Betaalde mantelzorg veilig alternatief voor thuiszorg in coronatijd

28-04-2020 11:50 | 1 jaar geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
Informeles

Concept Informeles biedt door Rutte gewenste oplossing voor verzorging kwetsbare mensen

ZOETERMEER – Nu een derde van alle cliënten in Nederland minder thuiszorg krijgt en een groot deel van de onbeschermde thuiszorgmedewerkers zelf is besmet met het coronavirus, kan informele zorg door betaalde mantelzorgers een veilig alternatief zijn. Door niet-medische zorg zoals hulp in de huishouding, begeleiding en wassen en aankleden door een paar vaste familieleden of bekenden te laten uitvoeren, kan zowel de thuis- als mantelzorg worden ontlast.

Dat stelt thuiszorgorganisatie Informeles, die al twee jaar gebruik maakt van informele zorgverleners. Dat zijn mantelzorgers die betaald worden voor boven-gebruikelijke zorg, zorg die je redelijkerwijs niet van een mantelzorger mag verwachten. Haar concept kan een oplossing bieden voor ouderen en andere kwetsbare mensen die nu geen thuiszorg meer krijgen of die bang zijn door hun thuishulp besmet te raken met het Covid-19 virus.

Volgens het kabinet kan niet-noodzakelijke, uitstelbare thuiszorg en huishoudelijke hulp op steeds meer plekken in Nederland niet worden geleverd. Enerzijds omdat mensen met Covid-19 of die uit het ziekenhuis komen extra zorg nodig hebben. Anderzijds omdat personeel uitvalt, geen goede beschermingsmiddelen heeft of zelf besmet is, waardoor contactmomenten beperkt worden. Uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland bleek recent dat 23 procent van de cliënten in de thuiszorg geen zorg meer krijgt en 18 procent minder. Door dit afschalen komt er meer druk op mantelzorgers te liggen, die daardoor ook overbelast dreigen te raken. Verschillende organisaties hebben hierover alarm geslagen.

Het concept van Informeles kan in deze situatie uitkomst bieden. De thuiszorgorganisatie betaalt familie en naasten van cliënten uit om niet-medische thuiszorg te verlenen. Dit wordt gefinancierd uit één van de vier zorgwetten. Zij krijgen een arbeidscontract, inclusief alle sociale zekerheid. Het voordeel is dat steeds dezelfde personen uit de directe omgeving geïsoleerde zorg verlenen en het besmettingsgevaar afneemt. Door mantelzorgers hiervoor te betalen kunnen die minder gaan werken, verlof opnemen of de zorg spreiden over meerdere naasten, zodat ook zij ontlast worden. Ook premier Rutte noemde deze vorm van zorgverlening als één van de oplossingen voor de vastlopende thuiszorg. ,,Zou het nou niet beter zijn om heel precies te kijken bij kwetsbare ouderen buiten de verpleeghuizen of je niet moet zeggen: joh, dit zijn de één of twee familieleden, mantelzorgers die daar naartoe gaan. Dat je dat meer toespitst. Dat is het beste, dat is het advies wat nu in het OMT zit en dat nemen we ook over”, aldus Rutte tijdens zijn persconferentie op 21 april.

,,Thuiszorg door betaalde informele zorgverleners kan in deze coronatijd echt een oplossing bieden”, zegt Nick van Hagen van Informeles. ,,Maar ook de komende jaren zal volgens het Sociaal Cultureel Planbureau het tekort aan zorgprofessionals toenemen en het aantal potentiële mantelzorgers afnemen door de vergrijzing. Ook dan kan betaalde informele zorg de groeiende druk op de reguliere thuiszorg verlichten.”

Informeles
plaats:
Zoetermeer
website:
https://www.informeles.nl/