Vaccinatie ziekenhuispersoneel dringend nodig

3 dagen geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van NVZ

Terwijl de druk in ziekenhuizen maar blijft oplopen, wordt er volop gespeculeerd over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat stuit op veel onbegrip bij ziekenhuizen en ziekenhuispersoneel. ‘Het is onbegrijpelijk dat de terrassen weer opengaan, maar de ziekenhuis­medewerkers nog steeds niet gevaccineerd zijn,’ aldus NVZ-bestuurder John Taks. ‘We gunnen het natuurlijk iedereen om een terrasje te pakken en weer leuke dingen te kunnen doen. Maar vaccineer dan onze medewerkers zodat ze veilig kunnen werken zonder het risico besmet te raken. Zo voorkom je nog meer werkdruk. Onze ziekenhuizen liggen overvol met Covid-patiënten. Onze medewerkers zijn uitgeput, het ziekteverzuim is hoog,‘ aldus Taks.

Vandaag liggen er 798 Covid-patiënten op de IC. Het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen is de afgelopen weken steeds verder opgelopen. Buiten de IC liggen nog eens 1727 patiënten met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis. Daardoor neemt de druk op ziekenhuizen en het ziekenhuispersoneel ook steeds verder toe. Ziekenhuizen maken zich hier grote zorgen over.

De druk op ziekenhuismedewerkers is vergelijkbaar met de situatie in maart vorig jaar. Het is op dit moment alle hens aan dek, alle ziekenhuismedewerkers zijn keihard nodig om de zorg overeind te kunnen houden. NVZ-bestuurder Taks: ‘De roep om versoepeling begrijpen we echt wel. Maar willen we dit volhouden dan is het vaccineren van onze medewerkers echt prioriteit nummer één. We kunnen zelf vaccineren, dus geef ons die vaccins. Zo voorkomen we verdere uitval van onze medewerkers, houden we de zorg overeind en kunnen onze mensen veilig hun werk doen.’

NVZ
plaats:
Utrecht
website:
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl

Andere persberichten van deze organisatie

NVZ voorzitter: ‘Zet applaus voor zorg om in langjarige investeringen’

De NVZ vraagt het nieuwe kabinet om een ‘breed en langjarig investeringsakkoord voor de ziekenhuiszorg’. NVZ-voorzitter Ad Melkert wijst op de nieuwe realiteit: ‘de combinatie van vergrijzing, een groeiend arsenaal kostbare levensreddende behandelmethoden, digitale zorg, duurzaamheid, een toenemend tekort aan personeel en krimpende budgetten. Het is een mix die iedereen op termijn kwetsbaar kan maken. Het zijn geen verre uitzichten, we zitten er eigenlijk al middenin.’

 

Volgens Melkert zijn er oplossingen. Het ingeslagen pad hoeft daarbij niet te worden verlaten. ‘We hebben een veranderagenda nodig gebaseerd op vijf pijlers. Dat betekent inzetten op preventie, arbeidsmarkt met marktconforme beloning, gepast gebruik, samenwerking en dat ondersteund door de vijfde pijler: een passende bekostiging. Samen met overheid en zorgverzekeraars moeten we de komende jaren aan deze investeringsagenda werken.’ De uitdagingen in het brede zorglandschap zijn volgens de Melkert te groot om aan te kunnen binnen de huidige kaders.

Ziekenhuiszorg klaarmaken voor de toekomst

Volgens Melkert moet er in het regeerakkoord een forse post opgenomen worden voor de investeringen in de ziekenhuiszorg: ‘De zorgvraag in Nederland neemt toe terwijl de beroepsbevolking nagenoeg gelijk blijft. De druk op de ziekenhuizen en de medewerkers neemt daardoor al jaren toe. Indien wij nu niet vooruitkijken en handelen, komt het aanbod van zorg in gevaar. Corona heeft iedereen met de neus op de feiten gedrukt. Om de ziekenhuizen en de medewerkers te helpen zijn forse investeringen nodig in het behoud en aantrekken van medewerkers. Daarvoor is ca. 600 miljoen euro extra ruimte nodig voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. En een investeringsfonds ter ondersteuning van versnelde digitalisering, duurzaamheid en wetenschappelijk onderzoek. Dit is nodig voor innovaties gericht op gepast gebruik van zorg binnen en buiten het ziekenhuis. Alleen met een forse veranderagenda kunnen we de ziekenhuiszorg toekomstbestendig houden. Hierover gaan wij graag het gesprek aan met het nieuwe kabinet.’

Samenwerking versus concurrentie

Grote systeemwijzigingen acht Melkert niet nodig. Wel is perspectief op de lange termijn een ‘must’. ‘Bijvoorbeeld contracten met zorgverzekeraars van minimaal vijf jaar. Hierdoor wordt rust en ruimte gecreëerd voor het investeren in verandering’ Dit vereist dat ziekenhuizen erop kunnen rekenen dat verzekeraars in de regio zorg op ‘gelijkgerichte’ manier inkopen. De nieuwe regering zou dit moeten stimuleren door regionale samenwerking boven concurrentie te plaatsen omwille van goed georganiseerde, betaalbare en bereikbare patiëntenzorg. De waardering en het applaus hebben de medewerkers goed gedaan. ‘De ziekenhuizen doen een dringend beroep op het nieuwe kabinet om deze maatschappelijke waardering om te zetten in toekomstgerichte investeringen voor de zorg en voor de medewerkers in het hart van de zorg, in het belang van iedere Nederlander’: aldus Ad Melkert.

2 weken geleden

NVZ-voorzitter: ‘Ziekenhuizen moeten meer kunnen investeren, anders loopt het vast.’

Als een volgend kabinet na de verkiezingen niet bereid is fors te investeren in digitalisering, preventie, arbeidsvoorwaarden en duurzaamheid dreigt het zorgsysteem vast te lopen. NVZ-voorzitter Ad Melkert maakt zich grote zorgen: ‘als we vasthouden aan de huidige situatie waarin door de financiële druk op de sector niet meer geïnvesteerd kan worden, komt het aanbod van zorg in het geding. Er moet nu iets gebeuren.’

 

Dit schrijft de NVZ voorafgaand aan de komende verkiezingen. De brief (bijgevoegd in de bijlage)  is een gezamenlijke verklaring (1) van Revalidatie Nederland  (RN), de Stichting Topklinische Ziekenhuizen en de Stichting Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Namens deze organisaties reageert de NVZ hiermee op de discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’

Koerswijziging

De NVZ pleit in haar reactie niet voor een ander stelsel maar voor een koerswijziging. ‘Een nieuwe koers is onvermijdelijk vanwege een stijgende zorgvraag, de noodzaak voor investeringen in betere arbeidsvoorwaarden, preventie, duurzaamheid, digitalisering en nieuwe dure geneesmiddelen. Meer mensen worden ouder, dat is een groot goed. Dit maakt een beperkte stijging van de publieke uitgaven om goede patiëntenzorg te blijven waarborgen onvermijdelijk. We zullen nog meer moeten inzetten op gepaste zorg op de juiste plek; en ook op kostenbesparingen. Daarnaast vragen wij de komende regering om ruimte voor diepgaande investeringen. De uitdagingen voor de komende jaren zijn te groot, langer wachten is niet verantwoord,’ aldus Melkert.

Actieprogramma

De NVZ wil een actieprogramma in de zorg gebaseerd op een veranderagenda met een reëel investeringsbudget. Het aantrekken en behouden van voldoende medewerkers in de zorg heeft hierbij hoge prioriteit. Dit kan door voldoende ruimte te houden in de overheidskaders voor goede arbeidsvoorwaarden en het bieden van goede loopbaanperspectieven en ontwikkelmogelijkheden. Door digitalisering slim in te zetten (2) kan de werkdruk voor de medewerkers verlaagd en wordt de zorglast voor patiënten verlaagd.     Preventie zou ondersteund moeten worden als onderdeel van de hele zorgketen. Het RIVM (3) meldt op haar website dat ongezond gedrag is verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de ziektelast. Daarnaast moeten de ziekenhuizen ook fors investeren in duurzame processen en gebouwen.

Regionale samenwerking 

De sleutel tot succes ligt volgens de NVZ in de overgang van concurrentie naar samenwerking binnen het huidige stelsel. Grote systeemwijzigingen zijn onverstandig en onnodig. Die zullen leiden tot vertraging en het opwerpen van nieuwe barrières. Melkert: Geef aan de samenwerkende organisaties in de regio de kans om regie te voeren op basis van niet vrijblijvende bestuurlijke afspraken. In veel gevallen kan dit binnen de bestaande samenwerkingsregio rondom algemene ziekenhuizen worden georganiseerd. De hoofdzaak is dat integrale zorg in het verzorgingsgebied wordt geregeld en bestuurd zonder nieuwe lagen te creëren.' 

2 maanden geleden

NVZ voorzitter: ‘noodsituatie dreigt, vaccin ziekenhuismedewerkers topprioriteit’

NVZ voorzitter Ad Melkert roept in een brief het kabinet en de Tweede Kamer opnieuw op om zo kort mogelijke termijn vaccinaties beschikbaar te stellen aan een daartoe ‘bij voorrang aangewezen groep van zorgmedewerkers in de ziekenhuizen’. Ad Melkert: ‘Nederland bevindt zich al over de grens van de beschikbare capaciteit voor noodzakelijke zorgverlening. Een ongekende noodsituatie dreigt.’

 

Melkert benadrukt in de brief dat er ‘alles aan gedaan moet worden om in de komende, blijvend zware maanden een maximale inzet van zorgpersoneel te ondersteunen. Het uitzicht op en de realisatie van vaccinatie op de kortst mogelijke termijn is hiervoor cruciaal.‘ Een snelle vaccinatie van ziekenhuispersoneel dat aan het bed staat, zal bijdragen aan het langer en beter kunnen verlenen van zorg in deze uitputtende golf.

Melkert ziet mogelijkheden nu ministers De Jonge en Van Ark hebben aangegeven:  ‘de prioriteit van de verdeling van vaccinaties tegen corona nader te overwegen’.

De brief vermeldt vier belangrijke argumenten: Bescherming van zorgpersoneel dat met een korte onderbreking nu al negen maanden dagelijks in de frontlinie staat om coronapatiënten te behandelen. Geen onnodig verlies van inzet van zorgmedewerkers door ziekte en quarantaine als gevolg van het coronavirus. Het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting door een zorginfarct. Daarnaast ‘staan ziekenhuizen er klaar voor om zo snel mogelijk met vaccineren te starten’ aldus de NVZ-voorzitter in de oproep aan het kabinet en de Tweede Kamer.’  

3 maanden geleden

NVZ: tijdelijk verbod op consumentenvuurwerk niet genoeg

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen wil een permanent verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Het aantal mensen dat door legaal vuurwerk gewond raakten, steeg de afgelopen jaarwisseling tot 1300. Bij 5 mensen werd een oog verwijderd. Dit is onnodig en te voorkomen door te stoppen met consumentenvuurwerk.

 

Het tijdelijk verbod dat nu aan de orde is, wordt voornamelijk overwogen om te voorkomen dat er naast coronapatiënten ook nog vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulp komen en op de intensive care of elders in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Uit cijfers van voorgaande jaren weten we dat naast de mensen die op een spoedeisende hulp belanden, er een grote groep Nederlanders enorme last heeft van de smog veroorzaakt door vuurwerk.

 

Onnodige werkdruk en kosten

Maar dat is niet het enige zegt NVZ-voorzitter Ad Melkert: ‘Uiteraard is het voor iedereen belangrijk dat er dit jaar een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk is aangekondigd. Dat helpt de werkdruk in deze Covid19-tijd enorm temperen. We kunnen onnodig vuurwerkletsel er eigenlijk ook niet bij hebben. Daarnaast gaat het elk jaar ook om miljoenen euro’s aan medische kosten die met zo’n verbod voorkomen worden.’

Volgens de website Veiligheid.nl ontstond 81 procent van het letsel door legaal vuurwerk en ondanks maatregelen bleef een daling van het aantal vuurwerkslachtoffers uit. Siervuurwerk veroorzaakte 55 procent van het letsel.

 

Helft slachtoffers onder de 20

Het overgrote deel van de slachtoffers bestond uit jongens of mannen: 85 van de SEH-bezoekers en 79 procent van de patiënten op de HAP. De helft van de vuurwerkletsels werd opgelopen door jongeren of kinderen onder de 20 jaar. Brandwonden en oogletsel kwamen zoals elk jaar weer het meest voor. Van alle slachtoffers op zowel de SEH-afdeling als de HAP had bijna 4 op de 10 (39%) een brandwond, en ruim een kwart (27%) oogletsel. Jongeren liepen relatief meer brandwonden op dan oudere slachtoffers, maar minder oogletsel.

Onveiligste feest

Maatregelen die tot nu toe zijn genomen zoals het uitdelen van veiligheidsbrillen, hebben niet geleid tot een substantiële daling van slachtoffers. De Onderzoeksraad concludeerde al in 2017 dat de jaarwisseling op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar is. De stijgende lijn van de cijfers in de rapportages van Veiligheid.nl onderschrijven dat. Ook de cijfers rondom oogletsel dier de iniatiefnemers van het Vuurwerkmanifest jaarlijks publiceren, laten geen afname zien.   

Vuurwerkmanifest

In januari ondertekende de NVZ het vuurwerkmanifest.nl dat al langer pleit voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk. Het manifest wordt gedragen door meer dan 650.000 particulieren en organisaties waaronder veel zorgorganisaties, beroepsverenigingen en dierenwelzijnsorganisaties.

5 maanden geleden

Ziekenhuizen vragen het kabinet om extra investeringen coronazorg

De begrotingen van ziekenhuizen staan zwaar onder druk. De coronacrisis zorgt voor hogere uitgaven aan ziekenhuiszorg in de komende jaren. Tegelijkertijd zien de ziekenhuizen de inkomsten teruglopen doordat reguliere zorg wordt uitgesteld. Terwijl er juist extra geld nodig is om meer zorgmedewerkers aan te trekken en de uitgestelde zorg op een later moment in te halen. Zonder deze extra investeringen komt het aanbod van zorg in Nederland volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in het geding. Daarnaast moet de onderlinge concurrentie worden opgeschort. Dit schrijft de NVZ in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

De coronacrisis stelt ons land voor een van de grootste uitdagingen in de afgelopen decennia. Artsen, verpleegkundigen en overige zorgmedewerkers halen alles uit de kast om de crisis het hoofd te bieden. Om deze zorg te kunnen leveren is het volgens de NVZ noodzakelijk dat het kabinet het komende jaar € 600 miljoen vrijmaakt voor de ziekenhuiszorg. NVZ-voorzitter Ad Melkert: ‘We worden voor onmogelijke keuzes gesteld. Ziekenhuizen kunnen niet bezuinigen en tegelijkertijd personeel beter betalen, zorg inhalen en investeren met geld dat er niet is.’

Extra medewerkers

Volgens de NVZ zijn er extra middelen nodig voor het aantrekken van medewerkers, het inhalen van uitgestelde zorg en het aanjagen van slimme investeringen, zoals de digitalisering van de zorg. NVZ-voorzitter Ad Melkert: ‘De overheid legt in deze moeilijke tijd een enorme vraag neer bij de ziekenhuizen. We hebben in de eerste golf laten zien dat we onze verantwoordelijkheid pakken en dat doen we nu weer. Maar het werkt niet als er steeds méér van ziekenhuizen wordt gevraagd, terwijl de budgetten hiervoor omlaag gaan. In 2020 betalen ziekenhuizen al 250 miljoen euro uit eigen zak. In 2021 komt daar nog eens extra inhaalzorg bovenop, net als extra loonkosten. Dat gaat niet zonder extra geld.’ Melkert wijst op het ontstaan van langere wachtlijsten juist op het moment dat ziekenhuizen er alles aan deden deze weg te werken. ‘De overheid moet hier dus in durven te investeren, juist om het werken in de zorg aantrekkelijk te houden.’

Opschorting concurrentie

In de brandbrief roept de NVZ het kabinet op om de samenwerking tussen ziekenhuizen te stimuleren door betere afspraken mogelijk te maken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Melkert: ‘Het Kabinet verplicht ziekenhuizen om samen te werken bij het spreiden van patiënten en waar nodig de reguliere zorg af te schalen. Uiteraard werken ziekenhuizen hier volop aan mee. Maar dan mag ook van de overheid verwacht worden dat de financiën goed geregeld zijn. Samenwerking is nu meer dan ooit nodig en betekent dat de concurrentie tussen ziekenhuizen on hold wordt gezet. Hier passen het beste gezamenlijke financiële afspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars bij.’

Behandeling Tweede Kamer

Het budget voor de ziekenhuiszorg wordt jaarlijks in de Rijksbegroting door de overheid vastgesteld. Binnenkort spreekt de Tweede Kamer hierover tijdens de begrotingsbehandeling van VWS. De NVZ heeft in aanloop naar dit debat een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin pleit de branchevereniging voor extra investeringen in de ziekenhuiszorg.

 

5 maanden geleden

NVZ onderstreept belang evenwichtige patiëntspreiding

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hecht net als het kabinet groot belang aan een evenwichtige patiëntspreiding tijdens deze tweede COVID golf. NVZ-voorzitter Ad Melkert: ‘Het verplaatsen van patiënten is een logistiek ingewikkelde operatie. Door een gebrek aan personeel kan het lastig zijn vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Gecombineerd met de reguliere zorg is dit een extra puzzel en grote uitdaging. Ziekenhuizen werken hard om dit te stroomlijnen.‘ Het aantal COVID-patiënten neemt zeer snel toe en dat baart de leden van de NVZ grote zorgen.

Het is onvermijdelijk dat de reguliere zorg verder wordt afgeschaald. Acute zorg wordt, evenals andere noodzakelijke zorg niet afgeschaald. Melkert: ‘Goede spreiding van COVID-patiënten is cruciaal om een zo goed mogelijke combinatie van COVID-zorg en reguliere zorg te kunnen leveren. Zorgelijk is wel dat ziekenhuizen ook geraakt worden door uitval van zorgprofessionals als gevolg van ziekte, coronabesmetting of quarantaine.’ Het gevolg daarvan is dat de capaciteit er op papier is maar de dat dit in praktijk vaak anders uitpakt.’

NVZ-voorzitter Melkert: ‘Ik weet hoe hard er gewerkt wordt in ziekenhuizen en we doen er alles aan om patiënten te blijven helpen. Een evenwichtige spreiding is daar een belangrijk onderdeel van. Als ziekenhuizen ondersteunen we de rol van de LCPS daarin. Ook blijft het belangrijk dat mensen hun gedrag echt aanpassen. Daar valt of staat de hele aanpak mee.’

6 maanden geleden