Randmeren na vandaag miljoenen palingen rijker

03-03-2021 16:17 | 2 jaar geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
Stichting DUPAN

In Randmeren zijn op woensdag 3 maart 2,5 miljoen jonge palingen uitgezet. De mini-palingen van slechts 7 cm lang kwamen per vrachtwagen uit Frankrijk aan. Op de kade in de havens van Elburg, Harderwijk en Huizen werden ze gewogen en geteld, waarna ze in de natuur zijn vrijgelaten.

De uitzet van deze uitzonderlijk grote hoeveelheden jonge palingen (glasaal) is mogelijk door de gestegen aanwas van glasaal aan de Europese kusten. Sinds 2011 neemt de hoeveelheid glasaal aan de Europese kusten weer toe (ICES-rapport 2019), na decennia van achteruitgang. Omdat de Nederlandse kusten ondoordringbaar zijn voor jonge palingen, wordt een deel van deze glasaal zie zich in Frankijk massaal ophoopt, in Nederland uitgezet.

Er is rond de 800 kilo glasaal uitgezet in de Randmeren. Dat zijn ongeveer 2.500.000 jonge palingen.

Dit voorjaar worden er op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet. Naar verwachting zullen rond de 3 miljoen jonge palingen de natuur versterken. Bij deze aantallen wordt in veel uitzetgebieden de maximale hoeveelheid voor herbevolking bereikt (meer paling kan in die gebieden niet leven). De gebieden die voor herbevolking zijn geschikt, zijn geselecteerd door de overheid. Als de glasalen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit de uitzetgebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen.

Samenwerkende partijen

Deze uitzet is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.

Het project is medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund (ESF®) en gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.

Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit het ESF-fonds in het over de dijk helpen van geslachtsrijpe paling en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

Over de Stichting DUPAN  DUPAN is het samenwerkingsverband van palingkwekers (NeVeVi), palingvissers (netVISwerk) en palinghandelaren (NeVePaling) om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting met dit fonds in het over de dijk naar zee helpen van volwassen palingen en in gericht wetenschappelijk onderzoek. 
Stichting DUPAN
plaats:
Elburg, Harderwijk, Huizen
website:
https://www.dupan.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Nederlandse sector kritisch over nieuwe EU-maatregelen paling

EU-Ministerraad besluit tot verdere beperking visserij én meer natuurherstelmaatregelen  Tijdens de EU-ministerraad van 11, 12 en 13 december over het visserijbeheer in Europa vergaderden de visserijministers over maatregelen om paling in de Europese Unie beter te beschermen. De ministers werden het eens over concrete maatregelen voor beperking van commerciële- en sportvisserij. Ook komt er een strenger toezicht op de uitvoering van nationale her
2 maanden geleden

"Visserij kan problemen door waterbeheer niet oplossen"

Vandaag publiceert ICES haar jaarlijkse advies voor een betere bescherming van de palingstand in Europa. Net als vorig jaar betreft het advies een stop op de palingvisserij. Volgens Stichting DUPAN een te eenzijdig advies, omdat de palingstand samenhangt met slechte bereikbaarheid van het  noodzakelijke leefgebied voor de paling in zoetwater. DUPAN staat daarin niet alleen; ook Brussel dringt aan op meer aandacht voor de oorzaken buiten de visser
3 maanden geleden

Visbranche uit Noodkreet bij minister vanwege hoge energieprijzen

De gezamenlijke belangenorganisaties in de Nederlandse visbranche heeft gisteren per brief aan minister Adriaansens van EZK een noodkreet geuit over de urgente situatie als gevolg van de stijgende energieprijzen. Als belangrijke voedselproducent wordt de energie-intensieve visbranche geconfronteerd met zeer grote kostenstijgingen door de sterk gestegen energieprijzen, waardoor veel bedrijven hun productie moeten beperken, of zelfs sluiten. De bel
4 maanden geleden

Uitzet honderdduizenden jonge palingen

In Zeeland zijn vrijdag 20 mei 170.000 jonge palingen uitgezet. Beroepsvissers zetten de piepkleine palinkjes uit in het Grevelingenmeer. Op de kade werden ze gewogen en geteld, waarna ze in de natuur zijn vrijgelaten onder toeziend oog van een vertegenwoordiging van politici en beleidsmakers van de EU, die de uitzet financieel mogelijk maakte. De jonge palingen, ook wel pootaaltjes genoemd, waren afkomstig van een Nederlandse kwekerij waar ze en
8 maanden geleden

‘Spicy chef’ Soenil Bahadoer uitgeroepen tot Paling Patron

Soenil Bahadoer, Meesterkok en Patron-cuisinier van 2-sterren-Restaurant De Lindehof in Nuenen, is door Stichting DUPAN uitgeroepen tot Paling Patron van het jaar 2022. De Paling Patron wordt uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor de verbetering van de palingstand en het behoud van de Nederlandse palingcultuur. Soenil Bahadoer was zichtbaar ingenomen met de award: “Als kok streef ik naar het beste voor mijn klanten. Onderscheidende gerechte
9 maanden geleden

Op Schiphol in beslaggenomen palinkjes weer vrijgelaten

De afgelopen week op Schiphol in beslag genomen palinkjes – zogenaamde glasalen – zijn vrijdag weer vrijgelaten in de natuur. De douane nam op de luchthaven 100 kilo glasaal, die drie Maleisiërs naar Azië probeerden te smokkelen, in beslag. Experts van Stichting DUPAN ontfermden zich in samenwerking met de NVWA over de 300.000 jonge palingen en hebben ze weer vrijgelaten in de Randmeren, in de omgeving van Harderwijk. Alex Koelewijn van DUPAN lic
10 maanden geleden