in

Automatische identificatiesystemen Automatisering Automatisering en instrumentatie - andere Cybernetica Lasers Meting en instrumentatie Normen en maatstaven Robotica Stemverwerking Automatisering en instrumentatie Defensie en strijdkrachten - andere Defensie-industrie Defensietechnologie Dijk en kustbewaking Landmacht Landsverdediging Luchtmacht Luchtverdediging Marine Militaire helikopters Militaire logistiek Militaire zaken Opleiding en simulatie Staatsveiligheid Strijdkrachten Defensie en strijdkrachten Aanvoerketenbeheer Application service providers Artificiële intelligentie Bedrijfstoepassingen Beeldschermen Beeldverwerking Bureaucomputers Computer home entertainment Computerarchitectuur Computergames Computergraphics Computerhardware Computerhuurkoop Computerindustrie Computermainframes Computernetwerken Computerprinters Computerprogrammering Computerrandapparatuur Computers Databanken Desktop publishing Digitale beeldverwerking Disks/CDs Draagbaar geheugen Draagbare computers E-mail Elektronisch publiceren Embedded technology Gegevensbeveiliging Geografische informatiesystemen Informatica voor bedrijven en professionals Informatica voor consumenten en thuis Informaticaontwikkeling Informaticaopleiding Informaticatechniek Informatiebeheer Informatiebeveiliging Informatiewetenschap Interactieve media Internet Internet service providers Intranetten en extranetten Kennisbeheer Klantenrelatiebeheer Mac OS Microsoft Windows Mobiele informatica Modems Moederborden en computerkaarten Multimedia-informatica Multiplayer gaming (Online gaming) Netwerkinformatica Nieuwe media Ontwerp en fabricatie met behulp van de computer Ontwerp van websites Operatiesystemen (andere) Processoren en componenten SOHO-toepassingen Scanners Servers en gegevensopslag Social Media/Web 2.0 Software Systeembeheer Systeembeveiliging Uitvoerende informatiesystemen Unix/Unix-like/Linux Virtual reality Werkzaamheden en infrastructuur Informatica Actualiteiten Binnenlandse zaken Buitenlandse zaken Burgerrechten Commonwealth Diplomatieke dienst Europese Unie Feminisme Fiscale politiek Immigratie Koninklijk huis Mensenrechten Nucleaire ontwapening Onderzoeksjournalistiek Ontwikkelingspolitiek en buitenlandse hulp Opinie Overheid Partijpolitiek Politiek Politiek en actualiteiten - andere Politieke jongeren organisaties (PJO) Rassenrelaties Satire Seksuele gelijkheid Sociaal activisme Sociaal beleid Terrorisme Verkiezingen Politiek en actualiteiten 3G Bekabelen Bluetooth DSL/ADSL Draadloze communicatie Elektronische communicatie Faxtechnologie GPRS Mobiele communicatie Mobiele telefoons Satelliettechnologie Telecommunicatie Telecommunicatie - andere Telecommunicatiebedrijven & -diensten Telecommunicatiematerieel Telefonie Vezeloptiek Vezeloptische communicatie VoIP Telecommunicatie ... Toon meer Toon minder