Grote actie voor groei palingstand in Nederland

26-05-2021 20:01 | 1 jaar geleden Binnenland

Dit is een origineel bericht van
Stichting DPAN

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn op woensdag 26 mei in totaal rond de 500.000 jonge palingen uitgezet. Deze grootschalige actie werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV om de Nederlandse palingstand te vergroten en vormt een onderdeel van het Europese herstelprogramma. De palingen zijn uitgezet in Friesland, in het Zwartewater, het Amstelmeer en in de Kromme Mijdrecht.

De palingstand toont een voorzichtig stijgende lijn sinds 2011, na invoering van een herstelplan door de EU. De uitzet van grote hoeveelheden jonge palingen is een van de maatregelen uit dat plan. De groei van de palingstand is meetbaar door de aanwas van jonge paling aan de Europese kusten. De jongen proberen in de winter en het vroege voorjaar via de kusten het zoete water van Europa binnen te komen. De kusten zijn echter vrijwel ondoordringbaar voor de naar schatting 1,5 miljard jonge palingen die jaarlijks aankomen. Daarom wordt een deel opgevangen voor uitzetprogramma’s in heel Europa.

De honderdduizenden jonge palingen die in Nederland zijn uitgezet, werden opgevangen in de riviermondingen van Frankrijk als geheel doorzichtige glasaaljes. Ze zijn daar op de golfstroom naar toe gedreven, nadat ze 6.000 kilometer verderop in de Sargassozee (Bermudadriehoek) zijn geboren. Vanuit Frankrijk zijn ze naar een Nederlandse kwekerij gebracht, waar ze enkele maanden in quarantaine verbleven om aan te sterken. Deze wat sterkere jonge paling, die pootaal wordt genoemd, heeft naar verwachting een goede overlevingskans in onze natuur.

Herbevolking met rond de 3 miljoen jonge palingen in Nederland

Dit voorjaar zijn er op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet, 2,5 miljoen als glasaal en een half miljoen als enkele maanden oude, wat sterkere pootaal. In totaal rond de 3 miljoen. Bij deze aantallen wordt in veel uitzetgebieden de maximale hoeveelheid voor herbevolking bereikt (meer paling kan in die gebieden niet leven). De uitzetgebieden zijn geselecteerd door de overheid.

Wanneer de jongen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit de geselecteerde gebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen, dat vervolgens na een tot twee jaar weer aan de Europese kusten wordt verwacht.

Stichting DPAN
plaats:
Wageningen/ De Hoef
website:
https://www.dupan.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Uitzet honderdduizenden jonge palingen

In Zeeland zijn vrijdag 20 mei 170.000 jonge palingen uitgezet. Beroepsvissers zetten de piepkleine palinkjes uit in het Grevelingenmeer. Op de kade werden ze gewogen en geteld, waarna ze in de natuur zijn vrijgelaten onder toeziend oog van een vertegenwoordiging van politici en beleidsmakers van de EU, die de uitzet financieel mogelijk maakte.

De jonge palingen, ook wel pootaaltjes genoemd, waren afkomstig van een Nederlandse kwekerij waar ze enkele maanden in quarantaine zijn geweest om aan te sterken. Ze begonnen hun leven in de riviermondingen van Frankrijk als geheel doorzichtige glasaaltjes, nadat ze 6.000 kilometer verderop in de Sargassozee (Bermudadriehoek) werden geboren. In totaal worden er in Nederland 340.000 van deze pootaaltjes uitgezet. 

EU-delegatie, woordvoering

Bij de uitzet was een delegatie politici en beleidsmakers uit Brussel aanwezig. Voor de aankoop van de jonge paling is steun verleend vanuit het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds (EMVAF). Het doel is om zodoende de uittrek van schieraal te verhogen, in lijn met de doelstellingen uit de Europese Aalverordening en de nationale implementatie daarvan via het Aal Beheer Plan. 

Waarom er jonge paling wordt uitgezet

Paling kent een bijzondere levenscyclus. Palinglarven worden geboren in de Sargassozee (Bermudadriehoek). Na een reis van 6.000 km komen ze als glasaal aan bij de Europese kusten om op te groeien in de binnenwateren. Maar de kusten zijn ondoordringbaar voor de jonge palingen. Daarom wordt een deel van de glasaal die zich in Frankijk aan de kust massaal ophoopt, elders in Europa uitgezet, als glasaal of als pootaal.

Dit voorjaar worden er op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden die voor herbevolking zijn geschikt. Wanneer de jongen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen. Vanaf 2011 neemt de hoeveelheid jonge paling aan de Europese kusten weer toe (ICES-rapport 2021), na decennia van achteruitgang.

Het project wordt gefinancierd door het EMVAF-fonds van de EU. Het wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund (ESF®) en gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit het ESF-fonds in het over de dijk helpen van geslachtsrijpe paling en in gericht wetenschappelijk onderzoek. 

 

3 maanden geleden

‘Spicy chef’ Soenil Bahadoer uitgeroepen tot Paling Patron

Soenil Bahadoer, Meesterkok en Patron-cuisinier van 2-sterren-Restaurant De Lindehof in Nuenen, is door Stichting DUPAN uitgeroepen tot Paling Patron van het jaar 2022. De Paling Patron wordt uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor de verbetering van de palingstand en het behoud van de Nederlandse palingcultuur.

Soenil Bahadoer was zichtbaar ingenomen met de award: “Als kok streef ik naar het beste voor mijn klanten. Onderscheidende gerechten, met mooie, uitzonderlijke combinaties. Paling hoort bij Nederland, daar moeten we zuinig mee omgaan. Vandaar mijn keus voor paling met het ESF-label, waarmee ik bijdraag aan goed beheer van de palingstand in Nederland. Ik ben vereerd dat ik ben verkozen tot PalingPatron.”

Alex Koelewijn, voorzitter van DUPAN licht de keuze voor Soenil Bahadoer toe: “Eerbied voor de natuur zit in de Hindoestaanse roots van Soenil. Hij hecht belang aan een eerlijk en verantwoord product en gebruikt uitsluitend paling met het blauwe label van het Eel Stewardship Fund. Daarmee steunt hij projecten die de palingstand helpen verbeteren. Ook draagt hij in belangrijke mate bij aan onze palingcultuur. Soenil creëert culinaire hoogstandjes met invloeden uit de Franse, Nederlandse en Surinaams Hindoestaanse keuken. Zijn combinatie met paling is echt fenomenaal. Hiermee laat Soenil zien dat met paling zo veel meer mogelijk is dan alleen het traditionele.” 

Soenil ontving de Paling Patron-award uit handen van sterrenchef Martin Kruithof van de Lindenhof uit Giethoorn. Hij is de vertrekkend PalingPatron. Martin Kruithof sprak zich lovend uit over zijn collega: “Soenil is een van Nederlands beste chefs en als mens een geweldig persoon. Hij laat ons genieten van exotische smaaksensaties. Daarom verwelkom ik Soenil graag in het Gilde der PalingPatrons.” Ook Michel van der Kroft van 't Nonnetje in Harderwijk, PalingPatron in 2018, was vol lof over Soenil: "Zijn keuken wordt beïnvloedt door zijn Surinaamse afkomst, de mijne door het geboorteland van mijn vrouw, Portugal. Dat maakt een keuken uniek, het vertelt een verhaal en dat willen mensen graag horen. Ik ben dan ook trots op mijn collega Soenil, als mens en als kok die hij is."

Over de PalingPatron

DUPAN rijkt sinds 2018 de Paling Patron-award uit. DUPAN is van mening dat de problematiek van de palingstand niet altijd evengoed wordt benaderd, en wil met deze award mensen in de schijnwerpers zetten die op een constructieve manier bijdragen aan de verbetering van de palingstand en een ambassadeur zijn voor de Nederlandse palingcultuur.

De award wordt uitgereikt aan een voorvechter uit bijvoorbeeld de wetenschap, natuurbescherming of de sector, die bestaat uit aquacultuur, visserij, rokerij en de horeca. De drie tot nu toe verkozen 2-sterrenchefs vormen vanaf vandaag de leden van het Gilde der PalingPatrons. Een gilde dat zich de komende jaren verder zal uitbreiden.

Beschermingsmaatregelen voor paling

De mens heeft de leefmogelijkheden van paling in het verleden beperkt: vervuiling, overbevissing, maar vooral het afsluiten van leefgebied door dijken, dammen, sluizen, en de schadelijke effecten van gemalen en waterkrachtcentrales. Daarom wordt paling beschermd door de EU Aalregulering. Die heeft ervoor gezorgd dat komst van jonge paling sinds 2011 weer een duidelijk stijgende lijn laat zien. Met de invoering in 2010 van het Eel Stewardship Fund, in Nederland, maar ook in andere Europese landen, draagt de sector veel bij geld bij aan projecten die de palingstand nog verder helpen verbeteren.

v.l.n.r. Alex Koelewijn, Soenil Bahadoer, Martin Kruithof, Michel van der Kroft

3 maanden geleden

Op Schiphol in beslaggenomen palinkjes weer vrijgelaten

De afgelopen week op Schiphol in beslag genomen palinkjes – zogenaamde glasalen – zijn vrijdag weer vrijgelaten in de natuur. De douane nam op de luchthaven 100 kilo glasaal, die drie Maleisiërs naar Azië probeerden te smokkelen, in beslag. Experts van Stichting DUPAN ontfermden zich in samenwerking met de NVWA over de 300.000 jonge palingen en hebben ze weer vrijgelaten in de Randmeren, in de omgeving van Harderwijk.

Alex Koelewijn van DUPAN licht toe: “Het was zaak de glasaal zo snel mogelijk weer vrij te laten. Nadat was vastgesteld dat het inderdaad om Europese glasaal ging, hebben we onze specialisten direct aan het werk gezet om zoveel mogelijk palinkjes een overlevingskans te bieden.”

De smokkel van glasaal, jonge paling, is ’s werelds grootste wildlife crime. Jaarlijks halen koeriers uit Azië ze weg uit Europa. Om de palingstand in Europa te beschermen staat paling echter op de Cites-lijst Appendix II en is export buiten de EU streng verboden. Stichting DUPAN zet zich in internationaal verband, samen met de Sustainable Eel Group, sinds 2016 in om deze smokkel te voorkomen.

Koelewijn: “Helemaal uitbannen lukt niet, zo denken wij. Op de Chinese markt wordt voor deze glasaal vijf- tot tienmaal zoveel geboden als in Europa. Daar worden ze opgekweekt tot palingen voor consumptie. En dat is kwalijk, want het Europese quotum bestaat niet voor niets. De hoeveelheid paling die wij in Europa mogen consumeren is streng gereguleerd, om de paling te beschermen. Daarom moet er alles worden gedaan om smokkel naar Azië tegen te houden. Goed dat alerte douanebeambten op Schiphol de smokkelaars betrapten.”

Sinds 2019 is de douane in de EU extra oplettend en worden regelmatig smokkelbendes opgerold. Daarnaast werkt een groot deel van de Europese sector inmiddels met een gecertificeerde standaard voor een ‘chain of custody’, waarmee legaal gekochte glasaal overal traceerbaar is. Dat heeft ertoe geleid dat de smokkel in de afgelopen jaren sterk is teruggedrongen.

Glasaal wordt uitgezet in het Veluwemeer

Glasaal wordt overgezet in teilen

7 cm klein en geheel doorzichtig: de uiterst kwetsbare glasaal

4 maanden geleden

Natuurbeschermers vissen achter het net met petitie

Op 21 maart wordt door milieuorganisaties RAVON en Good Fish een petitie overhandigd aan kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie, om meer aandacht te schenken aan de migratieproblematiek van paling. De Sustainable Eel Group (SEG), de Europese organisatie van wetenschap, NGO’s en de sector, verbaast zich over deze petitie, omdat waar de indieners om vragen, in december al is bepleit door de Nederlandse overheid. Daarmee is de petitie inmiddels achterhaald.

De petitie wordt aan Pieter Grinwis aangeboden, omdat hij naast De Groot (D66), Bromet (GL) en Stoffer (SGP), de indiener van een motie was, waarin hij om aandacht voor vismigratie vroeg. Die motie is inmiddels is aangenomen. 

Andrew Kerr, voorzitter van de SEG, ziet de actie van de milieuorganisaties als aandachttrekkerij en weinig relevant: “Vismigratie is een speerpunt in het Nederlandse Aalbeheerplan en in de EU-Aalverordening. Uit de evaluatie van die plannen bleek vorig jaar duidelijk, dat het oplossen van barrières voor paling is achtergebleven in de uitvoering van die beheerplannen. Daar zijn inmiddels duidelijke afspraken over gemaakt. Waar de indieners nu om vragen, is vorig dus jaar al ingewilligd. Zij vissen daarmee achter het net.”

Andrew Kerr: “Er is veel geld en energie nodig voor het natuurbeheer van rivieren en delta’s in het enorme leefgebied van paling. De indieners van de petitie zouden zóveel kunnen doen om daaraan bij te dragen. De sector heeft ondertussen niet stilgezeten en heeft zich vanaf 2010 geheel opnieuw uitgevonden. Daarbij is de samenwerking gezocht met NGO’s en wetenschap. Met vereende krachten zijn veel natuurprojecten tot stand gekomen, is er een certificeringsstandaard ontwikkeld en is de smokkel van jonge paling naar Azië enorm teruggedrongen.”

Vorig jaar vond in Brussel de evaluatie van het Europese aalbeheer door de Commissie plaats. Die bestempelde de beheerplannen als “fit for purpose”, maar benadrukte ook dat de afspraken over vismigratie, het aanpakken van de barrières voor paling, beter moeten worden nagekomen. De oproep in de petitie is weliswaar welkom, maar achterhaald.

5 maanden geleden

Uitzetten miljoenen jonge palingen helpt de natuur

Zuid-Holland, Zeeland en Friesland kregen er vandaag miljoenen jonge palingen bij; in totaal 2,35 miljoen. Het uitzetten van jonge palingen is sinds 2010 een maatregel binnen het Europese en Nederlandse aalbeheer, om de palingstand te vergroten. De lichte stijging van het aantal jonge palingen in Europa is een teken dat de maatregel effect heeft.

In tegenstelling tot wat door sommige milieubewegingen wordt beweerd, stijgt de hoeveelheid glasaal die jaarlijks terugkeert aan de Europese kusten sinds 2011. Het is een lichte, maar wetenschappelijk aangetoonde stijging (bron ICES). Hoe dan ook, het aalbeheer in de EU heeft ervoor gezorgd dat de achteruitgang van de hoeveelheid glasaal is gestopt en weer opklimt. Door glasaal uit te zetten, wordt de palingstand vergroot, krijgen meer palingen de kans om op te groeien en geslachtsrijp te worden, om uiteindelijk voor meer jongen te zorgen. Het is nog een lange weg terug tot de palingstand voldoende hersteld is. Door goed beheer van natuur en visserij, én door het herstellen van de natuurlijke routes voor intrek van jonge paling, is er goede hoop dat de huidige stijging zich voortzet.

De jonge palingen, ook wel glasaal genoemd vanwege hun volledig doorzichtige lijfje, zijn afkomstig uit de riviermondingen in Frankrijk, maar geboren voor de Mexicaanse kust, in de Sargassozee. Ze zijn door de golfstroom meegevoerd naar de Europese kusten, van waar ze proberen ze via de rivieren het zoete water in te trekken. De kustbeschermingen belemmeren dat echter. Ieder jaar stellen wetenschappers daarom een beperkt quotum vast, voor de hoeveelheid glasaal die mag worden opgevangen en uitgezet, om bij te dragen aan de groei van de palingstand.

Er is in totaal rond de 790 kilo glasaal uitgezet. Dat zijn ongeveer 2,35 miljoen stuks jonge palingen. Dit voorjaar worden er nog op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden, die voor herbevolking zijn geschikt. Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee weer voor nageslacht te zorgen. 

Beroesvisser Paul Boersma zet glasaal uit in de Grevelingen

Een glasaal is een baby paling van 0,3 gram

 

5 maanden geleden

UITNODIGING: Herbevolking met miljoenen jonge palingen op komst

Zuid-Holland, Zeeland en Friesland krijgen er dit voorjaar miljoenen jonge palingen bij. Op 15 maart aanstaande, worden in de Grevelingen tussen Zuid-Holland en Zeeland meer dan een miljoen jongen uitgezet. Dat gebeurt vanuit de haven van Ouddorp met de hulp van twee vissersboten. Op de kade worden ze gewogen en geteld, waarna ze in de natuur worden vrijgelaten.

Stichting DUPAN nodigt u om bij de uitzet van jonge paling aanwezig te zijn, tussen 09.30 en 11.30 uur.

De jonge palingen, ook wel glasaal genoemd vanwege hun volledig doorzichtige lijf, worden per vrachtwagen uit Frankrijk aangevoerd. Het zijn mini-palingen, van 7 cm lang en ze wegen slechts 0,3 gram per stuk. Meer dan 3.000 bevinden zich er in een kilo. De gehele vangst en het transport vinden onder gecertificeerde condities plaats. De glasaaltjes zijn uiterst kwetsbaar en het project wordt daarom uitgevoerd door professionals uit de palingsector.

Na aankomst in Ouddorp wordt de glasaal uitgeladen, gewogen en gecontroleerd op kwaliteit. Vervolgens worden ze uitgezet door de Zeeuwse beroepsvissers Jan en Arend Bezuijen, vanaf de OD14. Er wordt op 15 maart in totaal rond de 790 kilo glasaal uitgezet. Dat zijn ongeveer 2.350.000 (2,35 miljoen stuks) jonge palingen.

Datum en tijd:             Dinsdag 15 maart, vanaf 09:30 uur

Adres:                         Watersportvereniging Goeree

Ouddorpse Haven 15, 3253 LM Ouddorp

Programma:

09:30 uur: Uitladen glasaal, tellen, wegen, controleren

10:00 uur: Uitzet van de glasaal vanaf de visserskotter (meevaren voor de pers is mogelijk met aanmelding)

11:00 – 11.30 uur: Einde programma  

Waarom er jonge paling wordt uitgezet

Paling kent een bijzondere levenscyclus. Palinglarven worden geboren in de Sargassozee (Bermudadriehoek). Na een reis van 6.000 km komen ze als glasaal aan bij de Europese kusten om op te groeien in de binnenwateren. Maar de kusten zijn ondoordringbaar voor de jonge palingen. Daarom wordt een deel van de glasaal die zich in Frankijk aan de kust massaal ophoopt, elders in Europa uitgezet.

Dit voorjaar worden er op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden die voor herbevolking zijn geschikt. Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen. 

De uitzet in vind – als onderdeel van het Nederlandse Aalbeheer – vindt plaats vanaf 2010. Sinds 2011 neemt de hoeveelheid glasaal aan de Europese kusten weer toe (ICES-rapport 2021), na decennia van achteruitgang.

Verantwoording

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds (EMVAF). Het doel is om zodoende de uittrek van schieraal te verhogen, conform de doelstellingen uit de Europese Aalverordening en de nationale implementatie daarvan via het ABP. 

Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund (ESF®) en gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit het ESF-fonds in het over de dijk helpen van geslachtsrijpe paling en in gericht wetenschappelijk onderzoek. 

5 maanden geleden