ThiemeMeulenhoff wint Comenius Award met Alcarta atlas

3 jaar geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van ThiemeMeulenhoff

Alcarta, de nieuwe wereldatlas van ThiemeMeulenhoff, is in de prijzen gevallen tijdens de jaarlijkse Europese Comenius EduMedia Award-uitreiking in Berlijn. De makers van Alcarta kregen de prestigieuze Europese prijs op donderdag 21 juni overhandigd.

Het Duitse Genootschap voor Pedagogiek en Informatie (GPI) reikt de Comenius EduMedia Awards jaarlijks uit aan de meest innovatieve educatieve producten in Europa.

Anders kijken naar de wereld

Voor Alcarta is de Comenius Award een bevestiging van de vernieuwing die de atlas het aardrijkskundeonderwijs brengt. Alcarta bevat meer dan 700 overzichtelijke, gedetailleerde kaarten. Een handige functionaliteit zijn de bladwijzers en de tabbladen die je helpen makkelijk te navigeren. Elke kaart heeft een legenda op de pagina zodat je niet hoeft terug te bladeren. De complete atlas is bovendien online gratis beschikbaar. Vrijwel elke kaart kun je gebruiken in Google Earth en online is het mogelijk om markeringen aan te brengen, kaartlagen met elkaar te combineren en aantekeningen te maken. Zo heb je de mogelijkheid om van Alcarta je persoonlijke interactieve wereldatlas te maken.

Pieter Fock, portfoliomanager bij ThiemeMeulenhoff: ‘Samen met Maarten Boddaert van Geoproducties hebben we twee jaar hard gewerkt aan deze atlas. Alcarta laat je echt anders naar de wereld kijken. Het is fantastisch dat Alcarta nu al in de prijzen valt. Dat stimuleert ons om nog meer te vernieuwen.’

Meer over Alcarta is te vinden op www.alcarta.nl.

Over ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff heeft zich in de 225 jaar van haar bestaan ontwikkeld tot een ontwerper van eigentijdse onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff werkt vanuit het motto ‘Samen leren vernieuwen’: om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren, samen met scholen en docenten. De educatieve uitgeverij wil leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo wordt leerrendement verhoogd en meer uit ieder talent gehaald. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een partner voor scholen in Nederland en erbuiten bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs.

Niet voor publicatie Meer informatie of een recensie-exemplaar via: Martine Borgdorff, hoofd corporate & interne communicatie ThiemeMeulenhoff Mobile: 06-21 71 09 81 e-mail: m.borgdorff@thiememeulenhoff.nl, website: www.thiememeulenhoff.nl
ThiemeMeulenhoff
plaats:
Berlijn/Amersfoort
website:
https://www.thiememeulenhoff.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Thiememeulenhoff & Rijksmuseum maken magazine en lessen over Slavernij voor het onderwijs

ThiemeMeulenhoff is educatief partner van het Rijksmuseum. Met elkaar zoeken zij de verbinding als het gaat om (vernieuwend) educatief materiaal voor leerlingen in het basis-, voortgezet én beroepsonderwijs. Een voorbeeld van deze samenwerking is het onlangs uitgebrachte magazine Slavernij… en nu? Yosina Roemajauw, die een gedicht schreef voor het magazine, deelde de eerste exemplaren van het magazine Slavernij en nu? uit aan groep 8 van haar eigen basisschool, de Prins Willem Alexander in Olst.

 

250.000 exemplaren met inspirerende verhalen

Dankzij drie particuliere schenkers verschijnt het magazine in een oplage van 250.000 en wordt het uitgedeeld aan alle leerlingen van groep 8 van de basisschool en aan alle brugklassers in Nederland en aan alle groep 8 leerlingen op Curaçao.Het magazine bevat o.a. verhalen over verzetshelden tegen slavernij en racisme, het leven van een tot slaaf gemaakt meisje, een zoektocht naar de stamboom van Milouska Meulens en een inspirerend spoken word. Het magazine Slavernij en Nu? is mogelijk gemaakt door het Zusjes Nieuwbeerta Fonds, Fonds Dirk Jan van Orden en het Henry M. Holterman Fonds.

Rachel Rumai Diaz, sproken word artieste:

“Je weet pas waar je naartoe gaat als je weet waar je vandaan komt.”

Magazine gelezen en dan?

De aanleiding voor het magazine is de tentoonstelling van het Rijksmuseum wanneer het museum zijn deuren weer kan openen. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven de tentoonstelling te bezoeken is Slavernij verlengd tot eind augustus. In de tentoonstelling staan 10 persoonlijke verhalen centraal. Het zijn de waargebeurde verhalen van mensen die in slavernij leefden en slavenhouders, mensen die zich verzetten en mensen die in slavernij naar Nederland zijn gehaald. Het magazine over slavernij is gemaakt om het onderwerp meer bespreekbaar te maken in de klas en ook thuis. Om docenten daarbij te helpen, is er van elk artikel in het magazine een leskaart met een opdracht en/of vragen gemaakt. Deze leskaarten zijn gepubliceerd op Thiemo, een voor iedereen vrij toegankelijk (docenten) platform van Thiememeulenhoff. https://thiemo.thiememeulenhoff.nl/

Eric Razenberg, algemeen directeur Thiememeulenhoff

Met dit gratis inspirerende lesmateriaal helpen we leerkrachten en docenten een gevoelig onderwerp als slavernij en de relatie tot hedendaags racisme in de klas bespreekbaar te maken.

 

Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum: Slavernij maakt wezenlijk deel uit van onze geschiedenis. Met dit magazine willen we bijdragen aan een groter bewustzijn van deze geschiedenis, ook onder de jonge mensen.

 

Extra lesopdrachten documentaire Nieuw Licht

Over de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum is ook een documentaire gemaakt “Nieuw Licht” door Memphis Films. Memphis Films maakte van deze documentaire 8 (korte) filmfragmenten.  Van deze fragmenten maakt ThiemeMeulenhoff eveneens leskaarten die docenten in de les kunnen gebruiken.

Over ThiemeMeulenhoff

Om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwen we het leren. Samen met scholen en docenten. We willen leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo verhogen we leerrendement en halen we samen meer uit ieder talent. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een maatgevende partner voor scholen in Nederland en erbuiten. Dat doen we al een tijdje.

3 weken geleden

ThiemeMeulenhoff en Woots starten samenwerking.

ThiemeMeulenhoff en Woots starten samenwerking. Digitaal toetsen passend bij een nieuwe generatie lesmethodes.

Vanaf aankomend schooljaar is digitaal toetsen voor klanten van ThiemeMeulenhoff nog eenvoudiger dankzij de nieuwe samenwerking tussen ThiemeMeulenhoff en Woots, het grootste platform voor digitaal toetsen.

Toetsen van de nieuwste generatie lesmethodes (LRN-line) van ThiemeMeulenhoff voor het voortgezet onderwijs zijn vanaf de zomer te vinden in de Toetsbibliotheek van Woots. Eric Razenberg, directeur van ThiemeMeulenhoff, geeft aan dat de uitbreiding van de LRN-line lesmethodes met digitale toetsen past bij de filosofie van het continu door ontwikkelen van de lesmethodes. “We werken continu aan het verbeteren van onze lesmethodes op basis van de behoeften en ervaringen van docenten en leerlingen.”

ThiemeMeulenhoff: toegevoegde waarde voor onze klanten                                      

“Via Woots kunnen we onze klanten helpen met toetsen zowel op papier als digitaal. Het nakijkwerk voor docenten wordt verminderd en met de digitale resultaten hebben ze inzicht in de mate waarin een leerling de lesstof daadwerkelijk begrijpt. Met Woots Premium kunnen de scholen onze toetsen zelfs naar hun eigen hand zetten.”

Woots: trots en blij

Koen Voermans, projectleider Woots: “Als Woots zijn we trots en blij dat we klanten van ThiemeMeulenhoff het toetsen via Woots kunnen laten ervaren. We willen scholen op een zo goed mogelijke wijze ondersteunen in het toetsen op school. Door de samenwerking met ThiemeMeulenhoff kunnen ook deze toetsen op een uniforme wijze via Woots worden afgenomen.”

Toetsen in de toetsbibliotheek

Klanten van ThiemeMeulenhoff kunnen de summatieve toetsen van de LRN-line methodes vanaf volgend schooljaar digitaal via Woots afnemen. Met alle voordelen van Woots. Digitaal nakijken, inzien en analyseren.

Toetsen naar je eigen hand zetten met Woots Premium

De scholen met Woots Premium kunnen diezelfde toetsen naar hun eigen hand zetten. Een opgave verwijderen, vervangen of aanpassen. De opgaven opslaan in de eigen itembank en hergebruiken in andere eigen toetsen. Het kan allemaal.

5 maanden geleden

ThiemeMeulenhoff draagt bij aan bevordering leesonderwijs op basisscholen

Amersfoort 17 september 2020 -Volgens de Onderwijsraad lezen Nederlandse jongeren steeds minder vaak en met minder plezier. ThiemeMeulenhoff draagt met het nieuwe leesmagazine Lequ bij aan meer leesplezier bij basisschoolleerlingen. Lequ is een magazine met de mooiste fragmenten uit kinderboeken, strips en informatieve boeken. Speciaal voor leerlingen van groep 3 tot en met 8.  

Leesplezier

Het geconcentreerd lezen van boeken en langere teksten is steeds minder populair bij basisschoolleerlingen. Mede hierdoor gaat hun leesvaardigheid achteruit. Dat heeft gevolgen voor het functioneren op school en in de samenleving. “Daar moest iets aan gedaan worden”, aldus Maurice van Kouwen, business manager Primair Onderwijs bij ThiemeMeulenhoff. “Leerlingen moeten worden gestimuleerd om hun leesvoorkeuren te ontdekken om zo weer met plezier te gaan lezen.”

Op ontdekkingstocht naar eigen leessmaak

“Wij gunnen het ieder kind om met plezier te lezen. Lequ helpt kinderen bij hun ontdekkingstocht naar hun favoriete leessmaak”, zegt Van Kouwen. Het magazine toont fragmenten van boeken die de leerlingen enthousiast maken. Ook aan leerkrachten is gedacht. Zij krijgen in de speciale leerkrachteditie van Lequ tips over welke boeken goed passen bij hun klas en putten inspiratie uit leesbevorderingsactiviteiten voor in de klas.

Vergroten van woordenschat

Uit het onderzoek ‘Leesbevordering basisonderwijs 2019’ van Stichting Lezen blijkt dat 89% van de ondervraagde leerkrachten het vergroten van de woordenschat een belangrijke reden vindt om aan leesbevordering in de klas te doen. Hoe meer een kind leest, hoe groter de woordenschat wordt. Lequ biedt hiervoor de oplossing. Het magazine sluit volledig aan bij de taaladviezen van curriculum.nu. Lequ daagt leerlingen én leerkrachten uit om te kijken welke soort boeken en verhalen favoriet zijn.

Lancering

Vrijdag 18 september 2020 wordt Lequ officieel gelanceerd. Basisschool Park16Hoven in Rotterdam krijgt voor iedere klas een Lequ-klassenset. Het boek Bob Popcorn van Maranke Rinck heeft een grote rol in de eerste editie van het magazine. De kinderboekenschrijfster heeft dan ook de eer om de klassensets aan de leerkrachten te overhandigen. Natuurlijk mag echte popcorn niet ontbreken!

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden naar Lequ? Op www.lequ.nl vind je meer informatie over het nieuwe magazine van ThiemeMeulenhoff.

Over ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff heeft zich in de 225 jaar van haar bestaan ontwikkeld tot een ontwerper van eigentijdse onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff werkt vanuit het motto ‘Samen leren vernieuwen’: om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren samen met scholen en docenten. Het bedrijf wil leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo wordt leerrendement verhoogd en meer uit ieder talent gehaald. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een partner voor scholen in Nederland en erbuiten bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs.

Bronnen:

- DUO Onderwijsonderzoek & Advies (2019). Leesbevordering basisonderwijs 2019. Stand van zaken. Amsterdam: Stichting Lezen

-Onderwijsraad (2019).  ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’.

7 maanden geleden

ThiemeMeulenhoff en Microsoft integreren lesmethodes in Teams

ThiemeMeulenhoff  en Microsoft  Education  hebben  samen een innovatieve oplossing  ontwikkeld  voor online  onderwijs. Leerlingen die  voor school digitale lesmethodes volgen van  ThiemeMeulenhoff,  kunnen  dat  vanaf nu volledig  doen  in Microsoft Teams.   

Scholen in het voortgezet en beroepsonderwijs hebben tijdens de uitbraak van het coronavirus in sneltreinvaart stappen gezet in online onderwijs. Microsoft Teams is daarbij een populair instrument, maar was tot nu toe nog niet volledig bruikbaar als platform voor lesmateriaal. Een meeting organiseren gaat dan nog wel, maar een platform dat een online klasomgeving én aansluiting op het digitale lesmateriaal combineert, was er nog niet. ThiemeMeulenhoff en Microsoft brengen hier nu verandering in. Het is beide partners gelukt om Microsoft Teams volledig te integreren met eDition, de digitale leer-en werkomgeving van ThiemeMeulenhoff.   

Eric Razenberg, algemeen directeur van ThiemeMeulenhoff: ‘Lesstof zonder drempels aanbieden in Microsoft Teams is een wens van heel veel scholen. Die kunnen we nu in vervulling laten gaan. We zijn er trots op dat we samen met een belangrijke partner als Microsoft deze mooie samenwerking kunnen inzetten in de klas. Dit is precies wat we voor ogen hebben, dit is daadwerkelijk samen leren vernieuwen’.  

Dagmar Lens, Educatie Lead Microsoft Nederland: ‘We zijn erg blij met de integratie van de digitale leermiddelen van ThiemeMeulenhoff met Microsoft Teams. In deze innovatie oplossing voor online onderwijs staat samenwerken centraal, zowel binnen als buiten het klaslokaal. Het helpt scholen met een integrale aanpak om leerlingen, met behulp van digitale leermiddelen, de vaardigheden mee te geven voor de banen van de toekomst.’  

Compleet online  lesaanbod  in  Microsoft  Teams  

Veel scholen maken voor hun onderwijs op afstand gebruik van Microsoft Teams. Tienduizenden leerlingen in VO en beroepsonderwijs krijgen onderwijs via Teams. Leerlingen die les krijgen uit methodes van uitgever ThiemeMeulenhoff gebruiken daarnaast eDition, de digitale leeromgeving van ThiemeMeulenhoff. Tot nog toe werden beide toepassingen naast elkaar gebruikt. Nu is het voor leerlingen en docenten mogelijk om op één en dezelfde plek via Teams samen te werken met het lesmateriaal van ThiemeMeulenhoff. Dat heeft grote voordelen voor de docent én voor de leerlingen.  

Hoe werkt eDition in Teams?  

• Met een tab binnen Teams krijgt de docent toegang tot de complete structuur en inhoud van de lesmethode van ThiemeMeulenhoff  

• Hiermee kan een docent in Teams een planning maken, lesmateriaal klaarzetten, opdrachten opgeven aan leerlingen en feedback geven op gemaakte opdrachten. Dat kan per klas, maar ook op maat per leerling, in elk gewenst kanaal binnen Teams  

• Ook is het mogelijk om vanuit de leeromgeving eDition een link naar opdrachten of theorie te delen in Teams  

Verdere ondersteuning aan scholen   

Met de integratie van eDition en Microsoft Teams breidt ThiemeMeulenhoff haar ondersteuning aan scholen verder uit. eDition in Microsoft Teams is beschikbaar voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs. 

Over ThiemeMeulenhoff  

ThiemeMeulenhoff heeft zich in de 225 jaar van haar bestaan ontwikkeld tot een ontwerper van eigentijdse onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff werkt vanuit het motto ‘Samen leren vernieuwen’: om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren, samen met scholen en docenten. Het bedrijf wil leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo wordt leerrendement verhoogd en meer uit ieder talent gehaald. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een partner voor scholen in Nederland en erbuiten bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs. 

Over Microsoft Education   

Microsoft maakt digitale transformatie mogelijk voor een tijdperk van intelligent cloud en intelligent edge. Microsoft wil elk individu en elke organisatie op onze planeet in staat stellen om meer te bereiken.  

 

9 maanden geleden

Tweederde van VO-docenten maakt gebruik van papieren docentenagenda

Amersfoort, 9 juli 2020 - Terwijl het overgrote deel van de docenten in het voortgezet onderwijs door corona digitaler is gaan werken, zegt nog altijd 67% een papieren docentenagenda op zak te hebben. Dat constateert ThiemeMeulenhoff na onderzoek onder haar Onderwijspanel. “Wat je opschrijft, onthoud je.”

“Een papieren agenda geeft mij meer overzicht dan een digitale agenda. Het opschrijven zorgt ervoor dat ik dingen beter onthoud,” aldus een van de respondenten uit het Onderwijspanel. Een ander zegt: “Als ik een digitale agenda gebruik, zit de planning in de computer. Als ik een gewone agenda gebruik, zit het ook in mijn hoofd. Papier is een geheugensteuntje dat altijd werkt.”

Van deze tijd

Met de stelling dat een docentenagenda niet meer van deze tijd is, is 71% van het panel het oneens. Maar liefst 84% stelt tegelijk dat sommige elementen van het onderwijs en randzaken eromheen nooit gedigitaliseerd zullen worden. Het onderwijspanel van ThiemeMeulenhoff bestaat uit ruim 1.400 docenten en bestuurders.

Vertrouwen in papier

De docenten in het Onderwijspanel noemen meer redenen om te kiezen voor een papieren agenda. Zo vinden docenten het handig dat ze een papieren agenda altijd bij de hand hebben, ook op de gang tussen de lessen door. “Je hoeft niet eerst je computer aan te zetten als je iets wil noteren.” Ook het feit dat je als docent in de huidige tijd al een groot deel van de dag achter een beeldscherm zit, is een argument voor een agenda van papier. Verder hebben sommige docenten meer vertrouwen in papier dan in digitale middelen en vinden sommigen het simpelweg prettig om ‘van zich af te schrijven’.”

Ramadan

ThiemeMeulenhoff speelt met een eerste eigen docentenagenda in op de ‘papierbehoefte’ van docenten. Sjanne de Haan, Marketingcommunicatie Specialist bij ThiemeMeulenhoff: “We hebben goed nagedacht over hoe we de drukbezette en soms overvraagde docenten van Nederland kunnen faciliteren. Een van de wensen van docenten uit ons netwerk was om een overzicht op te nemen van alle algemene én alle religieuze feestdagen. Zodat ze bijvoorbeeld weten wanneer de Ramadan is. Maar ook: wanneer is het Dag van de Leraar en welke dag is het Internationale Vrouwendag?”

Organogram voor je klas

In de docentenagenda van ThiemeMeulenhoff zijn ook allerlei relevante ‘inhakers’, lesideeën en lesstarters opgenomen waarmee docenten hun lessen kunnen verrijken. Achterin de agenda vinden zij een organogram waarmee ze de sociale dynamieken van uitdagende klassen letterlijk in kaart kunnen brengen. De Haan: “Het is onze eerste agenda en we hopen natuurlijk dat docenten enthousiast zijn! In de agenda zit een feedback formulier, zodat gebruikers ons kunnen helpen om volgend jaar een nóg betere versie te maken.”

Over ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff heeft zich in de 225 jaar van haar bestaan ontwikkeld tot een ontwerper van eigentijdse onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff werkt vanuit het motto ‘Samen leren vernieuwen’: om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren, samen met scholen en docenten. Het bedrijf wil leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo wordt leerrendement verhoogd en meer uit ieders talent gehaald. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een partner voor scholen in Nederland en erbuiten bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs.

9 maanden geleden

Tweederde van VO-docenten maakt gebruik van papieren docentenagenda

Amersfoort, 9 juli 2020 - Terwijl het overgrote deel van de docenten in het voortgezet onderwijs door corona digitaler is gaan werken, zegt nog altijd 67% een papieren docentenagenda op zak te hebben. Dat constateert ThiemeMeulenhoff na onderzoek onder haar Onderwijspanel. “Wat je opschrijft, onthoud je.”

“Een papieren agenda geeft mij meer overzicht dan een digitale agenda. Het opschrijven zorgt ervoor dat ik dingen beter onthoud,” aldus een van de respondenten uit het Onderwijspanel. Een ander zegt: “Als ik een digitale agenda gebruik, zit de planning in de computer. Als ik een gewone agenda gebruik, zit het ook in mijn hoofd. Papier is een geheugensteuntje dat altijd werkt.”

Van deze tijd

Met de stelling dat een docentenagenda niet meer van deze tijd is, is 71% van het panel het oneens. Maar liefst 84% stelt tegelijk dat sommige elementen van het onderwijs en randzaken eromheen nooit gedigitaliseerd zullen worden. Het onderwijspanel van ThiemeMeulenhoff bestaat uit ruim 1.400 docenten en bestuurders.

Vertrouwen in papier

De docenten in het Onderwijspanel noemen meer redenen om te kiezen voor een papieren agenda. Zo vinden docenten het handig dat ze een papieren agenda altijd bij de hand hebben, ook op de gang tussen de lessen door. “Je hoeft niet eerst je computer aan te zetten als je iets wil noteren.” Ook het feit dat je als docent in de huidige tijd al een groot deel van de dag achter een beeldscherm zit, is een argument voor een agenda van papier. Verder hebben sommige docenten meer vertrouwen in papier dan in digitale middelen en vinden sommigen het simpelweg prettig om ‘van zich af te schrijven’.”

Ramadan

ThiemeMeulenhoff speelt met een eerste eigen docentenagenda in op de ‘papier-behoefte’ van docenten. Sjanne de Haan, Marketingcommunicatie Specialist bij ThiemeMeulenhoff: “We hebben goed nagedacht over hoe we de drukbezette en soms overvraagde docenten van Nederland kunnen faciliteren. Een van de wensen van docenten uit ons netwerk was om een overzicht op te nemen van alle algemene én alle religieuze feestdagen. Zodat ze bijvoorbeeld weten wanneer de Ramadan is. Maar ook: wanneer is het Dag van de Leraar en welke dag is het Internationale Vrouwendag?”

Organogram voor je klas

In de docentenagenda van ThiemeMeulenhoff zijn ook allerlei relevante ‘inhakers’, lesideeën en lesstarters opgenomen waarmee docenten hun lessen kunnen verrij

ken. Achterin de agenda vinden zij een organogram waarmee ze de sociale dynamieken van uitdagende klassen letterlijk in kaart kunnen brengen. De Haan: “Het is onze eerste agenda en we hopen natuurlijk dat docenten enthousiast zijn! In de agenda zit een feedback formulier, zodat gebruikers ons kunnen helpen om volgend jaar een nóg betere versie te maken.”

De docentenagenda van ThiemeMeulenhoff is vanaf nu verkrijgbaar bij bol.com, Bruna en misschien ook wel bij jouw lokale boekhandel!

Over ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff heeft zich in de 225 jaar van haar bestaan ontwikkeld tot een ontwerper van eigentijdse onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff werkt vanuit het motto ‘Samen leren vernieuwen’: om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren, samen met scholen en docenten. Het bedrijf wil leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo wordt leerrendement verhoogd en meer uit ieders talent gehaald. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een partner voor scholen in Nederland en erbuiten bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs.

9 maanden geleden