Zonder energieopslag geen energietransitie

25-01-2023 15:00 | 6 dagen geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
FME

Energie en klimaatminister Rob Jetten neemt 25 januari het Nationaal Actieplan Energieopslag aan uit handen van Energy Storage NL (ESNL). De brancheorganisatie is partner van ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME. Met het actieplan agendeert ESNL de noodzaak om de energietransitie te versnellen door de inzet van energieopslag- en conversie. Het Actieplan bevat diverse voorstellen om barrières weg te nemen voor alle vormen van opslag.

Het Nationaal Actieplan Energieopslag 2023 bevat concrete punten waarmee beleidsmakers aan de slag kunnen. Het schetst een beeld van het duurzame energiesysteem van de toekomst, waarbij opslag van duurzame energie in bijvoorbeeld elektriciteit, moleculen of warmte de benodigde flexibiliteit biedt om uiteindelijk geen fossiele brandstoffen meer te hoeven gebruiken. De voorstellen gaan in op diverse uitdagingen, waaronder het gebrek aan een juridische status voor energieopslag, het uitblijven van snelle vergunningsprocedures en de noodzaak van actuele data over de stand van zaken van het elektriciteitsnet. “Het besef groeit dat alleen met energieopslag de energietransitie zal lukken. Energieopslag maakt ons systeem onafhankelijk van andere landen, zorgt voor lagere energieprijzen en maakt fossiele gas- en kolencentrales overbodig. Daarmee versnellen we de energietransitie en pakken we ook de energiecrisis aan”, zegt ESNL voorzitter Maarten van den Heuvel.

Balanceren

De hoge energieprijzen, het groeiend aandeel duurzame opwek en de toenemende netcongestieproblematiek heeft de noodzaak naar energieopslag in Nederland in korte tijd snel duidelijk gemaakt. Opslag speelt een belangrijke rol om het weersafhankelijke aanbod en de vraag naar duurzame energie te balanceren. Batterijen kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan een stabiel elektriciteitsnet, thermische opslag kan huizen van warmte voorzien en duurzame moleculen kunnen in grote volumes worden opgeslagen om seizoenen te overbruggen.

Op dit moment zijn er nog veel barrières die de businesscase voor opslag verhinderen. Dat zorgt ervoor dat Nederland op achterstand staat ten opzichte van andere Europese landen. Van den Heuvel: “Het kabinet moet zich realiseren dat een proactief overheidsbeleid nodig is, de markt kan dit namelijk niet oplossen zonder het wegnemen van barrières. Met het Nationaal Actieplan Energieopslag doen we concrete suggesties aan de overheid om samen de benodigde versnelling te realiseren”.

Op 31 januari volgt een aanbieding aan de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat.

Voor meer informatie: Jeroen Neefs, manager ESNL 06 - 53 15 84 93 of Jeroen.neefs@fme.nl FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De 2.200 aangesloten bedrijven zijn grote industrie/multinationals, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie (mki) en technostarters, die actief zijn in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof.
FME
plaats:
Zoetermeer
website:
https://www.fme.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Zonder energieopslag geen energietransitie

Energie en klimaatminister Rob Jetten neemt 25 januari het Nationaal Actieplan Energieopslag aan uit handen van Energy Storage NL (ESNL). De brancheorganisatie is partner van ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME. Met het actieplan agendeert ESNL de noodzaak om de energietransitie te versnellen door de inzet van energieopslag- en conversie. Het Actieplan bevat diverse voorstellen om barrières weg te nemen voor alle vormen va
6 dagen geleden

Europa moet op de bres voor Nederlandse export van chiptechnologie

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME vindt dat Nederland steun moet zoeken bij de Europese Commissie en de lidstaten om te bewerkstelligen dat Europa een standpunt inneemt bij de door de VS afgekondigde verregaande exportbeperking van chiptechnologie naar China. Nederland is wereldwijd één van de belangrijkste leveranciers van machines die worden gebruikt bij de productie van chips. “In deze tijd van snelle technologische o
2 weken geleden

Nieuwe MBO structuur voor de metaal- en technologische industrie

De kwalificatiestructuur van het MBO voor de metaal- en technologische sector is vernieuwd. Vanaf 1 augustus 2023 zullen de ruim 30 kwalificaties die het MBO nu heeft, opgaan in 3 hoofdrichtingen. Hierdoor hebben scholen en bedrijven meer ruimte om samen te werken en mee te bewegen met technologische ontwikkelingen, om zo jongeren toekomstgericht op te leiden. Studenten worden bredere vaardigheden geleerd, zodat zij in de hele sector en waardeket
4 maanden geleden

Reactie Kamerbrief industriebeleid: ‘Met de industrie nu écht het verschil gaan maken’

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME vindt dat het kabinet met de Kamerbrief ‘Het verschil maken met strategisch en groen industriebeleid’ een grote stap in de goede richting zet. Na 20 jaar is er nu eindelijk de ambitie om 3% van ons BBP in innovatie te stoppen. De regering zet in op het vermarkten, ofwel valoriseren, van innovaties en Research & Development investeringen. Daarnaast vindt FME het een goede zaak dat het ind
7 maanden geleden

Persuitnodiging Smart Industry Jaarevent

Smart Industry voorzitter Theo Henrar nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij het Smart Industry Jaarevent 2022. Smart Industry draait om digitalisering en automatisering van productieprocessen en gegevensuitwisseling in de Nederlandse industrie. Smart Industry is, naast het Duitse Industrie 4.0,  één van de grootste industriële publiek- private samenwerkingsprogramma’s van Europa. Tijdens het event zullen minister van Economische Zaken en
7 maanden geleden

Reactie FME rapport ING technologische industrie

Reactie FME op ING My Smart Industry rapport Het glas is halfvol, niet halfleeg Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME onderkent de conclusie van ING in haar rapport My Smart Industry dat de technologische maakindustrie een bloeiperiode meemaakt. Ook herkent FME de uitdagingen die het ING-rapport beschrijft: krapte op de arbeidsmarkt en druk op de productiviteitsgroei. Voor beide uitdagingen is het belangrijk dat de technolog
7 maanden geleden