Ruim 1 op 10 mensen vreest binnen een jaar zijn baan te verliezen

10 maanden geleden Economie

Dit is een origineel bericht van
Sollicitatiedokter

Steeds meer mensen zijn bang dat ze binnen 12 maanden hun baan verliezen. Dat blijkt uit onderzoek van Sollicitatiedokter.nl in samenwerking met Intelligence Group.

In het onderzoek werd in ieder kwartaal van 2020 aan mensen gevraagd in hoeverre ze vrezen binnen 12 maanden hun baan kwijt te raken. Alhoewel het onderzoek over het derde kwartaal nog loopt, geeft nu ruim 12% van de mensen aan daarvoor bang te zijn.

Als hun angsten gegrond blijken en deze groep niet meteen nieuw werk vindt, zou dat voor 1 miljoen extra werklozen zorgen.

8% van de respondenten is het eens met de stelling: ‘ik ben bang dat ik binnen 12 maanden mijn baan verlies’. 5% is het zelfs zeer met deze stelling eens. Krijgt deze 5% gelijk, dan kan de Nederlandse arbeidsmarkt rekenen op 450 duizend extra werklozen. Op dit moment zijn 349 duizend mensen in Nederland werkloos.

Stijging

Het aantal mensen dat bang is om op korte termijn zijn of haar baan te verliezen is bovendien aan het groeien. In het eerst kwartaal van 2020 was nog maar 8% bang voor baanverlies. In het tweede kwartaal was dat percentage al naar 10% gegroeid. In het derde kwartaal lijkt die trend zich voort te zetten naar 12%.

Onzekerheid zorgt voor angst

Voor Sollicitatiedokter-directeur Willem Eekels komen de cijfers niet onverwachts. “Alhoewel het vertrouwen in de economie onder een grote groep mensen groeit, zijn er ook veel Nederlanders die nu nog niet weten of ze deze winter hun huur kunnen betalen. Voor deze groep neemt het vertrouwen in de economie eerder af.”

“Iedereen begrijpt dat de overheidssteun niet oneindig is en dat uiteindelijk ook de reserves van bedrijven opraken. Niemand weet hoe de economie zich verder gaat ontwikkelen, daarbovenop beseffen veel mensen zich dat een tweede golf nog steeds niet uitgesloten is. Al die factoren samen, zorgen voor angst onder werkenden.”

30 tot 45-jarigen het bangst

Wat verder opvalt aan het onderzoek is dat vooral mensen van tussen de 30 en 45 jaar zicht steeds meer zorgen maken over het behoud van hun baan. Van die groep is nu 14% (zeer) bang om binnen een jaar de huidige baan te verliezen. Dat percentage is gegroeid: in het eerste kwartaal was het nog 9% en in het tweede kwartaal 11%.

Jongeren zijn relatief minder bang voor het verlies van hun baan. In het eerste kwartaal gaf 9% van mensen onder de 30 aan bang te zijn hun baan kwijt te raken. Dat percentage groeide in het tweede kwartaal naar 13% en daar lijkt het ook in het derde kwartaal op te blijven steken.

Mensen van boven de 45 zijn nog minder bang. Daar ontwikkelde het percentage zich van 7% in het eerste kwartaal naar 9% in het tweede kwartaal en naar verwachting 11% in het derde kwartaal.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sollicitatiedokter-directeur Willem Eekels E: willem@sollicitatiedokter.nl T: 0887302899
Sollicitatiedokter
plaats:
Rotterdam
website:
https://www.sollicitatiedokter.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Recruiters laten UWV en werk.nl massaal links liggen

Rotterdam, 2 juli 2021 - Nederlandse wervingsprofessionals hebben weinig vertrouwen in UWV en de site werk.nl. Ze zien het vaker als ineffectief dan als effectief wervingskanaal, blijkt uit de zevende editie van het onderzoek De Stand van Werven 2021. Liever gebruiken recruiters (heel veel) LinkedIn. Al blijken de beste kandidaten volgens hen juist te vinden middels videorecruitment, gamification en via de eigen medewerkers.

In de zevende editie van De Stand van Werven is duidelijk de invloed van corona en de opnieuw aantrekkende arbeidsmarkt te zien. Dat laatste is bijvoorbeeld te merken aan de sterk toenemende vraag naar wervingsprofessionals. Ook is te zien dat wervingskanalen die het moeten hebben van menselijk contact, zoals beurzen, campusrecruitment en referral (werving via de eigen medewerkers), aan belang verliezen.

Opvallend is verder het continu groeiend belang van sociale media in de werving van kandidaten. En dan met name van LinkedIn, zowel in de betaalde als in de onbetaalde versie. Al erkennen de ondervraagde recruiters en wervingsprofessionals ook dat de meeste van de sociale media nog niet erg effectief zijn in het aantrekken van (kwalitatief goede) kandidaten. Als er gevraagd wordt naar welke middelen de meeste zogeheten ‘outperformers’ opleveren, dan zijn veel professionals meer te spreken over relatief nieuwe wervingskanalen als video, gamification en recruitment marketing automation. Niet-betaalde sociale media scoren daarentegen juist in de onderste regionen, zowel qua percentage van het aantal aannames dat eraan te danken is, als qua aantal outperformers.

In deze onderste regionen is ook UWV te vinden, samen met werk.nl, de site die toch ooit als doel had een centraal scharnierpunt op de arbeidsmarkt te worden. Nog niet 1 op de 10 wervingsprofessionals noemt UWV of werk.nl als belangrijk voor de eigen wervingsstrategie. En van degenen die dat doen zegt 1 op de 3 het als (zeer) ineffectief te beschouwen, tegen 1 op de 4 die het (zeer) effectief noemt. Daarmee zijn UWV en werk.nl samen het enige wervingskanaal waarbij meer mensen aangeven het eerder als ineffectief dan als effectief te zien. Wel is te zien dat het aantal ondervraagden dat zegt werk.nl of UWV te gebruiken als wervingskanaal (iets) toeneemt: van 6 en 7 procent in 2018 en 2019 naar zo’n 9 procent nu.

Voor De Stand van Werven 2021 werden tussen februari en mei dit jaar in totaal meer dan 240 wervingsprofessionals ondervraagd. ‘Het lijkt wel alsof we verder gaan waar we eind 2019 zijn geëindigd’, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group en uitvoerder van het onderzoek. ‘Bij een arbeidsmarkt met een zeer lage werkloosheid, veel vraag en veel schaarste. De arbeidsmarkt lijkt nu weer richting ‘oververhitting’ te gaan. Vacatures vervullen is daardoor weer de grootste prioriteit geworden, zo blijkt.’ Maar de kansen om dit slimmer te doen liggen volgens hem ook voor het oprapen. Door bijvoorbeeld meer recruiters op te leiden, de beschikbare technologie en data beter te gebruiken en te investeren in meer moderne middelen zoals gamification en video. ‘Dat zullen we ook wel moeten, want alleen met het leger wervingsspecialisten dat we nu hebben, wordt het lastig om de schaarste van de (nabije) toekomst op te lossen.’

Verantwoording

Voor het onderzoek zijn tussen februari 2021 en mei 2021 ruim 240 wervingsprofessionals (online) ondervraagd, van wie meer dan 75% werkt in organisaties met meer dan 50 medewerkers. Het onderzoek is in opdracht van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie uitgevoerd door Intelligence Group. Het volledige onderzoek is hier te downloaden.

3 weken geleden

Laatstejaarsstudenten zoeken zekerheid na een rumoerig jaar

Voor veel studenten zit het schooljaar er bijna op. Wederom een jaar dat in het teken stond van corona; scholen en universiteiten moesten maandenlang noodgedwongen de deuren dicht houden, studenten liepen studievertraging op door het gebrek aan stageplekken en een groot deel van de studenten verloor ook nog zijn of haar bijbaan. Uit onderzoek van Intelligence Group blijkt dat laatstejaarsstudenten voornamelijk op zoek zijn naar zekerheid in hun startbaan.

Hbo’ers en wo’ers gaan voor een traineeship, mbo’ers voor het zzp-schap

Opvallend is dat traineeships meer in trek zijn bij hbo en wo-studenten dan voor corona. In 2019 gaf 14 procent van de hbo’ers en wo’ers aan te gaan solliciteren op een traineeship, in 2021 is dit gestegen naar 23 procent. Deze functies worden de laatste jaren veelvuldig onder de aandacht gebracht door zowel werkgevers in de private sector als in de publieke sector. Dit gebeurt bijvoorbeeld op banenbeurzen die georganiseerd worden door universiteiten. Dit jaar is er ook een mooi online initiatief. Op 28 juni organiseert het platform Sollicitatiedokter een virtuele banenbeurswaar werkgevers en studenten met elkaar in contact kunnen komen.

Onder de mbo’ers heeft het zzp-schap de laatste jaren aan populariteit gewonnen. Het aantal laatstejaars mbo-studenten dat aangaf voor zichzelf te willen beginnen is ten opzichte van 2019 verdriedubbeld (13 procent om 4 procent). Daarnaast valt op dat 7 procent vrijwilligerswerk wil gaan doen (onder de hbo’ers en wo’ers is dit slechts 1 procent). Het maken van een (wereld)reis is daarentegen populairder onder wo’ers en hbo’ers dan onder mbo’ers (10 procent om 3 procent in 2021). Het opdoen van een buitenlandervaring na het afstuderen is de afgelopen jaren keer op keer meer in trek geweest onder hbo en wo-studenten dan onder mbo-studenten. 

Solliciteren via apps en op zoek naar zekerheid

Intelligence Group heeft ook  onderzocht welke oriëntatiekanalen studenten gebruiken als ze op zoek gaan naar een baan en over welke zaken ze onderhandelen. Onder andere social media, sollicitatieapps en zoekmachines hebben aan populariteit gewonnen als oriëntatiekanalen onder de laatstejaarsstudenten. Om deze doelgroep te werven is het voor werkgevers extra belangrijk om ervoor te zorgen dat vacatureteksten goed weergegeven worden via mobiele applicaties en dat er ook meteen een mogelijkheid is om te solliciteren via een app. Bovendien kan het gebruik van sociale media, zoals Whatsapp, ook de drempel verlagen voor jongeren om te solliciteren. In 2020 werd al geschreven over het feit dat jongeren bijvoorbeeld veel meer appjes versturen dan mails. Om de spanning rondom het sollicitatieproces te verminderen, kan het werken om een communicatievorm te kiezen die studenten erg aanspreekt.

Ten slotte is er gekeken naar de zaken waar laatstejaarsstudenten over willen onderhandelen wanneer zij een baan zoeken. Een goed salaris heeft de afgelopen jaren altijd met stip op één gestaan. Sinds corona is een goed salaris zelfs nog belangrijker geworden (52 procent in 2021 t.o.v. 47 procent in 2019). Daarnaast is voor mbo’ers een vast contract erg belangrijk, maar liefst 39 procent geeft aan hier over te willen onderhandelen, in 2019 was dit nog maar 26 procent. Deze groep lijkt de afgelopen jaren meer behoefte te hebben aan zekerheid. Voor hbo’ers en wo’ers zijn carrière en doorgroeimogelijkheden belangrijker geworden in de onderhandeling (37 procent in 2021 t.o.v 24 procent in 2019). Hieruit blijkt dat ook deze groep op zoek is naar een plek waar zij voor een langere periode kunnen blijven om zo zichzelf te ontwikkelen. De data laten zien dat voor deze generatie laatstejaarsstudenten na een rumoerige en onzekere coronatijd een vaste baan en een plek waar zij zichzelf kunnen ontplooien erg belangrijk zijn. 

De data komen uit het ArbeidsmarktGedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group. Dit data en tech bureau verzamelt per kwartaal data over de Nederlandse beroepsbevolking middels kwantitatief onderzoek. Meer weten? Bekijk onze website of neem contact met ons op.

1 maand geleden

Stages winnen aan effectiviteit als baanvindkanaal tijdens corona

Netwerken, vacaturesites en social media winnen verder aan belang

De effectiviteit van de baanvindkanalen van laatstejaarsstudenten (MBO, HBO, en WO) heeft tijdens corona een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Ondanks het tekort aan stageplekken, verdubbelde het aantal studenten dat van zijn/haar stage een baan maakte bijna tijdens corona. Stagiaires waren meer dan daarvoor bereid om te blijven bij de werkgever waar ze stage liepen, vergeleken met voor corona. Tijdens corona verloren kanalen als Google, scholen, bedrijvensites, banenbeurzen, kranten en het binnenlopen bij bedrijven verder aan effectiviteit, terwijl de meest effectieve kanalen verder aan effectiviteit wonnen, zoals bekenden/netwerk, vacaturesites en social media. Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group op basis van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek dat sinds 2002 per kwartaal 4.000 personen ondervraagt uit de Nederlandse beroepsbevolking.

Opvallende winnaars zijn stages en uitzendbureaus

Veel vaker dan voor de coronacrisis vinden studenten hun eerste baan via stages en uitzendbureaus tijdens de coronacrisis. Beide kanalen zijn bijzondere winnaars, aangezien er zeker in het begin van de coronacrisis een tekort was aan stageplekken en veel flexwerkers hun baan verloren. Al tijdens de crisis en zeker op dit moment is er een enorme vraag naar starters zichtbaar, onder andere om de tekorten op de arbeidsmarkt in te vullen. De coronacrisis jaagt verder ook de verdere digitalisering van het baanzoekgedrag van starters aan. Dit blijkt uit groei van het belang van vacaturesites en social media en tegelijkertijd de afname van bijvoorbeeld banenbeurzen en de krant. Het meest effectieve kanaal, voor en tijdens de crisis, blijft het vinden van de eerste baan via het eigen netwerk.

Campus recruitmentactiviteiten minder succesvol doordat campus dicht is

Activiteiten direct op de campus, maar ook gerelateerd aan employer branding en campus recruitment, verliezen de afgelopen periode aan effectiviteit. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld bedrijvensites, het binnenlopen bij bedrijven, bedrijfspresentaties, direct contact maken met recruiters, open sollicitaties en scholen en universiteiten. Deze, veelal indirecte, wervingskanalen hebben terrein verloren aan de directe wervingskanalen, zoals social media, vacaturesites en uitzendbureaus. “Binnen campus recruitment is er een versnelling gekomen in de digitalisering van wervingsactiviteiten, zoals business courses, masterclasses en landelijke banenbeurzen zoals de VirtueleBanenbeurs.nl. Corona zal vermoedelijk een nieuwe categorie aan de baanvindkanalen toevoegen waarbij offline en online activiteiten veel meer samen zullen komen”, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group. “Misschien is ook een wijze les om de constateringen uit de eerste maanden van de coronacrisis als het gaat om stages en uitzendbureaus, niet 15 maanden later nog als de marktrealiteit te zien. De markt, zowel studenten als werkgevers, hebben elkaar heel snel opnieuw weten te vinden. De Nederlandse arbeidsmarkt en haar studenten zijn erg wendbaar gebleken, mede met dank aan de grote diversiteit aan banvindkanalen die er zijn”

2 maanden geleden

Sollicitatiedokter organiseert de eerste landelijke Virtuele Banenbeurs van Nederland op

Digitale campusactiviteit moet honderden bedrijven en duizenden studenten online matchen

Rotterdam 7 mei 2021 – Op 28 juni 2021 gaan voor het eerst de digitale deuren open van de landelijke Virtuele Banenbeurs. Daarop gaan 200 van de meest aantrekkelijke werkgevers van Nederland het gesprek aan met duizenden studenten en Young Professionals. Na een geslaagde pilot zullen in het najaar nog zo’n 10 extra virtuele banenbeurzen worden georganiseerd. Die focussen zich op bepaalde schaarstegebieden in de markt, zoals de technieksector, expats, gemeenten, herintreders, stagiairs en regionale opleidingscentra.

Bijna de helft van alle starters vindt zijn eerste baan via campus recruitmentactiviteiten, stages en banenbeurzen. Door de coronacrisis blijven deze zeer belangrijke matchingskanalen nu onbenut. Dat kost de nieuwe generatie niet alleen banen, maar ook de mogelijkheid om zich te laten informeren. Daarnaast hebben honderden werkgevers en duizenden campusrecruiters veel meer moeite om relaties met starters op te bouwen en te onderhouden nu ze elkaar niet fysiek kunnen zien. Ook bij de career-centra van hogescholen en universiteiten wordt dit hiaat als een groot gemis ervaren. ROC’s en vmbo’s missen de interactie eveneens. Dat resulteert onder andere in een gebrek aan stageplaatsen.

Werkzoekersplatform Sollicitatiedokter start op 28 juni 2021 de eerste Nederlandse Virtuele Banenbeurs. Virtual Jobfairs zijn al jaren succesvol in Amerika, met De Virtuele Banenbeurs wordt dit concept nu breed in Nederland geïntroduceerd. Met presentaties van bedrijven, masterclasses, 3D-stands, speeddates, 1 op 1 gesprekken en diverse trainingen worden werkgevers en starters grootschalig aan elkaar gekoppeld. “We krijgen een ongekende hoeveelheid positieve reacties op dit initiatief. Er is heel veel energie bij starters, werkgevers en onderwijsinstellingen om dit succesvol van de grond te trekken. Ze willen elkaar grootschalig ontmoeten, ondanks maar ook dankzij het digitale karakter van dit evenement. Een grote groep starters die zich normaalgesproken minder uitgenodigd voelt bij reguliere campusrecruitmentactiviteiten kan nu drempelloos kennismaken met de werkgevers van hun dromen”, aldus managing director van Sollicitatiedokter.nl Marieke Wehner.

Meer informatie?

Meer informatie over of accreditatie aanvragen voor De Virtuele Banenbeurs? Of in gesprek komen met deelnemende studenten of bedrijven? Neem dan contact op met Sollicitatiedokter.nl of ga naar www.virtuelebanenbeurs.nl

 

3 maanden geleden

Discriminatie op de arbeidsmarkt actueler dan ooit

De angst om je baan te verliezen is voor veel mensen een bekend gevoel, zeker voor mensen met een migratieachtergrond. Is het vinden van een nieuwe baan na ontslag nog wel te doen? Na het politieke debat Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 7 december 2020 is de discussie over arbeidsmarktdiscriminatie actueler dan ooit: discriminatie op de arbeidsmarkt moet stoppen, zo vinden de meeste partijen in de Tweede Kamer. Bij dergelijke debatten of gesprekken gaat het veelal om verschillen in afkomst, verschillen in geslacht en het effect daarvan op de arbeidsmarktkansen. Vandaag de dag speelt allicht een andere contextuele factor een cruciale rol: Covid-19. Hoe zit het nu met de discriminatie op de arbeidsmarkt en heeft de coronacrisis hier enige mate van invloed op? Intelligence Group heeft dit met het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) als eerste onderzocht.

Uit dat onderzoek, uitgevoerd in 2020, komen opvallende resultaten naar voren:

  • Het verschil tussen groepen op basis van migratie-achtergrond en geslacht lijkt door de coronacrisis alleen maar te worden versterkt;
  • Vrouwen zonder migratieachtergrond hebben vaker een tijdelijk contract van 1 jaar of korter dan mannen zonder migratieachtergrond, waar dit verschil bij de groep migranten nihil blijkt te zijn;
  • De coronacrisis heeft nauwelijks impact op de angst voor baanverlies als het gaat om de groep zonder migratieachtergrond, waar de groep met migratieachtergrond een aanzienlijke stijging laat zien;
  • De impact van de pandemie op de arbeidsmarkt is voorlopig nog gering.

Mensen met een migratieachtergrond gaan erop achteruit

Intelligence Group verzamelt al sinds 2003 arbeidsmarktdata over de Nederlandse beroepsbevolking, waardoor een vergelijking door de jaren heen mogelijk is. Een relevante en voor de hand liggende vergelijking die momenteel gemaakt kan worden, is de vergelijking tussen 2019 (een normaal jaar) en 2020 (coronajaar). In het AGO wordt onder meer gemeten welk percentage van de Nederlandse beroepsbevolking een tijdelijk contract heeft van één jaar of korter, waarbij er onder andere onderscheid kan worden gemaakt tussen geslacht en achtergrond.

Naar geslacht is er bij de deelnemers aan het onderzoek met een migratieachtergrond geen opvallend verschil gemeten in de percentages met een tijdelijk contract. De groep zonder migratieachtergrond toont wel verschillen tussen mannen en vrouwen, waarbij in 2020 vrouwen 10% meer dan mannen een tijdelijk contract hebben.

Verder is het aantal tijdelijke contracten bij mensen met een migratie-achtergrond in 2020 gestegen en bij mensen zonder migratie-achtergrond juist gedaald. Hier lijkt dus sprake te zijn van een ongelijke ontwikkeling naar achtergrond. Het meest opvallende resultaat uit dit vraagstuk is te zien tussen de mannelijke participanten van beide groepen. Dertig procent van de mannelijke migranten heeft in 2020 een tijdelijk contract van 1 jaar of korter, terwijl slechts 19% van de mannelijke niet-migranten in dit jaar een tijdelijk contract had, zoals in bovenstaande grafiek weergegeven.

Mannen met migratieachtergrond eerder bang om hun baan te verliezen

Aan de deelnemers van het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek is tevens gevraagd of ze bang zijn om in het komende jaar hun baan te verliezen. Hierbij kan wederom een vergelijking worden gemaakt met het jaar 2019. Op basis van geslacht is er met name bij de groep met een migratieachtergrond een duidelijk verschil waarneembaar. Waar de angst voor baanverlies in 2019 nog voor zowel mannen als vrouwen op 10% lag, steeg deze in 2020 voor vrouwen naar 14% en voor mannen naar 17%. Mannen met migratieachtergrond zijn in 2020 banger om hun baan te verliezen dan vrouwen. “Een potentiële verklaring hiervoor kan zijn dat mannen met een migratieachtergrond wellicht vaker de (enige) kostwinner van het gezin zijn en daardoor een grotere druk en verantwoordelijkheid ervaren, met name in deze onzekere tijd”, aldus Fahim el Abbouri, marketeer bij Intelligence Group.

Het verschil met de groepen zonder migratie-achtergrond is opmerkelijk. Bij de mannen zonder migratie-achtergrond is de angst voor baanverlies ten opzicht van 2019 gelijk gebleven op 8% en bij de vrouwen is die slechts met 1% gestegen. Opvallend genoeg is de angst bij de groep zonder migratieachtergrond, in tegenstelling tot de groep met migratieachtergrond, hoger bij vrouwen dan bij mannen. Dit verschil tussen geslacht is echter zo goed als verwaarloosbaar, in tegenstelling tot de groep met migratieachtergrond.

De doorlopende trend op de arbeidsmarkt

In vergelijking met de huidige onderzoeksresultaten vallen een aantal dingen op bij de resultaten van de afgelopen acht kwartalen. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de groep met een migratieachtergrond het over de afgelopen acht kwartalen slechter heeft gedaan dan de groep zonder migratieachtergrond. Laatstgenoemde scoort op bijna alle punten beter (bijvoorbeeld op de werkloosheid of het aantal baanwisselingen). Daarmee zijn de huidige cijfers een bevestiging van wat al langer bekend is. Een opvallende en vooral positieve verandering in de groep met migratieachtergrond is te zien bij de vraag of de reden van nieuw werk ‘ontslag of het niet verlengen van het contract’ betreft. Daarbij is er te zien dat de cijfers over de afgelopen acht kwartalen in het bijzonder voor mannen een stuk hoger lager, met maar liefst 23% tegenover 15% vandaag de dag. Ditzelfde patroon is te zien bij de niet-migranten met wederom de grootste daling bij de mannelijke groep. Dit duidt erop dat men vaker vrijwillig afscheid neemt van hun oude werkgever. De overige vraagstukken tonen vergelijkbare resultaten als in 2020, waarbij vrouwen nog altijd vaker een tijdelijk contract hebben dan mannen.

Het zicht op 2021

Al met al blijkt dat een groot deel van de cijfers gelijk is gebleven over het afgelopen jaar, met een aantal uitschieters die blijkbaar tegen de verwachtingen die men van de coronacrisis had, ingaan. Met name de groep met een migratieachtergrond heeft de uitwerkingen van de pandemie merkbaar ondervonden. Toch blijft er een aantal vragen onbeantwoord. Gezien het feit dat het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek voornamelijk beschrijvend van aard is, blijft het gissen of de veranderingen in cijfers ook daadwerkelijk te wijten zijn aan de coronacrisis. Bij het eveneens uitvergroten van de cijfers tussen de twee groepen blijven enkele vragen onbeantwoord. Wat is bijvoorbeeld de verklaring voor het feit dat werknemers met een migratieachtergrond in 2020 banger zijn om hun baan te verliezen, in vergelijking met niet-migranten? Om deze vraag te kunnen beantwoorden en te kunnen concluderen of dit daadwerkelijk wordt veroorzaakt door discriminatie op de arbeidsmarkt is nader diepgaand onderzoek vereist. Voor nu zijn dit de beschrijvende resultaten en is het nog maar de vraag van welke kant de arbeidsmarkt zich in 2021 zal laten zien.

6 maanden geleden

Gunstige werktijden populairste onderwerp bij contractonderhandeling

Werkzoekers onderhandelen tijdens hun contractgesprek het liefst over gunstigere werktijden. Dat blijkt uit onderzoek van Sollicitatiedokter in samenwerking met Intelligence Group onder ruim 2500 werkzoekenden.

Voor het onderzoek gaf Sollicitatiedokter deelnemende werkzoekenden een lijst van 16 onderwerpen die tijdens contractonderhandelingen vaak ter sprake komen. De respondenten werd vervolgens gevraagd de onderwerpen waarover zij proberen te onderhandelen aan te vinken.

Gunstige werktijden

Uit de resultaten blijkt dat werkzoekers tijdens hun contractonderhandelingen vooral graag gunstige werktijden willen bedingen. Ruim 42% van de respondenten geeft aan dat onderwerp aan bod te laten komen.

Dat is enigszins verrassend, omdat vaak wordt aangenomen dat mensen het liefst over het te verdienen salaris onderhandelen. Toch neemt het onderwerp salaris op deze lijst de tweede plek in, zei het met een zeer kleine marge. Ruim 41% van de werkzoekers geeft aan over de knaken te praten tijdens een contractgesprek.

Mogelijkheid tot thuiswerken

Andere zaken die werkzoekers tijdens hun contractonderhandelingen graag de revue laten passeren zijn het uitzicht op een vast contract (23%), de mogelijkheid tot thuiswerken (22%), de datum van indiensttreding (17%) en vakantiedagen (14%).

Doorgroeimogelijkheden (10%), periodieke salarisverhoging (8%), opleidingsmogelijkheden (8%) en overwerkvergoedingen (8%) worden maar zelden ter sprake gebracht.

Helemaal geen onderhandelingen

Daarnaast geeft 17% van de werkzoekenden aan helemaal niet over het contract te willen onderhandelen. Deze groep respondenten accepteert het eerst bod van de werkgever zonder meer.

Voor elk wat wils

Sollicitatiedokter-directeur Willem Eekels heeft begrip voor alle onderwerpen waarover werkzoekenden willen onderhandelen. “Ieder mens is anders, dus iedere werkzoeker heeft ook een andere voorkeur in arbeidsvoorwaarden.”

“Als je jong en single bent vind je het bijvoorbeeld vooral belangrijk dat je wat meer verdient, op die manier hoef je niet met huisgenoten te wonen. Heb je een gezin, dan zijn juist gunstige werktijden belangrijk. Je kan jouw werk dan afstemmen op dat van je partner, zodat de kinderen vaker ten minste een ouder om zich heen hebben.”

In ieder geval proberen

Waar Eekels minder begrip voor heeft, is de 17% die zegt helemaal niet te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. “Bij Sollicitatiedokter adviseren we je altijd in ieder geval te proberen wat meer uit je contract te halen. Als je het hebt geschopt tot een contractgesprek, is je werkgever ervan overtuigd dat jij de geschikte kandidaat bent. Je vliegt er heus niet uit als je om iets meer vraagt dan de werkgever in eerste instantie wil bieden.”

“Bovendien doet een werkgever het eerste aanbod in de wetenschap dat jij erover kan onderhandelen. Het eerste bod is dus vaak lager dan wat jouw werkgever bieden kan. Je doet jezelf gewoon tekort als je niet op zijn minst probeert meer te bedingen. Nee heb je, ja kun je krijgen.”

Kijk voor tips over salarisonderhandelingen op de Onderhandelen-pagina van Sollicitatiedokter.

Hier onderhandelen werkzoekers over tijdens hun contractgesprek:

1.      Werktijden                                                                            42%

2.      Goed salaris                                                                          41%

3.      (Vast) contract                                                                      23%

4.      Mogelijkheid tot thuiswerken                                               22%

5.      Datum van indiensttreding                                                   17%

6.      Niets - ik ga de onderhandeling niet aan                              17%

7.      Aantal vrije dagen/vakantiedagen                                        14%

8.      Carrière-/doorgroeimogelijkheden                                      10%

9.      Periodieke salarisverhoging                                                 8%

10.  Opleidingsmogelijkheden en studiebudget                          8%

11.  Onregelmatigheidstoeslag/ overwerkvergoeding                7%

12.  Bonus                                                                                     7%

13.  Deelname in collectieve (ziektekosten)verzekeringen         5%

14.  Auto van de zaak                                                                   4%

15.  Vergoeding bij gedwongen ontslag                                      4%

16.  Tekengeld                                                                              2%

9 maanden geleden