'Uitspraak Raad van State steun voor tegenstanders van bouw van windmolens op land'

3 maanden geleden

Dit is een origineel bericht van
ANP Expert Support

Dit is een expertquote van Bert Pol, Logeion, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Windenergie-uitspraak Raad van State zorgt voor veel onzekerheid

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over de bouw van nieuwe windparken op land. Voor aan de bouw begonnen wordt, moet er een milieubeoordeling komen over onder meer de hoeveelheid geluid die de molens zullen produceren. De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines is daar blij mee. De vereniging is van mening dat Nederland alleen in de Noordzee windmolens moeten komen, om de burgers te beschermen tegenoverlast. Partijen als de Natuur en Milieufederaties en Hier en Energie Samen vinden ook dat burgers te weinig betrokken worden bij het maken van plannen, terwijl gemeenteraadsleden schrikken van de reacties van (voorgenomen) omwonenden.

Dat staat in schril contrast met de participatietrajecten die gemeenten uitvoeren. Hoe kan dat?

Waarom werkt de participatie hier niet?

De gedachte is dat als je mensen vroeg bij de plannen betrekt, je er samen ook wel uitkomt. Maar er zijn verschillende factoren die een voor alle partijen bevredigende uitkomst in de weg staan.

Een factor is dat lang niet iedereen bereid is zijn eigen belang ondergeschikt te maken aan een maatschappelijk belang. Zoals een bewoner van een wijk in de buurt waarvan windmolens werden gebouwd in het NOS Journaal zei: ‘Ik ben helemaal niet tegen windenergie, maar wel tegen deze locatie.’ Niet onbegrijpelijk als je er niet zeker van kan zijn dat je geen last ondervindt van geluid, slagschaduw en wellicht zelfs gezondheidsproblemen krijgt.

Een andere factor is dat we in Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden tellen, dat wil zeggen mensen die met moeite of nauwelijks kunnen lezen. Voor een deel zal dat overlappen met de 2,3 miljoen mensen met een IQ dat tussen de 70 en 85 ligt. Evident is dat het voor deze mensen moeilijk zo niet ondoenlijk is alle beleidstaal en nuances van plannen te doorgronden. Niet zo gek dat ze participatiebijeenkomsten die over planvorming gaan niet bezoeken.

Andere persberichten van deze organisatie

'VN-voedseltop moet genetische knipschaar in voedsel zetten in strijd tegen klimaatcrisis'

Dit is een expertquote van Annemiek Verkamman, HollandBIO, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Voedseltop VN | ANP

Experts van over de hele wereld praten vandaag op een top van de Verenigde Naties over voedsel en de rol daarin van klimaatverandering. Voldoende voedsel voor een groeiende wereldbevolking is natuurlijk al een uitdaging van jewelste, maar kan niet aangepakt worden zonder de weerbaarheid tegen een veranderend klimaat te vergroten. Daarvoor is de ontwikkeling van nieuwe gewassen met hulp van nieuwe genetische technieken zoals CRISPR-Cas cruciaal.

In Nederland stelt de Wageningen universiteit kennis hierover nu zelfs gratis ter beschikking. Tegelijkertijd zijn de Europese spelregels rond genetische technieken hopeloos ouderwets en belemmert deze bureaucratie broodnodige innovatie. Nota bene de Europese Commissie zelf heeft al moeten vaststellen dat de regels volstrekt ongeschikt zijn voor de toekomst. Daardoor dreigen we bij de vergroening van onze voedselproductie een blauwtje te lopen, tenzij Europa het komende jaar grondig werk maakt van een paradigmaverschuiving in de regelgeving.

Annemiek Verkamman, Directeur, HollandBIO

6 uur geleden

'Leonardo DiCaprio geeft Nederlands kweekvlees smoel'

Dit is een expertquote van Annemiek Verkamman, HollandBIO, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Leonardo DiCaprio belegt in het Nederlandse kweekvleesbedrijf Mosa Meat | ANP

Leonardo DiCaprio heeft zich verbonden aan het Maastrichtse Mosa Meat, dat met de productie van gecultiveerd vlees een duurzaam en diervriendelijk alternatief biedt voor slachtvlees. Daarmee vestigt hij wereldwijde aandacht op deze Nederlandse innovatie. Nederlandse bedrijven werken hard om gecultiveerd vlees naar het supermarkt schap te brengen. Dat DiCaprio zich verbindt aan Mosa Meat toont de grote vorderingen die gecultiveerd vlees momenteel doormaakt.

Vorige week nog kondigde de Nederlandse multinational DSM aan een samenwerking aan te gaan met de andere vleespionier van eigen bodem, het Delftse Meatable. De bedrijven gaan samenwerken om de benodigde groeimedia verder te verbeteren. Nederlandse biotechbedrijven werken er hard aan om gecultiveerd vlees betaalbaar en op grote schaal toegankelijk te maken.

De twee recente ontwikkelingen laten goed zien hoe het slachtvrije alternatief voor conventioneel geproduceerd vlees nu heel snel volwassen wordt. Volgens analisten bedraagt de markt tegen 2030 circa $25 miljard. Maar belangrijker nog: de productie van gecultiveerd rundvlees zorgt voor een drastische reductie van de klimaatimpact met 92% en de luchtvervuiling met 93% ten opzichte van de conventionele vleesproductie. Er is namelijk 95% minder land en 78% minder water nodig dan voor standaard rundvlees. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beide bedrijven de afgelopen paar jaar ieder tientallen miljoenen euro's hebben opgehaald om de vleesproductie schoon, groen en diervriendelijk te maken.

Annemiek Verkamman is de directeur van HollandBIO

12 uur geleden

'Voedselsystemen aanpakken is de enige weg uit mondiale voedselcrisis'

Dit is een expertquote van Bram Peters, Cordaid, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: De wereldwijde voedselcrisis vraagt om scherpe keuzes van Nederland | Trouw

Vandaag vindt de Food Systems Summit van de Verenigde Naties plaats: dé werelvoedseltop. Op de top zal het gaan over het veranderen van voedselsystemen om ervoor te zorgen dat iedereen wereldwijd toegang heeft tot goed en voldoende voedsel. Het veranderen van voedselsystemen is hard nodig, want niet alleen neemt honger wereldwijd weer toe, ook de impact van de voedselsector op het klimaat is enorm. Dat er iets op grote schaal moet veranderen, is duidelijk. Voedselsystemen aanpakken is de enige weg uit mondiale voedselcrisis.

De benadering vanuit voedselsystemen houdt in dat de voedselsector niet op zichzelf staand is, maar is ingebed in maatschappij en beleid. Een hele waardeketen gaat niet alleen over voedsel, maar heeft ook impact op klimaatverandering, mensenrechten en handelsrelaties tussen landen en bedrijven. Alleen door voedselsystemen in zijn geheel aan te pakken, kan er vooruitgang worden geboekt op alle duurzame ontwikkelingsdoelen.

Bram Peters, Expert voedselsystemen en voedselzekerheid, Cordaid

13 uur geleden

'Dit weekend erop of eronder voor regenworm in de stad'

Dit is een expertquote van Maarten Bruns, IVN Natuureducatie, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Regenwormen zijn ontzettend belangrijk voor onze bodem | NPO Radio 1

Het gaat slecht met de regenworm in de stad. Door verstening en betegeling is er steeds minder ruimte voor deze beestjes. En dat is niet best want bodemdieren, zoals regenwormen, hebben we hard nodig om onze bodem gezond te houden.

De regenwormen ruimen organisch materiaal op en verrijken de grond. Bovendien helpen regenwormen met hun lange gangen om water af te voeren én vast te houden. We weten dat de wormen het moeilijk hebben in de stad. Maar we missen de exacte cijfers, want op veel privéplekken kunnen de onderzoekers niet komen. Daar hebben we de tuinbezitters voor nodig. Tijdens de bodemdierendagen, die dit weekend plaatsvinden, roepen we bewoners op om zelf op zoek te gaan naar de wormen in hun tuin.

Gezonde bodem

Regenwormen zijn een goede indicator voor een gezonde bodem. Of anders gezegd: waar wormen zijn zit het wel snor met de grond. Het fijne is, dat wormen makkelijk zijn waar te nemen met het blote oog, in tegenstelling tot veel andere kleinere bodemdieren. In een gezonde stadtuin zitten soms wel 500 wormen per vierkante meter.

De kwaliteit van de stadsbodem is een steeds grotere zorg. Vanuit het oogpunt van biodiversiteit, maar in toenemende mate ook vanuit de wateropgave. Door klimaatverandering krijgen we in de stad steeds meer te maken met hoosbuien en droogte. Tuinen leveren een significante bijdrage aan het oplossen van de grootste waterproblemen. Maar dan moeten ze wel in topstaat zijn.

Citizen science

IVN Natuureducatie promoot onder andere het planten van inheemse bomen en het onttegelen van tuinen. Dat helpt. Maar we weten nog veel te weinig over de huidige stand van de tuinbodems. Als we meer inzicht hebben kunnen we samen met tuinbezitters en gemeenten ook beter kijken naar de meest effectieve acties en maatregelen om de stadsbodems zo snel mogelijk te herstellen. Een belangrijke stap hierbij is het 'citizen science' onderzoek dat tuinbezitters kunnen doen. De tuinbodemcheck is daarom ook een belangrijk onderdeel van de bodemdierendagen met het thema ‘erop of eronder’ die komend weekend plaatsvinden.

Maarten Bruns, Kenner van stadsnatuur, IVN Natuureducatie

1 dag geleden

'Politiek kan vertrouwen winnen door ideologie los te laten'

ExpertCast, de podcast van ANP Expert Support, biedt verdieping bij het nieuws door experts. Iedere aflevering start met een nieuwsbericht van het ANP, gevolgd door een interview met een expert over die kwestie. U kunt deze aflevering, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen.

https://open.spotify.com/episode/6tc0hIdL8QXgzErFYHNGSb?si=5c4ea95729e84c04

https://podcasts.apple.com/nl/podcast/politiek-win-vertrouwen-door-ideologie-los-te-laten/id1561962191?i=1000536272827

Het vertrouwen in de politiek is gekelderd. Veel mensen zijn teleurgesteld in de stroeve formatie. 

Reinder Rustema, oprichter en eindredacteur van petities.nl, spreekt met Luna van der Waarde over hoe het vertrouwen teruggewonnen kan worden, waarom bestuurders losgekoppeld moeten worden van de politieke partijen en wat het belang is van burgerparticipatie. 

1 dag geleden

'Wind en regen zijn geen typisch herfstweer'

Dit is een expertquote van Johnny Willemsen, Weeronline, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Nachtvorst! Hoe bijzonder is dat aan het begin van de herfst eigenlijk? | ANP

Bij herfstweer denken de meeste mensen aan wind en regen. Dat blijkt uit een peiling die Weeronline hield op social media en tijdens interviews op straat. Uit weerdata blijkt dat typisch herfstweer er echter heel anders uitziet.

Dat de meeste mensen bij herfstweer vooral aan wind en regen denken is begrijpelijk, want het regent in de herfst vaker dan in de zomer en ook wakkert de wind aan. Dwarrelende bladeren maken het herfstplaatje compleet.

Toch is nat en windrijk herfstweer niet het weertype dat we in de herfst het vaakst zien. Pas in de winter domineren bewolking, regen en wind het weerbeeld. De herfst vormt een overgangsseizoen, waarin het vaak rustig herfstweer is met weinig wind, mist, bewolking en een zwak zonnetje.

Herfst rustiger dan de winter én de lente

In de herfst waait het harder dan in de zomer, maar het is gemiddeld rustiger dan in de winter én de lente. Het aantal dagen met minstens windkracht 4 in De Bilt staat in het huidige klimaat op 34 in de herfst, terwijl de winter er 47 telt en de lente 42. Kortom: de meeste dagen (57) in de herfst verlopen zeker in het binnenland helemaal niet onstuimig.

Sinds 1910 waren er slechts 21 zware stormen in de herfst, terwijl het in de winter 32 keer tot zware storm is gekomen. Meer daarover lees je hier. De herfst is het seizoen bij uitstek met de meeste mistdagen. In De Bilt komt het in de herfst gemiddeld op 32 dagen tot mist. In de winter gebeurt dit slechts 18 keer.

Johnny Willemsen is meteoroloog bij Weeronline

1 dag geleden