Smokkel van jonge paling naar China volledig ingestort

7 maanden geleden Buitenland

Dit is een origineel bericht van Stichting DUPAN

De smokkel van glasaal – jonge paling – naar China is dit seizoen in sterke mate teruggedrongen van - geschat - 100 ton naar een gerapporteerde 5 ton. De glasaalsmokkel vormde de afgelopen 10 jaar de grootste bedreiging voor de palingstand in Europa. De Duitse wetenschapper en palingexpert Florian Stein spreekt van “een crash van de illegale palinghandel”. Het instorten van de illegale handel is een succes voor de Sustainable Eel Group en de palingsector.

In het seizoen 2017-2018 werd volgens Europol 100 ton glasaal naar China gesmokkeld. Door een reeks van gecoördineerde acties onder leiding van Europol, met invallen, inbeslagnames en arrestaties, werden de smokkelaars afgelopen jaar stevig aangepakt. In het seizoen 2018-2019 werd nog maar 5 ton Europese glasaal in China gerapporteerd.

De autoriteiten kwamen de grootschalige smokkel op het spoor, mede door het onderzoekswerk van de Sustainable Eel Group. Deze organisatie van wetenschappers, natuurorganisaties en de palingsector zet zich in voor bescherming van de palingstand en een keurmerk voor volledig traceerbare paling.

Alex Koelewijn, voorzitter van Stichting DUPAN looft het werk van de Sustainable Eel Group: “De jarenlange inspanningen, om de smokkelproblematiek onder de aandacht te brengen van de opsporingsautoriteiten, werpen nu zijn vruchten af. Dankzij de investeringsbereidheid via het palingfonds ESF door de sector en de samenwerking met wetenschappers, is er nu volop aandacht voor wat ook wel ‘World’s biggest wild life crime’ wordt genoemd. We kunnen onze aandacht weer vestigen op de invoering van een keurmerk voor ketentransparantie waardoor de smokkel nog verder kan worden teruggedrongen.”

De daling van de smokkel in 2019 zet zich naar alle waarschijnlijkheid door in 2020, nu de handelsbeperkingen door de wereldwijde Corona-uitbraak het vliegverkeer sterk heeft ingeperkt.

Over de Stichting DUPAN DUPAN is het samenwerkingsverband van palingkwekers (NeVeVi), palingvissers (netVISwerk) en palinghandelaren (NeVePaling) om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting met dit fonds in het over de dijk naar zee helpen van volwassen palingen en in gericht wetenschappelijk onderzoek.
Stichting DUPAN
plaats:
Wageningen
website:
https://www.dupan.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Randmeren na vandaag miljoenen palingen rijker

In Randmeren zijn op woensdag 3 maart 2,5 miljoen jonge palingen uitgezet. De mini-palingen van slechts 7 cm lang kwamen per vrachtwagen uit Frankrijk aan. Op de kade in de havens van Elburg, Harderwijk en Huizen werden ze gewogen en geteld, waarna ze in de natuur zijn vrijgelaten.

De uitzet van deze uitzonderlijk grote hoeveelheden jonge palingen (glasaal) is mogelijk door de gestegen aanwas van glasaal aan de Europese kusten. Sinds 2011 neemt de hoeveelheid glasaal aan de Europese kusten weer toe (ICES-rapport 2019), na decennia van achteruitgang. Omdat de Nederlandse kusten ondoordringbaar zijn voor jonge palingen, wordt een deel van deze glasaal zie zich in Frankijk massaal ophoopt, in Nederland uitgezet.

Er is rond de 800 kilo glasaal uitgezet in de Randmeren. Dat zijn ongeveer 2.500.000 jonge palingen.

Dit voorjaar worden er op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet. Naar verwachting zullen rond de 3 miljoen jonge palingen de natuur versterken. Bij deze aantallen wordt in veel uitzetgebieden de maximale hoeveelheid voor herbevolking bereikt (meer paling kan in die gebieden niet leven). De gebieden die voor herbevolking zijn geschikt, zijn geselecteerd door de overheid. Als de glasalen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit de uitzetgebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen. 

Samenwerkende partijen

Deze uitzet is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. 

Het project is medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund (ESF®) en gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. 

Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit het ESF-fonds in het over de dijk helpen van geslachtsrijpe paling en in gericht wetenschappelijk onderzoek. 

1 maand geleden

Randmeren worden miljoenen palingen rijker

De Randmeren krijgen er op woensdag 3 maart 2,5 miljoen jonge palingen bij. Vanuit het historische Elburg wordt een deel ervan uitgezet vanaf twee vissersboten. De jonge palingen worden per vrachtwagen uit Frankrijk aangevoerd. Op de kade worden ze gewogen en geteld, waarna ze in de natuur worden vrijgelaten. Stichting DUPAN nodigt u om hierbij aanwezig te zijn, tussen 11.00 en 12.30 uur.

De uitzet van deze uitzonderlijk grote hoeveelheden jonge palingen (glasaal) is mogelijk door de gestegen aanwas van glasaal aan de Europese kusten. Sinds 2011 neemt de hoeveelheid glasaal aan de Europese kusten weer toe (ICES-rapport 2019), na decennia van achteruitgang. Omdat de Nederlandse kusten ondoordringbaar zijn voor de jonge palingen, wordt een deel van de glasaal zie zich in Frankijk massaal ophoopt, in Nederland uitgezet.

In Elburg worden de palingen uitgezet door de Elburgse beroepsvissers Aart Jan van Triest en Henk Westerink vanaf de kotter EB68, met assistentie van Henk Timmer van de kotter HK3. Er wordt in totaal rond de 800 kilo glasaal uitgezet in de Randmeren. Dat zijn ongeveer 2.500.000 jonge palingen.

De uitzet van de jonge palingen is op woensdag 3 maart, om 11:00 uur, in Elburg, aan het Drontermeer in Gelderland. 

11:00 uur: Uitladen glasaal, tellen, wegen, controleren

11:30 uur Uitzet van de glasaal vanaf de visserskotter (meevaren is mogelijk met aanmelding)

12:00 – 12.30 uur Einde programma 

Adres: Nabij Havenkade 39, 8081 GR Elburg

Dit voorjaar worden er op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet. Naar verwachting zullen rond de 3 miljoen jonge palingen de natuur versterken. Bij deze aantallen wordt in veel uitzetgebieden de maximale hoeveelheid voor herbevolking bereikt (meer paling kan in die gebieden niet leven). De gebieden die voor herbevolking zijn geschikt, zijn geselecteerd door de overheid. 

Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen. 

De glasaaltjes zijn afkomstig uit Frankrijk. In Elburg wordt de glasaal uitgeladen, gewogen en gecontroleerd op kwaliteit. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. 

Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund (ESF®) en gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. 

Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit het ESF-fonds in het over de dijk helpen van geslachtsrijpe paling en in gericht wetenschappelijk onderzoek. 

2 maanden geleden

Recordaantal palingen op de Rijn

Bij de waterkrachtcentrale en stuw ter hoogte van Maurik in de Rijn is gisteren een bijzonder groot aantal palingen geteld. In vier nachten tijd zwommen er 425 palingen van gemiddeld anderhalve kilo pers stuk in de fuiken van het project ‘Paling Over De Dijk’, een absoluut record. Het project, dat voor het zevende jaar op rij wordt uitgevoerd en bedoeld is om de palingstand te verbeteren, is een samenwerking tussen Vattenfall en de palingsector.

De waterkrachtcentrales van Vattenfall en de stuwen bij Alphen in de Maas en Maurik in de Rijn vormen obstakels voor volwassen palingen die in het trekseizoen richting zee willen. Daarom worden de vissen opgevangen, onderzocht en voorbij de barrière weer vrijgelaten, zodat ze onbelemmerd hun weg kunnen vervolgen.

Sinds de start van het seizoen, zes weken geleden, werden 3.057 geslachtsrijpe palingen, waarvan sommige een meter lang en 10 cm dik, op weg geholpen naar zee. Vorig jaar om deze tijd werd al melding gemaakt van sterk gestegen aantallen palingen ten opzichte van voorgaande jaren. Met de recordaantallen die de projectmedewerkers nu registreren zal dat aantal geëvenaard of zelfs overtroffen kunnen worden.

Stichting DUPAN organiseert ieder jaar van september tot en met november, het trekseizoen van palingen, het project Paling Over De Dijk. Met dat project worden geslachtsrijpe palingen door beroepsvissers langs gemalen en waterkrachtcentrales geholpen. Hiermee wordt voorkomen dat de palingen gedood worden door pompen of turbines van deze obstakels. De palingen trekken naar de Noordzee en zwemmen de oceaan over naar de Sargassozee, het gebied van de Bermudadriehoek. Daar zorgen ze voor nageslacht, waardoor honderden miljoenen glasaaltjes weer terug kunnen komen aan de Europese kusten.

Vattenfall ondersteunt het project. Tegelijkertijd laat de energieleverancier onderzoek doen naar mogelijkheden om de barrièrewerking van de centrales technisch op te lossen, zodat de vissen zelf de centrales ongestoord kunnen passeren.

De toename van de palingen in rivieren, maar ook in andere wateren, wijst mogelijk op een stijgende palingstand. Het project Paling Over De Dijk levert in elk geval een flinke bijdrage aan de uittrek van springlevende, geslachtsrijpe palingen. Inmiddels worden dergelijke projecten naar Nederlands voorbeeld op meerdere plekken in de wereld toegepast. Het project duurt nog voort tot het einde van het trekseizoen, rond eind november. 

6 maanden geleden

Sterrenchef Kruithof van De Lindenhof uitgeroepen tot Paling Patron

Martin Kruithof, Meesterkok en patron-cuisinier van 2-sterren-Restaurant De Lindenhof in Giethoorn, is door Stichting DUPAN uitgeroepen tot Paling Patron van het jaar 2020. De Paling Patron wordt uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor de verbetering van de palingstand en het behoud van de Nederlandse palingcultuur. 

Alex Koelewijn, voorzitter van DUPAN licht de keuze voor Martin Kruithof toe:

“Deze bijzondere chef draagt de smaaksensatie heel hoog in het vaandel. Maar een goede herkomst en een eerlijk en verantwoord product vindt hij net zo belangrijk. Dat past natuurlijk perfect bij het prachtige dier dat paling heet. Martin maakt van paling een culinair hoogstandje. Hij hecht daarbij belang aan een weloverwogen en verantwoorde keuze: voor paling met ESF-label, waarmee hij bijdraagt aan projecten die de palingstand helpen verbeteren.”

Sterrenchef Michel van der Kroft van ’t Nonnetje in Harderwijk was de vorige PalingPatron. Hij droeg bij deze gelegenheid de award over aan Martin Kruithof. Michel: “Martin is een vakman voor wie ik heel veel respect heb. Hij laat ons genieten van paling in zijn beste vorm, heel puur bereid, waarbij het product echt in zijn waarde wordt gelaten. Ik geef de PalingPatron dan ook met trots door aan Martin.”

Als dank voor zijn verkiezing tot Paling Patron, zette Martin in het water achter zijn restaurant en lodge duizend jonge palinkjes uit. 

Martin Kruithof was zeer ingenomen met de award: “Ik zet me al jaren goed in voor de paling. Niet gek ook, want paling hoort hier; we zitten hier midden in het veengebied de Weerribben. De wateren rondom Giethoorn vormen een prachtig natuurgebied waar de palinkjes op kunnen opgroeien tot gezonde, volwassen palingen. Met het ambassadeurschap van de PlaingPatron zal ik graag promotie maken voor ESF-paling.”

DUPAN rijkt sinds 2018 de Paling Patron-award uit. DUPAN is van mening dat de problematiek van de palingstand niet altijd evengoed wordt benaderd, en wil met deze award mensen in de schijnwerpers zetten die op een constructieve manier bijdragen aan de verbetering van de palingstand en een ambassadeur zijn voor de Nederlandse palingcultuur. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan een voorvechter uit bijvoorbeeld de wetenschap, natuurbescherming of de sector, die bestaat uit aquacultuur, visserij, rokerij, maar ook de horeca.

De mens heeft de leefmogelijkheden van paling in het verleden beperkt: vervuiling, overbevissing, maar vooral het afsluiten van leefgebied door dijken, dammen, sluizen, en de schadelijke effecten van gemalen en waterkrachtcentrales. Daarom wordt paling beschermd door de EU Aalregulering. Die heeft ervoor gezorgd dat komst van jonge paling sinds 2011 weer een duidelijk stijgende lijn laat zien. Met de invoering in 2010 van het Eel Stewardship Fund, in Nederland, maar ook in andere Europese landen, draagt de sector veel bij geld bij aan projecten die de palingstand nog verder helpen verbeteren.

10 maanden geleden

Zeeland, Zuid-Holland en Friesland verwelkomen 580.000 jonge palingen

De natuur in Zuid-Holland en Zeeland is herbevolkt met 376.000 jonge palingen. In Friesland gebeurde vorige week hetzelfde met ruim 207.000 jongkies. Beroepsvissers namen vandaag in Ouddorp aan het Grevelingenmeer de honderdduizenden palinkjes aan boord om ze verspreid over het Grevelingenmeer uit te zetten. De herbevolking met jonge paling is een EU-maatregel en gebeurt in heel Europa, om de palingstand te stimuleren. In Nederland zorgt Stichting DUPAN voor de coördinatie.

In de haven van Ouddorp werden de palinkjes eerst geteld, gewogen en gecontroleerd op gezondheid. De Ouddorpse beroepsvisser Aren Bezuijen meerde met zijn kotter OD16 aan in zijn thuishaven. Hij werd bijgestaan door enkele collega-beroepsvissers, om de enorme hoeveelheid jonge paling te helpen uitzetten. Deze grote aantallen zijn mogelijk door de natuurlijke aankomst van jonge palingen (glasaal) aan de Europese kusten, die vanaf 2011 een duidelijke stijging laat zien (ICES-rapport 2019). Omdat de Europese kusten veelal ondoordringbaar zijn voor jonge palingen, wordt een deel van de jonge paling die zich met name in Frankijk massaal ophoopt, in Nederland en andere Europese landen uitgezet.

De jonkies zijn afkomstig uit Nederland, waar ze in een kwekerij enkele maanden apart werden gehouden om aan te sterken. Ze werden echter in de riviermondingen van Frankrijk opgevangen, waar ze aankwamen na een reis via de Golfstroom vanuit de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Bermudadriehoek). In dat gebied worden alle Europese palingen geboren. 

De herbevolking van het Grevelingenmeer en de Friese Boezem vormt het sluitstuk van de palinguitzet in 2020. In Nederland werden dit jaar in totaal rond de 3,5 miljoen jonge palingen uitgezet. Met deze aantallen zitten veel gebieden aan de maximale hoeveelheid; meer paling kan daar niet leven. De gebieden voor herbevolking zijn geselecteerd door de overheid. Wanneer de jongen tot volwassen palingen - zogenaamde schieralen - zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden onbelemmerd naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

11 maanden geleden

Rectificatie: Massale herbevolking met 550.000 jonge palingen

Rectificatie: data in eerder verzonden bericht aangepast. Wordt respectievelijk 19 mei en 26 mei

De Friese, Zuid-Hollandse en Zeeuwse natuur wordt de komende twee weken herbevolkt met ruim 550.000 jonge palingen. Hiermee wordt in belangrijke mate bijgedragen aan de palingstand in Nederland. Stichting DUPAN nodigt u uit om het uitzetten van de palingen bij te wonen. Dit vindt plaats op dinsdag 19 mei in Friesland en dinsdag 26 mei in Zuid-Holland. 

De uitzet van deze uitzonderlijk grote hoeveelheden jonge palingen (glasaal) is mogelijk geworden door de sterk gestegen, natuurlijke aankomst van jonge palingen (glasaal) aan de Europese kusten. Vanaf 2011 laat de aankomst van jonge palingen aan de Europese kusten een duidelijke stijging zien (ICES-rapport 2019). Omdat de Nederlandse kusten ondoordringbaar zijn voor jonge palingen, wordt een deel van de jonge paling zie zich in Frankijk massaal ophoopt, in Nederland uitgezet.

Uitzet van de jonge palingen op dinsdag 19 mei in Friesland:

16:00 uur, in Reduzum bij beroepsvisser Ale de Jager

Adres: Oan it Swin 9, 9008 RE Reduzum, Friesland

De uitzet van de jonge palingen op dinsdag 26 mei in Zuid-Holland:

Vanuit de Ouddorpse Haven in Ouddorp, Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland

Tijdstip en exacte locatie volgen. 

In totaal worden dit voorjaar rond de 3,5 miljoen jonge palingen uitgezet. Bij deze aantallen wordt in veel uitzetgebieden de maximale hoeveelheid voor herbevolking bereikt (meer paling kan in die gebieden niet leven). De gebieden die voor herbevolking zijn geschikt, zijn geselecteerd door de overheid. 

Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen. 

De pootaaltjes zijn afkomstig uit Nederland, maar begonnen hun leven in de riviermondingen van Frankrijk, nadat ze 6.000 kilometer verderop in de Sargassozee (Bermudadriehoek) zijn geboren. Voorafgaan aan de uitzet worden de jonge palingen uitgeladen, gewogen, gecontroleerd op kwaliteit en vervolgens verdeeld onder de beroepsvissers, die de paling uitzetten op verschillende locaties. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. U kunt getuige zijn van het controles aan wal. Ook zullen er momenten worden gecreëerd, waarbij het uitzetten van de duizenden krioelende jonge palingen in beeld kan worden gebracht.

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. 

Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund (ESF®) en gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. 

Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit het ESF-fonds in het over de dijk helpen van geslachtsrijpe paling en in gericht wetenschappelijk onderzoek. 

11 maanden geleden